Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – листовка - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFablyn
ATC кодG03
Веществоlasofoxifene tartrate
ПроизводителDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN 500 микрограма филмирани таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифен (lasofoxifene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

 

 

 

 

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

 

 

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте

на други хора. То може даб

 

 

им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

 

 

р

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевто .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какво представлява FABLYN и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преди да приемете FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как да приемате FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Как да съхранявате FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FABLYN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN се използва за лечение на остеопороза при жени след менопауза (постменопаузална

 

 

 

 

остеопороза), при които има вероятност от

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

счупване на кости, особено на гръбначния стълб,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шийката на бедрената кост и китките.Т зи продукт принадлежи към група лекарства, наречени

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селективни естроген-рецепторни модулатори (SERM).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени с постменопаузална остеопороза FABLYN намалява риска както от фрактури на

 

 

 

 

гръбначния стълб (фрактури на,прешлените), така и негръбначни фрактури (невертебрални

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактури), но не и бедрени фрактурит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

р

д

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приемайтенFABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако сте алергични (свръхчувствителни) към лазофоксифен или към някоя от останалите

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

със а ки на FABLYN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако в момента имате или преди сте имали кръвни съсиреци – тромби, например във вените,

 

 

 

дробовете или очите (дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм или тромбоза на

 

 

е

вената на ретината).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

к

ако имате някакво вагинално кръвотечение. То трябва да бъде изследвано от Вашия лекар

 

 

 

преди започване на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако все още можете да забременеете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако сте бременна или кърмите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обърнете специално внимание при употребата на FABLYN

Ако трябва да бъдете неподвижна за известно време, например необходимо е да постъпите в болница или трябва да сте на постелен режим, докато се възстановявате от

операция или болест, тъй като това може да увеличи Вашия риск от образуване на тромби (дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм или тромбоза на вената на ретината).

Вашият лекар може да Ви препоръча да спрете лечението най-малко 3 седмици преди това. Лечението с FABLYN може да бъде започнато отново веднага щом възстановите Вашата подвижност и след консултация с Вашия лекар.

 

 

Ако приемате FABLYN, трябва да се разхождате или да правите редовни упражнения с

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долните си крайници и стъпалата, когато пътувате на дълги разстояния.Това е необходимо,

б

 

 

защото седенето продължително време в една поза може да попречи на добрата циркулация

 

 

 

 

на кръвта и да повиши риска от образуване на кръвни съсиреци.

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

Малко е вероятно FABLYN да причини вагинално кръвотечение. Затова всяко вагинално

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

да се

 

 

 

кръвотечение, докато приемате FABLYN, се счита за неочаквано. Причината за това трябвап

 

 

 

изясни от Вашия лекар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Следват причини, поради които това лекарство може да не е подходящо за Вас. Трябва да се

 

 

 

 

 

посъветвате с Вашия лекар, преди да започнете да приемате FABLYN:

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате или сте имали рак на гърдата.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако получите някаква неясна аномалия на гърдата.

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате тежко чернодробно заболяване.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате тежко бъбречно заболяване.

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

 

 

 

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Ако приемате естрогенна заместителна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия (ERT) или хормонална заместителна терапиян(HRT), FABLYN може да не е подходящ за

 

 

 

Вас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на FABLYN с храни и напитки

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN може да се приема с или без храна и течности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност и кърмене

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN трябва да се приема самоот жени след менопауза и не трябва да се приема от жени,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които все още могат да забременяват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приемайте FABLYN, ако сте бременна или кърмите, тъй като той би могъл да се излъчва в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кърмата.

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофиране и работарс машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не са провежда и проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN няма известно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнасинформация относно някои от съставките на FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

кзахари, посъветвайте се с него/нея, преди да приемете това лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винаги приемайте FABLYN точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е една таблетка всеки ден.

Преглътнете таблетката цяла. Можете да я приемате с храна или без храна.

Ако желаете, може да я приемате с вода или други течности по избор.

Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате допълнително калций и витамин D, докато се лекувате с FABLYN, ако реши, че ежедневният Ви прием не е достатъчен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Ако сте приели повече от необходимата доза FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте приели повече таблетки отколкото е необходимо, съобщете на Вашия лекар или

 

р

 

 

фармацевт.

 

 

 

 

 

 

т

е

 

Ако сте пропуснали да приемете FABLYN

 

 

 

 

 

у

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Приемете следващатапси

 

 

 

таблетка и продължете както преди това.

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

Ако сте спрели приема на FABLYN

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да се посъветвате с Вашия лекар преди да спрете да приемате FABLYN.н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на тозишпродукт, моля попитайте

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашия лекар или фармацевт.

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Както всички лекарства, FABLYN може да предизвика ж лани реакции, въпреки че не всеки ги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

получава.

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

Повечето нежелани лекарствени реакции, коиточса настъпили по време на проучвания, са били

 

леки.

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

Тези нежелани реакции могат да се появят с определени честоти, които са определени както

 

следва:

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести нежелани реакции: засягат повече от 1 на 10 пациенти

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести: засягат 1 до 10тна 100 пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести: засягат 1 до 10 на 1000 пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки: засягат 1 о 10 на 10 000 поциенти

 

 

 

 

 

 

 

Много редкио: засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С неизвестнарчестота: честотата не може да бъде определена от наличните данни

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много честинежелани реакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

тМускулни крампи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести нежелани реакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

Горещи вълни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

Запек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тежест в долната част на корема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влагалищна секреция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекомерно потене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести нежелани лекарствени реакции:

 

Инфекция на пикочните пътища, парене при уриниране, спешна нужда за уриниране,

 

 

 

 

 

незадържане на урина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коремна болка или тежест, болка в гърба, врата, ставите или гръдния кош

 

 

 

 

 

 

 

 

Умора, ненормално или прекомерно кръвотечение, обикновено от носа

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабет (прекомерна жажда, често уриниране)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усещане за парене, замайване, вкочаненост, нарушение на паметта, нарушение или частична

а

 

загуба на движение на крайник, главоболие, синдром на неспокойните крака (непреодолимо

 

желание за движение на долните крайници, за да се спрат неудобни или странни усещания)

 

 

б

 

Ненормално или неравномерно биене на сърцето, увеличена сърдечна честота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

Подуване на дланите, ръцете, стъпалата или долните крайници, болка в долен крайник

р

 

 

 

Кашлица, затруднено дишане, запушен нос, секреция от носа

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухота в устата, метеоризъм (прекомерно количество въздух или газове в стомахапили

 

 

 

 

 

червата), стомашна болка

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Сухота в окото, косопад, кожен обрив, нощни изпотявания, сърбеж, чувствоана топлина,

 

 

 

 

наддаване на тегло

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Втвърдяване на гърдите, болка в гърдите, вагинално кръвотечение, г ниталенн

сърбеж

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Редки нежелани лекарствени реакции:

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекция на ухото, окото, дихателните пътища или кож та, диария, кръв в изпражненията

Промяна в апетита

Ненормални сънища, резки промени в настроението

Замайване, променено вкусово усещане, припадъци, мигрена, слабост в горните или долните крайници, ишиас (болка, която се усеща в дол ата част на гърба, задните части и/или различни части на долния крайник и стъпалото, типично от едната страна на тялото).

Нарушено зрение, болка в очите, очен сърб ж, подути клепачи, зачервяване на очите, болка в ухото

Поражения на устните, промени в на иците за ходене по голяма нужда, затруднено преглъщане, язва в устата, киселини, болка в устата, болка в ануса

Жълтеница (пожълтяване на кожа а и очите), промени в кръвните проби за чернодробна функцияйаз

 

 

Суха кожа, изтъняване на

к

 

 

 

осмите, нарушение на ноктите, кожен обрив, потъмняване на

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

кожата, променена форма на пръстите, кожно поражение

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

Болезнено уриниране,тръв в урината

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

Секреция от гърдата, б чка на гърдата, влагалищна болка, разширена вена

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

Намален пулс в краката, посиняване

 

 

 

 

п

 

 

лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в

 

Ако някоя от нежеланитер

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

тази листовка ежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКт ДА СЪХРАНЯВАТЕ FABLYN

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еНе използвайте FABLYN след срока на годност отбелязан върху Срокът на годност отговаря на

Л

последния ден от посочения месец..

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Какво съдържа FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активната съставка е лазофоксифен. Всяка филмирана таблетка съдържа лазофоксифен

 

 

 

 

 

 

тартарат, еквивалентен на 500 микрограма лазофоксифен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другите съставки са: лактоза, безводна; микрокристална целулоза; кроскармелоза натрий;

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; сънсет жълт FCF, алуминиев лак

б

 

 

 

(E110); хипромелоза; лактоза монохидрат; титанов диоксид (Е171); триацетин.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изглежда FABLYN и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

Таблетките FABLYN са триъгълни филмирани таблетки с цвят на праскова, маркирани пс “Pfizer”

 

 

 

от едната страна и “OPR 05” от другата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 7, 28 или 30 таблетки, и в бутилки,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

съдържащи 90 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати внпродажба.

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба и производител

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmbH, Am Bahnhof 2,

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба е Dr. Friedrich Eberth Arzneimittelз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen, Германия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mack Strasse 35, 89257 Illertissen,

 

 

 

Производител е Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrichе

 

 

 

Германия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация за този лекарствен

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агенция по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта