Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – листовка - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFampyra
ATC кодN07XX07
Веществоfampridine
ПроизводителBiogen Idec Ltd  

Листовка: информация за потребителя

Fampyra 10 mg таблетки с удължено освобождаване

фампридин (fampridine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Fampyra и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Fampyra

3.Как да приемате Fampyra

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Fampyra

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Fampyra и за какво се използва

Fampyra е лекарство, което се използва при възрастни (на 18 години или по-възрастни) с множествена склероза (МС), свързана с двигателни увреждания, за подобряване на ходенето. При множествената склероза, възпалението разрушава защитната обвивка на нервите, което води до мускулна слабост, скованост на мускулите и затруднено ходене.

Fampyra съдържа активното вещество фампридин, което принадлежи към група лекарства, наречени блокери на калиевите канали. Те действат като възпират калия да напуска нервните клетки, които са били увредени от МС. Смята се, че това лекарство действа чрез допускане на сигналите да преминават по нерва по-нормално, което Ви дава възможност да ходите по-добре.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Fampyra

Не приемайте Fampyra

ако сте алергични към фампридин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

ако имате или някога сте имали гърч (наричан още припадък или конвулсия)

ако имате проблеми с бъбреците

ако приемате лекарство, наречено циметидин

ако приемате някакво друго лекарство, съдържащо фампридин. Това може да повиши риска от сериозни нежелани реакции за Вас.

Ако това се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар и не приемайте Fampyra.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Fampyra:

ако усещате биенето на сърцето си (имате сърцебиене)

ако имате склонност към инфекции

трябва да използвате помощно средство за ходене, например бастун, при нужда.

тъй като това лекарство може да Ви накара да се чувствате замаяни и нестабилни, това може да увеличи риска от падания

ако при Вас съществуват причини или приемате някакво лекарство, което да увеличи риска от припадъци (гърчове).

Ако това се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар. преди да приемете Fampyra.

Деца и юноши

Не давайте Fampyra на деца или юноши под 18-годишна възраст.

По-възрастни хора

Преди да започнете лечението и по време на лечението, Вашият лекар може да проверява дали бъбреците Ви работят добре.

Други лекарства и Fampyra

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не приемайте Fampyra, ако вземате някакво друго лекарство, съдържащо фампридин.

Други лекарства, които влияят върху бъбреците

Вашият лекар ще бъде особено внимателен, ако фампридин се дава едновременно с друго лекарство, което може да окаже влияние върху това, как Вашите бъбреци отделят лекарствата, например, карведилол, пропанолол и метформин.

Fampyra с храна и напитки

Fampyra трябва да се приема без храна, на празен стомах.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или ако планирате да забременеете, кажете на Вашия лекар преди да приемете Fampyra.

Fampyra не се препоръчва по време на бременност.

Вашият лекар ще прецени ползата за Вас от лечението с Fampyra спрямо риска за Вашето бебе.

Не трябва да кърмите докато приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Fampyra може да повлияе способността на хората да шофират или да работят с машини. Може да причини световъртеж. Преди да започнете да шофирате или да работите с машини, уверете се, че лекарството не Ви е повлияло.

3.Как да приемате Fampyra

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар или фармацевт. Fampyra се отпуска само по лекарско предписание и се прилага под наблюдението на лекари с опит в лечението на МС.

Вашият лекар ще Ви предпише лекарството първоначално за 2 до 4 седмици. След 2 до 4 седмици лечението ще бъде преразгледано.

Препоръчителната доза е

Една таблетка сутрин и една таблетка вечер (през интервал от 12 часа). Не приемайте повече от две таблетки на ден. Трябва да оставите 12 часа интервал между приема на таблетките. Приемайте таблетките през интервал, не по-малък от 12 часа.

Поглъщайте всяка таблетка цяла с вода. Недейте да разделяте, разтрошавате, разтваряте, смучете или дъвчете таблетката. Това може да повиши Вашия риск от нежелани реакции.

Ако Fampyra e доставен в бутилка, тя съдържа и сушител. Оставете сушителя в бутилката, не го поглъщайте.

Ако сте приели повече от необходимата доза Fampyra

Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако сте приели прекалено много таблетки. Вземете със себе си кутията от Fampyra, ако отивате при лекар.

При предозиране може да забележите изпотяване, ситно треперене (тремор), объркване, загуба на паметта (амнезия) и припадък (гърч). Освен това може да забележите други ефекти, които не са описани тук.

Ако сте пропуснали да приемете Fampyra

Ако сте пропуснали да приемете таблетка, не вземайте две таблетки наведнъж, за да компенсирате пропуснатата доза. Трябва винаги да оставяте 12 часа интервал между приема на таблетките.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите гърч, спрете приема на Fampyra и незабавно кажете на Вашия лекар.

Ако изпитвате един или повече от следните симптоми на алергия (симптоми на свръхчувствителност): подуване на лицето, устата, устните, гърлото или езика, зачервяване на кожата или сърбеж, стягане в гърдите или проблеми с дишането – спрете приема на Fampyra и незабавно отидете при Вашия лекар.

Нежеланите лекарствени реакции са изброени по-долу според честотата им:

Много чести нежелани реакции

Могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

Инфекция на пикочните пътища

Чести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 10 души:

Усещане за нестабилност

Световъртеж

Главоболие

Усещане за слабост и умора

Безсъние

Възбуда

Ситно треперене (тремор)

Изтръпване или мравучкане по кожата

Възпалено гърло

Затруднено дишане (задух)

Гадене

Повръщане

Запек

Разстроен стомах

Болка в гърба

Усещане за сърцебиене (палпитации)

Нечести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 100 души:

Припадъци (гърчове)

Алергична реакция (свръхчувствителност)

Влошаване на невралгична болка на лицето (тригеминална невралгия)

Ускорен сърдечен ритъм (тахикардия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Fampyra

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C. Таблетките да се съхраняват в оригиналната опаковка, за да се предпазят от светлина и влага.

Ако Fampyra e доставен в бутилки, трябва да се отваря само по една бутилка. След първото отваряне да се използва в рамките на 7 дни.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Можете да получите тази листовка, отпечатана с по-едър шрифт, като се свържете с локалните представители (вижте списъка по-долу).

Какво съдържа Fampyra

-Активното вещество е фампридин.

-Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 10 mg фампридин.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: хипромелоза, микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат.

Филмово покритие: хипромелоза, титанов диоксид (E-171), полиетиленгликол 400

Как изглежда Fampyra и какво съдържа опаковката

Fampyra е почти бяла, филмирана, елипсовидна двойноизпъкнала таблетка с удължено освобождаване 13 x 8 mm с плосък ръб, с вдлъбнато релефно означение A10 от едната страна.

Fampyra се доставя в бутилки или блистери.

Бутилки

Fampyra се доставя в бутилки от HDPE (полиетилен с висока плътност). Всяка бутилка съдържа 14 таблетки и сушител силикагел. Всяка опаковка съдържа 28 таблетки (2 бутилки) или 56 таблетки (4 бутилки).

Блистери

Fampyra се доставя в блистери от фолио (алуминий/алуминий), по 14 таблетки. Всяка опаковка съдържа 28 таблетки (2 блистера по14) или 56 таблетки (4 блистера по 14).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY,

Великобритания.

Производител:

Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Ирландия

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Alle 1, Hillerod, DK-3400, Дания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium N.V./S.A.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium N.V./S.A.

Teл.: +359 2 962 12 00

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

Tel: +420 255 706 200

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Malta

Biogen (Denmark) A/S

Pharma MT limited

Tlf: +45 77 41 57 88

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

Τηλ: +30 210 8771500

Tel: +43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain SL

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 310 7110

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Unipessoal, Lda

 

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

Tel: +39 02 584 9901

Puh/Tel: +358 207 401 200

 

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

Τηλ: +357 22 769946

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта