Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – листовка - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAcomplia
ATC кодA08AX01
Веществоrimonabant
Производителsanofi-aventis
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

ACOMPLIA 20 mg филмирани таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

римонабант (rimonabant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

 

 

е

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

или

 

 

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекару

 

 

 

 

-

фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля уведомете Вашите близки или другите свързани с Вас лица за информацията в тази

 

листовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Какво представлява ACOMPLIA и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Преди да приемете ACOMPLIA

 

 

 

 

 

р

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Как да приемате ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Как да съхранявате ACOMPLIA

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACOMPLIA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

. То действа като блокира специфични

 

 

Активното вещество на ACOMPLIA е римонабантч

 

 

ензими в мозъка и мастната тъкан наречени CB1е

рецептори. ACOMPLIA е показана за лечение

при пациенти със затлъстяване или наднорменов

тегло с допълнителни рискови фактори като

диабет или повишени нива на мастните вещества в кръвта наречени липиди (дислипидемия;

 

 

о

главно холестерол и триглицериди) като добавка към диетата и физическите упражнения.

о й

т

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ

,ACOMPLIAт к

 

 

 

 

 

 

у

к

Не приемайте ACOMPLIA

 

 

 

 

 

д

 

 

ако в момента страдате от депресия

 

 

 

о

 

 

 

ако в момента провеждате лечение за депресия

 

 

р

 

 

 

 

ако сте алергични (свъръхчувствителни) към римонабант или към някоя от останалите

 

 

п

 

 

 

 

 

съставки на ACOMPLIA,

ако кърмите.

 

 

 

 

 

 

ако в миналотот в е сте страдали от депресия или сте имали мисли за самоубийство

акориматес нарушена чернодробна функция

акоа имате тежко нарушена бъбречна функция

како имате диабет (вижте точка 4)

е ако в момента се лекувате за епилепсия

Л ако сте на възраст под 18 години. Няма налична информация за употребата на ACOMPLIA при хора на възраст под 18 години.н

Сериозни психични събития, включващи депресия или промени в настроението са съобщавани при пациенти, приемащи АCOMPLIA (вж. точка ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Ако по време на лечението с ACOMPLIA при Вас се появят симптоми на депресия трябва да се

свържете с Вашия лекар и да спрете лечението.

 

 

 

 

 

е

б

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплаквания и симптоми свързани с депресия могат да са:

 

 

 

т

р

 

 

Тъга, потиснато настроение; загуба на интерес към дейности, които преди това са

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлявали удоволствие; тревожност; раздразнителност; забавена, потисната активност;

 

 

п

 

 

 

 

 

 

намалена концентрация; безпокойство; проблеми със съня (безсъние); мисли или разговори за

смърт или самоубийство.

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от изброените симптоми се появи или влоши след

започване на лечението.

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

а

Прием на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активността на ACOMPLIA се увеличава при едновременната употреба на някои лекарства

(така наречените CYP3A4 инхибитори) като:

 

 

 

 

 

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итраконазол (противогъбично лекарство)

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кетоконозал (противогъбично лекарство)

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ритонавир (лекарство за лечение на HIV инфекции)

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телитромицин (антибиотик)

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кларитромицин (антибиотик)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нефазодон (антидепресант)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали

 

 

е

 

, отпускани без рецепта като жълт

горепосочените или други лекарства, включително и такивае

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кантарион, рифампицин (антибиотик), лекарства за загуба на тегло, лекарства за подобрение на

кръвните липиди (мазнини), противодиабетни лекарства и лекарства за лечение на епилепсия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

(напр. фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) или депресия.

Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

ACOMPLIA не трябва да се приема по време ена бременност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

, мислите, че може да сте бременна или

Свържете се с Вашия лекар веднага щом забременеетев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

планирате да забременеете докато приемате ACOMPLIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

Не приемайте това лекарство, докато кърмите. Информирайте Вашия лекар ако кърмите или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

планирате да кърмите Вашето бебе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

Шофиране и работа с машини,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

не се очаква да намали Вашата способност да шофирате

При препоръчваната доза ACOMPLIAт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или да работите с машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информация относно някои от съставките на ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA таблетки включват лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари,

информирайте Вашия лекар преди да приемате това лекарство.

 

 

 

в

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ACOMPLIA

 

 

Винаги приемайтет

ACOMPLIA точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайтес

Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е една таблетка 20 mg,

а

 

веднъж дневно сутрин преди закуска. Поглъщайте таблетката цяла.

приеманар

Вие трябвак

да започнете и да продължите ниско калорична диета и програма за физическа

активносте

, за да постигнете най-добър резултат. Вашият лекар трябва да Ви препоръча вида на

диетатаЛ

и степента на необходимите физически упражнения, които подхождат на Вашето

състояние и общо здравословно състояние.

 

 

Прием на ACOMPLIA с храни и напитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA трябва да бъде приеман веднъж дневно сутрин преди закуска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Ако сте приели повече от необходимата доза ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

б

Ако приемете

 

повече от необходимата доза ACOMPLIA информирайте Вашия лекар или

 

 

фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте пропуснали да приемете ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

 

Вземето го веднага щом си спомните, но не приемайте двойна доза за компенсиране на

 

 

 

пропуснатата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

 

 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както всички

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарства, ACOMPLIA може да предизвика нежелани шреакции, въпреки че не

 

всеки ги получава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести нежелани реакции,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засягащи повече от 1 на 10, които са се появявали при

 

 

 

пациенти на ACOMPLIA включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадене и инфекция на горните дихателни пътища.

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 100, но по-малко от 1 на 10, и които са се

 

появявали при пациенти на ACOMPLIA включват:

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздразнен стомах, повръщане, проблеми със съня, нервност, депресия, раздразнителност,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замаяност, диария, безпокойство, сърбеж, прекомерно изпотяване, мускулни крампи или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спазми, умора, синини, болки в сухожилията и възпаление (тендонит), загуба на памет, болки в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гърба (ишиас), променена чувствителност (понижена чувствителност или усещане за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необичайно парене или боцкане) на ръцете и стъпалата, горещи вълни, падане, грип и

 

 

 

 

изкълчване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести нежелани реакции, засягащи

по-малко от 1 на 100, но по-повече от 1 на 1 000 и които

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са се появявали при пациенти на ACOMPLIA включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сънливост (летаргия),тремор, нощно изпотяване, симптоми на паника, хълцане, гняв,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безпокойство (дисфория), емоционални нарушения, мисли за самоубийство, агресивност или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агресивно поведение, хипогликемия (ниска кръвна захар).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки нежелани реакции, засягащик

по-малко от 1 на 1 000, които са се появили при пациенти на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA включват: халюцинацииу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на постмаркетинговияо

опит са съобщени следните нежелани реакции (с неизвестна

честота):

 

 

 

 

 

н

р

внимание, налудности (погрешни вярвания), параноя, обрив, главоболие

Конвулсии, нарушеноп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и стомашна болка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

 

5.

 

к а

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранявайте на място недостъпно за на деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте ACOMPLIA след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка след «ГОДЕН ДО».Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални услоивя на съхранение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

б

 

спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

п

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво съдържа ACOMPLIA

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Активното вещество е римонабант. Една филмирана таблетка съдържа 20 mg римонабант.

 

Другите съставки

са:

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро на таблетката: царевично нишесте, лактоза монохидрат, повидон К 30 (аЕ1201),

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кроскармелоза натрий (Е468), натриев лаурилсулфат (Е487), микрокристална целулоза (Е460),

магнезиев стеарат

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетна обвивка: лактозмонохидрат, хипромелоза 15 mPa.s. (E464), титанов диоксид (Е171),

макрогол 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

ш

Гланц на таблетката: Карнаубски восък (E903)

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изглежда ACOMPLIA и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg е с форма на сълза, бяла филмирана таблетка с вдлъбнато релефно

означение „20” от едната страна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA се предлага в блистерни опаковки от 14, 28, 30, 56, 84, 90 и 98 таблетки, в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

перфорирани еднодозови блистерни опаковки, съдържащи 70 х 1 таблетки и в бели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

пластмасови бутилки, съдържащи 28, 98 и 500 таблетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба и производител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

т

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174, avenue de France

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffelу– BP 27166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-37071 Tours Cedex 2

о

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Statale 17, Km 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67019 Scoppito (AQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

т

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представител на притежателя на разрешението за употреба:

 

 

 

 

 

 

е

к

а

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien sanofi-aventis Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ.: +30 210 900 16 00

España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis France

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél: 0 800 222 555

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

к

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Ireland Ltd.

д

 

 

 

 

 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

 

 

п

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistor hf.

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sími: +354 535 7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

с

т

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +39 02 393 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

к

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

о

 

в

е

 

ч

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Belgium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

б

 

sanofi-aventis zrt., Magyarország

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +36 1 505 0050

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Malta Ltd.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +356 21493022

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Netherlands B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 (0)182 557 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Norge ASш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 67 10 71 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +43 1 80 185 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +48 22 541 46 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777

Suomi/Finland sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Τηλ: +357 22 871600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +46 (0)8 634 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Latvia SIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67 33 24 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +44 (0) 1483 505 515

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB sanofi-aventis Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 2755224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на последно одобрение на листовката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu/

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта