Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Capecitabine SUN (capecitabine) - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоCapecitabine SUN
ATC кодL01BC06
Веществоcapecitabine
ПроизводителSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Capecitabine SUN

части на тялото). Capecitabine SUN се използва със или без други противоракови лекарства;

авансирал рак на стомаха. Capecitabine SUN се използва с други противоракови лекарства, включително съдържащи платина противоракови лекарства, например цисплатин;

локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза (рак, който е започнал да се разпространява в други части на тялото). Capecitabine SUN се използва с доцетаксел (друго противораково лекарство) след неуспех на лечение с антрациклини (други противоракови лекарства). Може да се използва и като монотерапия след неуспех на лечение с антрациклини и таксани (други противоракови лекарства) или когато повторението на лечението с антрациклини не е подходящо за пациента.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Capecitabine SUN е „генерично лекарство“. Това означава, че Capecitabine SUN е подобно на „референтното лекарство“ Xeloda, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече подробности относно генеричните лекарства вижте документа тип въпроси и отговори тук.

Как се използва Capecitabine SUN?

Capecitabine SUN се предлага под формата на таблетки (150 и 500 mg). Лекарственият продукт се отпуска само по лекарско предписание и трябва да се предписва само от лекар с опит в прилагането на противоракови лекарства.

Capecitabine SUN се приема два пъти дневно в дози между 625 и 1250 mg на квадратен метър от телесната повърхност (изчислява се на базата на височината и теглото на пациента). Дозата зависи от типа на лекувания рак. Лекарят изчислява колко таблетки от 150 и 500 mg трябва да приеме пациентът. Таблетките Capecitabine SUN трябва да се поглъщат с вода през първите 30 минути след хранене.

Тъй като Capecitabine SUN е генерично лекарство, проучванията при пациенти се ограничават до

определяне, че е биоеквивалент на референтното лекарство Xeloda. Две лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Capecitabine SUN?

Тъй като Capecitabine SUN е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Capecitabine SUN е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Capecitabine SUN е със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Xeloda. Следователно CHMP счита, че както при Xeloda, ползите

превишават установените рискове. Комитетът препоръча Capecitabine SUN да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и ефективна употреба на Capecitabine SUN?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Capecitabine SUN се използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и листовката за Capecitabine SUN, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Capecitabine SUN:

На 21 юни 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Capecitabine SUN, валидно в Европейския съюз.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта