Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – листовка - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEklira Genuair
ATC кодR03BB
Веществоaclidinium bromide, micronised
ПроизводителAstraZeneca AB

Листовка: информация за пациента

Eklira Genuair 322 микрограма прах за инхалация

Аклидиниум (аклидиниев бромид) (Aclidinium (aclidinium bromide))

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Eklira Genuair и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eklira Genuair

3.Как да използвате Eklira Genuair

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Eklira Genuair

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

7.Инхалаторът Genuair: Указания за употреба

1.Какво представлява Eklira Genuair и за какво се използва

Какво представлява Eklira Genuair

Активното вещество на Eklira Genuair е аклидиниев бромид, който принадлежи към група лекарства, наречени бронходилататори. Бронходилататорите отпускат дихателните пътища и държат бронхиолите отворени. Eklira Genuair е инхалатор за сух прах, който използва дишането Ви за въвеждане на лекарството директно в белите Ви дробове. Това улеснява дишането на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

За какво се използва Eklira Genuair

Eklira Genuair е показан за отваряне на дихателните пътища и облекчаване на симптомите при ХОББ – сериозно, хронично белодробно заболяване, характеризиращо се със затруднено дишане. Редовното използване на Eklira Genuair може да Ви помогне, когато имате постоянен задух, свързан с Вашето заболяване, и ще Ви помогне да се сведат до минимум ефектите на заболяването в ежедневието Ви.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eklira Genuair

Не използвайте Eklira Genuair

-ако сте алергични към аклидиниев бромид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Eklira Genuair:

-ако наскоро сте имали проблеми със сърцето;

-ако виждате ореол около светлини или цветни изображения (глаукома);

-ако имате уголемена простата, проблеми с уринирането или затруднено изпразване на пикочния мехур.

Eklira Genuair е показан за поддържащо лечение и не трябва да се използва за лечение на внезапен пристъп на задух или хрипове. Ако симптомите на ХОББ (задух, свиркащи хрипове, кашлица) не се подобрят или се влошат, трябва възможно най-бързо да се консултирате с Вашия лекар.

Сухотата в устата, която се наблюдава при лекарства като Eklira Genuair, може, след като използвате Вашето лекарство продължително време, да се свърже с увреждане на зъбите. Поради това, моля, не забравяйте да се грижите за устната си хигиена.

Спрете приема на Eklira Genuair и незабавно потърсете медицинска помощ:

-ако получите стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух непосредствено след като сте използвали лекарството. Това може да са признаци на състояние, наречено бронхоспазъм.

Деца и юноши

Eklira Genuair не трябва да се използва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Eklira Genuair

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако сте използвали или използвате подобни лекарства за проблеми с дишането, като такива лекарства съдържащи тиотропиум, ипратропиум. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни. Използването на Eklira Genuair с тези лекарства не е препоръчително.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не трябва да използвате Eklira Genuair, ако сте бременна или кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Шофиране и работа с машини

Eklira Genuair може да повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Това лекарство може да причини главоболие, замайване или замъглено зрение. Ако получите някоя от тези нежелани реакции, не шофирайте и не работете с машини, докато главоболието не премине, усещането за замайване не отмине и зрението Ви не се върне към нормалното.

Eklira Genuair съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

3.Как да използвате Eklira Genuair

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Препоръчителната доза е една инхалация два пъти дневно, сутрин и вечер.

-Ефектите на Eklira Genuair продължават 12 часа; поради това трябва да се опитате да използвате Вашия инхалатор Eklira Genuair по едно и също време всяка сутрин и вечер. Това осигурява винаги достатъчно количество от лекарството във Вашия организъм, което Ви помага да дишате по-леко през деня и нощта. Освен това ще Ви помогне да не забравяте да го използвате.

Препоръчителната доза може да се прилага при пациенти в старческа възраст, и при пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми. Не се налага корекция на дозата.

ХОББ е хронично заболяване; поради това, е препоръчително Eklira Genuair да се използва всеки ден, два пъти дневно и дори когато нямате дихателни проблеми или други симптоми на ХОББ.

Начин на приложение

Лекарството е за инхалаторно приложение.

-Прочетете точка 7 в края на листовката за указания относно използването на инхалатора Genuair. Ако не сте сигурни как да използвате Eklira Genuair, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Можете да използвате Eklira Genuair по всяко време, преди или след храна и напитки.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Eklira Genuair

Ако мислите, че може да сте използвали повече от необходимата доза Eklira Genuair, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Eklira Genuair

Ако сте пропуснали доза Eklira Genuair, инхалирайте дозата веднага щом се сетите. Ако е почти време за следващата доза обаче, не приемайте пропуснатата доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Eklira Genuair

Това лекарство е за продължителна употреба. Ако искате да спрете лечението, първо се консултирайте с Вашия лекар, тъй като симптомите може да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко може да се развият алергични реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души). Спрете да използвате лекарството и незабавно се консултирайте с Вашия лекар, ако получите подуване на лицето, гърлото, устните или езикa (със или без затруднено дишане или преглъщане), световъртеж или прималяване, ускорен пулс или ако се появят силно сърбящи плаки върху кожата Ви (уртикария), тъй като това може да са симптоми на алергична реакция.

Докато използвате Eklira Genuair може да се появят следните нежелани реакции: Чести: може да засегнат до 1 от 10 души

-Главоболие

-Възпаление на синусите (синузит)

-Простуда (назофарингит)

-Кашлица

-Диария

-Гадене.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

-Замайване

-Сухота в устата

-Възпаление на устата (стоматит)

-Дрезгав глас (дисфония)

-Ускорен сърдечен ритъм (тахикардия)

-Усещане за силно биене на сърцето (палпитации)

-Затруднено уриниране (задръжка на урина)

-Замъглено зрение

-Обрив

-Сърбеж по кожата.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Eklira Genuair

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на инхалатора и картонената опаковка след надписа „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте инхалатора прибран в торбичката до началото на периода на приложение.

Да се използва до 90 дни от отварянето на торбичката.

Не използвайте Eklira Genuair, ако забележите, че опаковката е повредена или се вижда, че е отваряна.

След като приемете последната доза, инхалаторът трябва да бъде изхвърлен. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Eklira Genuair

-Активното вещество е аклидиниев бромид. Всяка доставена доза съдържа 375 микрограма аклидиниев бромид, еквивалентен на 322 микрограма аклидиниум.

-Другата съставка е лактоза монохидрат (вижте точка 2 „Eklira Genuair съдържа лактоза“).

Как изглежда Eklira Genuair и какво съдържа опаковката

Eklira Genuair е бял или почти бял прах.

Инхалаторът Genuair е бял на цвят, с вграден дозов индикатор и зелен бутон за дозиране. Мундщукът е покрит със зелена предпазна капачка, която може да се сваля. Доставя се в пластмасова торбичка.

Предлагани опаковки:

Опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 30 дози. Опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 60 дози. Опаковка, съдържаща 3 инхалатора, всеки с 60 дози.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje

Швеция

Производител

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

7.Указания за употреба на инхалатора Genuair

Тази точка съдържа информация за това как да използвате Вашия инхалатор Genuair. Ако имате някакви въпроси за това как да използвате Вашия инхалатор, моля, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за съдействие.

Преди да използвате инхалатора Genuair, моля, прочетете пълните указания.

Запознайте се с Eklira Genuair: Извадете инхалатора Genuair от торбичката и се запознайте с неговите компоненти.

Дозов

Зелен бутон

индикатор

 

Предпазна

капачка

Цветно контролно прозорче

Мундщук

Как да използвате Eklira Genuair

Кратко описание

За да използвате своя инхалатор Genuair, трябва да изпълните 2 стъпки, след като свалите капачката:

Стъпка 1 – Натиснете и ОСВОБОДЕТЕ зеления бутон и издишайте напълно, встрани от инхалатора.

Стъпка 2 – Поставете устните си плътно около мундщука и вдишайте СИЛНО и ДЪЛБОКО през инхалатора.

След инхалация не забравяйте да поставяте обратно предпазната капачка

Първоначално използване

Преди първото използване скъсайте запечатаната торбичка по маркираната линия и извадете инхалатора Genuair.

Когато ще приемате доза от лекарствения продукт, свалете предпазната капачка, като леко притиснете стрелките, обозначени от двете страни и издърпате навън (вж. илюстрация 1).

ИЛЮСТРАЦИЯ 1

Уверете се, че нищо не блокира мундщука.

Задръжте инхалатора Genuair хоризонтално с мундщука към Вас и зеления бутон насочен право нагоре (вж. илюстрация 2).

Задръжте зеления бутон насочен право нагоре. НЕ НАКЛАНЯЙТЕ.

ИЛЮСТРАЦИЯ 2

СТЪПКА 1: НАТИСНЕТЕ зеления бутон докрай и след това го ОСВОБОДЕТЕ (вж. илюстрации 3 и 4).

НЕ ДРЪЖТЕ ЗЕЛЕНИЯ БУТОН НАТИСНАТ НЕПРЕКЪСНАТО.

НАТИСНЕТЕ зеления

ОСВОБОДЕТЕ зеления

бутон надолу докрай

бутон

ИЛЮСТРАЦИЯ 3

ИЛЮСТРАЦИЯ 4

Спрете и проверете: уверете се, че дозата е готова за инхалиране

Уверете се, че цветното контролно прозорче се е променило в зелено (вж. илюстрация 5).

Зеленото контролно прозорче потвърждава, че лекарственият продукт е готов за инхалиране.

Готов за употреба

ЗЕЛЕНO

ИЛЮСТРАЦИЯ 5

АКО ЦВЕТНОТО КОНТРОЛНО ПРОЗОРЧЕ ОСТАВА ЧЕРВЕНO, МОЛЯ, ПОВТОРЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА НАТИСКАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ (ВЖ. СТЪПКА 1).

Преди да поставите инхалатора в устата си, издишайте напълно. Не издишвайте в инхалатора.

СТЪПКА 2: Поставете устните си плътно около мундщука на инхалатора Genuair и вдишайте СИЛНО и ДЪЛБОКО през мундщука (вж. илюстрация 6).

-Това силно, дълбоко вдишване придвижва лекарствения продукт през инхалатора в белите дробове.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДРЪЖТЕ ЗЕЛЕНИЯ БУТОН НАТИСНАТ НАДОЛУ ДОКАТО ВДИШВАТЕ

ПРАВИЛНО

НЕПРАВИЛНО

ИЛЮСТРАЦИЯ 6

Докато вдишвате, ще чуете „ЩРАКВАНЕ“, което сигнализира, че използвате инхалатора Genuair правилно.

Продължавайте да вдишвате и след като чуете инхалатора да „ЩРАКВА“, за да сте сигурни, че приемате цялата доза.

Извадете инхалатора Genuair от устата си и задръжте дишането си колкото Ви е възможно, след което издишайте бавно през носа.

Забележка: Някои пациенти може да усетят лек сладък или слабо горчив вкус, или да имат усещане за зърниста консистенция, в зависимост от пациента, при инхалиране на лекарствения продукт. Не приемайте допълнителна доза, ако не усетите никакъв вкус или нямате някакво друго усещане при инхалиране.

Спрете и проверете: уверете се, че сте инхалирали правилно.

Уверете се, че контролното прозорче се е променило в червено (вж. илюстрация 7). Това потвърждава, че сте инхалирали правилно пълната доза.

Правилно

ЧЕРВЕНO

ИЛЮСТРАЦИЯ 7

АКО ЦВЕТНОТО КОНТРОЛНО ПРОЗОРЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЗЕЛЕНO, МОЛЯ, ВДИШАЙТЕ ОТНОВО СИЛНО И ДЪЛБОКО ПРЕЗ МУНДЩУКА (ВЖ. СТЪПКА 2).

Ако прозорчето пак не се променя в червено, може да сте забравили да освободите зеления бутон преди инхалиране или може да не сте инхалирали правилно. Ако се случи това, опитайте отново.

Уверете се, че сте ОСВОБОДИЛИ зеления бутон и направете СИЛНО дълбоко вдишване през мундщука.

Забележка: Ако не можете да инхалирате правилно след няколко опита, консултирайте се с Вашия лекар.

След като прозорчето стане червенo, поставете предпазната капачка, като я натиснете обратно върху мундщука (вж. илюстрация 8).

ИЛЮСТРАЦИЯ 8

Кога трябва да вземете нов инхалатор Genuair?

Инхалаторът Genuair има дозов индикатор, който показва приблизително колко дози остават в инхалатора. Дозовият индикатор се придвижва бавно надолу, показвайки

интервали от 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (вж. илюстрация A). Всеки инхалатор Genuair

ще достави най-малко 30 или 60 дози, в зависимост от вида на опаковката.

Когато в дозовия индикатор се появи червена защрихована лента (вж. илюстрация A), това означава, че сте близо до последната доза и трябва да вземете нов инхалатор Genuair.

Дозовият индикатор се придвижва надолу на интервали от 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Червена

защрихована лента Дозов индикатор

ИЛЮСТРАЦИЯ А

Забележка: Ако инхалаторът Ви Genuair изглежда повреден или загубите капачката, той трябва да бъде сменен. НЕ Е НУЖНО да почиствате инхалатора Genuair. Ако обаче желаете да го почистите, това трябва да стане с избърсване на външната част на мундщука със суха кърпа или хартиена салфетка.

НИКОГА не използвайте вода за почистване на инхалатора Genuair, тъй като това може да повреди лекарството Ви.

Как да познаете, че Вашият инхалатор Genuair е празен?

Когато в средата на дозовия индикатор се появи 0 (нула), трябва да продължите и да използвате всички останали в инхалатора Genuair дози.

Когато последната доза бъде подготвена за инхалиране, зеленият бутон не се връща в крайно горно положение, а остава фиксиран в средно положение (вж. илюстрация Б). Дори при заключен зелен бутон, последната Ви доза може да бъде инхалирана. След това инхалаторът Genuair не може да се използва отново и трябва да започнете да използвате нов инхалатор Genuair.

Заключено

ИЛЮСТРАЦИЯ Б

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта