Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – условия или ограничения - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEmadine
ATC кодS01GX06
Веществоemedastine
ПроизводителNovartis Europharm Limited

A.ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителите, отговорни за освобождаване на партидите

EMADINE 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Белгия.

Alcon Cusí, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona,

Испания.

EMADINE 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор, еднодозова опаковка

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Белгия.

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подава периодични актуализирани доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО и публикуван на европейския уебпортал за лекарства.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Неприложимо

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта