Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivemend (fosaprepitant) – листовка - A04AD12

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIvemend
ATC кодA04AD12
Веществоfosaprepitant
ПроизводителMerck Sharp

Листовка: информация за потребителя

IVEMEND 150 mg прах за инфузионен разтвор

фосапрепитант (fosaprepitant)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява IVEMEND и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате IVEMEND

3.Как да използвате IVEMEND

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате IVEMEND

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява IVEMEND и за какво се използва

IVEMEND съдържа активното вещество фосапрепитант, което се превръща в апрепитант във Вашия организъм. То принадлежи към група лекарства, наречени рецепторни антагонисти на неврокинин 1 (НК1). Мозъкът има специфичен дял, който контролира гаденето и повръщането. IVEMEND действа, като блокира сигналите до този дял, като така намалява гаденето и повръщането. IVEMEND се използва при възрастни в комбинация с други лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане, причинени от химиотерапия (лечение на карцином), съдържаща цисплатин (който предизвиква силно гадене и повръщане), и химиотерапия, която предизвиква умерено гадене и повръщане (като циклофосфамид, доксорубицин или епирубицин).

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате IVEMEND

Не използвайте IVEMEND

ако сте алергични към фосапрепитант, апрепитант или към полисорбат 80 или някоя от останалите съставки (изброени в точка 6).

с лекарства съдържащи пимозид (използван за лечение на психични заболявания), терфенадин и астемизол (използвани при сенна хрема и други алергични състояния), цисаприд (използван за лечение на нарушения на храносмилането). Уведомете Вашия лекар, ако приемате тези лекарства, тъй като лечението Ви трябва да бъде променено преди да започнете да използвате IVEMEND.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате IVEMEND.

Преди лечение с това лекарство, информирайте Вашия лекар, ако имате чернодробно заболяване, тъй като черният Ви дроб е от значение за разграждането на лекарствата във Вашето тяло. Затова може да се наложи Вашият лекар да проследява състоянието на черния Ви дроб.

Деца и юноши

Не прилагайте IVEMEND при деца и юноши на възраст под 18 години, защото не е проучен при тази група пациенти.

Други лекарства и IVEMEND

IVEMEND може да повлияе на други лекарства по време на и след лечение с IVEMEND. Има някои лекарства, които не трябва да се приемат с IVEMEND (такива като пимозид, терфенадин, астемизол и цизаприд) или при които се налага корекция на дозата (вижте също Не използвайте

IVEMEND).

Ефектите на IVEMEND или други лекарства могат да бъдат повлияни, ако приемате IVEMEND заедно с някое от следните лекарства, описани по-долу. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства:

-лекарства за контрол на раждаемостта, които може да включват таблетки за контрол на раждаемостта, кожни лепенки, имплантати и някои вътрематочни средства (ВМС), които освобождават хормони, може да не действат адекватно, когато се прилагат заедно с IVEMEND. Следва да се прилага друга или допълнителна нехормонална форма на контролиране на раждаемостта по време на лечението с IVEMEND и до 2 месеца след лечение с IVEMEND,

-циклоспорин, такролимус, сиролимус, евролимус (имуносупресори),

-алфентанил, фентанил (използвани за лечение на болка),

-хинидин (използвани за лечение на нарушен сърдечен ритъм),

-иринотекан, етопозид, винорелбин, ифосфамид (лекарства за лечение на тумори),

-лекарства съдържащи ерготаминови производни, например ерготамин и диерготамин (използвани за лечение на мигрена),

-варфарин, аценокумарол (разрежда кръвта; може да се необходими кръвни изследвания),

-рифампицин, кларитромицин, телитромицин (антибиотици, използвани за лечение на инфекции),

-фенитоин (лекарство, използвано за лечение на гърчове),

-карбамазепин (използван за лечение на депресия и епилепсия),

-мидазолам, триазолам, фенобарбитал (лекарства, използвани за успокояване или които Ви помагат да спите),

-жълт кантарион (билков продукт, използван за лечение на депресия),

-протеазни инхибитори (използвани за лечение на ХИВ инфекции),

-кетоконазол, с изключение на шампоан (използван за лечение на синдрома на Кушинг- когато организма произвежда излишък от кортизол),

-итраконазол, вориконазол, позаконазол (противогъбични средства),

-нефазодон (използван за лечение на депресия),

-дилтиазем (лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане),

-кортикостероиди (като дексаметазон),

-лекарства против тревожност (като алпразолам) и

-толбутамид (лекарство, използвано за лечение на диабет)

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали, или е възможно да приемате други лекарства.

Бременност и кърмене

Не трябва да използвате това лекарство по време на бременност, освен ако е категорично необходимо. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

За информация относно контролиране на раждаемостта, вижте 'Други лекарства и IVEMEND'.

Не е известно дали IVEMEND се екскретира в кърмата при хора; поради това при лечение с това лекарство не се препоръчва кърмене. Важно е да уведомите Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите преди да започнете да получавате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Трябва да се има предвид, че някои хора стават замаяни или сънливи след употреба на IVEMEND. Ако Вие ставате замаяни или сънливи, трябва да избягвате да шофирате или използвате машини, след прием на това лекарство (Вижте 'Възможни нежелани реакции').

IVEMEND съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

3.Как да използвате IVEMEND

Препоръчваната доза IVEMEND е150 mg фосапрепитант на Ден 1 (денят на химиотерапия).

Прахът се разтваря и разрежда преди употреба. Инфузионният разтвор Ви се прилага от медицински специалист, като лекар или медицинска сестра, чрез интравенозна инфузия (капкова) 30 минути преди да започнете Вашето химиотерапевтично лечение. Вашият лекар ще Ви предложи да приемате други лекарства за предотвратяване на гаденето и повръщането, включително кортикостероид (като дексаметазон) и "5HT3 антагонист" (като ондасетрон). Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на IVEMEND и веднага отидете на лекар, ако забележите някоя от изброените по-долу нежелани реакции, които могат да бъдат сериозни и да налагат спешно лечение:

-Уртикария, обрив, сърбеж, затруднено дишане или преглъщане, или сериозно понижаване на кръвното налягане (с неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка); това са признаци на сериозна алергична реакция.

Другите нежелани реакции, за които има съобщения, са изброени по-долу:

Честите нежелани реакции (може да засегнат 1 от 10 души) са:

-запек, нарушено храносмилане

-главоболие

-уморяемост

-загуба на апетит

-хълцане

-повишено количество на чернодробните ензими в кръвта Ви.

Нечестите нежелани реакции (може да засегнат 1 от 100 души) са:

-замайване, сънливост

-акне, обрив

-тревожност

-оригване, гадене, повръщане, киселини, стомашна болка, сухота в устата, отделяне на газове

-повишена болезненост или парене при уриниране

-слабост, общо неразположение

-зачервяване на лицето/кожата, топли вълни

-ускорен или нередовен пулс, повишено кръвно налягане

-треска с повишен риск от инфекция, намален брой червени кръвни клетки

-болка на мястото на инжектиране, зачервяване на мястото на инжектиране, сърбеж на мястото на инжектиране, възпаление на вената на мястото на инжектиране

Редки нежелани реакции (може да засегнат 1 от 1 000 души) са:

-затруднено мислене, липса на енергия, променен вкус

-чувствителност на кожата към слънце, прекомерно потене, мазна кожа, ранички по кожата, сърбящ обрив, синдром на Стивънс-Джонсън/токсична епидермална некролиза (рядка тежка кожна реакция),

-еуфория (чувство на необикновено щастие), дезориентация

-бактериална инфекция, гъбична инфекция,

-тежък запек, стомашна язва, възпаление на тънките черва и дебелото черво, афти в устата, подуване

-често уриниране, отделяне на повече урина от нормалното, наличие на захар или кръв в урината

-дискомфорт в областта на гърдите, подуване, промяна в начина на ходене

-кашлица, секрет в задната част на гърлото, раздразнено гърло, кихане, възпалено гърло

-очен секрет и сърбеж

-звънтене в ушите,

-мускулни спазми, мускулна слабост

-прекомерна жажда

-забавен пулс, заболяване на сърцето и кръвоносните съдове

-понижение на белите кръвни клетки, ниски нива на натрий в кръвта, загуба на тегло,

-уплътняване на мястото на инжектиране

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате IVEMEND

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан след „Годен до:” върху опаковката и след „ЕXP” - върху флакона. Първите 2 цифри показват месеца, следващите 4 цифри показват годината.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Разтвореният и разреден разтвор е стабилен 24 часа при 25 C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа IVEMEND

Активното вещество е фосапрепитант. Всеки флакон съдържа фосапрепитант димеглумин, еквивалентен на 150 mg фосапрепитант. След разтваряне и разреждане 1 ml от разтвора съдържа 1 mg фосапрепитант (1 mg/ml).

Другите съставки са: динатриев едетат (E-386), полисорбат 80 (E-433), безводна лактоза, натриев хидроксид (E-524) (за корекция на рН) и/или разредена хлороводородна киселина (E-507) (за корекция на рН).

Как изглежда IVEMEND и какво съдържа опаковката

IVEMEND е бял до почти бял прах за инфузионен разтвор.

Прахът се намира в прозрачен стъклен флакон с гумена запушалка и алуминиева обкатка със сива пластмасова отчупваща се капачка.

Всеки флакон съдържа 150 mg фосапрепитант. Опаковки: 1 или 10 флакона. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Производител:

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Merck Sharp & Dohme B. V.

Hertford Road, Hoddesdon

Waarderweg 39

Hertfordshire EN11 9BU

2031 BN Haarlem

Обединено кралство

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. + 370 5278 02 47 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката:

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за разтваряне и разреждане на IVEMEND 150 mg

1.Инжектирайте 5 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) във флакона. Бъдете сигурни, че инжекционния разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) тече във флакона по стената му, за да се предотврати образуване на пяна. Леко завъртете флакона. Не разклащайте флакона и не впръсквате инжекционния разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9 %) във флакона.

2.Пригответе инфузионен сак със 145 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) (например, като отстраните 105 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9 %) от сак с 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %)).

3.Изтеглете цялото количество от флакона и го прехвърлете в инфузионния сак, съдържащ 145 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %), за да постигнете общо количество от 150 ml. Леко обърнете сака 2-3 пъти (Вижте 'Как да използвате

IVEMEND').

Разтвореният и разреден краен разтвор е стабилен 24 часа при 25 C.

Парентералните лекарства трябва да се проверяват визуално за видими частици и промяна в цвета преди приложение, когато разтворът и опаковката позволяват това.

Видът на готовия разтвор е не се различава от вида на разредителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фосапрепитант, научните заключения на CHMP са, както следва:

През този период са съобщени 8 случая на анафилактичен шок, като кумулативно случаите са19. При два от 19-те случая се съобщава за анафилактичен шок, като не са налице смущаващи фактори. Въз основа на направените анализи на случаите се препоръчва актуализиране на точки 4.4 и 4.8 на кратката характеристика на продукта, за да се включи информация относно анафилактични реакции и шок.

Поради това, с оглед на данните, представени в прегледания ПАДБ, PRAC счита, че промени в продуктовата информация на лекарствени продукти, съдържащи фосапрепитант са основателни.

Препоръчва се значимия идентифициран риск на свръхчувствителност да се актуализира с информация за анафилактични реакции/шок; тази промяна може да се приложи по време на следващата регулаторна възможност, която налага актуализация на ПУР.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за фосапрепитант CHMP счита, че съотношението полза/риск за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) фосапрепитант, е непроменено с предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта