Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Entacapone Teva (entacapone) – листовка - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEntacapone Teva
ATC кодN04BX02
Веществоentacapone
ПроизводителTeva Pharma B.V.

Листовка: информация за потребителя

Ентакапон Teva 200 mg филмирани таблетки

Ентакапон (Еntacapone)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ентакапон Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ентакапон Teva

3.Как да приемате Ентакапон Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ентакапон Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Ентакапон Teva и за какво се използва

Таблетките Ентакапон Teva съдържат ентакапон и се прилагат заедно с леводопа за лечение на болестта на Паркинсон. Ентакапон Teva подпомага действието на леводопа при облeкчаване симптомите на болестта на Паркинсон. Ентакапон Teva не облекчава симптомите на болестта на Паркинсон, ако се приема без леводопа.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ентакапон Teva

Не приемайте Ентакапон Teva

ако сте алергични към ентакапон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако имате тумор на надбъбречната жлеза (известен като феохромоцитом; това може да повиши риска от поява на много високо кръвно налягане);

ако приемате определени антидепресанти (попитайте Вашия лекар или фармацевт дали може да приемате Вашите антидепресанти заедно с Ентакапон Teva);

ако имате чернодробно заболяване;

ако някога сте страдали от рядка реакция вследствие на антипсихотични лекарствени продукти, наречена невролептичен малигнен синдром (НМС). Вижте описанието на НМС в точка 4 “Възможни нежелани реакции”;

ако някога сте страдали от рядко мускулно заболяване наречено рабдомиолиза, което не

ебило причинено от травма.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ентакапон Teva:ако някога сте имали коронарен инцидент или някакво друго сърдечно заболяване;

ако приемате лекарство, което може да причини замаяност или прималяване

(понижаване на кръвното налягане) при ставане от стол или легло;

ако имате продължителна диария, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като тя може да

е признак на възпаление на дебелото черво;

ако имате диария се препоръчва проследяване на телесното тегло, за да се предотврати възможна прекалена загуба на тегло;

ако имате прогресивна загуба на апетит, слабост, уморяемост и понижаване на телесното тегло за сравнително кратък период от време, е необходимо да се обсъди провеждането на общ медицински преглед, включващ изследване на чернодробната функция.

Информирайте Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/болногледач забележите, че проявявате склонност или непреодолимо желание да се държите по начин, който е необичаен за Вас или не можете да устоите на импулсите, влечението или изкушението да извършвате определени действия, с които може да се нараните или да нараните околните. Подобно поведение се нарича нарушен контрол над импулсите и може да включва пристрастеност към хазарт, преяждане или харчене, прекомерно сексуално желание или натрапчиви сексуални мисли или представи. Може да се наложи Вашият лекар да направи преоценка на лечението Ви.

Тъй като таблетките Ентакапон Teva ще се приемат заедно с други лекарства, съдържащи леводопа, моля прочетете внимателно листовките на тези лекарства.

При започване на прием на Ентакапон Teva може да се наложи адаптиране на дозите на другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон. Следвайте указанията точно както са Ви дадени от Вашият лекар.

Невролептичният малигнен синдром (НМС) е сериозна, но рядка нежелана реакция към определени лекарства. Появата му е възможна особено когато Ентакапон Teva и другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон се спрат внезапно или дозата им рязко се намали. За описанието на НМС вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”. Възможно е Вашият лекар да Ви посъветва бавно да прекратите лечението с Ентакапон Teva и другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Ентакапон Teva приеман заедно с леводопа, може да предизвика замаяност или да бъде причина понякога да заспивате внезапно. Ако това се случи, не трябва да шофирате или да работите с машини (вж. “Шофиране и работа с машини”).

Други лекарства и Ентакапон Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства:

римитерол, изопреналин, адреналин, норадреналин, допамин, добутамин, алфа- метилдопа, апоморфин;

антидепресанти, включително дезипрамин, мапротилин, венлафаксин, пароксетин;

варфарин, използван за разреждане на кръвта;

добавки, съдържащи желязо. Ентакапон Teva може да затрудни усвояването на желязото. Поради тази причина не приемайте по едно и също време Ентакапон Teva и добавки, съдържащи желязо. След приема на единия продукт, изчакайте поне 2 до 3 часа преди да приемете другия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не използвайте Ентакапон Teva по време на бременност или ако кърмите. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ентакапон Teva приеман заедно с леводопа може да понижи Вашето кръвно налягане, което е възможно да Ви накара да се чувствате отмалели или замаяни. Бъдете особено предпазливи при шофиране или при работа с инструменти или машини.

Освен това, Ентакапон Teva приеман заедно с леводопа може да бъде причина да се чувствате

много сънливи или да бъде причина понякога да установите, че сте заспали внезапно.

Не шофирайте и не работете с машини, ако наблюдавате някоя от тези нежелани реакции.

3.Как да приемате Ентакапон Teva

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ентакапон Teva се приема заедно с лекарства, съдържащи леводопа (лекарствени продукти, съдържащи леводопа/карбидопа или леводопа/бензеразид). Едновременно с това може да се приемат и други лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Препоръчителната доза на Ентакапон Teva е една таблетка от 200 mg с всяка доза леводопа. Максималната препоръчвана доза е 10 таблетки дневно, т.е. 2 000 mg Ентакапон Teva.

Ако сте на диализно лечение поради бъбречна недостатъчност, Вашият лекар може да Ви посъветва да увеличите времето между приема на дозите.

Употреба при деца и юноши

Опитът с Ентакапон Teva при пациенти на възраст под 18 години е ограничен. Поради тази причина не се препоръчва употребата на Ентакапон Teva при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ентакапон Teva

При предозиране незабавно се консултирайте с Вашия лекар, фармацевт или най-близкото болнично заведение.

Ако сте пропуснали да приемете Ентакапон Teva

Ако сте пропуснали да приемете таблетка Ентакапон Teva с дозата леводопа, трябва да продължите лечението като приемете следващата таблетка Entacapone Teva със следващата доза леводопа.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Ентакапон Teva

Не прекратявайте приема на Ентакапон Teva, докато Вашият лекар не Ви каже.

При прекратяване на приема може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на другите лекарства, които приемате за лечение на болестта на Паркинсон. Внезапното спиране на приема на Ентакапон Teva и на другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон, може да доведе до нежелани лекарствени реакции. Вижте точка 2 “ Предупреждения и предпазни мерки”.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено нежеланите реакции, които Ентакапон Teva предизвиква са леки до умерени по тежест.

Някои от нежеланите реакции се дължат на повишаване на терапевтичния ефект на леводопа и възникват предимно при започване на лечението. Ако получите подобни нежелани реакции при започване на лечението с Ентакапон Teva, трябва да информирате Вашия лекар, който може да реши да коригира дозата на леводопа.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Неконтролирани движения с трудно осъществяване на волеви движения (дискинезии);

Усещане за неразположение (гадене);

Безвредно оцветяване на урината в червенокафяв цвят.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Прекомерни движения (хиперкинезии), влошаване на симптомите на болестта на Паркинсон, продължителни мускулни спазми (дистония);

Прилошаване (повръщане), диария, коремна болка, запек, сухота в устата;

Замаяност, умора, повишено изпотяване, припадане;

Халюцинации (виждане/чуване/усещане/помирисване на неща, които реално не съществуват), сънливост, ярки сънища и обърканост;

Събития свързани със заболявания на сърцето и артериите (например гръдна болка).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Коронарен инцидент.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Обриви;

Отклонение в показателите за чернодробна функция.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Възбуда;

Намален апетит, загуба на телесно тегло;

Уртикария.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Възпаление на дебелото черво (колит), възпаление на черния дроб (хепатит) с пожълтяване на кожата и бялото на очите;

Промяна в цвета на кожата, косата, брадата и ноктите.

При прилагане на Entacapone Teva в по-високи дози:

При прилагане в дози от 1 400 до 2 000 mg дневно се наблюдават по-често следните нежелани реакции:

Неконтролируеми движения;

Гадене;

Коремна болка.

Други важни нежелани реакции, които може да възникнат:

Ентакапон Teva приет заедно с леводопа, може в редки случаи да бъде причина да се чувствате много сънливи през деня и да предизвика епизоди на внезапно заспиване;

Невролептичният малигнен синдром (НМС) е рядка, тежка нежелана реакция към лекарства, които се използват за лечение на нервната система. Характеризира се със скованост, изтръпване на мускулите, тремор, възбуда, обърканост, кома, повишена телесна температура, повишена сърдечна честота и нестабилно кръвно налягане;

Рядко, тежко мускулно нарушение (рабдомиолиза), причиняващо болка, болезненост и слабост на мускулите, което може да доведе до бъбречни проблеми.

Може да възникнат промени в поведението като повишена склонност към хазарт (патологичен хазарт), повишено сексуално желание и пориви (повишено либидо и хиперсексуалност.

Може да получите следните нежелани реакции:

Неспособност да устоите на импулсите да извършвате дейности, които могат да бъдат вредни, в това число:

Силен импулс към прекомерен хазарт въпреки сериозните лични или семейни последствия;

Нарушен или повишен сексуален интерес или поведение, което може значително да Ви притеснява или да притеснява околните, например повишено сексуално желание;

Неконтролируемо пазаруване или харчене на пари;

Преяждане (прием на големи количества храна за кратък период от време) или компулсивно преяждане (прием на по-голямо количество храна от нормалното и повече от необходимото за задоволяване на глада).

Информирайте Вашия лекар, ако имате подобно поведение; той ще обсъди с Вас как да се справите или как да потиснете тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Ентакапон Teva

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и етикета на опаковката за таблетки. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ентакапон Teva

-Активното вещество е ентакапон. Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg ентакапон.

-Другите съставки в ядрото на таблетката са микрокристална целулоза, повидон, прежелатинизирано нишесте, магнезиев стеарат и във филмовото покритие на таблетката са поли(винилов алкохол), талк, титанов диоксид (E171), макрогол, жълт железен оксид (E172), соев лецитин, червен железен оксид (E172).

Как изглежда Ентакапон Teva и какво съдържа опаковката

Ентакапон Teva филмирани таблетки са светлокафяви, двойно изпъкнали, елипсовидни, с приблизително 18 mm дължина и 10 mm ширина, с изпъкнало релефно означение “E200” от едната страна и гладки от другата.

Ентакапон Teva се предлага в опаковки за таблетки от полиетилен с висока плътност (HDPE), с полипропиленова капачка на винт, с добавен сушител, съдържащи 30, 60, 100 или

175 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производител

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Унгария

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Великобритания

Pharmachemie B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Нидерландия

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov,

Чешка република

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546, Krakow,

Полша

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Latvija

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel:

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

+37167323666

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva GyógyszergyárZrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Lietuva

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech”

Teva UK Limited

Tel: +370 5 266 02 03

Tel: +(44) 1977 628 500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта