Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Clopidogrel Sandoz (clopidogrel) – листовка - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоClopidogrel Sandoz
ATC кодB01AC04
Веществоclopidogrel
ПроизводителAcino Pharma GmbH

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Clopidogrel Sandoz 75 mg филмирани таблетки

Клопидогрел (Clopidogrel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

-

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите

 

 

 

а

 

други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар

 

 

или фармацевт.

 

 

 

 

б

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

т

 

 

 

В тази листовка:

о

 

 

 

 

уп

 

 

 

 

 

1.Какво представлява Clopidogrel Sandoz и за какво се използва

2.Преди да приемете Clopidogrel Sandoz

3.Как да приемате Clopidogrel Sandoz

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Clopidogrel Sandoz

6.Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL SANDOZ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

е а

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

н

 

Clopidogrel Sandoz съдържа активното вещество клопидогрел, което принадлежи към групата

лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствение продукти. Тромбоцитите са много малки

 

 

 

 

 

ч

 

на кръвни съсиреци. Чрез

елементи, които се слепват един с друг при образуванетое

 

 

 

 

в

 

 

 

предотвратяване на това слепване, тромб цитните антиагреганти намаляват риска от

 

 

 

о

 

 

 

образуване на кръвни съсиреци (процес наречен тромбоза).

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz се прилага за предпазване от образуването на кръвни съсиреци (тромби) в

 

к

 

 

 

 

 

 

уплътнените кръвоносни съдове,(артерии), процес известен като атеротромбоза, което води до

 

т

 

 

 

 

 

 

атеротромботични инцидентик( ато инсулт, коронарен инцидент, или смърт).

 

у

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

Предписан Ви е Clopidogrelо Sandoz за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и

р

 

 

 

 

 

 

 

намаляване риска отптези сериозни инциденти защото:

 

-Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атерoскл роза), или

-Вие има е предхождащ коронарен инцидент, инсулт, или имате състояние известно като периферно артериално заболяване (нарушено кръвообращение в ръцете или

рката поради запушване на кръвоносните съдове)ка н

е 2.Л ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ CLOPIDOGREL SANDOZ

Не приемайте Clopidogrel Sandoz:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите съставки на Clopidogrel Sandoz;

Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка;

Ако страдате от тежко чернодробно заболяване;

Ако смятате, че някои от тези се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар преди лечението с Clopidogrel Sandoz.

Обърнете специално внимание при употребата на Clopidogrel Sandoz

Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва веднага да уведомите Вашия лекар преди да започнете употребата на Clopidogrel Sandoz:

 

ако сте изложен на риск от кървене като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва)

 

-

имате нарушения в кръвта, които Ви правят склонни към вътрешни кръвоизливи

 

 

(кървене в тъканите, органите или ставите на тялото Ви).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

скорошна тежка травма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична)

 

 

 

 

 

 

а

 

-

предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през

е

 

 

следващите седем дни

 

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен инсулт) възникнал през

 

 

 

 

 

 

последните 7 дни

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

а

п

 

 

 

 

 

ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на употребата на Clopidogrel Sandoz:

 

 

 

 

 

 

 

 

ен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tрябва да информирате Вашия лекар, ако планирате хирургична интервенция (включително стоматологична).еш

 

 

з

Tрябва също незабавно да информирате Вашия лекар, акоразвиете състояние

 

 

а

 

(известно още като тромботична тромбоцитопенична пурпура или ТТП), което

 

включва повишена температура и синини по кожатар, които могат да се проявят като

 

малки червени точки, със или без необяснима пр екомерна уморяемост, объркване,

 

 

н

 

пожълтяване на кожата или очите (жълтеница)е(вж точка 4 “ВЪЗМОЖНИ

 

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ”).

е

Aко се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това е обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вж точка 4 “ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ”).

Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта.т ч

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

у

Деца и юноши

 

р

д

 

п

о

 

 

Clopidogrel Sandoz не е предназначен за употреба от деца и юноши.

 

 

в

н

 

 

 

 

 

Прием на другиелекарства

 

Моля информирайтет

Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали

 

 

р

 

 

 

 

 

 

други лекасства, включително и такива, отпускани без рецепта.

а

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Clopidogrel Sandoz и обратно.

е

задължително да информирате Вашия лекар ако употребявате

ТрябваЛ

-перорални антикоагуланти, лекарства използвани за намаляване съсирваемостта на кръвта,

-нестероидни противовъзпалителни лекарства, обичайно използвани за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите,

-хепарин или каквото и да е друго лекарство за намаляване съсирваемостта на кръвта,

-инхибитор на протонната помпа (напр. омепразол) за разстроен стомах.

-Флуконазол, вориконазол, ципрофлоксацин, или хлорамфеникол, лекарства за лечение на бактериални и гъбични инфекции,

-циметидин, лекарство за лечение на разстроен стомах,

-флуоксетин, флувоксаминили моклобемид, лекарства за лечение на депресия,

-карбамазепин или окскарбазепин, лекарства за лечение на някои форми на епилепсия,

-тиклопидин, друго антитромботчно средство

Ацетилсалициловата киселина е вещество, съдържащо се в много лекарства ползвани като обезболяващи и понижаващи температурата. Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1 000 mg на 24 часа) не би представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.

Прием на Clopidogrel Sandoz с храни и напитки

Clopidogrel Sandoz може да се приема с или без храна.

Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За предпочитане е да не се използва този лекарствен продукт по време на бременност и

 

кърмене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар илиб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

фармацевт преди да приемете Clopidogrel Sandoz. Ако забременеете по време на приема на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

Clopidogrel Sandoz веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

употребата на клопидогрел по време на бременност.

 

 

 

 

 

 

 

а

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Консултирайте се с Вашия лекар относно кърменето, докато приемате Clopidogrel Sandoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскороесе приемали други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz е малко вероятно да засегне способността Ви да шофирате или използвате

машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информация относно някои от съставкитена Clopidogrel Sandoz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

масло, което може да предизвика

 

Clopidogrel Sandoz съдържа хидрогенирано рициновое

 

стомашно неразположение или диария.

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА ПРИЕМАТЕ CLOPIDOGREL SANDOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни

Винаги приемайте Clopidogrel Sandoz,

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в нещо, попитайте Вашия ле ар или фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обичайната доза е една таблетка от 75 mg Clopidogrel Sandoz дневно, която се приема през

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устата със или без хранар, и по едно и също време всеки ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да вземате Clopidogrel Sandoz, докато Вашият лекар Ви го предписва.

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Clopidogrel Sandoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържетерсе веднага с Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно медицинско звено

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порадикувеличен риск от кървене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте пропуснали да приемете Clopidogrel Sandoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако забравите да вземете дозата Clopidogrel Sandoz, но си спомните в рамките на следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете следващата в обичайния час. Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто вземете следващата единична доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите индивидуални дози.

Ако сте спрели приема на Clopidogrel Sandoz

Не спирайте лечението. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Clopidogrel Sandoz може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар незабавно ако имате:

-

треска, признаци на инфекция или прекалена умора. Те могат да се дължат на рядко

 

-

понижаване стойностите на някои кръвни клетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

б

признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите

 

е

а

 

(жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи,

 

 

които се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вж. точка 2

т

 

 

 

 

о

р

 

 

-

“Обърнете специално внимание при употребата на Clopidogrel Sandoz”).

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мех при по

 

 

 

 

кожата. Това може да са симптоми на алергична реакция.

 

а

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция (засягат 1 дон10 пациенти на 100)

при клопидогрел е кървене. Кървенето може да се прояви като кървенеев стомаха или червата,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

натъртване, хематом (необичайно кървене или образуване на сининишпод кожата), кървене от

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

носа, кръв в урината.

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

В малък брой от случаите, се съобщават също и кръвоизливи в очите,

главата, белия дроб или ставите.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате продължително кървене, когато приематееClopidogrel Sandoz. Ако се порежете

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е

свързано с начина на действие на лекарството да предотвратяван

образуването на кръвни

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съсиреци. При малки порязвания и наранявания,екато напр. порязване по време на бръснене,

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

това обикновено е без значение. Ако обаче кърв нето Ви безпокои, трябва да се свържете

 

незабавно с Вашия лекар (вж. точка 2 “Обърнетев

специално внимание при употребата на

 

 

Clopidogrel Sandoz”).

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с определени честоти, които се определят както следва:

Нежеланите реакции могат да се проявяватко

много чести: засягат повече от 1 потребител на 10

чести: засягат 1 до 10 потребители на 100

нечести: засягат 1 о 10 потребители на 1 000

редки: засягат 1 до 10 потребители на 10 000

много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 10 000

с неизвест а честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата.н т,

е

в

лекарствени реакции, съобщени при клопидогрел, са:

Други нежеланист

-Чести нежелани реакции:

Ди рия, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.

-Нечести нежелани реакции:

Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане.

-Редки нежелани реакции: Световъртеж.

-Много редки нежелани реакции:

жълтеница; силна коремна болка със или без болка в гърба; треска, затруднения в

дишането понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции; оток на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устната лигавица (стоматит);р

понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; промяна на вкуса.

Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта и урината.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ CLOPIDOGREL SANDOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Да се съхранява в оригиналния блистер, за да се предпази от влага.

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

опаковка

Не използвайте Clopidogrel Sandoz след срока на годност отбелязан върху картоненатап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

и блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Не използвайте Clopidogrel Sandoz, ако забележите

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

някакви видими белези на повреждане на

блистерите или филмираните таблетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Визлекарства. Тези мерки ще

 

спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво съдържа Clopidogrel Sandoz

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активното вещество е клопидогрел. Всякавтаблетка съдържа 75 mg клопидогрел (като безилат).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другите съставки са:

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро на таблетката:

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макрогол 6000,

 

 

д

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целулоза, микрокристалнау(E460),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроспиводин тип А

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рициново масло, хидрогенирано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филмово покритие:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макрогол 6000в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етилцелулоза (Е462),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титановрдиоксид (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какеизглежда Clopidogrel Sandoz и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филмираните таблетките Clopidogrel Sandoz са бели до почти бели, мозаечни, кръгли и двойно изпъкнали. Те се доставят в картонени кутии съдържащи 14, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 таблетки, в алуминиеви блистери. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Acino Pharma GmbH Am Windfeld 35 83714 Miesbach

Германия

Производител

Acino AG

Am Windfeld 35 83714 Miesbach

Германия

Salutas Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto-von-Guericke-Allee 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39179 Barleben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

 

е

 

 

р

б

представител на притежателя на разрешението за употреба:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

Sandoz N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Telecom Gardens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenstraße 11

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

а

 

 

 

 

 

 

 

Medialaan 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-83607 Holzkirchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1800 Vilvoorde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +49 8024 902 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@sandoz.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representative office Sandoz d.d.

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Hungária Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímár u. 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG-1766 Sofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-н1034 Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teл.: + 359 2 970 47 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

еTel: +36 1 430 2890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.hungary@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

V.J.Salomone Pharma Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseniova 30

 

 

 

 

 

 

 

,

о

 

 

 

 

 

79, Simpson Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ-13000 Praha 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT-Marsa HMR 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +420 221 421 611

 

д

к

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 21220174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

office.cz@sandoz.com,

о

у

 

 

 

 

 

 

 

info@vjsalomone.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veluwezoom 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL-1327 AH Almere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK-2300 Københavnв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 36 5241600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-nl@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschlandе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenstraße 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-83607 Holzkirchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK-2300 København S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 8024 902 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@sandoz.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Österreich

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

Sandoz GmbH

Pärnu mnt 105,

Biochemiestrasse 10

EE-11312 Tallinn,

A-6250 Kundl

Tel: +372 6652400

Tel: +43 (0)53382000

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambrook Med SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek Polska Sp.z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρτσιβάνη 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Domaniewska 50 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Φάληρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL - 02-672 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR-175 64 Πειραιας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 549 15 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: + 30 210 8194 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ldimomeleti@gerolymatos.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Sandoz Farmacéutica, SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Farmacêutica Lda.

 

 

у

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda. Osa Mayor, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alameda da Beloura

 

 

 

а

п

 

 

 

 

 

E-28023 Aravaca (Madrid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

 

 

 

 

 

 

Tel. +34 917401280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-2710-693 Sintra

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

sandoz.responde@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +351 21 0008781

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharma Services S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

49, avenue Georges Pompidou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Businessз Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-92593 Levallois-Perret Cedex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81

 

 

 

 

 

 

 

Tél: +33 1 4964 4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corp 2, etaj 2, Sector 1-RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +40 21 4075183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

еSlovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

 

 

 

 

 

 

Lek Pharmaceuticals d.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenstraße 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

Verovśkova 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-83607 Holzkirchen

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

SI-1526 Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

Tel: +386 1 5802111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 8024 902 4000

 

 

 

 

,

о

 

 

 

 

 

info.lek@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@sandoz.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

 

 

 

д

к

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz d.d. - organizačná zložka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Thomsens Vej 14р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvaniho 15/C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK-821 04 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK-2300 København S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmörk

 

т

е

 

.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +421 2 48 200 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-dk@sandozв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

а

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SandozкS.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LargoеUmberto Boccioni, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-21040 Origgio / VA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK-2300 København S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +39 02 96541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanska/Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Panicos Hadjigeorgiou

Sandoz A/S

για P. T. Hadjigeorgiou Co Ltd

Edvard Thomsens Vej 14

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.K. 53158 CY-3301

DK-2300 København S

Λεμεσός

Danmark

Διεύθυνση γραφείου: Γιλτίζ 31 CY-3042

info.sandoz-dk@sandoz.com

Λεμεσός

 

Τηλ: 00357 25372425

 

hapanicos@cytanet.com.cy

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

 

 

 

Sandoz Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Meza Str. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Woolmer Way

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV-1048, Riga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordon GU35 9QE – UK

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67892006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +44 1420 478301

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uk.drugsafety@sandoz.com

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branch Office Lithuania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimyniskiu Str. 3A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-09312 Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 2636037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на последно одобрение на листовката

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация е предоставена на уеб сайтана Европейската агенция по лекарствата

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта