Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAcomplia
ATC кодA08AX01
Веществоrimonabant
Производителsanofi-aventis

Л

Каквиа мерки се предприемат за осигуряване безопасната употреба на ACOMPLIA?

Компанията производител на ACOMPLIA ще осъществи програма за осигуряване употребата на

лекарството при пациенти, които се нуждаят от него поради здравословни причини, а не поради козметични причини, като осигури образователни пакети за пациентите и лекарите, както и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

б

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ПРОДУКТА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ACOMPLIA 20 mg филмирани таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

Всяка таблетка съдържа 20 mg римонабант (rimonabant).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

 

Помощни вещества:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетките съдържат приблизително 115 mg лактоза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

з

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филмирана таблетка

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойно-изпъкнали, с форма на сълза, бели таблетки с вдлъбнато релефно означение „20” от

 

едната страна.

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

р

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Терапевтични показания

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като допълнение към диетата и физическите упражнения за лечение на пациенти със

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затлъстяване (BMI 30 kg/m2) или пациенти с наднормено тегло (BMI > 27 kg/m2) с

 

 

 

 

 

придружаващ(и) рисков(и) фактор(и) като диабет тип 2 или дислипидемия (вж. точка 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При възрастни препоръчваната доза е една таблетка от 20 mg дневно, приемана сутрин преди

закуска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

Лечението трябва да бъде съпровождано от леко намалена по отношение на калориите диета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

Безопастността и ефикасността на римонабант не са оценявани за период надхвърлящ 2 години.

Специални популации

к

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица в напреднала възраст:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква коригиране нау

дозата при по-възрастни пациенти (вж. точка 5.2). ACOMPLIA

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

внимание при пациенти над 75 години (вж. точка 4.4).

трябва да се използва с повишенод

Пациенти с чернодробнар

недостатъчност:

 

 

 

 

 

 

 

н

на дозата при пациенти с лека или умерена чернодробна

Не се изисква коригиранеп

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недостатъчност. ACOMPLIA трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с

 

 

 

т в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умерена чернодробна недостатъчност. ACOMPLIA не трябва да се използва при пациенти с

тежка чернодробна недостатъчност.(вж. точка 4.4 и 5.2).

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с бъбречна недостатъчност:

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с лека и умерена бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2). ACOMPLIA не трябва да се използва при пациенти с тежка бъбречна

е

 

 

 

 

(вж. точка 4.4 и 5.2).

 

 

 

 

 

 

недостатъчностк

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA не се препоръчва за употреба при деца под 18 години поради липсата на данни по отношение на ефикасност и безопастност.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества.

 

 

 

 

а

Кърмене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящ голям депресивен епизод и/или съпътстващо лечение с антидепресанти (вж. точка

 

4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

 

т

 

 

 

Депресивни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

 

 

 

 

 

Депресивни нарушения или промени в настроението с депресивни симптоми са съобщавани

при до 10%, и суицидни намерения при до 1% от пациентите, приемащи римонабант (вж. точка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

4.8). Римонабант не трябва да бъде прилаган при пациенти с актуални суицидни намерения или

с анамнеза за суицидни намерения или депресивно нарушение, освен когатоа

очакваната полза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

от лечението превишава риска при отделния пациент (вж. също точки 4.3 и 4.8). Затлъстяването

е

състояние, което може да бъде съпровождано от депресивни

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

нарушения. Депресивните

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушения могат да бъдат съпровождани с повишен риск от суицидни мисли, себеувреждане

или самоубийство.

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекуващият лекар трябва внимателно да проучи дали пациентът не е страдал от депресивно

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушение в миналото с оглед оценка на потенциалния риск от лечението с римонабант.

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депресивни реакции могат да настъпят при пациенти, които нямат явни рискови фактори,

 

 

освен самото затлъстяване. При постмаркетинговия опит, повече от половината от пациентите,

 

 

е

които развиват подобни реакции, ги проявяват в рамкитее на 1 месец от започване на лечението,

 

н

 

при приблизително 80% се проявяват в рамките на 3 месеца. Пациентите трябва да бъдат

активно наблюдавани за оплаквания и симптоми на психични заболявания, особено за

е

 

 

депресия, след началото на лечението. Ако се диагностицира депресия по време на лечението с

римонабант, то трябва да бъде прекратено. Пациентът трябва да бъде наблюдаван и подходящо

лекуван.

 

 

 

 

е

ч

 

 

 

 

 

 

 

нарушение/промени в настроението (и

Пациенти, особено такива с анамнеза за депресивнов

близките им или други, свързани с тях лица), трябва да бъдат предупредени за нуждата от

 

 

 

 

о

 

 

 

наблюдение за поява на такива симптоми и търсене на медицински съвет незабавно, при

появата им.

к о

й

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други психични състояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

Лечение с римонабант не се препоръчва при пациенти с неконтролирано психично заболяване.

Ако по време на лечение с римонабантт

бъде диагностицирано психично заболяване, лечението

трябва да бъде спряно.

д

у

к

 

 

 

 

 

 

Припадъци

 

 

 

 

 

 

Римонабант не е изпитвано

при пациенти, лекувани за епилепсия. В клинични изпитвания не се

наблюдава разлика поротношение на честотата на припадъците при пациенти лекувани с

 

 

 

 

 

 

н

. Римонабант, все пак, трябва да се използва с повишено внимание при

римонабант или плацебоп

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

тези пациенти, вижте също точка 5.3.

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодробно увреждане

 

 

 

Римонабант се метаболизира в черния дроб, поради което се препоръчва повишено внимание

 

 

р

 

с умерена чернодробна недостатъчност. Фармакокинетиката и безопастността на

при пациентис

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

римонабант не са изследвани при пациенти с тежка чернодробна недостатъчност; не се

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препоръчва неговата употреба при тези пациенти.

Л

еБъбречно увреждане

 

 

 

 

Налице са ограничени данни при пациенти с умерена бъбречна недостатъчност и липсват данни при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Римонабант не трябва да се използва при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.2 и 5.2).

Пациенти в старческа възраст

Ефикасността и безопастността на лечението с римонабант при пациенти над 75 годишна

б

а

 

 

 

 

 

 

е

 

възраст не е достатъчно установена. Римонабант трябва да се използва с повишено внимание

при тази група (вж. точка 5.2).

 

 

 

 

 

 

Раси

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

Клиничният ефект (загуба на тегло) на римонабант при пациенти от черната раса е по-нисък от

 

 

 

п

 

 

 

 

този при кавказката раса. Това може да се дължи на по-високия клирънс на римонабант,

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

отколкото при кавказката раса, което води до по-ниска експозиция (вж. точка 5.2).

 

 

 

 

Пациенти с диабет

а

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

Поради ефекта на римонабант върху нивото на кръвната захар, когато римонабант се прилага

при пациенти с диабет, може да настъпи хипогликемия (вж. точка 4.8). При тези пациенти се

препоръчва проследяване на нивото на кръвната захар.

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

е

ш

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

проблеми

трябва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, к

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведе до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4 се очаква, че ще доведе до намаляване на експозицията на римонабант.

 

 

 

 

 

 

 

 

д

у

к т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал на други лекарствени продукти за влияние върху действието на римонабант:

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съпътстващото приложение на кетоконазол (мощен CYP3A4 инхибитор) увеличава AUC на

римонабант със 104% (95% доверителен интервал: 40% - 197%). Подобно увеличение на

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експозицията се очаква и с други мощни CYP3A4 инхибитори. Препоръчва се повишено

внимание при едновремннатар

употреба на ACOMPLIA и мощни CYP3A4 инхибитори (напр.

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кетоконазол, итраконазол, ритонавир, телитромицин, кларитромицин, нефазодон).

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки че едновременното приложение на индуктори на CYP3A4 (напр. рифампицин,

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин, жълт кантарион) не е проучвано, се очаква, че

едновремнното приложение на мощни индуктори на CYP3A4 може да намали плазмената

 

 

с

 

на римонабант и да доведе до загуба на ефикасност.

 

 

концентрацият

 

 

Едновременнотор

приложение на орлистат, етанол или лоразепам няма съществен ефект върху

 

 

к

нива на римонабант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плазменитеа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал на римонабант за влияние върху действието на други лекарствени продукти:

In vivo инхибиторният ефект върху CYP2C8 не е проучван. Іn vitro римонабант има слаб инхибиторен ефект върху CYP2C8. Потенциалът за инхибиране на CYP2C8 in vivo изглежда е

нисък. Римонабант не инхибира и не индуцира други CYP ензими или P-гликопротеин (P-gp) in

vitro. Това е потвърдено клинично със специфични изследвания, при които са използвани

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

мидазолам (CYP 3A4 субстрат) и варфарин (CYP 2C9 субстрат) и догоксин (P-gp субстрат).

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

Стационарното състояние на фармакокинетиката на етинил естрадиол/левоноргестрел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

комбинирани перолани контрацептиви не се повлияват значително от едновременната употреба

на римонабант.

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липсват адекватни или добре контролирани изпитвания при бременни. Данните от изпитвания

при животни не водят до окончателни заключения, но предполагат възможни вредни ефекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

върху ембрионалното/феталното развитие (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хората е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

неизвестен. Следователно употребата по време на бременност не се препоръчва. Пациентките

трябва да предупредят своя лекар, ако забременеят по време на лечениеш

с ACOMPLIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

Римонабант е открит в мляко на кърмещи плъхове и може да инхибира сукателния рефекс. Не е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

известно дали римонабант се отделя в човешката кърма. ACOMPLIA е противопоказан по

време на кърмене (вж. точка 4.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивните изследвания по време на клиничните фармакологични изпитвания демонстрират,

че римонабант е лишен от значими когнитивни или седативни ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Нежелани лекарствени реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопастността на ACOMPLIA 20 mg е оценена при приблизително 2 500 пациента, включени в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитвания, които изследват метаболитните ефекти и загубата на тегло при пациенти с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наднормено тегло и затлъстяване и при приблизително 3 800 пациента с други показания. В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо-контролирани изпитвания частта на прекъснали лечението поради нежелани реакции е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,7 % за пациентите, получавали римонабант. Най-честите нежелани реакции, водещи до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прекратяване на лечението са били: гадене, промени в настроението с депресивни симптоми,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

депресивни нарушения, безпокойство и замайване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при 3,2% от пациентите със затлъстяване или

Депресивни нарушения са докладваниу

наднормено тегло с придружаващид

рискови фактори, лекувани с римонабант 20 mg. Те са били

обикновено леки до умеренио

по тежест и се е стигало до възстановяване във всички случаи или

след коригиращо лечениер

или след прекъсване на лечението с римонабант, като не са се

проявили никакви различнип

характеристики в сравнение със случаите, докладвани в

контролните групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следващата таблица (таблица 1) показва всички нежелани реакции, възникнали по време на

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечение, от плацебо-контролирани изпитвания при пациенти, лекувани за намаляване на

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теглото и свързани метаболитни нарушения, с честота статистически значимо по-голяма от

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съответната в плацебо групата (за случаи 1 %) или които са счетени за клинично значими (за

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случаи < 1 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на нежелани лекарствени реакции:

Класификация на очакваните честоти

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести (10%); Чести (≥ 1, <10%); Нечести (0,1, <1%); Редки (0,01, <0.1%); Много

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редки (<0,01%), Неизвестни (не може да бъде направена оценка от наличните данни).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 1:

Системо-огранен

Много чести

клас

 

Инфекции и

Инфекция на

инфестации

горните

 

дихателни

Нарушения на

пътища

 

метаболизма и

 

храненето

 

Психични

 

нарушения

 

Нарушения на нервната система

Съдови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

Респираторни,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гръдни и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

медиастинални

 

 

 

 

 

 

к

т

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

Стомашно-чревни

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадене

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

о

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кожата и

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подкожна тъкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мускулно-

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

склетната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и съединителната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тъкан

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи нарушеният

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараняванияр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отравянияа

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усложнения,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възникнали в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резултатЛ

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интервенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

Чести

Гастроенетрит

Депресивни

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

Промени в

 

 

 

 

настроението с

 

 

депресивни

 

 

 

симтоми

 

 

 

 

Безпокойство

 

р

Раздразнителност

 

Нервност

 

 

е

 

Нарушения в

 

съня

н

е

 

 

 

Безсъние

 

 

 

 

 

 

 

Парасомнии

 

 

 

Загуба на памет

 

Замайванее

 

 

 

 

Хипоестезияч

 

 

 

Ишиасе

 

 

 

 

о

 

 

 

 

Парестезияв

 

 

 

т

 

 

 

 

Горещи вълни

 

 

Диария

Повръщане

Сърбеж

Хиперхидроза

Тендонит

Мускулни

крампи

Мускулни

спазми

Астения/умора Грип

Падане

Контузия Изкълчване на става

Нечести

Хипогликемия*

а

Симптоми на

з

 

паника

ш

е

н

 

 

Гняв

е

 

 

 

 

 

 

 

Дисфория

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

Емоционални

 

 

з

 

 

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

Суицидни

 

 

 

намерения

Агресивност

Агресивно

поведение

Летаргия

Тремор

Хълцане

Нощни

изпотявания

Редки

 

е

б

а

 

 

о

т

р

 

 

 

п

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халюцинации

*честота, базирана само на съобщения при диабетно болни със затлъстяване или наднормено тегло.

реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

б

а

 

инфекции и инфестации: синузит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

нарушения на метаболизма и храненето: анорексия, намален апетит

 

 

 

 

т

 

 

cтомашно-чревни нарушения: стомашен дискомфорт, сухота в устата.

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реакции

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психични нарушения: психотични нарушения включващи халюцинации, налудности и

 

 

параноя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: обрив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на нервната система: конвулсии, нарушено внимание, главоболиен

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения: коремна болка.

 

 

 

 

 

е

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

 

 

Предозиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитът с римонабант при придозиране е ограничен. В изпитване за толерантност с единична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доза, са прилагани дози до 300 mg на ограничен брой субекти като са докладвани само леки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симптоми. Те включват главоболие, еуфория, умора и безсъние. Фармакокинетичният профил

показва, че плато при експозициите се достига при 180 mg. Няма специфичен антидот за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

римонабант; следователно в случай на предозиране трябва да се започнат подходящи

 

 

 

 

поддържащи мерки. Лечението трябва да се състоие

от общи мерки, прилагани за овладяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при предозиране, като поддържане на проходими въздухоносни пътища, наблюдение на

 

 

 

сърдечно-съдовата функция и общи симтоматичние

и поддържащи мерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВАт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакодинамични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

против затлъстяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапевтична група: Средство,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC код: А08АХ01

 

 

д

у

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римонабант е селективен канабиноид-1 рецепторен (CB1) антагонист, който инхибира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармакологичните ефекти на канабиноидните агонисти in vitro и in vivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ендоканабиноидната система е физиологична система в мозъка и периферните тъкани

 

 

 

 

(включително в адипоцитите), която повлиява енергийния баланс, глюкозния и липиден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метаболизъм и телесното тегло и в невроните на мезолимбичната система, където модулира

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приема на силно апетитни сладки или тлъсти храни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

с

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от клинични изпитвания

Повлияване на теглото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо повече от 6 800

пациенти бяха включени в клинични изпитвания Фаза 2 и Фаза 3.

е

 

Пациентите включени в проучвания фаза 3 следваха ограничителна диета по време на

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

проучването, предписана от диетолог и бяха съветвани да увеличат своята физическа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

активност. Пациентите имаха BMI 30 kg/m² илиBMI>27 kg/m² с хипертония и/или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

дислипидемия по време на включването. Приблизително 80% от популацията бяха жени, 87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

от кавказката раса и 9% от черната раса. Опитът при пациенти над 75 години и при

 

 

 

 

 

ориенталци/азиатци е ограничен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Значително средно намаление на теглото от началото на проучването

 

 

година за

 

 

 

до еднаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg спрямо плацебо беше демонстрирано в три изпитвания, проведени при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недиабетни пациенти.. Средна загуба на тегло от 6,5 kg от началото до една година беше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдавана при ACOMPLIA 20 mg спрямо средна загуба на тегло от 1,6 kg за плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(разлика –4,9 kg CI95% -5,3;-4,4, p< 0,001). В проучване, включващо пациенти с диабет тип 2, на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

първата година беше наблюдавана средна загуба на тегло от 5,3 kg за ACOMPLIA 20 mg спрямо

загуба от 1,4 kg за плацебо (разлика –3,9 kg CI95% -4,6;-3,3, p<0,001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентът пациенти, загубили 5% и 10% от тяхното начално телесно тегло след 1 година

 

 

лечение, са дадени в таблица 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недиабетни изпитвания

н

 

 

 

Диабетно изпитване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плацебо

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

Плацебо

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mg

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mg

 

 

 

 

 

nITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тегло в началото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с 5%

 

 

19,7%

 

 

 

 

й

50,8%

 

 

 

 

 

 

14,5%

 

 

 

 

 

49,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

намаление на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теглото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика (CI 95%)

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,9% (28%; 41%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,1% (28%; 34%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с 10%

 

 

7,8%

к

т

 

 

 

 

 

27,0%

 

 

 

 

 

 

2,0%

 

 

 

 

 

16,2%

 

 

 

 

 

намаление на

 

 

 

о

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теглото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика (CI 95%)

 

р

19,2%д

(17%; 22%)

 

 

 

 

 

 

 

14,2% (10%; 19%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-голямата част отпнаблюдаваното намаление на теглото беше постигнато в рамките на

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

първите девет месеца на лечение. ACOMPLIA 20 mg беше ефикасен в поддържането на

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загубата на тегло до две години. Загубата на тегло на втората тодина беше 5,1 kg за пацинети,

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които получаваха ACOMPLIA 20 mg и 1,2 kg за плацебо (разлика-3,8 kg; CI95% -4,4, -3.3;

 

 

 

p<0,001).

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римонабант 20 mg намалява риска от възвръщане на теглото. Пациенти, които бяха получавали

ACOMPLIA

20 mg в продължение на една година бяха повторно рандомизирани да получават

ACOMPLIAк

20 mg или плацебо. На втората година, пациентите, които бяха продължили на

Л

 

римонабанте

имаха средна обща загуба на тегло 7,5 kg за 2 години, докато пациентите, които

бяха ре-рандомизирани в плацебо групата по време на втората година, имаха средна обща загуба на тегло 3,1 kg за 2 години. На втората година разликата в общата загуба на тегло между

ACOMPLIA и плацебо беше -4,2 kg (CI95% -5,0;-3,4, p<0.001).

Лечението с римонабант беше свързано със значително намаляване на коремната обиколка,

 

известен показател за интра-абдоминална мастна тъкан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Ефектите върху телесното тегло изглеждат съпоставими сред мъже и жени. При ограничен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

брой пациенти от черната раса загубата на тегло беше по-малко изразена (средна разлика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

спрямо плацебо -2,9 kg). Не могат да се направят заключения по отношение на ефектите при

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

пациенти над 75 години или пациенти от ориенталски/азиатски произход поради малкия брой

пациенти.

 

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повлияване на теглото и допълнителни рискови фактори

 

 

у

 

 

 

 

 

 

При изпитванията, включващи смесена популация от пациенти без диабет, с/без (лекувана)

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

дислипидемия, се наблюдава увеличение на HDL-C и намаление на триглицеридите (на първата

година). За HDL-C се наблюдава средно увеличение от 16,4% при римонабанта

20 mg (начална

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стойност на HDL-C 1,24 mmol/l) сравнено с увеличение от 8,9% за плацебо (начална стойност

е

 

 

6,6%; 9,2%,

 

наHDL-C 1,21 mmol/l). Разликата е статистически значима (разлика 7,9% CI95%

 

p<0,001). За триглицеридите се наблюдава средно намаление от 6,9% при римонабант 20 mg

 

 

 

 

 

е

 

(начална стойност на TG 1,62 mmol/l) сравнено с увеличение от 5,8% за плацебо (начална

 

 

 

 

р

 

-13,3% CI95% -16,5; -

стойност на TG 1,65 mmol/l). Разликата е статистически значима (разликаш

 

 

 

з

 

 

 

10,2% p<0,001). Установено е, че приблизително половината от наблюдаваното подобрение в

 

 

а

 

 

 

 

HDL-C и триглицеридите при пациенти, които са получавали римонабант 20 mg е извън

очакваното, вследствие само на загубата на тегло.

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ACOMPLIA 20 mg няма значителен ефект върху общия холестерол или нивата на LDL-C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

В проучване при пациенти с диабет тип 2 (RIO-Diabetes), които са с наднормено тегло или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

затлъстяване, лекувани с метформин или сулфанилурея, се наблюдава подобрение на HbA1c и

телесното тегло. Абсолютната промяна в HbA1c за една година беше -0,6 при римонабант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

20 mg (начална стойност 7,3%) и +0.1 при плацебо (начална стойност 7,2%). Разликите бяха

статистически значими (разлика -0,7%, CI95%

 

ч

 

 

 

 

-0,80;-0,5, p<0,001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

На първата година е наблюдавано средно намаление на теглото с 5,5 kg при ACOMPLIA 20 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

спрямо намаление с 1,4 kg при плацебо (разлика –3,9 kg CI95% -4,6;-3,3, p< 0,001). Делът

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

пациенти, загубили 5% и 10% от изходното си телесно тегло след 1 година лечение, са дадени в

таблица 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във второ проучване при лечение на пациенти с нелекуван диабет тип 2 и затлъстяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Serenade), абсолютната промяна на HbA1c (с изходна стойност 7,9% за двете групи) на шестия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месец е била -0,8 при римонабант 20 mg и -0,3 при плацебо (разлика –0,51 CI95% -0,78, -0,24,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p< 0,001). Делът пациенти, достигащи HbA1c < 7% е бил 51% в групата на римонабант и 35% в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групата на плацебо. Разликата в промяната на средното телесно тегло между групите на

римонабант 20 mg и плацебо е била 3,8 kg (CI95% -5,0, -2,6 p< 0,001).

Промените в HDL-C и TG прик

тази популация бяха сходни с тези при недиабетната популация.

Установено е, че приблизителноу

половината от наблюдаваното подобрение на HbA1c при

пациенти, които са получавалид

римонабант 20 mg е извън очакваното вследствие само на

загубата на тегло.

п

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2Фармакокинетични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Фармакокинетиката на римонабант е сравнително пропорционална на дозата в дози до около

20 mg . AUC се увилчава в по-малка степен пропорционално на дозата в дози над 20 mg.

б

 

Абсорбция:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

е

 

 

Римонабант показва висок

пермеабилитет in vitro и не е субстрат на Р-гликопротеин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Абсолютната бионаличност на римонабант не е установена. След множество еднократни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

дневни дози от 20 mg при здрави доброволци на гладно, максималните плазмени концентрации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

на римонабант са достигнати за приблизитлно 2 часа със стационарно състояние в плазмата,

постигнато след 13 дни. (Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml; Ctrough = 91,6 ± 14,1 ng/ml;

з

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-24 = 2960 ± 268 ng.h/ml). Експозициите при стационарно състояние на римонабант са 3,3-

пъти по-високи от тези наблюдавани след първата доза. Популационният фармакокинетичена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ показва по-малко отклонение в пиковата към минималната плазмена концентрация и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

липса на различия в стационарната AUC, когато теглото се покачва. Когато теглото се покачи

от 65 до 200 kg, Cmax се очаква да се намали с 24% и Ctrough се очаква да се увеличи с 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времето за постигане на стационарно състояние е по-дълго при пациенти със затлъстяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

пациенти.

 

 

 

 

 

 

(25 дни) като последица от по-високия обем на разпределение при тезиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популационният фармакокинетичен анализ посочва, че фармакокинетиката на римонабант е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сходна при здрави индивиди непушачи и пациенти, които пушат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефект на храната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагането на римонабант при здрави индивиди на гладно или при прием на тлъста храна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показа, че Cmax и AUC са се увеличили съответно 67% и 48%, в условията на хранене. По време

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на клиничните изследвания ACOMPLIA 20 mg е приеман сутрин, обикновено преди закуска.

Разпределение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vitro свързването на римонабант с човешките плазмени протеини е високо (>99,9%) и не се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постига насищане в широки граници на концентрация. Предполагаемият периферен обем на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разпределение на римонабант изглежда е свързан с телесното тегло, като пациентите със

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затлъстяване имат по-висок обем на разпределение от индивидите с нормално тегло.

 

 

 

 

 

Биотрансформация:

 

 

 

 

о

й

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римонабант се метаболизира in vitro едновременно по пътя на CYP3A и аминохидролаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(предимно чернодробна) . Циркулиращите метаболити не допринасят за неговата

 

 

 

 

 

 

фармакологична активност.

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елиминиране:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римонабант основно се елиминирак

чрез метаболизиране и последваща билиарна екскреция на

метаболити. Само приблизителноу

3% от дозата на римонабант се елиминират с урината, докато

приблизително 86% от дозатад

се отделят с фекалиите като непроменено лекарство и

 

 

 

 

 

метаболити. При пациентио

със затлъстяване, елиминационният полу.живот е по-дълъг (около

16 дни), отколкото прир незатлъстели пациенти (около 9 дни) поради по-големия обем а

 

 

 

резпределение.

е

н

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специални популации

Раса:

При изпитвания с еднократни и повтарящи се дози, Cmax и AUC на римонабант са сходни при

здрави японци и индивиди от кавказката раса, докато елиминационният полуживот е по-кратък

при японските индивиди (3-4 дни) сравнено с индивидите от кавказка раса (около 9 дни).

б

а

 

Разликата в полуживота се дължи на разлика в периферния обем на разпределение като

 

последица от по-ниското тегло на японските индивиди.

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти от черната раса могат да имат до 31 % по-ниска Cmax и 43% по-ниска AUC от

 

 

 

пациенти от други раси.

 

 

 

 

 

у

п

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол:

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Фармакокинетиката на римонабант е сходна при пациенти жени и мъже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти в напреднала

възраст:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациентите в напреднала възраст имат малко по-висока експозиция от младите пациенти.

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основано на популационния фармакокинетичен анализ (възрастова граница 18-81 години) един

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

75-годишен пациент се очаква да има 21% по-висока Cmax и 27% по-виска AUC от един 40-

годишен пациент..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с чернодробна недостатъчност:

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

Леката чернодробна недостатъчност не променя експозицията на римонабант. Данните са

недостатъчни да се направи извод относно фармакокинетиката при умерена чернодробна

недостатъчност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с бъбречно недостатъчност:

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

Ефектът на бъбречната функция върху фармакокинетиката на римонабант не е специално

изследван.

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основано на данни от популационни фармакокинетични изследвания леката бъбречна

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недостатъчност не изглежда да засяга фармакокинетиката на римонабант. Ограничени данни

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предполагат увеличена експозиция при пациенти с умерена бъбречна недостатъчност (40%

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение на AUC). Няма данни при тежка бъбречна недостатъчност.

 

 

 

 

й

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Предклинични данни за безопастност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следните нежелани реакции, които не се наблюдават при клиничните изпитвания, се

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдават при животни при нива на експозиция, подобни на нивата на клинична експозиция и

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с възможна релевантност към клиничната употреба:

 

 

 

 

 

 

 

 

Гърчове са наблюдавани спорадично в изпитвания при гризачи и макак. Никакви гърчове не са

наблюдавани при кучета по времек

на 3-месечно изпитване.В някои, но не във всички случаи,

началото на гърчовете изглеждау

се свързва със стрес от процедурите като трeтране на

животните. Прогърчоватадактивност на римонабант е открита в едно от две фармакологични

изпитвания за безопастносто

. Никакъв нежелан ефект от лечение с римонабант не е наблюдаван

 

 

 

 

 

 

 

п

 

.

 

 

при ЕЕГ модели при плъховер

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

Увеличена честота и/или тежест на клинични признаци, предполагащи увеличена тактилна

 

 

 

 

т в

 

 

 

 

 

 

 

хиперестезия, са наблюдавани в изпитвания при гризачи. Пряк ефект на римонабант не може да

бъде изключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодробна стеатоза и доза-зависима центролобуларна некроза са наблюдавани в дългосрочни

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитвания при плъхове. Пряк ефект на римонабант не може да бъде изключен.

Л

е

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При стандартни изпитвания на фертилитета при женски плъхове (прилагане на дози за 2

седмици преди чифтосване) има абнормна цикличност на разгонване и намаление на corpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

lutea и индекс на фертилитета в дози на римонабант, които индуцират майчина токсичност (30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

и 60 mg/kg/ден). След прилагане за по-дълъг период на лечение преди чифтосване (9 седмици),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

което позволява възстановяване от първоначалните ефекти на римонабант, никакви нежелани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

ефекти не са наблюдавни върху фертилитета или цикличността на разгонване. Относно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

репродуктивните показатели, при 30 mg/kg никакви разлики не са наблюдавани между

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

третираните животни и контролите, при 60 mg/kg ефекти все още са наблюдавани (намален

 

брой на corpora lutea, имплантации, общ брой и брой на жизнеспособни фетуси).

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

Спорадични малформации (аненцефалия, микро-офталмия, разширени мозъчни стомахчета и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

омфалоцеле) са наблюдавани при ембриофетални изпитвания за токсичност при зайци, при

 

дози, за които експозицията е сравнима с клиничната експозиция. Въпреки чеа

при тези дози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беше наблюдаван майчина токсичност, връзка с лечението не може да бъде изключена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никакви свързани с лечението малформации не са наблюдаване при плъхове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефектите на римонабант върху пре- и постнаталното развите са оценени при плъхове при дози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

на родените

 

 

 

до 10 mg/kg/ден. Имало е свързано с лечението увеличение на смъртностташ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животни в перида преди отбиване.Увеличената смъртност сред родените животни може да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дължи на несправяне на майката с кърменето или поемане на римонабант с млякото и/или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инхибиране на сукателния рефлекс, докладвано в литературата, че се проявява при неонатални

мишки чрез ендоканабиноидно сигнализиране посредством СВ1 рецепторите. Има данни в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературата, че и при гризачите и при хората, пространственото разпределение и гъстота на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВ1 рецепторите в мозъка се променя по време на развитието. Потенциалната връзка между

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

това и приложението на СВ1 антагонист е неизвестна. По време на изследване на пре- и

 

 

 

постнаталното развитие при плъхове, експозицията към римонабант вътреутробно и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посредством кърмата не предизвиква никакви изменения върху способността за обучение или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паметта, но са наблюдавани неясни ефекти върху моторната активност и отговор към слухов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дразнител при новородени животни като резултат от експозицията на римонабант.

 

 

 

 

 

 

6.

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

т

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Списък на помощните вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро на таблетката:

 

 

 

т

,

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царевично нишесте,

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лактоза монохидрат,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повидон К 30 (Е1201),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроскармелоза натрий (Е468),у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натриев лаурилсулфат (Е487),д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрокристална целулозао

(Е460),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнезиев стеарат

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетна обвивка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лактоза монохидрат,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хипромелоза 15 mPa.s. (E464),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титанов диоксид (Е171),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макрогол 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к