Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aripiprazole Sandoz (aripiprazole) – листовка - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAripiprazole Sandoz
ATC кодN05AX12
Веществоaripiprazole
ПроизводителSandoz GmbH

Листовка: информация за потребителя

Aрипипразол Sandoz 5 mg таблетки Aрипипразол Sandoz 10 mg таблетки Aрипипразол Sandoz 15 mg таблетки Aрипипразол Sandoz 20 mg таблетки Aрипипразол Sandoz 30 mg таблетки

Арипипразол (Aripiprazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Aрипипразол Sandoz таблетки и за какво се използват

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Aрипипразол Sandoz таблетки

3.Как да приемате Aрипипразол Sandoz таблетки

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Aрипипразол Sandoz таблетки

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Aрипипразол Sandoz таблетки и за какво се използва

Aрипипразол Sandoz таблетки съдържат активното вещество арипипразол, което принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват, подозрителност, погрешни убеждения, объркан (несвързан) говор и поведение, както и отегчение. Хората в такова състояние могат да изпаднат в депресия, да изпитват чувство на вина, тревожност или напрежение.

Aрипипразол Sandoz таблетки се използват за лечение на възрастни и юноши на и над

13 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка раздразнителност. При възрастни, те също предотвратяват възобновяването на тези симптоми при пациенти, които са се повлияли от лечението с Aрипипразол Sandoz таблетки.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Aрипипразол Sandoz таблетки

Не приемайте Aрипипразол Sandoz таблетки

ако сте алергични към арипипразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Aрипипразол Sandoz таблетки, ако страдате от

висока кръвна захар (характеризираща се със симптоми като прекомерна жажда, извънредно големи количества урина, увеличен апетит, чувство на слабост) или имате предишни заболявания от диабет в семейството

припадъци

неволни, неправилни движения на мускулите, особено на лицето

сърдечно-съдови заболявания, предишни сърдечно-съдови заболявания в семейството, инсулт или "микро" инсулт, абнормно кръвно налягане

наличие на кръвни съсиреци или фамилни данни за такива, тъй като употребата на антипсихотични средства се асоциира с образуването на кръвни съсиреци

силно влечение към хазарт в миналото.

Ако забележите увеличаване на теглото, развиете необичайни движения, изпитвате сомнолентност, която пречи на нормалните Ви ежедневни дейности, имате затруднения с гълтането или алергични симптоми, моля уведомете Вашия лекар.

Ако Вие сте пациент в старческа възраст и страдате от деменция (загуба на паметта или други умствени способности), Вие или Ваш близък трябва да уведомите Вашия лекар дали сте прекарали инсулт или “микро” инсулт.

Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате мисли или чувства, които да са насочени към самонараняване. Има съобщения за проява на мисли и опити за самоубийство по време на лечение с арипипразол.

Уведомете Вашия лекар незабавно, ако страдате от мускулна скованост или липса на гъвкавост, придружени с висока температура, изпотяване, променено психическо състояние или ускорен или неравен сърдечен пулс.

Деца и юноши

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 13-годишна възраст. Не е известно, дали е безопасно и ефикасно при тези пациенти.

Други лекарства и Aрипипразол Sandoz таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта..

Лекарства, понижаващи кръвното налягане: Aрипипразол Sandoz таблетки могат да увеличат ефекта на лекарствата, използвани за понижаване на кръвното налягане. Уверете се, че Вашия лекар знае, че приемате лекарства за контролиране на кръвното налягане.

Приемането на Aрипипразол Sandoz таблетки заедно с други лекарства може да наложи промяна в дозировката на Aрипипразол Sandoz таблетки. Особено важно е да уведомите лекаря за следните лекарства:

Лекарства за коригиране на сърдечния ритъм

Антидепресанти или билкови препарати използвани за лечение на депресия и безпокойство

Противогъбични средства

Някои лекарства за лечение на HIV инфекция

Антиконвулсанти, използвани за лечение на епилепсия

Лекарства, повишаващи нивото на серотонин: триптани, трамадол, триптофан, SSRI (например пароксетин и флуоксетин), трициклични антидепресанти (например кломипрамин, амитриптилин), петидин, жълт кантарион и венлафаксин. Тъй като тези лекарства повишават риска от нежелани лекарствени реакции, ако получите някакъв необичаен симптом, докато приемате някое от тези лекарства в комбинация с Aрипипразол Sandoz таблетки, консултирайте се с Вашия лекар.

Aрипипразол Sandoz таблетки с храна, напитки и алкохол

Aрипипразол Sandoz таблетки могат да се приемат независимо от режима на хранене (с или без храна). Алкохолът трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Следните симптоми могат да се появят при новородени, чийто майки са използвали Aрипипразол Sandoz таблетки през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост на мускулите и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и затруднения в храненето. Ако при Вашето бебе се прояви някой от тези симптоми потърсете Вашия лекар.

При кърмене уведомете незабавно вашия лекар.

Ако приемате Aрипипразол Sandoz таблетки, не трябва да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини преди да установите как Ви въздействат Aрипипразол Sandoz таблетки.

Aрипипразол Sandoz таблетки съдържат лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да започнете приема на това лекарство.

3.Как да приемате Aрипипразол Sandoz таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за възрастни е 15 mg веднъж дневно. Въпреки това, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска или по-висока доза, до максимум 30 mg веднъж дневно.

Употреба при деца и юноши

За да се осигури начало на лечението с ниски дози, можете да използвате алтернативна лекарствена форма (перорален разтвор-течност), която е по-подходяща от Aрипипразол Sandoz таблетки. Дозата може постепенно да се увеличава до 10 mg дневно, която е препоръчителната доза за юноши. Вашият лекар може да ви предпише по-ниска или по- висока доза, но не повече от 30 mg дневно.

Ако смятате, че ефектите на Вашите Aрипипразол Sandoz таблетки са прекалено силни или прекалено слаби за Вас, обсъдете го с Вашия лекар или фармацевт.

Опитайте се да приемате Вашите Aрипипразол Sandoz таблетки по едно и също време всеки ден. Няма значение дали ги приемате с или без храна. Винаги приемайте таблетките цели, с вода.

Дори ако се чувствата по-добре, не променяйте дозата Aрипипразол Sandoz таблетки и не спирайте лечението, без преди това да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Aрипипразол Sandoz таблетки

Ако установите, че сте приели повече Aрипипразол Sandoz таблетки от предписаните (или ако някой друг е приел от Вашите Aрипипразол Sandoz таблетки ), веднага потърсете Вашия лекар. Ако не може да го откриете отидете в най-близката болница и вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Вашите Aрипипразол Sandoz таблетки

Ако пропуснете да приемете някоя доза, вземете я възможно най-скоро след като се сетите, но не приемайте две дози в един и същи ден.

Ако сте спрели употребата на Aрипипразол Sandoz таблетки

Не прекратявайте лечението си само защото се чувствате по-добре. Важно е да продължите употребата на Aрипипразол Sandoz таблетки толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

захарен диабет,

проблеми със съня,

чувство на тревожност,

чувство на неспокойство и невъзможност за седене на едно място, проблеми при седене на едно място,

неконтролирано потрепване, конвулсивни движения или гърчене, синдром на неспокойните крака,

треперене,

главоболие,

умора,

сънливост,

замаяност,

треперене и замъглено зрение,

намален брой изхождания или затруднено изхождане,

лошо храносмилане,

гадене,

повече слюнка в устата, отколкото обикновено,

повръщане,

чувство на умора.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

увеличени нива на хормона пролактин в кръвта,

повишена кръвна захар,

депресия,

променен или повишен сексуален интерес,

неконтролирани движения на устата, езика и крайниците (тардивна дискинезия),

мускулно нарушение, причиняващо спастични движения (дистония),

двойно виждане,

учестено сърцебиене,

спадане на кръвното налягане при изправяне, което причинява замайване, виене на свят или прималяване,

хълцане.

Следните нежелани реакции са съобщени след пускане на пазара на перорален арипипразол, но честотата на тяхната поява е неизвестна:

ниски нива на белите кръвни клетки,

ниски нива на тромбоцитите в кръвта,

алергична реакция (напр. подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж, уртикария),

поява или влошаване на диабет, кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома,

високи стойности на кръвната захар,

недостатъчно количество натрий в кръвта,

загуба на апетит (анорексия),

намаляване на теглото,

повишаване на теглото,

мисли за самоубийство, опит за самоубийство и самоубийство,

силно влечение към хазарт,

чувство на агресия,

възбуда,

нервност,

комбинация от висока температура, мускулна скованост, учестено дишане, изпотяване, замъглено съзнание и внезапна промяна в кръвното налягане и сърдечната честота, припадане (злокачествен невролептичен синдром),

гърч,

серотонинов синдром (реакция, която може да причини усещане за прекомерно щастие, сънливост, тромавост, неспокойство, чувство на опиянение, треска, потене или скованост в мускулите),

говорни смущения,

внезапна необяснима смърт,

животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм,

сърдечен пристъп (инфаркт),

забавен сърдечен ритъм,

образуване на кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите включват подуване на крайника, болка и зачервяване), които могат да стигнат през кръвоносните съдове до белите дробове и да причинят болка в гърдите и затруднено дишане (при наличието на тези симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ),

високо кръвно налягане,

припадане,

инцидентно вдишване на храна с риск от пневмония (белодробна инфекция),

спазъм на мускулите около гласовата кутия,

възпаление на панкреаса,

затруднения при преглъщане,

диария,

коремен дискомфорт,

стомашен дискомфорт,

чернодробна недостатъчност,

възпаление на черния дроб,

пожълтяване на кожата и бялата част на очите,

съобщения за отклонения в чернодробните функционални показатели,

кожен обрив,

чувствителност към светлина,

оплешивяване,

засилено потене,

неестествен мускулен разпад, който може да доведе до проблеми с бъбреците,

мускулна болка,

скованост,

неволно изпускане на урина (инконтинеция),

затруднено уриниране,

симптоми на отнемане при новородени в случай на експозиция по време на бременност,

продължителна и/или болезнена ерекция,

проблеми в терморегулацията на организма или прегряване,

гръдна болка,

оток на ръцете, глезените или краката,

при изследвания на кръв: променящи се нива на кръвната захар, повишен гликиран хемоглобин.

При пациенти в старческа възраст с деменция се съобщава за повече случаи с фатален изход по

време на приема на арипипразол. Освен това се съобщават и случаи на инсулт или “микро” инсулт.

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции при юноши на и над 13 години са подобни по честота и вид с тези при възрастните пациенти, с изключение на безсъние, неконтролирани конвулсии и потръпвания, безпокойство и уморяемост, които са много чести (по-чести от 1 на 10 пациента), и болка в горната част на корема, сухота в устата, увеличена сърдечна честота, увеличаване на теглото, увеличен апетит, мускулни потръпвания, неконтролируеми движения на крайниците, виене на свят, особено при ставане от легнало или седнало положение, които са чести нежелани реакции (по-чести от 1 на 100 пациенти).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Aрипипразол Sandoz таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера, бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“. . Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да се използва в рамките на 3 месеца след първоначалното отваряне на бутилката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат Aрипипразол Sandoz таблетки

Aрипипразол Sandoz 5 mg таблетки

Активното вещество е арипипразoл. Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразoл.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, индиго кармин (Е132) алуминиев лак.

Aрипипразол Sandoz 10 mg таблетки

Активното вещество е арипипразoл. Всяка таблетка съдържа 10 mg арипипразoл.

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, червен железен оксид (E172).

Aрипипразол Sandoz 15 mg таблетки

Активното вещество е арипипразoл. Всяка таблетка съдържа 15 mg арипипразoл.

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, жълт железен оксид.

Aрипипразол Sandoz 20 mg таблетки

Активното вещество е арипипразoл. Всяка таблетка съдържа 20 mg арипипразoл.

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат.

Aрипипразол Sandoz 30 mg таблетки

Активното вещество е арипипразoл. Всяка таблетка съдържа 30 mg арипипразoл.

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, червен железен оксид (E172).

Как изглеждат Aрипипразол Sandoz таблетки и какво съдържа опаковката

Aрипипразол Sandoz 5 mg таблетки

Таблетките Aрипипразол Sandoz 5 mg са сини на цвят, марморирани таблетки с кръгла форма, с диаметър приблизително 6,0 mm, с релефен надпис "SZ" от едната страна и "444" от другата страна.

Aрипипразол Sandoz 10 mg таблетки

Таблетките Aрипипразол Sandoz 10 mg са розови на цвят, марморирани таблетки с кръгла форма, с диаметър приблизително 6,0 mm, с релефен надпис "SZ" от едната страна и "446" от другата страна.

Aрипипразол Sandoz 15 mg таблетки

Таблетките Aрипипразол Sandoz 15 mg са жълти на цвят, марморирани таблетки с кръгла форма, с диаметър приблизително 7,0 mm, с релефен надпис "SZ" от едната страна и "447" от другата страна.

Aрипипразол Sandoz 20 mg таблетки

Таблетките Aрипипразол Sandoz 20 mg са бели на цвят таблетки с кръглa форма, с диаметър приблизително 7,8 mm, с релефен надпис "SZ" от едната страна и "448" от другата страна.

Aрипипразол Sandoz 30 mg таблетки

Таблетките Aрипипразол Sandoz 30 mg са розови на цвят, марморирани таблетки с кръглa форма, с диаметър приблизително 9,0 mm, с релефен надпис "SZ" от едната страна и "449" от другата страна.

Таблетките от 5 mg, 10 mg, 15mg и 30 mg се предлагат в следните разфасовки:

Блистери алуминий//алуминий, поставени в картонени кутии, съдържащи 10, 14, 16, 28, 30, 35, 56 или 70 таблетки.

Блистери алуминий//алуминий с еднократни дози, поставени в картонени кутии, съдържащи

14 х 1, 28 х 1, 49 х 1, 56 х 1 или 98 х 1 таблетка.

Бутилка от HDPE (полиетилен с висока плътност), съдържащ сушител силикагел и полиестерна пружина, опаковани в картонени кутии, съдържащи 100 таблетки.

Таблетките от 20 mg се предлагат в блистери алуминий/алуминий поставени в картонени кутии, съдържащи: 14, 28, 49, 56 или 98 таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl

Австрия

Производител

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana

Словения

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

Târgu Mureş 540472

Румъния

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Полша

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv/sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Medialaan 40

Šeimyniškių 3A,

B-1800 Vilvoorde

LT 09312 Vilnius

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 26 36 037

regaff.belgium@sandoz.com

Info.lithuania@sandoz.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Сандоз

Sandoz nv/sa

Бизнес Парк София, Младост 4,

Medialaan 40

Сгр.7Б, ет.3

B-1800 Vilvoorde

София 1766

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Teл.: + 359 2 970 47 47

regaff.belgium@sandoz.com

regaffairs.bg@sandoz.com

 

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

U Nákladového nádraží 10

Tel.: +36 1 430 2890

CZ-130 00 Praha 3

 

Tel: +420 221 421 611

 

office.cz@sandoz.com

 

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Medical Logistics Ltd.

Edvard Thomsens Vej 14

ADC Building, Triq L-Esportaturi

DK-2300 København S

Mriehel, BKR 3000

Danmark

Malta

Tlf: + 45 6395 1000

Tel: + 356 2277 8000

variations.nordic@sandoz.com

mgatt@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Industriestrasse 25

Veluwezoom 22

D-83607 Holzkirchen

NL-1327 AH Almere

Tel: + 49 8024 908 0

Tel: +31 36 5241600

E-mail: service@hexal.com

info.sandoz-nl@sandoz.com

Eesti

Norge

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz A/S

Pärnu mnt105

Edvard Thomsens Vej 14

EE-11312 Tallinn

DK-2300 København S

Tel.: +372 665 2400

Danmark

Info.ee@sandoz.com

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Sandoz GmbH

Εθνική Οδός No 1 (12ο km)

Biochemiestr. 10

Μεταμόρφωση

A-6250 Kundl

GR-144 51 Αθήνα

Tel: +43 5338 2000

Τηλ: +30210 2811712

 

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Centro Empresarial Osa Mayor

ul. Domaniewska 50C

Avda. Osa Mayor, nº 4

02-672 Warszawa

28023 (Aravaca) Madrid

Tel.: + 48 22 209 70 00

España

biuro.pl@sandoz.com

Tel: + 34 900 456 856

 

registros.spain@sandoz.com

 

France

Portugal

Sandoz SAS

Sandoz Farmacêutica Lda.

49 avenue Georges Pompidou

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Taguspark

Tél: + 33 1 4964 4800

2740-255 Porto Salvo

 

Tel: +351 21 924 19 11

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

Maksimirska 120

Calea Floreasca nr. 169A,

10000 Zagreb

Cladirea A, etaj 1, sector 1,

Tel: + 385 1 2353111

Bucure ti

e-mail: upit.croatia@sandoz.com

 

Ireland

Slovenija

Rowex Ltd.,

Lek farmacevtska družba d.d.

Bantry, Co. Cork,

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland.

 

Tel: + 353 27 50077

 

e-mail: reg@rowa-pharma.ie

 

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

Galvaniho 15/C

DK-2300 København S

SK-821 04 Bratislava

Danmörk

Tel: + 421 2 48 200 600

Tlf: + 45 6395 1000

info@sandoz.sk

variations.nordic@sandoz.com

 

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A

Sandoz A/S

Largo Umberto Boccioni 1

Edvard Thomsens Vej 14

I - 21040 Origgio/VA

DK-2300 Kööpenhamina S

Tel: + 39 02 96541

Tanska

 

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Κύπρος

Sverige

Panayiotis Hadjigeorgiou

Sandoz A/S

31 Yildiz Street, 3042

Edvard Thomsens Vej 14

CY-000 00 Town: Limassol

DK-2300 Köpenhamn S

Τηλ: 00357 25372425

Danmark

hapanicos@cytanet.com.cy

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Latvija

United Kingdom

Sandoz d..d Pārstāvniecība Latvijā

Sandoz Limited

K.Valdemāra iela 33-30

Frimley Business Park

Rīga, LV1010

Camberley, GU16 7SR, UK

Tel: + 371 67892006

Tel: + 44 1276 698020

 

uk.regaffairs@sandoz.com

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта