Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Imatinib Teva (imatinib) – листовка - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоImatinib Teva
ATC кодL01XE01
Веществоimatinib
ПроизводителTeva B.V.

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva 100 mg филмирани таблетки

Иматиниб (Imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

3.Как да приемате Иматиниб Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Иматиниб Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

Иматиниб Teva е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva се използва за лечение на възрастни и деца при:

-Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите. Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават безконтролно.

-Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph-положителна ОЛЛ). Левкемията представлява рак на белите кръвни клетки. Тези клетки помагат на организма в борбата му с инфекциите. Острата лимфобластна левкемия е вид левкемия, при която определени, различни от нормалните бели кръвни клетки (наречени лимфобласти), започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

Иматиниб Теva се използва също и за лечение на възрастни при:

-Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ). Това са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП). ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva или защо Ви е изписано това лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

Иматиниб Teva ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva

-ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva:

-ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

-ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

-ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото Иматиниб Teva може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

Ако някое е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva.

По време на лечението с Иматиниб Teva, веднага се обадете на Вашия лекар, ако напълнявате много бързо. Иматиниб Teva може да е причина за задържане на вода (тежка ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Деца и юноши

Иматиниб Teva е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2 годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva може да се развиват по-бавно от нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта (като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva, когато се приемат едновременно. Те може да усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да

направят Иматиниб Teva по-слабо ефективен. Иматиниб Teva може да направи същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

-Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

-Иматиниб Teva не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva по време на бременност.

-Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечението.

-Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva.

-Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато приемат Иматиниб Teva трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3.Как да приемате Иматиниб Teva

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva, тъй като страдате от сериозно заболяване. Иматиниб Teva може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството, както Ви е предписано или чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva да приемате.

-Ако се лекувате за ХМЛ:

В зависимост от Вашето състояние обичайната начална доза е 400 mg или 600 mg:

-400 mg, които се приемат като 4 таблетки веднъж дневно.

-600 mg, които се приемат като 6 таблетки веднъж дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg (8 таблетки), Вие трябва да приемате

4 таблетки сутрин и 4 таблетки вечер.

-Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 6 таблетки веднъж дневно.

-Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 таблетки веднъж дневно.

-Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 таблетка веднъж дневно. Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 4 таблетки веднъж дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

-Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (8 таблетки), трябва да се приема като 4 таблетки сутрин и 4 таблетки вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко таблетки Иматиниб Teva да давате на детето си. Количеството Иматиниб Teva ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина. Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

-Приемайте Иматиниб Teva с храна. Това ще Ви предпази от стомашни проблеми, докато приемате Иматиниб Teva.

-Поглъщайте таблетките цели с голямо количество вода.

Ако не сте в състояниеда погълнете таблетките, може да ги разтворите в чаша обикновена вода или ябълков сок.

За всяка таблетка от 100 mg използвайте 50 ml.

Разбъркайте с лъжица, докато таблетката се разтвори напълно

След като таблетката се разтвори, веднага изпийте цялото съдържание на чашата. Остатъците от разтворените таблетки може да останат по чашата.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Колко време да приемате Иматиниб Teva

Приемайте Иматиниб Teva всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva

Ако случайно сте погълнали твърде много таблетки, веднага се обадете на Вашия лекар. Вие може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

-Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

-След това продължете както обикновено.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните, веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души) или чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva може да е причина тялото Ви да задържа вода (тежко задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или язви в устата. Иматиниб Teva може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че по- лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души) или редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата, излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор, внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий, пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции, веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит), воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Иматиниб Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има белези за подправяне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva

-Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

-Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva съдържа 100 mg иматиниб (като мезилат).

-Другите съставки са: безводен калциев хидроген фосфат, кросповидон тип А и магнезиев стеарат.

-Покритието на таблетката е от Опадрай ІІ карамел 85F97369 (състоящ се от частично хидролизиран поливинилов алкохол, макрогол 3350, железен оксид, жълт (Е172), талк, титанов диоксид (Е171) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Иматиниб Teva и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva 100 mg филмирани таблетки са тъмножълти до кафеникаво-оранжеви, кръгли, филмирани таблетки с делителна черта от едната страна. Таблетката е с вдлъбнато релефно изображение “IT” и “l” от всяка страна на делителната черта.

Иматиниб Teva 100 mg филмирани таблетки са в опаковки от 60 или 120 филмирани таблетки в блистери.

Иматиниб Teva 100 mg филмирани таблетки са в опаковки от 20x1, 60x1, 120x1 или 180x1 филмирани таблетки в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb,

Хърватска

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva 400 mg филмирани таблетки

Иматиниб (Imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

3.Как да приемате Иматиниб Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Иматиниб Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

Иматиниб Teva е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva се използва за лечение на възрастни и деца при:

-Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите. Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават безконтролно.

-Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph-положителна ОЛЛ). Левкемията представлява рак на белите кръвни клетки. Тези клетки помагат на организма в борбата му с инфекциите. Острата лимфобластна левкемия е вид левкемия, при която определени, различни от нормалните бели кръвни клетки (наречени лимфобласти), започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

Иматиниб Teva се използва също и за лечение на възрастни при:

-Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ). Това са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП). ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията когато говорим за тези заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva или защо Ви е изписано това лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

Иматиниб Teva ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva

-ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva:

-ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

-ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

-ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото Иматиниб Teva може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

Ако някое е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva.

По време на лечението с Иматиниб Teva, веднага се обадете на Вашия лекар, ако напълнявате много бързо. Иматиниб Teva може да е причина за задържане на вода (тежка ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Деца и юноши

Иматиниб Teva е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2 годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva може да се развиват по-бавно от нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта (като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да

взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva, когато се приемат едновременно. Те може да усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да направят Иматиниб Teva по-слабо ефективен. Иматиниб Teva може да направи същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

-Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

-Иматиниб Teva не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva по време на бременност.

-Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечението.

-Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva.

-Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато приемат Иматиниб Teva трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3. Как да приемате Иматиниб Teva

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva, тъй като страдате от сериозно заболяване. Иматиниб Teva може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството както Ви е предписано или чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva да приемате.

-Ако се лекувате за ХМЛ:

В зависимост от Вашето състояние обичайната начална доза е 400 mg или 600 mg:

-400 mg, които се приемат като 1 таблетка веднъж дневно.

-600 mg, които се приемат като 1 таблетка от 400 mg плюс 2 таблетки от 100 mg

веднъж дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg (2 таблетки), Вие трябва да приемате

една таблетка сутрин и втората таблетка вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко таблетки Иматиниб Teva да давате на детето си. Количеството Иматиниб Teva ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина. Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и половината вечер).

-Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 6 таблетки веднъж дневно.

-Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 таблетки веднъж дневно.

-Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 таблетка веднъж дневно. Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 4 таблетки веднъж дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

-Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (8 таблетки), трябва да се приема като 4 таблетки сутрин и 4 таблетки вечер.

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

-Приемайте Иматиниб Teva с храна. Това ще Ви предпази от стомашни проблеми, докато приемате Иматиниб Teva.

-Поглъщайте таблетките цели с голямо количество вода.

Ако не сте в състояниеда погълнете таблетките, може да ги разтворите в чаша обикновена вода или ябълков сок.

За всяка таблетка от 400 mg използвайте 200 ml.

Разбъркайте с лъжица, докато таблетката се разтвори напълно

След като таблетката се разтвори, веднага изпийте цялото съдържание на чашата. Остатъците от разтворените таблетки може да останат по чашата.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Колко време да приемате Иматиниб Teva

Приемайте Иматиниб Teva всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva

Ако случайно сте погълнали твърде много таблетки, веднага се обадете на Вашия лекар. Вие може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

-Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

-След това продължете както обикновено.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните, веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души) или чести (може да засегнат до 1 на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva може да е причина тялото Ви да задържа вода (тежко задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или язви в устата. Иматиниб Teva може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че по- лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души) или редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата, излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор, внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий, пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции, веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):нежелани реакции:

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит), воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иматиниб Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има белези за подправяне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva

-Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

-Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva съдържа 400 mg иматиниб (като мезилат).

-Другите съставки са: безводен калциев хидроген фосфат, кросповидон тип А и магнезиев стеарат.

-Покритието на таблетката е от Опадрай ІІ карамел 85F97369 (състоящ се от частично хидролизиран поливинилов алкохол, макрогол 3350, железен оксид, жълт (Е172), талк, титанов диоксид (Е171) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Иматиниб Teva и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva 400 mg филмирани таблетки са тъмножълти до кафеникаво-оранжеви, кръгли, филмирани таблетки с делителна черта от едната страна. Таблетката е с вдлъбнато релефно изображение “IT” и “4” от всяка страна на делителната черта.

Иматиниб Teva 400 mg филмирани таблетки са в опаковки от 30 или 90 филмирани таблетки в блистери.

Иматиниб Teva 400 mg филмирани таблетки са в опаковки от 30x1 или 90x1 филмирани таблетки в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb,

Хърватска

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva 100 mg твърди капсули

Иматиниб (Imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

3.Как да приемате Иматиниб Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Иматиниб Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

Иматиниб Teva е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva се използва за лечение на възрастни и деца при:

-Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите. Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават безконтролно.

-Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph-положителна ОЛЛ). Левкемията представлява рак на белите кръвни клетки. Тези клетки помагат на организма в борбата му с инфекциите. Острата лимфобластна левкемия е вид левкемия, при която определени, различни от нормалните бели кръвни клетки (наречени лимфобласти), започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

Иматиниб Teva се използва също и за лечение на възрастни при:

-Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ). Това са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП). ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

При възрастни пациенти Иматиниб Teva се използва за лечение на късен стадий на Хронична Миелоидна Левкемия, наречен “бластна криза”. При деца и юноши обаче може да се използва за лечение на всички стадии на заболяването.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva или защо Ви е изписано това лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

Иматиниб Teva ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva

-ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva:

-ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

-ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

-ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото Иматиниб Teva може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

Ако някое е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva.

По време на лечението с Иматиниб Teva, веднага се обадете на Вашия лекар, ако напълнявате много бързо. Иматиниб Teva може да е причина за задържане на вода (тежка ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Деца и юноши

Иматиниб Teva е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2 годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva може да се развиват по-бавно от нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта (като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva, когато се приемат едновременно. Те може да усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да направят Иматиниб Teva по-слабо ефективен. Иматиниб Teva може да направи същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

-Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

-Иматиниб Teva не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva по време на бременност.

-Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечението.

-Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva.

-Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато приемат Иматиниб Teva трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3. Как да приемате Иматиниб Teva

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva, тъй като страдате от сериозно заболяване. Иматиниб Teva може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството, както Ви е предписано или чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva да приемате.

-Ако се лекувате за ХМЛ:

В зависимост от Вашето състояние обичайната начална доза е 400 mg или 600 mg:

-400 mg, които се приемат като 4 капсули веднъж дневно.

-600 mg, които се приемат като 6 капсули веднъж дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg (8 капсули), Вие трябва да приемате 4 капсули сутрин и 4 капсули вечер.

-Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 6 капсули веднъж дневно.

-Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 капсули веднъж дневно.

-Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 капсула веднъж дневно. Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 4 капсули веднъж дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

-Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (8 таблетки), трябва да се приема като 4 капсули сутрин и 4 капсули вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко капсули Иматиниб Teva да давате на детето си. Количеството Иматиниб Teva ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина. Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

-Приемайте Иматиниб Teva с храна. Това ще Ви предпази от стомашни проблеми, докато приемате Иматиниб Teva.

-Поглъщайте капсулите цели с голямо количество вода. Не отваряйте и не разтрошавайте капсулите, освен ако имате затруднения при преглъщане (напр. при деца).

-Ако не сте в състояниеда погълнете капсулите, може да ги отворите и да изсипете праха в чаша обикновена вода или ябълков сок.

-Ако сте жена, която е бременна или може би сте бременна и се опитвате да отворите капсулата, трябва да работите със съдържанието много внимателно, за да избегнете контакт с очите и кожата, или инхалиране. След отваряне на капсулата трябва веднага да измиете ръцете си.

Колко време да приемате Иматиниб Teva

Приемайте Иматиниб Teva всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva

Ако случайно сте погълнали твърде много капсули, веднага се обадете на Вашия лекар. Вие може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

-Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

-След това продължете както обикновено.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните, веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души) или чести (може да засегнат до 1 на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva може да е причина тялото Ви да задържа вода (тежка задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или язви в устата. Иматиниб Teva може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че по- лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души) или редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата, излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор, внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий, пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен

брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции, веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит), воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иматиниб Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30ºС.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има белези за подправяне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva

-Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

-Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva съдържа 100 mg иматиниб (като мезилат).

-Другите съставки са: манитол, кросповидон тип А, магнезиев стеарат и силициев диоксид, колоиден, безводен. Капсулата е съставена от желатин, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е172) и червен железен оксид (Е172). Мастилото съдържа шеллак, железен оксид, черен (Е172), N-бутилов алкохол, пречистена вода, пропилен гликол и амониев хидроксид.

Как изглежда Иматиниб Teva и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva 100 mg твърди капсули са непрозрачни оранжеви капсули с черен надпис 7629 върху тялото на капсулата и черен надпис TEVA на капачето. Съдържанието на капсулата е бял до светло жълт гранулиран прах.

Иматиниб Teva 100 mg твърди капсули са в опаковки от 60 или 120 твърди капсули в блистери. Иматиниб Teva 100 mg твърди капсули са в опаковки от 20x1, 60x1, 120x1 или 180x1 твърди капсули в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки можe да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb,

Хърватска

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva 400 mg твърди капсули

Иматиниб (Imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

3.Как да приемате Иматиниб Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Иматиниб Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иматиниб Teva и за какво се използва

Иматиниб Teva е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva се използва за лечение на възрастни и деца при:

-Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите. Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават безконтролно.

-Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph-положителна ОЛЛ). Левкемията представлява рак на белите кръвни клетки. Тези клетки помагат на организма в борбата му с инфекциите. Острата лимфобластна левкемия е вид левкемия, при която определени, различни от нормалните бели кръвни клетки (наречени лимфобласти), започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

Иматиниб Teva се използва също и за лечение на възрастни при:

-Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ). Това са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки при някои подтипове на тези заболявания.

-Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП). ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva инхибира растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva или защо Ви е изписано това лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

Иматиниб Teva ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva

-ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva:

-ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

-ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

-ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото Иматиниб Teva може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

Ако някое е валидно за Вас, кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva.

По време на лечението с Иматиниб Teva, веднага се обадете на Вашия лекар, ако напълнявате много бързо. Иматиниб Teva може да е причина за задържане на вода (тежка ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Деца и юноши

Иматиниб Teva е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2 годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva може да се развиват по-бавно от нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта

(като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva когато се приемат едновременно. Те може да усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да направят Иматиниб Teva по-слабо ефективен. Иматиниб Teva може да направи същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

-Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

-Иматиниб Teva не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове от приема на Иматиниб Teva по време на бременност.

-Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечението.

-Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva.

-Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато приемат Иматиниб Teva трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3. Как да приемате Иматиниб Teva

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva, тъй като страдате от сериозно заболяване. Иматиниб Teva може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството, както Ви е предписано или чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva да приемате.

-Ако се лекувате за ХМЛ:

В зависимост от Вашето състояние обичайната начална доза е 400 mg или 600 mg:

-400 mg, които се приемат като 1 капсула веднъж дневно.

-600 mg, които се приемат като 1 капсула от 400 mg плюс 2 капсули от 100 mg

веднъж дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg (2 капсули), Вие трябва да приемате една капсула сутрин и една капсула вечер.

-Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 1 капсула от 400 mg плюс 2 капсули от

100 mg веднъж дневно.

-Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 1 капсула веднъж дневно.

-Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 капсула от 100 mg веднъж дневно.

Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 1 капсула от 400 mg веднъж дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

-Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (2 капсули), трябва да се приема като 1 капсула сутрин и 1 капсула вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко капсули Иматиниб Teva да давате на детето си. Количеството Иматиниб Teva ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина. Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

-Приемайте Иматиниб Teva с храна. Това ще Ви предпази от стомашни проблеми, докато приемате Иматиниб Teva.

-Поглъщайте капсулите цели с голямо количество вода. Не отваряйте и не разтрошавайте капсулите, освен ако имате затруднения при преглъщане (напр. при деца).

-Ако не сте в състояниеда погълнете капсулите, може да ги отворите и да изсипете праха в чаша обикновена вода или ябълков сок.

-Ако сте жена, която е бременна или може би сте бременна и се опитвате да отворите капсулата, трябва да работите със съдържанието много внимателно, за да избегнете контакт с очите и кожата, или инхалиране. След отваряне на капсулата трябва веднага да измиете ръцете си.

Колко време да приемате Иматиниб Teva

Приемайте Иматиниб Teva всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva

Ако случайно сте погълнали твърде много капсули, веднага се обадете на Вашия лекар. Вие може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

-Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

-След това продължете както обикновено.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните, веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души) или чести (може да засегнат до 1 на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva може да е причина тялото Ви да задържа вода (тежка задържане на течности).

Признаци на инфекция, като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или язви в устата. Иматиниб Teva може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че по- лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души) или редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата, излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор, внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий, пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции, веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит), воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка, обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иматиниб Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30ºС.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има белези за подправяне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva

-Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

-Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva съдържа 400 mg иматиниб (като мезилат).

-Другите съставки са: манитол, кросповидон тип А, магнезиев стеарат и силициев диоксид, колоиден, безводен. Капсулата е съставена от желатин, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е172) и червен железен оксид (Е172). Мастилото съдържа шеллак, железен оксид, черен (Е172), N-бутилов алкохол, пречистена вода, пропилен гликол и амониев хидроксид.

Как изглежда Иматиниб Teva и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva 400 mg твърди капсули са непрозрачни оранжеви капсули с черен надпис 7630 върху тялото на капсулата и черен надпис TEVA на капачето. Съдържанието на капсулата е бял до светло жълт гранулиран прах.

Иматиниб Teva 400 mg твърди капсули са в опаковки от 30 или 90 твърди капсули в блистери. Иматиниб Teva 400 mg твърди капсули са в опаковки от 30x1 или 90x1 твърди капсули в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки можe да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb,

Хърватска

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта