Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – опаковане - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAblavar (Vasovist)
ATC кодV08CA
Веществоgadofosveset trisodium
ПроизводителTMC Pharma Services Ltd.

Съдържание на статията

№ на ЕС

EU/1/05/313/001

EU/1/05/313/002

EU/1/05/313/003

EU/1/05/313/004

EU/1/05/313/005

EU/1/05/313/006

EU/1/05/313/007

EU/1/05/313/008

EU/1/05/313/009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Име (свободно

 

 

Количество

 

Лекарствена

 

 

Път на въвеждане

 

Опаковка

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

Съдържаниее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

избрано)

 

 

 

 

на активното

форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещество в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дозова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единица (за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дадена маса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или обем, или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

н

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

Интравенозно

 

флакон

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

 

приложение

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

 

 

 

з

 

 

 

флакон

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интравено нор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

е

 

 

 

 

 

флакон

 

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

Интравенозно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

ч

 

приложение

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

 

 

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инжекцион н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

т

 

 

 

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

Инжекционен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раз вор

 

 

 

 

приложение

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционенй

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

оразтвор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablavar

 

 

 

 

0,25 mmol/ml

 

Инжекционен

 

 

Интравенозно

 

 

 

флакон

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

разтвор

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

(стъклен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество в опаковка

1 флакон

5 флакона

10 флакона

1 флакон

5 флакона

10 флакона

1 флакон

5 флакона

10 флакона

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта