Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – листовка - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFexeric
ATC кодV03AE
Веществоferric citrate coordination complex
ПроизводителKeryx Biopharma UK Ltd

Листовка: информация за пациента

Fexeric 1 g филмирани таблетки

железен цитрат комплекс (ferric citrate coordination complex)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Fexeric и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Fexeric

3.Как да приемате Fexeric

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Fexeric

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Fexeric и за какво се използва

Fexeric съдържа железен цитрат комплекс като активна съставка. Използва се за понижаване на нивата на фосфор в кръвта при възрастни с нарушена бъбречна функция.

Фосфорът се съдържа в много храни. Пациентите, чийто бъбреци не функционират правилно, не са способни да елиминират в достатъчна степен фосфора от организма си. Това води до високи нива на фосфор в кръвта. Поддържането на нормално ниво на фосфор е важно за поддържане на здрави кости и кръвоносни съдове и за предотвратяване на появата на сърбеж по кожата, зачервяване на очите, болки в костите или счупвания на костите.

Fexeric се свързва с фосфора от храната в храносмилателната система, за да предотврати неговото преминаване в кръвта. След това свързаният с Fexeric фосфор се извежда от организма чрез изпражненията.

Може да Ви е препоръчано да спазвате специална диета, за да предотвратите покачването на фосфора в кръвта до високи нива. В този случай трябва да продължите да спазвате специалната диета дори при прием на Fexeric.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Fexeric

Не приемайте Fexeric

-ако сте алергични към железен цитрат комплекс или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

-ако имате ниски нива на фосфор в кръвта

-ако имате тежко заболяване на стомаха или червата като кървене от стомаха или червата

-ако имате хемохроматоза — заболяване, което води до абсорбиране в организма на прекалено много желязо от храната

-ако имате някакво друго нарушение, свързано със свръхнатрупване на желязо

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Fexeric, ако имате:

-свръхнатрупване на желязо в организма;

-възпаление на червата

Изследвания с цел наблюдение

Fexeric повишава нивата на желязо в организма. Тъй като прекалено голямото количество желязо не е безопасно, кръвта се изследва на редовни интервали, за да се проверят нивата на желязото. Това изследване на кръвта може да е част от рутинните изследвания, които се извършват при бъбречно заболяване.

Деца и юноши

Лекарството не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години. Безопасността и ефективността на Fexeric не са проучени при тази популация.

Други лекарства и Fexeric

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Следните лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни от Fexeric:

други лекарства, съдържащи желязо

Fexeric съдържа желязо и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата на другите лекарства, съдържащи желязо.

лекарства, съдържащи алуминий

Fexeric не трябва да се приема по едно и също време с лекарства, съдържащи алуминий.

Също така уведомете Вашия лекар, ако приемате или е възможно да приемете долуизброените лекарства. Може да е необходимо Вашият лекар да промени дозата на лекарствата или да Ви препоръча да приемате лекарствата 2 часа преди или след Fexeric. Може да се обмисли и проследяване на кръвните нива на тези лекарства:

-ципрофлоксацин, доксициклин, цефдинир — лекарства за лечение на бактериални инфекции

-валпроева киселина — лекарство за лечение на епилепсия и психични разстройства

-сертралин — лекарство за лечение на депресия

-метотрексат — лекарство за лечение на ревматоиден артрит, рак и кожното заболяване

псориазис

-алендронат — лекарство за лечение на намалена костна маса и плътност

-леводопа — лекарство за лечение на паркинсонова болест

-левотироксин — лекарство за лечение на дефицит на тиреоиден хормон

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

бременност

Ако сте способна да забременеете, трябва да използвате контрацепция по време на лечението. Ако забременеете по време на лечението, трябва да се консултирате с Вашия лекар. Не е известно дали Fexeric оказва ефект върху плода.

кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако искате да кърмите бебето си. Не е известно дали Fexeric може да премине в кърмата и да засегне бебето.

Шофиране и работа с машини

Fexeric не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Fexeric съдържа сънсет жълто FCF (E110) и алура червено AC (E129)

Те могат да предизвикат алергични реакции.

3.Как да приемате Fexeric

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

-начална доза за възрастни: 3 до 6 таблетки дневно, разделени на отделни дози, по време на или незабавно след основните хранения за деня. Приемът на таблетките с храна помага на лекарството да действа.

При пациенти, които не са на диализа, се изисква по-ниска начална доза: 3 таблетки дневно, разделени на отделни дози, по време на или незабавно след храненията за деня.

Вашият лекар може да намали или да увеличи началната доза в зависимост от нивото на фосфор в кръвта. Вашият лекар редовно ще следи нивата на фосфор. Това изследване на кръвта може да е част от рутинните изследвания, които се извършват при бъбречно заболяване.

-максимална доза: 12 таблетки дневно, разделени на отделни дози, по време на или незабавно след храненията за деня.

Начин на употреба

Приемайте таблетките цели, с една чаша вода, по време на или незабавно след хранене.

Ако сте приели повече от необходимата доза Fexeric

Ако сте приели повече от необходимата доза Fexeric, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Незабавно се свържете с лекар или център по токсикология при случаен прием на Fexeric от дете.

Ако сте пропуснали да приемете Fexeric

Приемете следващата доза в обичайното време с храна. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Fexeric

Обикновено се изисква лечението на високите нива на фосфор в кръвта да продължи дълго време. Важно е да продължавате да приемате Fexeric толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите:

-тежки коремни болки или запек (нечесто)

-повръщане на кръв (нечесто)

-кръв в изпражненията (нечесто)

При прием на Fexeric от пациенти на диализа са съобщени следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

-изпражнения с променен цвят

-диария

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

-запек

-коремна болка/дискомфорт

-подуване на корема

-гадене, повръщане

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

-промени стойности на желязото в кръвните изследвания

-намален или увеличен апетит

-лошо храносмилане, газове

-възпаление на стомашната лигавица, язва на стомаха или на дванадесетопръстника

-връщане на стомашни сокове в хранопровода

-необичайни изпражнения, нередовно изхождане

-ниски серумни нива на фосфор

-сухота в устата

-нарушение на вкуса

-главоболие

-замаяност

-ниски серумни нива на калий

-незадържане на урина

-кожен обрив, сърбеж

-сърцебиене

-задух, хрипове, необичайни шумове при дишане

-болка

-жажда

-бронхит

-увреждане на мускул

-повишено тегло

-течност в белите дробове

-много високо кръвно налягане

Най-честите нежелани реакции (които засягат повече от 1 на 10 души) при пациенти, които не са на диализа, също са свързани със стомаха или червата:

изпражнения с променен цвят

диария

запек

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Fexeric

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката или картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага. След първото отваряне на бутилката използвайте в рамките на 60 дни.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Fexeric

Активното вещество е железен цитрат комплекс.

Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g железен цитрат комплекс (еквивалентно на 210 mg тривалентно желязо).

Другите съставки са прежелатинизирано нишесте, калциев стеарат, хипромелоза, титанов диоксид, триацетин, сънсет жълто FCF (E110), алура червено AC (E129), индигокармин.

Как изглежда Fexeric и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки Fexeric са с прасковен цвят, овална форма и изпъкнало релефно означение „KX52“ от едната страна. Таблетките са с дължина 19 mm, дебелина 7,2 mm и ширина 10 mm.

Таблетките са опаковани в пластмасови бутилки със защитени от деца капачки. Предлагат се в един вид опаковка по 200 таблетки в бутилка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Keryx Biopharma UK Ltd. Riverbank House

2 Swan Lane London EC4R 3TT

Обединено кралство

Производител:

Propak Health Ltd.

3-4 Ballyboggan Industrial Estate Ballyboggan Road

Finglas

Dublin 11

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта