Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – листовка - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEperzan
ATC кодA10BJ04
Веществоalbiglutide
ПроизводителGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Съдържание на статията

Листовка: информация за пациента

Eperzan 30 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

Албиглутид (Albiglutide)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Eperzan и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eperzan

3.Как да използвате Eperzan

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Eperzan

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Указания за употреба на предварително напълнената писалка (на гърба на листовката)

Въпроси и отговори относно указанията за употреба на предварително напълнената писалка

Прочетете и двете страни на тази листовка

1.Какво представлява Eperzan и за какво се използва

Eperzan съдържа активното вещество албиглутид, което принадлежи към група лекарства, наречени GLP-1 рецепторни агонисти, които се използват за понижаване на кръвната захар (глюкоза) при възрастни с диабет тип 2.

Вие имате диабет тип 2 или:

защото Вашият организъм не произвежда достатъчно инсулин за контролиране на нивото на кръвната захар

илизащото Вашият организъм не може да използва инсулина правилно.

Eperzan помага на Вашия организъм да увеличи производството на инсулин, когато кръвната Ви захар е висока.

Eperzan се използва, за да подпомогне контролирането на кръвната захар или:

- самостоятелно, ако кръвната Ви захар не е правилно контролирана само чрез диета и физически упражнения, и Вие не можете да приемате метформин (друго лекарство за лечение на диабет)

или

-в комбинация с други лекарства за лечение на диабет, които се приемат през устата (като метформин или лекарства, известни като сулфанилурейни, или тиазолидиндиони), или с инсулин.

Много е важно, докато приемате Eperzan, да продължите да спазвате всяка диета и съвети за начин на живот, дадени от Вашия лекар.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eperzan

Не използвайте Eperzan:

ако сте алергични към албиглутид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако смятате, че това се отнася до Вас, не използвайте Eperzan преди да сте се консултирали с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди да използвате Eperzan:

ако имате диабет тип 1 (инсулинозависим) или кетоацидоза (много сериозно усложнение на диабета, което се случва, когато организмът Ви не може да усвои глюкозата, защото няма достатъчно инсулин), това лекарство няма да е подходящо за Вас. Говорете с Вашия лекар как да разпознаете симптомите на кетоацидозата и

потърсете спешно медицинско лечение, ако те се появят.

ако някога сте имали панкреатит (възпаление на панкреаса). Вашият лекар ще прецени дали може да използвате Eperzan и ще Ви обясни симптомите на панкреатит (вж.

точка 4).

ако приемате сулфанилурейно производно или инсулин за лечение на диабета, тъй като може да се стигне до ниски нива на кръвната захар (хипогликемия). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на другите лекарства, за да намали този риск. (Вижте ”Много чести нежелани реакции” в точка 4 за симптоми на ниска кръвна захар).

ако имате сериозен проблем с изпразването на стомаха (гастропареза) или ако имате тежко заболяване на червата (тежко стомашно-чревно заболяване). Не се препоръчва използването на Eperzan при тези състояния.

Консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди да използвате

Eperzan, ако смятате, че някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Деца и юноши

Не е известно дали Eperzan е безопасен и ефикасен при хора на възраст под 18 години. Eperzan не се препоръчва за употреба при деца и юноши.

Други лекарства и Eperzan

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства (вижте и по-горе в точка 2 ”Предупреждения и предпазни мерки”).

Не трябва да приемате акарбоза, ако страдате от запушване на червата.

Говорете с Вашия лекар, ако приемате акарбоза и Eperzan по едно исъщо време.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ако има вероятност да забременеете, трябва да използвате ефективна контрацепция, докато използвате това лекарство.

Бременност

Незабавно информирайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако забременеете по време на лечение с Eperzan.

Няма информация за безопасността на Eperzan при бременни жени. Eperzan не трябва да се използва, докато сте бременна.

Ако планирате бременност, Вашият лекар може да реши да спре лечението Ви с Eperzan най- малко един месец преди да опитате да забременеете. Това е така, защото е необходимо време, за да се изчисти Eperzan от организма Ви.

Кърмене

Ако кърмите, трябва да говорите с Вашия лекар преди да използвате Eperzan. Не е известно дали Eperzan преминава в кърмата. Вие и Вашият лекар трябва да решите дали ще използвате Eperzan или ще кърмите. Не трябва да правите и двете.

Фертилитет

Не е известно дали Eperzan може да повлияе фертилитета, както при мъжете, така и при жените.

Шофиране и работа с машини

Eperzan не повлиява или повлиява незначително способността Ви да шофирате или да работите с машини. Ако обаче използвате Eperzan със сулфанилурейно производно или инсулин, може да се стигне до ниски нива на кръвната захар (хипогликемия). Това може да направи трудна концентрацията и да Ви направи замаяни или сънливи. Ако това се случи, не шофирайте и не работете с машини.

Съдържание на натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в доза от 0,5 ml, така че на практика не съдържа натрий.

3.Как да използвате Eperzan

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Препоръчителната доза е 30 mg веднъж седмично, инжектирана в един и същи ден всяка седмица. Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 50 mg веднъж седмично, ако кръвната Ви захар не е под контрол с доза 30 mg. Ако е необходимо, може да промените деня от седмицата, в който прилагате Eperzan, но само ако са минали най-малко 4 дни от приложението на последната Ви доза.

Може да използвате Eperzan по всяко време на деня, със или без храна.

Eperzan е в писалка за инжектиране, с която може да се инжектирате сами. Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт как да инжектирате правилно Eperzan. Инжектирайте Eperzan под кожата в коремната област, горната част на крака (бедрото) или в задната част на мишницата. Може да инжектирате лекарството в една и съща област от тялото всяка седмица, но не инжектирайте точно на същото място всеки път.

Eperzan не трябва да се инжектира във вена (интравенозно) или в мускул (интрамускулно).

Писалката за инжектиране съдържа прах и вода за инжекции, които трябва да смесите преди да можете да я използвате. След точка 6 на тази листовка са представени Указания за употреба, които Ви дават инструкции стъпка по стъпка как да смесите Вашето лекарство и как да го инжектирате. Ако имате въпроси или не разбирате как да използвате Вашата писалка, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Никога не смесвайте инсулин и Eperzan заедно. Ако трябва да си инжектирате и двете лекарства по едно и също време, използвайт две различни инжекции. Може да направите двете инжекции в една и съща област на тялото (например в коремната област), но не трябва да правите инжекциите много близо една до друга.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Eperzan

Ако сте използвали повече от необходимата доза Eperzan, свържете се с лекар или фармацевт за съвет. Ако е възможно, покажете им опаковката или тази листовка. Може да имате силно гадене, да повръщате или да получите главоболие.

Ако сте пропуснали да използвате Eperzan

Ако пропуснете една доза, инжектирайте следващата доза възможно най-скоро в рамките на 3 дни след пропуснатата доза. След това, Вие можете да възобновите поставянето на Вашата инжекция в обичайния ден от седмицата. Ако са минали повече от 3 дни откакто сте

пропуснали дозата, изчакайте до следващия обичаен ден за приложение на следваща инжекция от лекарството. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете да използвате Eperzan

Използвайте Eperzan толкова дълго, колкото препоръчва Вашият лекар. Ако спрете да използвате Eperzan, нивата на кръвната Ви захар може да се повлияят. Не спирайте лекарството, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Риск от остър панкреатит (възпален панкреас)

Панкреатит е съобщаван като нечеста нежелана реакция. Може да засегне до 1 на 100 човека. Панкреатитът може да е тежък и животозастрашаващ.

Ако получите:

силна стомашна (коремна) болка, която не преминава, това може да е симптом на панкреатит. Тази болка може да се появи със или без повръщане. Може да почувствате болката да преминава от предната част (корема Ви) към гърба Ви.

Спрете да приемате Eperzan и незабавно говорете с Вашия лекар

Други нежелани реакции, съобщавани при Eperzan

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека:

ниска кръвна захар (хипогликемия), когато използвате Eperzan в комбинация с инсулин или сулфанилурейно производно. Предупредителните симптоми за ниска кръвна захар може да включват студена пот, студена бледа кожа, главоболие, сънливост, слабост, замаяност, обърканост или раздразнителност, глад, учестен пулс и паника. Вашият лекар ще Ви каже какво да направите, ако имате ниска кръвна захар.

диария

гадене

обрив, зачервяване или сърбеж на кожата на мястото, на което сте инжектирали Eperzan

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека:

гръдна инфекция (пневмония)

ниска кръвна захар (хипогликемия), ако използвате Eperzan самостоятелно или в комбинация с метформин или пиоглитазон

неправилен сърдечен ритъм

повръщане

запек

нарушено храносмилане

киселини (гастро-езофагеален рефлукс)

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека:запушване на червата

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 човека:

алергична реакция (свръхчувствителност): включва симптоми като локален или широко разпространен обрив, зачервяване или сърбеж на кожата и затруднено дишане

Вдопълнение са съобщени някои други нежелани реакции (с неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка):

намален апетит

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Eperzan

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху писалката и на картонената опаковка след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте писалките и иглите в оригиналната картонена опаковка до момента на употреба.

Да се съхранява в хладилник (2 C-8 C). Да не се замразява. Това лекарство може да се съхранява при стайна температура (под 30 C) за не повече от общо 4 седмици преди употреба. След това време писалките трябва да се използват или да се изхвърлят.

След като лекарството на прах и течността се смесят в писалката, тя трябва да се използва в рамките на 8 часа.

Използвайте писалката незабавно, след като поставите и подготвите иглата. В противен случай разтворът може да изсъхне във вътрешността на иглата и да я запуши.

Използвайте всяка писалка само веднъж.

След като сте използвали писалката, не махайте иглата. Изхвърлете писалката според инструкциите на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Eperzan

-Активното вещество е албиглутид.

Всяка писалка от 30 mg доставя 30 mg албиглутид в обем от 0,5 ml.

-Разтворителят е вода за инжекции.

-Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат монохидрат и безводен динатриев фосфат (вж. точка 2 ”Съдържание на натрий”), трехалоза дихидрат, манитол, полисорбат 80.

Как изглежда Eperzan и какво съдържа опаковката

Eperzan се предлага в писалка за самостоятелно инжектиране. Всяка писалка съдържа бял до жълт прах и безцветен разтворител в различни отделения. С всяка писалка е предоставена игла.

Писалките се предлагат в опаковки по 4 писалки и 4 игли и в групови опаковки, състоящи се от 3 опаковки, всяка съдържаща 4 писалки и 4 игли. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Trading Services Limited , Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ирландия

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партиди:

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle Durham DL12 8DT

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OU

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel:++385 1 6051 999

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Eperzan писалка 30 mg веднъж седмично

Прочетете всички указания, включително Въпроси и

отговори и следвайте стъпките, дадени по-долу, за Прозрачeн смесване на лекарството и подготовка на писалката за патрон инжектиране.

Запазете тези указания и ги използвайте всеки път, когато подготвяте Вашето лекарство.

Неспазването на стъпки от A до В в правилния ред

може да доведе до повреждане на писалката. Тяло на

писалкатa

Характеристики на писалката

Писалката съдържа лекарството на прах в едно отделение и водата в друго отделение. Вие ще трябва да ги смесите чрез завъртане на писалката.

Прозорче за наблюдение

Цифра 3: Големите въздушни мехурчета са отстранени, бутонът за инжектиране изскача от писалката, и тя е готова за инжектиране.

Цифра 2: Лекарството на прах и водата се смесват. Изчакайте 15 минути и след това поставете иглата.

Цифра 1: Писалката е готова да започнете. Лекарството на прах и водата са в различни отделения на прозрачния патрон.

Бутон за инжектиране*

*Бутонът за инжектиране е във вътрешността на писалката докато писалката стане готова за инжектиране.

ВНИМАНИЕ:

Не оставяйте писалката да замръзне. Изхвърлете я, ако е замръзнала.

Ако се съхранява в хладилник,

Не използвайте повторно, не

оставете писалката на стайна

поставяйте отново и не махайте

температура за 15 минути преди

иглата от писалката. Изхвърлете

да започнете изпълнението на

писалката веднага след

Стъпка А.

инжектиране.

Преди да започнете: Измийте ръцете си и след това пригответе и проверете материалите.

Измийте ръцете си.

Вземете писалка и нова игла от кутията и проверете етикета на писалката, за да сте сигурни, че това е предписаната Ви доза от лекарството.

Вземете чиста, празна чаша, в която да оставите писалката, докато лекарството се смесва, часовник/таймер, за да измерва времето, докато лекарството се смесва, и контейнер за изхвърляне на писалката (тези неща не са включени в опаковката).

Игла

Eperzan 30 mg писалка за еднократна Външнаупотреба

капачка на иглата

Вътрешна капачка на иглата

Игла

Етикет

НЕ поставяйте игла докато не сте инструктирани

Чиста празна чаша

Часовник/Таймер

 

СТЪПКА A: Проверете писалката и смесете лекарството Проверете писалката

Проверете дали имате всички неща, изброени по-горе (писалка, игла, чаша, таймер, контейнер за изхвърляне).

Проверете датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху писалката. Не я използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

ПРОВЕРЕТЕ ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Проверете дали в цифровото прозорче на писалката е изписано [1].

НЕ използвайте писалката, ако не се вижда цифрата [1].

Завъртете писалката, за да смесите лекарството

Задръжте тялото на писалката с прозрачния патрон нагоре, така че да може да виждате [1] в цифровото прозорче.

С другата ръка завъртете прозрачния патрон по посока на стрелките (по часовниковата стрелка), докато усетите/чуете писалката да щракне на място и видите [2] в цифровото прозорче. Това ще смеси лекарството на прах и течността в прозрачния патрон.

"ЩРАК"

Бавно и внимателно разклатете писалката в двете посоки 5 пъти, за да се смеси лекарството (като чистачка на кола).

НЕ разклащайте писалката силно, за да избегнете образуване на пяна, която може да повлияе на Вашата доза.

5 ПЪТИ

НЕ разклащайте писалката силно.

Изчакайте лекарството да се разтвори

Поставете писалката в чиста, празна чаша с прозрачния патрон нагоре.

Настройте часовника/таймера за 15 минути.

Изчакайте

Време

Преди да продължите със стъпка Б трябва да изчакате 15 минути, за да се разтвори лекарството

Писалката с разтворено лекарство може да се съхранява за не повече от 8 часа преди да продължите със стъпка Б. След поставяне на иглата, писалката трябва да се използва незабавно.

СТЪПКА Б: Поставете иглата и пригответе писалката за инжектиране

След като изчакате 15 минути, измийте ръцете си и веднага изпълнете останалите стъпки.

Проверете разтвореното лекарство

Отново, бавно и внимателно, разклатете писалката в двете посоки 5 пъти, за да смесите повторно лекарството (като чистачка на кола). НЕ разклащайте писалката силно, за да избегнете образуване на пяна, която може да повлияе на Вашата доза.

ПОВТОРНО РАЗКЛАЩАНЕ

НЕ разклащайте писалката силно

5 TIMES

Погледнете през прозореца за наблюдение, за да проверите дали течността в патрона е прозрачна и без твърди частици.

 

 

Ако още виждате

ОГЛЕДАЙТЕ

 

 

частици в

ЗА

 

 

течността,

ЧАСТИЦИ

 

 

 

 

НЕ използвайте

 

 

 

писалката.

 

 

 

Течността ще има жълт цвят и на повърхността й ще има големи въздушни мехури.

Поставете иглата

Отлепете етикета от външната капачка на иглата.

Дръжте писалката с прозрачния патрон нагоре

Натиснете иглата силно право надолу върху прозрачния патрон, докато не усетите/чуете „щрак” – това означава, че иглата е поставена.

“ЩРАК”

НАТИСНЕТЕ СИЛНО НАДОЛУ

НЕ изкривявайте иглата и не я поставяйте под ъгъл.

Потупайте заради въздушните мехурчета

С иглата насочена нагоре внимателно потупайте прозрачния патрон 2-3 пъти, за да се придвижат големите въздушни мехурчета към повърхността.

ПОТУПАЙТЕ ПАТРОНА

Задръжте писалката изправена.

Малките мехурчета не са проблем и няма нужда да се придвижват към повърхността.

Завъртете писалката, за да подготвите иглата

СЛЕД като иглата е поставена и докато цифрата [2] е в прозорчето, бавно завъртете прозрачния патрон няколко пъти по посока на стрелките (по часовниковата стрелка),

докато усетите/чуете „щрак” и видите цифрата [3] в цифровото прозорче. Така се отстраняват големите въздушни мехурчета от прозрачния патрон. Бутонът за инжектиране също ще изкочи от долната част на писалката.

“ЩРАК”

СТЪПКА В: Отстранете двете капачки на иглата и инжектирайте Вашето лекарство

Отстранете капачките на иглата

Внимателно отстранете външната капачка на иглата, а след това и вътрешната капачка.

Няколко капки от течността може да излязат от иглата. Това е нормално.

Стъпка 1: Отстранете

Стъпка 2: Отстранете

външната капачка на

вътрешната капачка на

иглата

иглата

Инжектирайте лекарството

Въведете иглата в кожата на корема, бедрото или мишницата и инжектирайте, както Ви

епоказано от Вашия лекар или медицинска сестра.

Места за инжектиране

С палец натиснете бутона за инжектиране бавно и непрекъснато, за да инжектирате лекарството. Колкото по-бавно натискате, толкова по-лесно ще Ви се стори

инжектирането.

Задръжте бутона за инжектиране натиснат, докато чуете „щрак”. Задръжте палеца си

на бутона и след това бавно пребройте до 5, за да инжектирате цялата доза от лекарството.

"ЩРАК” След това бавно пребройте до 5

Инжектирайте бавно и непрекъснато. След като чуете "щрак", пребройте до 5 за доставяне на цялата доза от лекарството.

След като сте преброили до 5, извадете иглата от кожата.

Изхвърлете писалката

Не поставяйте повторно капачката на иглата и не махайте иглата от писалката.

Не изхвърляйте използваната писалка в контейнера за домашни отпадъци. Изхвърлете я, както Ви е инструктирал Вашият лекар или фармацевт.

Въпроси и отговори

Цифрово прозорче

С цифрите 1, 2 и 3 ли избирам дозата от лекарството?

Не, не трябва да избирате Вашата доза. Цифрите са, за да Ви помогнат да подготвите и приложите Вашето лекарство.

Цифра 1 – Писалката е готова за употреба. Лекарството на прах и водата са в различни отделения в прозрачния патрон.

Цифра 2 – Лекарството на прах и водата се смесват и след това писалката внимателно се разклаща. Изчакайте 15 минути и тогава поставете иглата.

Цифра 3 –Големите въздушни мехурчета са отстранени, бутонът за инжектиране изскача и писалката е готова за инжектиране.

Какво да направя, ако не чуя “ЩРАК”, когато 2 или 3 се появят в цифровото прозорче?

Ако не чуете “щрак”, когато цифрата 2 или цифрата 3 се появят в прозорчето, може цифрата да не е напълно центрирана в прозорчето. Завъртете леко прозрачния патрон по посока на стрелката, за да завършите щракването и да центрирате цифрата в прозорчето.

Стъпка A – Проверете писалката и смесете Вашето лекарство

Какво ще стане, ако не изчакам 15 минути след преминаване на писалката на Цифра 2?

Ако не изчакате пълни 15 минути лекарството на прах може да не се смеси правилно с водата. Това може да доведе до наличие на плуващи частици в прозрачния патрон, неефективна доза и/или запушване на иглата. Изчакването на пълните 15 минути гарантира правилно смесване на лекарството на прах и водата, въпреки че визуално може да изглежда, че са се смесили по-рано.

Какво ще стане, ако оставя писалката за повече от 15 минути след преминаване на писалката на Цифра 2 при стъпка А?

Докато иглата не е поставена, писалката може да се използва в рамките на 8 часа от започване на стъпка А. Ако са минали повече от 8 часа от смесване на лекарството на стъпка А, изхвърлете тази писалка и използвайте друга.

Стъпка Б – Поставете иглата и подгответе писалката за инжектиране

Какво ще стане, ако оставя писалката с прикрепената игла от стъпка Б и приключа със стъпка В по-късно?

Това може да доведе до запушване на иглата. Трябва да преминете от стъпка Б към стъпка В веднага.

Какво ще стане, ако не поставя иглата при стъпка Б, както е в указанията?

Не поставяйте иглата при стъпка А. Ако иглата е поставена при стъпка А, част от лекарството може да се загуби при смесването. Ако иглата е поставена при стъпка А, изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Поставете иглата, когато цифрата 2 е в цифровото прозорче и преди да завъртите патрона на следващата позиция (цифрата 3). Това позволява на въздуха вътре в патрона да излезе през иглата.

oАко поставите иглата след като цифрата 3 е в прозорчето, писалката може да не достави пълната доза или може да блокира. Изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Иглата трябва по-скоро да се натисне надолу, докато усетите/чуете „щрак”, отколкото да се завърта. Ако иглата е завъртяна по случайност, а не е натисната надолу, и цифрата 2 е още в прозорчето, писалката може все още да бъде използвана.

Ако не можете да завъртите до цифрата 3, изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Стъпка В – Отстранете двете капачки на иглата и си инжектирайте лекарството

Все още има останали няколко малки въздушни мехурчета. Мога ли все пак да използвам писалката?

Да, наличието на малки въдушни мехурчета е нормално и Вие ще получите точната доза от Вашето лекарство. Малките въздушни мехурчета няма да Ви навредят.

След като приложа моето лекарство, все още остава малко количество течност в прозрачния патрон.

Това е нормално. Ако сте чули/усетили „щрак” на бутона за инжектиране и бавно сте преброили до 5 преди да извадите иглата от кожата си, сте си приложили точната доза от Вашето лекарство.

Моля, уверете се, че

30 mg

използвате правилната

доза. Тези указания са за:

Листовка: информация за пациента

Eperzan 50 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

Албиглутид (Albiglutide)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Eperzan и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eperzan

3.Как да използвате Eperzan

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Eperzan

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Указания за употреба на предварително напълнената писалка (на гърба на листовката)

Въпроси и отговори относно указанията за употреба на предварително напълнената писалка

Прочетете и двете страни на тази листовка

1.Какво представлява Eperzan и за какво се използва

Eperzan съдържа активното вещество албиглутид, което принадлежи към група лекарства, наречени GLP-1 рецепторни агонисти, които се използват за понижаване на кръвната захар (глюкоза) при възрастни с диабет тип 2.

Вие имате диабет тип 2 или:

защото Вашият организъм не произвежда достатъчно инсулин за контролиране на нивото на кръвната захар

илизащото Вашият организъм не може да използва инсулина правилно.

Eperzan помага на Вашия организъм да увеличи производството на инсулин, когато кръвната Ви захар е висока.

Eperzan се използва, за да подпомогне контролирането на кръвната захар или:

- самостоятелно, ако кръвната Ви захар не е правилно контролирана само чрез диета и физически упражнения, и Вие не можете да приемате метформин (друго лекарство за лечение на диабет)

или

-в комбинация с други лекарства за лечение на диабет, които се приемат през устата (като метформин или лекарства, известни като сулфанилурейни, или тиазолидиндиони), или с инсулин.

Много е важно, докато приемате Eperzan, да продължите да спазвате всяка диета и съвети за начин на живот, дадени от Вашия лекар.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Eperzan

Не използвайте Eperzan:

ако сте алергични към албиглутид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако смятате, че това се отнася до Вас, не използвайте Eperzan преди да сте се консултирали с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди да използвате Eperzan:

ако имате диабет тип 1 (инсулинозависим) или кетоацидоза (много сериозно усложнение на диабета, което се случва, когато организмът Ви не може да усвои глюкозата, защото няма достатъчно инсулин), това лекарство няма да е подходящо за Вас. Говорете с Вашия лекар как да разпознаете симптомите на кетоацидозата и

потърсете спешно медицинско лечение, ако те се появят.

ако някога сте имали панкреатит (възпаление на панкреаса). Вашият лекар ще прецени дали може да използвате Eperzan и ще Ви обясни симптомите на панкреатит (вж.

точка 4).

ако приемате сулфанилурейно производно или инсулин за лечение на диабета, тъй като може да се стигне до ниски нива на кръвната захар (хипогликемия). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези други лекарства, за да намали този риск. (Вижте ”Много чести нежелани реакции” в точка 4 за симптоми на ниска кръвна захар).

ако имате сериозен проблем с изпразването на стомаха (гастропареза) или ако имате тежко заболяване на червата (тежко гастроинтестинално заболяване). Не се препоръчва използването на Eperzan при тези състояния.

Консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди да използвате

Eperzan, ако смятате, че някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Деца и юноши

Не е известно дали Eperzan е безопасен и ефикасен при хора на възраст под 18 години. Eperzan не се препоръчва за употреба при деца и юноши.

Други лекарства и Eperzan

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства (вижте и по-горе в точка 2 ”Предупреждения и предпазни мерки”).

Не трябва да приемате акарбоза, ако страдате от запушване на червата.

Говорете с Вашия лекар, ако приемате акарбоза и Eperzan по едно исъщо време.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ако има вероятност да забременеете, трябва да използвате ефективна контрацепция, докато използвате това лекарство.

Бременност

Незабавно информирайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако забременеете по време на лечение с Eperzan.

Няма информация за безопасността на Eperzan при бременни жени. Eperzan не трябва да се използва, докато сте бременна.

Ако планирате бременност, Вашият лекар може да реши да спре лечението с Eperzan най-малко един месец преди да опитате да забременеете. Това е така, защото е необходимо време Eperzan да се изчисти от организма Ви.

Кърмене

Ако кърмите, трябва да говорите с Вашия лекар преди да използвате Eperzan. Не е известно дали Eperzan преминава в кърмата. Вие и Вашият лекар трябва да решите дали ще използвате Eperzan или ще кърмите. Не трябва да правите и двете.

Фертилитет

Не е известно дали Eperzan може да повлияе фертилитета, както при мъжете, така и при жените.

Шофиране и работа с машини

Eperzan не повлиява или повлиява незначително способността Ви да шофирате или да работите с машини. Ако обаче използвате Eperzan със сулфанилурейно производно или инсулин, може да се стигне до ниски нива на кръвната захар (хипогликемия). Това може да направи трудна концентрацията и да Ви направи замаяни или сънливи. Ако това се случи, не шофирайте и не работете с машини.

Съдържание на натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в доза от 0,5 ml, така че на практика не съдържа натрий.

3.Как да използвате Eperzan

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Препоръчителната доза е 30 mg веднъж седмично, инжектирана в един и същи ден всяка седмица. Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 50 mg веднъж седмично, ако кръвната Ви захар не е под контрол с доза 30 mg. Ако е необходимо, може да промените деня от седмицата, в който прилагате Eperzan, но само ако са минали най-малко 4 дни от приложението на последната Ви доза.

Може да използвате Eperzan по всяко време на деня, със или без храна.

Eperzan е в писалка за инжектиране, с която може да се инжектирате сами. Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт как да инжектирате правилно Eperzan. Инжектирайте Eperzan под кожата в коремната област, горната част на крака (бедрото) или в задната част на мишницата. Може да инжектирате лекарството в една и съща област от тялото всяка седмица, но не инжектирайте точно на същото място всеки път.

Eperzan не трябва да се инжектира във вена (интравенозно) или в мускул (интрамускулно).

Писалката за инжектиране съдържа прах и вода за инжекции, които трябва да смесите преди да можете да я използвате. След точка 6 на тази листовка са представени Указания за употреба, които Ви дават инструкции стъпка по стъпка как да смесите Вашето лекарство и как да го инжектирате. Ако имате въпроси или не разбирате как да използвате Вашата писалка, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Никога не смесвайте инсулин и Eperzan заедно. Ако трябва да си инжектирате и двете лекарства по едно и също време, използвайт две различни инжекции. Може да направите двете инжекции в една и съща област на тялото (например в коремната област), но не трябва да правите инжекциите много близо една до друга.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Eperzan

Ако сте използвали повече от необходимата доза Eperzan, свържете се с лекар или фармацевт за съвет. Ако е възможно, покажете им опаковката или тази листовка. Може да имате силно гадене, да повръщате или да получите главоболие.

Ако сте пропуснали да използвате Eperzan

Ако пропуснете една доза, инжектирайте следващата доза възможно най-скоро в рамките на 3 дни след пропуснатата доза. След това, Вие можете да възобновите поставянето на Вашата инжекция в обичайния ден от седмицата. Ако са минали повече от 3 дни откакто сте

пропуснали дозата, изчакайте до следващия обичаен ден за приложение на следваща инжекция от лекарството. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете да използвате Eperzan

Използвайте Eperzan толкова дълго, колкото препоръчва Вашият лекар. Ако спрете да използвате Eperzan, нивата на кръвната Ви захар може да се повлияят. Не спирайте лекарството, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Риск от остър панкреатит (възпален панкреас)

Панкреатит е съобщаван като нечеста нежелана реакция. Може да засегне до 1 на 100 човека. Панкреатитът може да е тежък и животозастрашаващ.

Ако получите:

силна стомашна (коремна) болка, която не преминава, това може да е симптом на панкреатит. Тази болка може да се появи със или без повръщане. Може да почувствате болката да преминава от предната част (корема Ви) към гърба Ви.

Спрете да приемате Eperzan и незабавно говорете с Вашия лекар

Други нежелани реакции, съобщавани при Eperzan

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека:

ниска кръвна захар (хипогликемия), когато използвате Eperzan в комбинация с инсулин или сулфанилурейно производно. Предупредителните симптоми за ниска кръвна захар може да включват студена пот, студена бледа кожа, главоболие, сънливост, слабост, замаяност, обърканост или раздразнителност, глад, учестен пулс и паника. Вашият лекар ще Ви каже какво да направите, ако имате ниска кръвна захар.

диария

гадене

обрив, зачервяване или сърбеж на кожата на мястото, на което сте инжектирали Eperzan

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека:

гръдна инфекция (пневмония)

ниска кръвна захар (хипогликемия), ако използвате Eperzan самостоятелно или в комбинация с метформин или пиоглитазон

неправилен сърдечен ритъм

повръщане

запек

нарушено храносмилане

киселини (гастро-езофагеален рефлукс)

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека:запушване на червата

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 човека:

алергична реакция (свръхчувствителност): включва симптоми като локален или широко разпространен обрив, зачервяване или сърбеж на кожата и затруднено дишане

Вдопълнение са съобщени някои други нежелани реакции (с неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка):

намален апетит

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Eperzan

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху писалката и на картонената опаковка след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте писалките и иглите в оригиналната картонена опаковка до момента на употреба.

Да се съхранява в хладилник (2 C-8 C). Да не се замразява. Това лекарство може да се съхранява при стайна температура (под 30 C) за не повече от общо 4 седмици преди употреба. След това време писалките трябва да се използват или да се изхвърлят.

След като лекарството на прах и течността се смесят в писалката, тя трябва да се използва в рамките на 8 часа.

Използвайте писалката незабавно, след като поставите и подготвите иглата. В противен случай разтворът може да изсъхне във вътрешността на иглата и да я запуши.

Използвайте всяка писалка само веднъж.

След като сте използвали писалката, не махайте иглата. Изхвърлете писалката според инструкциите на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Eperzan

-Активното вещество е албиглутид.

Всяка писалка от 50 mg доставя 50 mg албиглутид в обем от 0,5 ml.

-Разтворителят е вода за инжекции.

-Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат монохидрат и безводен динатриев фосфат (вж. точка 2 ”Съдържание на натрий”), трехалоза дихидрат, манитол, полисорбат 80.

Как изглежда Eperzan и какво съдържа опаковката

Eperzan се предлага в писалка за самостоятелно инжектиране. Всяка писалка съдържа бял до жълт прах и безцветен разтворител в различни отделения. С всяка писалка е предоставена игла.

Писалките се предлагат в опаковки по 4 писалки и 4 игли и в групови опаковки, състоящи се от 3 опаковки, всяка съдържаща 4 писалки и 4 игли. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ирландия

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партиди:

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle Durham DL12 8DT

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OU

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel:++385 1 6051 999

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Eperzan писалка 50 mg веднъж седмично

 

 

Прочетете всички указания, включително Въпроси и

 

 

Прозрачен

отговори и следвайте стъпките, дадени по-долу, за

патрон

смесване на лекарството и подготовка на писалката за

 

 

инжектиране.

 

 

Запазете тези указания и ги използвайте всеки път,

 

 

когато подготвяте Вашето лекарство.

 

 

Неспазването на стъпки от A до В в правилния ред

 

 

може да доведе до повреждане на писалката.

Тяло на

 

Характеристики на писалката

писалката

 

 

 

 

 

Писалката съдържа лекарството на прах в едно отделение и водата в друго отделение. Вие ще трябва да ги смесите чрез завъртане на писалката.

Прозорче за наблюдение

Цифра 3: Големите въздушни мехурчета са отстранени, бутонът за инжектиране изскача от писалката, и тя е готова за инжектиране.

Цифра 2: Лекарството на прах и водата се смесват. Изчакайте 30 минути и след това поставете иглата.

Цифра 1: Писалката е готова да започнете. Лекарството на прах и водата са в различни отделения на прозрачния патрон.

Бутон за инжектиране*

*Бутонът за инжектиране е във вътрешността на писалката докато писалката стане готова за инжектиране.

ВНИМАНИЕ:

Не оставяйте писалката да замръзне. Изхвърлете я, ако е замръзнала.

Ако се съхранява в хладилник,

Не използвайте повторно, не

оставете писалката на стайна

поставяйте отново и не махайте

температура за 15 минути преди

иглата от писалката. Изхвърлете

да започнете изпълнението на

писалката веднага след

Стъпка А.

инжектиране.

Преди да започнете: Измийте ръцете си и след това пригответе и проверете материалите.

Измийте ръцете си.

Вземете писалка и нова игла от кутията и проверете етикета на писалката, за да сте сигурни, че това е предписаната Ви доза от лекарството.

Вземете чиста, празна чаша, в която да оставите писалката, докато лекарството се смесва, часовник/таймер, за да измерва времето, докато лекарството се смесва, и контейнер за изхвърляне на писалката (тези неща не са включени в опаковката).

Игла

Външна

капачка на иглата

Вътрешна

капачка на иглата

Игла

Етикет

НЕ поставяйте игла докато не сте инструктирани

Eperzan 50 mg писалка за еднократна употреба

При EPERZAN 50 mg писалка ще са необходими 30 минути при стъпка А, за да се смесят лекарството на прах и водата. Това време е различно от необходимото време за EPERZAN 30 mg писалка, която може да сте използвали преди.

Чиста празна чаша

Часовник/Таймер

СТЪПКА A: Проверете писалката и смесете лекарството

Проверете писалката

Проверете дали имате всички неща, изброени по-горе (писалка, игла, чаша, таймер, контейнер за изхвърляне).

Проверете датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху писалката. Не я използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

ПРОВЕРЕТЕ ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Проверете дали в цифровото прозорче на писалката е изписано [1]. НЕ използвайте писалката, ако не се вижда цифрата [1].

Завъртете писалката, за да смесите лекарството

Задръжте тялото на писалката с прозрачния патрон нагоре, така че да може да виждате [1] в цифровото прозорче.

С другата ръка завъртете прозрачния патрон по посока на стрелките (по часовниковата стрелка), докато усетите/чуете писалката да щракне на място и видите [2] в цифровото прозорче. Това ще смеси лекарството на прах и течността в прозрачния патрон.

"ЩРАК”

Бавно и внимателно разклатете писалката в двете посоки 5 пъти, за да се смеси лекарството (като чистачка на кола).

НЕ разклащайте писалката силно, за да избегнете образуване на пяна, която може да повлияе на

Вашата доза.

5 ПЪТИ

НЕ разклащайте писалката силно.

Изчакайте лекарството да се разтвори

Поставете писалката в чиста, празна чаша с прозрачния патрон нагоре.

Настройте часовника/таймера за 30 минути.

ИЗЧАКАЙТЕ 30 МИНУТИ

Преди да продължите със стъпка Б трябва да изчакате 30 минути, за да се разтвори лекарството.

Писалката с разтворено лекарство може да се съхранява за не повече от 8 часа преди да продължите със стъпка Б. След поставяне на иглата, писалката трябва да се използва незабавно.

СТЪПКА Б: Поставете иглата и пригответе писалката за инжектиране

След като изчакате 30 минути, измийте ръцете си и веднага изпълнете останалите стъпки.

Проверете разтвореното лекарство

Отново, бавно и внимателно, разклатете писалката в двете посоки 5 пъти, за да смесите повторно лекарството (като чистачка на кола). НЕ разклащайте писалката силно, за да избегнете образуване на пяна, която може да повлияе на Вашата доза.

5 ПЪТИ

ПОВТОРНО

РАЗКЛАЩАНЕ

НЕ разклащайте писалката силно.

Погледнете през прозореца за наблюдение, за да проверите дали течността в патрона е прозрачна и без твърди частици.

 

 

Ако още виждате

ОГЛЕДАЙТЕ

 

 

частици в

ЗА

 

 

течността,

ЧАСТИЦИ

 

 

 

 

НЕ използвайте

 

 

 

писалката.

 

 

 

Течността ще има жълт цвят и на повърхността й ще има големи въздушни мехури.

Поставете иглата

Отлепете етикета от външната капачка на иглата.

Дръжте писалката с прозрачния патрон нагоре

Натиснете иглата силно право надолу върху прозрачния патрон, докато не усетите/чуете „щрак” – това означава, че иглата е поставена.

“ЩРАК”

НАТИСНЕТЕ СИЛНО НАДОЛУ

НЕ изкривявайте иглата и не я поставяйте под ъгъл.

Потупайте заради въздушните мехурчета

С иглата насочена нагоре внимателно потупайте прозрачния патрон 2-3 пъти, за да се придвижат големите въздушни мехурчета към повърхността.

ПОТУПАЙТЕ ПАТРОНА

Задръжте писалката изправена.

Малките мехурчета не са проблем и няма нужда да се придвижват към повърхността.

Завъртете писалката, за да подготвите иглата

СЛЕД като иглата е поставена и докато цифрата [2] е в прозорчето, бавно завъртете прозрачния патрон няколко пъти по посока на стрелките (по часовниковата стрелка),

докато усетите/чуете „щрак” и видите цифрата [3] в цифровото прозорче. Така се отстраняват големите въздушни мехурчета от прозрачния патрон. Бутонът за инжектиране

също ще изкочи от долната част на писалката.

“ЩРАК”

 

СТЪПКА В: Отстранете двете капачки на иглата и инжектирайте Вашето лекарство

Отстранете капачките на иглата

Внимателно отстранете външната капачка на иглата, а след това и вътрешната капачка.

Няколко капки от течността може да излязат от иглата. Това е нормално.

Стъпка 1: Отстранете

Стъпка 2: Отстранете

външната капачка на

вътрешната капачка на

иглата

иглата

Инжектирайте лекарството

Въведете иглата в кожата на корема, бедрото или мишницата и инжектирайте, както Ви

епоказано от Вашия лекар или медицинска сестра.

Места за инжектиране

С палец натиснете бутона за инжектиране бавно и непрекъснато, за да инжектирате лекарството. Колкото по-бавно натискате, толкова по-лесно ще Ви се стори

инжектирането.

Задръжте бутона за инжектиране натиснат, докато чуете „щрак”. Задръжте палеца си

на бутона и след това бавно пребройте до 5, за да инжектирате цялата доза от лекарството.

"ЩРАК"

След това

бавно пребройте до 5

Инжектирайте бавно и непрекъснато. След като чуете "щрак", пребройте до 5 за доставяне на цялата доза от лекарството.

След като сте преброили до 5, извадете иглата от кожата.

Изхвърлете писалката

Не поставяйте повторно капачката на иглата и не махайте иглата от писалката.

Не изхвърляйте използваната писалка в контейнера за домашни отпадъци. Изхвърлете я, както Ви е инструктирал Вашият лекар или фармацевт.

Въпроси и отговори

Цифрово прозорче

С цифрите 1, 2 и 3 ли избирам дозата от лекарството?

Не, не трябва да избирате Вашата доза. Цифрите са, за да Ви помогнат да подготвите и приложите Вашето лекарство.

Цифра 1 – Писалката е готова за употреба. Лекарството на прах и водата са в различни отделения в прозрачния патрон.

Цифра 2 – Лекарството на прах и водата се смесват и след това писалката внимателно се разклаща. Изчакайте 30 минути и тогава поставете иглата.

Цифра 3 –Големите въздушни мехурчета са отстранени, бутонът за инжектиране изскача и писалката е готова за инжектиране.

Какво да направя, ако не чуя “ЩРАК”, когато 2 или 3 се появят в цифровото прозорче?

Ако не чуете “щрак”, когато цифрата 2 или цифрата 3 се появят в прозорчето, може цифрата да не е напълно центрирана в прозорчето. Завъртете леко прозрачния патрон по посока на стрелката, за да завършите щракването и да центрирате цифрата в прозорчето.

Стъпка A – Проверете писалката и смесете Вашето лекарство

Какво ще стане, ако не изчакам 30 минути след преминаване на писалката на Цифра 2?

Ако не изчакате пълни 30 минути лекарството на прах може да не се смеси правилно с водата. Това може да доведе до наличие на плуващи частици в прозрачния патрон, неефективна доза и/или запушване на иглата. Изчакването на пълните 30 минути гарантира правилно смесване на лекарството на прах и водата, въпреки че визуално може да изглежда, че са се смесили по-рано.

Какво ще стане, ако оставя писалката за повече от 30 минути след преминаване на писалката на Цифра 2 при стъпка А?

Докато иглата не е поставена, писалката може да се използва в рамките на 8 часа от започване на стъпка А. Ако са минали повече от 8 часа от смесване на лекарството на стъпка А, изхвърлете тази писалка и използвайте друга.

Стъпка Б – Поставете иглата и подгответе писалката за инжектиране

Какво ще стане, ако оставя писалката с прикрепената игла от стъпка Б и приключа със стъпка В по-късно?

Това може да доведе до запушване на иглата. Трябва да преминете от стъпка Б към стъпка В веднага.

Какво ще стане, ако не поставя иглата при стъпка Б, както е в указанията?

Не поставяйте иглата при стъпка А. Ако иглата е поставена при стъпка А, част от лекарството може да се загуби при смесването. Ако иглата е поставена при стъпка А, изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Поставете иглата, когато цифрата 2 е в цифровото прозорче и преди да завъртите патрона на следващата позиция (цифрата 3). Това позволява на въздуха вътре в патрона да излезе през иглата.

oАко поставите иглата след като цифрата 3 е в прозорчето, писалката може да не достави пълната доза или може да блокира. Изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Иглата трябва по-скоро да се натисне надолу, докато усетите/чуете „щрак”, отколкото да се завърта. Ако иглата е завъртяна по случайност, а не е натисната надолу, и цифрата 2 е още в прозорчето, писалката може все още да бъде използвана.

Ако не можете да завъртите до цифрата 3, изхвърлете писалката и използвайте друга писалка.

Стъпка В – Отстранете двете капачки на иглата и си инжектирайте лекарството

Все още има останали няколко малки въздушни мехурчета. Мога ли все пак да използвам писалката?

Да, наличието на малки въдушни мехурчета е нормално и Вие ще получите точната доза от Вашето лекарство. Малките въздушни мехурчета няма да Ви навредят.

След като приложа моето лекарство, все още остава малко количество течност в прозрачния патрон.

Това е нормално. Ако сте чули/усетили „щрак” на бутона за инжектиране и бавно сте преброили до 5 преди да извадите иглата от кожата си, сте си приложили точната доза от Вашето лекарство.

Моля, уверете се, че

50 mg

използвате правилната

доза. Тези указания са за:

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта