Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – данни върху опаковката - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAblavar (Vasovist)
ATC кодV08CA
Веществоgadofosveset trisodium
ПроизводителTMC Pharma Services Ltd.

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ВТОРИЧНА ОПАКОВКА - КУТИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar 0,25 mmol/ml инжекционен разтвор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ml Ablavar инжекционния разтвор съдържа 244 mg (0,25 mmol) тринатриев гадофосвесет

 

 

 

еквивалентен на 227 mg гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки флакон от 10 ml разтвор съдържа 2,44 g (2,50 mmol) тринатриев гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

еквивалентен на 2.27g гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки флакон от 15 ml разтвор съдържа 3,66 g (3,75 mmol) тринат иев гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

еквивалентен на 3.41g гадофосвесет

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки флакон от 20 ml разтвор съдържа 4,88 g (5,00 mmol) т инатриев гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

еквивалентен на 4.54g гадофосвесет

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощни вещества: фосвесет, натриев хидроксиде

, хлороводородна киселина, вода за инжекции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте листовката за допълнителна информацияв .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

В ЕДНА ОПАКОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВОй

 

 

 

 

 

 

 

 

Инжекционен разтвор

 

 

 

к

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 флакон

 

 

 

 

 

у

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 флаконa

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 флаконa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. НАЧИН НАпПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употребаепрочетете листовката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

приложение за диагностични цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само за ин равенознов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аСПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

 

е

 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

На отлепващия се етикет, приложен с флаконите, трябва да се запише дозата и той да се залепи в картона на пациента.

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Да се използва незабавно след първото отваряне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

 

 

 

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

Съхранявайте инжекционния флакон във външната картонена опаковка, за да се

 

 

 

 

 

ред ази от

 

светлина.

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

ре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ера

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБАИзхвърлете всеки неизползван остатък от разтвора след всяко изследване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, Обединеното кралство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

EU/1/05/313/001 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционенв

разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-10 ml-1 флакон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/002 Ablavar-0,25 mmol/ml-тинжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-10 ml-5 флакона

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/003 Ablavar-0,25 mmol/mlо -инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-10 ml-10 флакона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/004 Ablavar-0,25

тmmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стъклен)-15 ml-1 флакон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/005 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стъклен)-15 ml-5 флак на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/006 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

 

н

(стъклен)-15 ml-10пфлакона

е

EU/1/05/313/007 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

в

 

(стъклен)-20 ml-1 флакон

EU/1/05/313/008 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

 

 

с

(стъклен)-20т ml-5 флакона

 

 

р

 

а

EU/1/05/313/009 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

к

 

(стъ лен)-20 ml-10 флакона

е

 

 

Л13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ПЪРВИЧНИТЕ ОПАКОВКИ Флакон 15 и 20ml

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

Ablavar 0,25 mmol/ml инжекционен разтвор за интравенозно приложение

 

 

 

б

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

1 ml Ablavar разтвор съдържа 244 mg (0,25 mmol) тринатриев гадофосвесет еквивалентен на

 

 

 

2.27 mg гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

Всеки флакон от 15 ml разтвор съдържа 3,66 g (3,75 mmol) тринатриев гадофосвесет

 

 

 

 

 

еквивалентен на 3.41g гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Всеки флакон от 20 ml разтвор съдържа 4,88 g (5,00 mmol) тринатриев гадофосвесет

 

 

 

 

 

еквивалентен на 4.54g гадофосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосвесет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натриев хидроксид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлороводородна киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода за инжекции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

В ЕДНА ОПАКОВКА

 

 

 

 

 

 

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВОч

 

 

 

 

 

 

Инжекционен разтвор

 

 

 

 

 

 

 

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ, И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar трябва да се прилага като еднократна интравенозна болус инжекция, ръчно или чрез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматичен инжект р за я рено-магнитен резонанс за период до 30 секунди, последван от 25-

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ml нормален физи л гичен разтвор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СПЕЦИАЛНОн

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

 

 

 

 

 

 

ДА СЕ СЪХРАНЯВАе

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съх анява на място, недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

 

 

 

 

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да се използва незабавно след първото отваряне.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте инжекционния флакон във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Изхвърлете всеки неизползван остатък от разтвора след всяко изследване.

 

 

 

т

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, Обедине ото кралство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

приложение-флакон

EU/1/05/313/004 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозноз

(стъклен)-15 ml-1 флакон

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/005 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-15 ml-5 флакона

 

 

е

е

 

 

 

н

 

EU/1/05/313/006 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-15 ml-10 флакона

 

е

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

EU/1/05/313/007 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекцион н разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-20 ml-1 флакон

е

 

 

 

(стъклен)-20 ml-5 флакона

 

 

 

 

 

 

 

 

в

EU/1/05/313/009 Ablavar-0,25 mmol/ml-инжекционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

(стъклен)-20 ml-10 флакона

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

13.

 

ПАРТИДЕН НОМЕР

 

,

 

 

 

 

 

Партида:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

к ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/008 Ablavar-0,25 mmol/ml-инж кционен разтвор-интравенозно приложение-флакон

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

10 ML

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

 

а

Ablavar 0,25 mmol/ml инжекционен разтвор

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадофосвесет

 

 

 

 

о

р

 

Интравенозно приложение

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употреба прочетете листовката.

реш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

Годен до:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

а

След първото отваряне: лекарственият продукт трябва да се използва незабавно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

4.

 

 

ПАРТИДЕН НОМЕР

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партида №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

ДРУГО

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОВКА

 

 

 

е

 

 

е

н

 

 

 

 

ч

 

е

 

 

в

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ablavar 0,25 mmol/ml инжекционен разтвор
Гадофосвесет (Gadofosveset)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнат да Ви прилагат това

 

 

а

лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте лекаря (рентгенолога), който ви е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

предписал Ablavar, или персонала на болницата/центъра за магнитно-резонансна об азна

 

 

диагностика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

-

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите другит

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

 

 

 

 

 

рентгенолог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

1.

Какво представлява Ablavar и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Преди да Ви приложат Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

е

 

 

 

 

 

 

3.

Как да се използва Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Как да се съхранява Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ABLAVAR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar е инжекционно контрастно вещество за получаванее

на по-ясно диагностично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображение на кръвоносните съдове на коремната кухина и крайниците. То е предназначено за

прилагане само при възрастни.

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar се използва само за диагностика. Той се прилага за откриване на известни или

 

 

 

подозирани болестни промени на кръв н сните съдове. Диагнозата може да се постави с по-

 

голяма точност, отколкото без прилаганеона това лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това лекарство, контрастна материя с магнитни свойства, подпомага да се визуализира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

съдове, контрастирайки кръвта чрез просветляване

преминаването на кръвта през кръвоноснитек

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за продължителен период. Това лекарство се използва съвместно с техника за образна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностика, наречена ядрено-магнитен резонанс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви въпр дси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар или

 

 

персонала на центъ а заомагнитно-резонансна образна диагностика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИ ДАн

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ВИ ПРИЛОЖАТ ABLAVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не трябва да Ви се прилага Ablavar, ако сте алергични (свръхчувствителни) към

 

 

 

 

 

 

с

 

или към някоя от останалите съставките на това лекарство (вижте. точка 6 на тази

гадофосвесетр

листовкаа ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обърнете специално внимание при употребата на Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще имате нужда от специализирана медицинска помощ при поява на реакции,

 

 

 

 

подобни на алергичните. Информирайте незабавно Вашия лекар, ако усетите сърбеж

 

 

 

или чувство за леко набъбване на езика или гърлото, които биха могли да бъдат първи

 

 

 

 

признаци на алергоподобна реакция. Вашият лекар може да има предвид и други симптоми.

Информирайте Вашия лекар, ако:

• имате сърдечен пейсмейкър или какъвто и да е феромагнитен имплантат или метален

 

 

стент във Вашето тяло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• страдате от алергия (напр. сенна хрема, уртикария) или aстма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• при предходни инжектирания на контрастни вещества сте имали някаква реакция

 

• бъбреците Ви не функционират добре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• неотдавна Вие е направена или скоро очаквате да Ви бъде направена чернодробна

 

а

 

 

трансплантация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако което и да е от посоченото се отнася до вас, лекарят ще реши дали изследването е

 

 

 

 

 

б

възможно да бъде проведено или не.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Вашият лекар може да реши да направи кръвно изследване, за да провери колко добре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

функционират бъбреците Ви, преди да вземе решение да използва това лекарство, особено ако

сте на 65 години или над тази възраст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

Деца или юноши под 18-годишна възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Това лекарство не трябва да се прилага на деца или юноши под 18 годи и.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте пришмали други лекарства,

 

включително и такива, отпускани без рецепта.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият лекар ще ви посъветва какво да правите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на ко то и да е лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте или може да сте бременна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е доказано, че това лекарство е безопасно за употреба при бременни. Вашият лекар или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентгенолог ще обсъди това с Вас. Това лекарство не може да се прилага при бременни жени,

 

освен в случай на категорична необходимост.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщете на Вашия лекар, ако кърмите или ще започвате да кърмите. Вашият лекар ще обсъди

с Вас дали трябва да продължите да кърмите или да прекратите кърменето за период от 24 часа

след получаване на това лекарство.

 

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефекти върху способността за ш фиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

върху способността за шофиране и работа с машини.

Не са провеждани проучвания за ефектитео

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядко при употребата на това лекарство може да се наблюдават замаяност или зрителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблеми. Ако получите тези реакции, не трябва да шофирате или да работите с машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

някои от съставките на Ablavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информация относноу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това лекарство съдъ жа 6,3 mmol натрий (или 145 mg) на доза. Това трябва да се има предвид

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ABLAVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще бъдетеспоканени да легнете на сканиращото легло на апарата за ядрено-магнитен резонанс

(ЯМР).рСканирането може да бъде започнато непосредствено след инжектирането на Ablavar.

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След инжекцията ще останете под наблюдение в случай, че се появят някакви начални

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н ж лани реакции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обичайната доза Дозировката на това лекарство е различна в зависимост от теглото Ви. Лекарят ще реши какво

количество лекарство е нужно за изследването. Дозата е: 0,12 ml/kg телесно тегло (еквивалентно на 0,03 mmol/kg телесно тегло).

Вкрая на тази листовка е дадена допълнителна информация относно приложението и работата

стова лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Начин на прилагане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Това лекарство се прилага чрез бързо инжектиране във вената само от медицински специалист.

Обичайното място на инжектиране е гърба на дланта или точно в лакътната сгъвка.

 

р

 

 

Доза при специални групи пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

роблемио

,

Употребата на това лекарство не се препоръчва при пациенти със тежки бъбречни

 

както и при пациенти, на които неотдавна е извършена или скоро предстои да бъде направена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

чернодробна трансплантация. Ако употребата обаче е необходима, трябва да получите само

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

една доза от това лекарство по време на сканирането и не трябва да Ви бъде правена втора

 

 

инжекция поне в продължение на 7 дни.

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти в старческа възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е необходимо коригиране на дозата, ако сте на 65 години или над штази възраст, но може да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви бъде направено кръвно изследване, за да се провери колко доб ефункционират Вашите

 

 

бъбреци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако Ви е приложено повече от необходимото количество Ablavar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар, ако мислите, че Ви е била приложена по-висока

 

доза. Вашият лекар ще Ви лекува в случай на предозиране. Ако е необходимо, лекарството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

с използване на високопропускливи

може да бъде отстранено от организма чрез хемодиализае

мембрани.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, чсвързани с употребата на това лекарство, моля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попитайте Вашия лекар, рентгенолога или персонала на центъра за магнитен резонанс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

Както всички лекарства, Ablavar можек

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получава.

 

 

д

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако наблюдавате някои отуследните симптоми, трябва незабавно да информирате лекар:

Ablavar би могъл да доведео

до поява на алергоподобни реакции (анафилактоидни/реакции на

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свръхчувствителностр), които се характеризират с:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• кожни реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

в дишането и/или сърдечни смущения, смущения в пулсовата честота и

 

 

 

затрудн ниян

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвното налягане, които могат да причинят нарушения в съзнанието (дихателни реакции

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и/или сърдечно-съдови прояви, които могат да доведат до шок).

 

 

 

 

 

 

 

 

Повечетор от нежеланите реакции са били леки до умерени. Повечето от тях (80%) са

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възнианали в рамките на 2 часа. Могат да възникнат и реакции от забавен тип (след часове до

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дни).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-долу са изброени нежеланите съобщени/получени лекарствени реакции, подредени по

 

 

честота:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести:

 

засягат повече от 1 пациент на 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

засягат от 1 до 10 пациенти на 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

 

засягат от 1 до 10 пациенти на 1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

засягат от 1 до 10 пациенти на 10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много редки: засягат по-малко от 1 пациент на 10 000 С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.

По-долу е даден списък на нежеланите реакции, наблюдавани при клинични проучвания:

Чести:

Главоболие Мравучкане или изтръпване на ръцете или краката

Промяна на вкуса в устата Усещане за парене

Усещане за затопляне (вазодилатация), включително зачервяване Гадене Сърбеж

Усещане за студ.

Нечести:

 

 

 

 

 

 

Хрема

 

 

 

 

 

 

Възпалено гърло

 

 

 

 

 

е

Безпокойство

 

 

 

 

 

Обърканост

 

 

 

 

 

Алергоподобни реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

Нарушение на вкуса

 

 

 

 

 

 

 

з

 

Замаяност

 

 

а

 

 

Тремор

 

 

р

 

 

 

Намалено усещане или чувствителност (особено на кожатае)

 

 

 

Чувство за промяна в обонянието

 

 

е

 

 

 

Неволни съкращения на мускулите

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

Променено зрение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишено слъзоотделяне

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Ускорена сърдечна дейност

 

 

 

 

 

 

в

Проблеми с електрическата проводимост на сърцето (удължен QT)

Високо кръвно налягане

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

Подуване и образуване на съсирек въвйвена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

Студенина на пръстите на ръцете и раката

Недостиг на въздух

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

Кашлица

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

Повръщане

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Позиви за повръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

Диария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомашен дискомфортр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в стомаха

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в гърлото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лошо храносмиланее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухота в ус вата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газове

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намалено усещане или чувствителност на устните

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишено слюноотделяне

 

 

 

 

 

 

 

 

а

около ануса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърбежк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уртикарияе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЗачервяване на кожата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушено провеждане на нервните сигнали сърцето (първа степен)

Обрив Усилено потене

Мускулни крампи Мускулни спазми Болка във врата

аупотреба

шен з

Болка в ръцете или краката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърбеж на половите органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усещане за парене в половите органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в гръдната област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Неестествено усещане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Болка в слабините

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Усещане за горещина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

Усещане за студенина на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

Зачервяване на кожата на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

Кръв в урината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

Белтъци в урината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Захар в урината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

Високи нива на захар в кръвта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Ниски нива на калций в кръвта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необичайно количество сол в организма.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възпаление на кожата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекции на пикочните пътища

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярки сънища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виждане, усещане или чуване на несъществуващи реално н ща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на апетита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрителни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неестествено усещане в очите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в ухото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправилен сърдечен ритъм/нарушени камерни съкращения на сърцето (предсърдно трептене,

предсърдно мъждене), проблеми с електрич ската проводимост на сърцето (отклонения в ST-

сегмента/Т-вълната)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в гърдите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавен сърдечен ритъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърцебиене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задебеляване на артериите поради онатрупване на холестерол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниско кръвно налягане

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повърхностно дишане

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оток на лицето

 

 

 

 

д

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потливост

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мускулна скованост

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усещане за тежест

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиви за уриниране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречна болка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Често уриниране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка в долната част на корема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треска

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрисанес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп дн лост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ус щане за тежест в гърдите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръвене

съсирек на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посиняване на мястото на инжектиране Възпаление на мястото на инжектиране Парене на мястото на инжектиране

Изтичане на течност от мястото на инжектиране в околните тъкани Кървене на мястото на инжектиране Сърбеж на мястото на инжектиране

Усещане за напрежение Фантомна болка в ръцете или краката

Ниски или високи нива на калий в кръвта Високи нива на натрий в кръвта.

Има съобщения за нефрогенна системна фиброза (която предизвиква втвърдяване на кожата и

също така може да засегне меките тъкани и вътрешните органи), свързана с употребата на

 

а

други гадолиний-съдържащи контрастни вещества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани

в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или рентгенолог.

 

 

 

е

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

5.

 

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА ABLAVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте Ablavar след срока на годност, отбелязан върху етикета слнд „Годен до”:.

 

 

 

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с цел да го предпазите

Съхранявайте флакона за инжектиране във външната картонена опаковкае

от светлина.