Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – листовка - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC кодJ05AF05
Веществоlamivudine
ПроизводителTeva B.V.  

Листовка: информация за потребителя

Ламивудин Teva Pharma B.V. 150 mg филмирани таблетки

ламивудин (lamivudine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ламивудин Teva Pharma B.V. и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

3.Как да приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ламивудин Teva Pharma B.V.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Ламивудин Teva Pharma B.V. и за какво се използва

Ламивудин Teva Pharma B.V. се използва за лечение на инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) при възрастни и деца.

Активната съставка на Ламивудин Teva Pharma B.V. е ламивудин. Ламивудин Teva Pharma B.V. е тип лекарство, известно още като антиретровирусно. То принадлежи към група лекарства наречени нуклеозидни аналози, инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ).

Ламивудин Teva Pharma B.V. не излекува напълно ХИВ инфекцията; той намалява количеството на вируса във Вашия организъм и го поддържа на ниско ниво. Освен това, той повишава броя на CD4 клетките в кръвта. CD4 клетките са вид бели кръвни клетки, които играят важна роля в поддържането на здрава имунна система, която да се бори с инфекциите.

Не всеки отговаря на лечението с Ламивудин Teva Pharma B.V. по един и същи начин. Вашият лекар ще проследява ефикасността на Вашата терапия.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

Не приемайте Ламивудин Teva Pharma B.V.

-ако сте алергични към ламивудин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете се към Вашия лекуващ лекар, ако смятате че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V..

Някои хора, които приемат Ламивудин Teva Pharma B.V. или други комбинирани терапии за лечение на ХИВ са изложени на повишен риск от развитие на сериозни нежелани реакции. Трябва да познавате допълнителните рискове:

ако някога сте имали заболяване на черния дроб, включително хепатит В или С (ако имате хепатит В, не трябва да прекъсвате лечението с Ламивудин Teva Pharma B.V. без указания от Вашия лекар, тъй като хепатитът може да се появи отново).

ако сте със значително наднормено тегло (особено ако сте жена).

ако Вие или Вашето дете имате проблеми с бъбреците, дозата може да бъде променена.

Обърнете се към Вашия лекуващ лекар, ако някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас. Докато приемате лекарството, може да се наложи да Ви се правят допълнителни изследвания, включително и кръвни изследвания. За повече информация вижте точка 4.

Наблюдавайте се за поява на важни симптоми

Някои хора, приемащи лекарства за лечение на ХИВ инфекция, развиват други състояния, които може да са сериозни. Трябва да познавате важните признаци и симптоми, за които да се наблюдавате, докато приемате Ламивудин Teva Pharma B.V..

Прочетете информацията в “Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ” в точка 4 на тази листовка.

Пазете останалите хора

ХИВ инфекцията се разпространява чрез сексуален контакт с човек, който е заразен или чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Когато приемате това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия.

Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.

Други лекарства и Ламивудин Teva Pharma B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително билкови лекарства или други лекарства, които сте си купили без рецепта.

Не забравяйте да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате някое ново лекарство, докато се лекувате с Ламивудин Teva Pharma B.V..

Изброените по-долу лекарства не трябва да се прилагат едновременно с Ламивудин Teva Pharma B.V.:

други лекарства, съдържащи ламивудин (използват се за лечение на ХИВ инфекция или на хепатит В инфекция)

емтрицитабин (използва се за лечение на ХИВ инфекция)

високи дози от антибиотика ко-тримоксазол

кладрибин (използва се за лечение на косматоклетъчна левкемия).

Уведомете Вашия лекар, ако сте на лечение с някое от посочените по-горе лекарства.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар за ползите и рисковете от приема на Ламивудин Teva Pharma B.V. за Вас и Вашето дете.

Ламивудин Teva Pharma B.V. и подобните на него лекарства може да причинят нежелани реакции при неродените бебета. Ако по време на бременността сте приемали Ламивудин Teva Pharma B.V., Вашият лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, както и други диагностични изследвания, за да следи развитието на детето Ви. При деца, чиито майки са приемали НИОТ по време на бременността, ползата от защитата срещу ХИВ е по голяма от риска от нежелани реакции.

Кърмене ХИВ-позитивните жени не трябва да кърмят, тъй като ХИВ инфекцията може да се предаде на бебето чрез кърмата.

Малко количество от съставките на Ламивудин Teva Pharma B.V. може също да премине в кърмата.

Ако кърмите или смятате да кърмите: Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Ламивудин Teva Pharma B.V. да повлияе върху способността Ви за шофиране и работа с машини.

3.Как да приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поглъщайте таблетките Ламивудин Teva Pharma B.V. с малко вода. Ламивудин Teva Pharma B.V. може да се приема със или без храна.

Ако не можете да поглъщате таблетките цели, може да ги разтрошите и смесите с малко количество храна или напитка и да приемете цялата доза незабавно.

Поддържайте постоянен контакт с Вашия лекар.

Ламивудин Teva Pharma B.V. помага за поддържане на Вашето заболяване под контрол. Трябва да го приемате всеки ден, за да се предпазите от влошаване на заболяването. Въпреки приема му може да продължите да получавате други инфекции и заболявания свързани с ХИВ инфекцията.

Поддържайте контакт с Вашия лекар и не спирайте приема на Ламивудин Teva Pharma B.V. без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Колко да приемате

Възрастни, юноши и деца с телесно тегло най-малко 25 kg

Обичайната доза Ламивудин Teva Pharma B.V. е 300 mg на ден. Тя може да се приеме като една таблетка от 150 mg два пъти дневно (като се оставят приблизително 12 часа между всяка доза) или две таблетки от 150 mg веднъж дневно, както е препоръчал Вашият лекар.

Деца с телесно тегло най-малко 20 kg и под 25 kg

Обичайната доза Ламивудин Teva Pharma B.V. е 225 mg на ден. Тя може да се приложи като 75 mg (половин таблетка от 150 mg) сутрин и 150 mg (една цяла таблетка от 150 mg) вечер или

225 mg (една таблетка и половина от 150 mg) веднъж дневно, както е препоръчал Вашият лекар.

Деца с телесно тегло най-малко 14 kg и под 20 kg

Обичайната доза Ламивудин Teva Pharma B.V. е 150 mg на ден. Тя може да се приложи като 75 mg (половин таблетка от 150 mg) два пъти дневно (като се оставят приблизително 12 часа между всяка доза) или 150 mg (една таблетка от 150 mg) веднъж дневно, както е препоръчал Вашият лекар.

За лечение на деца на възраст над 3 месеца или за лицата, които се нуждаят от доза по-ниска от обичайната, или които не могат да приемат таблетки е наличен също и перорален разтвор.

Ако Вие или Вашето дете имате проблеми с бъбреците, дозата Ви може да бъде променена.

Уведомете Вашия лекар, ако това се отнася за Вас или Вашето дете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ламивудин Teva Pharma B.V.

Не е вероятно случайният прием на голямо количество Ламивудин Teva Pharma B.V. да предизвика сериозни проблеми. Ако сте приели повече от необходимата доза, за допълнителен съвет, обадете се на Вашия лекар или фармацевт, или на най-близкия спешен център.

Ако сте пропуснали да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете я веднага след като си спомните. След това продължете приема както преди. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време на лечение на ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

При лечение на ХИВ инфекция е трудно да се установи дали определен симптом е нежелана реакция, която се дължи на приема на Ламивудин Teva Pharma B.V., на останалите лекарства, които приемате по същото време или реакция на самото ХИВ заболяване. Поради това е много важно да уведомявате Вашия лекар за всички промени в здравословното Ви състояние.

Заедно с изброените по-долу нежелани реакции при прием на Ламивудин Teva Pharma B.V., при прием на комбинирана терапия за лечение на ХИВ може да се развият други състояния.

Важно е да прочетете информацията по-долу в тази точка “Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ”.

Чести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 човека:

главоболие

гадене

повръщане

диария

стомашни болки

умора, липса на енергия

треска (повишена температура)

общо неразположение

мускулна болка и дискомфорт

ставна болка

трудно заспиване (безсъние)

кашлица

раздразнен или течащ нос

кожен обрив

косопад (алопеция).

Нечести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 100 човека:

Нечести нежелани реакции, които може да се проявят в кръвните изследвания са:

намаляване броя на клетките, участващи в съсирването на кръвта (тромбоцитопения)

нисък брой на червените кръвни клетки (анемия) или нисък брой на белите кръвни клетки

(неутропения)

покачване на нивото на чернодробните ензими.

Редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 1 000 човека:

сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето, езика или гърлото, което може да предизвика трудности при преглъщане или дишане

възпаление на панкреаса (панкреатит)

разкъсване на мускулна тъкан

чернодробни нарушения като жълтеница, увеличен или мазен черен дроб, възпаление

(хепатит).

Редки нежелани реакции, които може да се проявят при кръвните изследвания са:

повишаване нивата на ензим, наречен амилаза.

Много редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 000 човека:

лактатна ацидоза (повишено количество млечна киселина в кръвта)

мравучкане или изтръпване на ръцете или краката.

Много рядка нежелана реакция, която може да се прояви в кръвните изследвания е:

невъзможност на костния мозък да произвежда нови червени кръвни клетки (аплазия

(чиста) на червените кръвни клетки).

Ако развиете нежелани реакции

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ

Комбинираната терапия, включително Ламивудин Teva Pharma B.V., може да доведе до развитие на други заболявания по време на лечението на ХИВ.

Отново може да се развият стари инфекции

Хората с напреднала ХИВ инфекция (СПИН) имат слаба имунна система и при тях вероятността за развитие на сериозни инфекции (опортюнистични инфекции) е по-голяма. Когато тези хора започнат лечение, те може да установят, че стари скрити инфекции се развиват отново като причиняват признаци и симптоми на възпаление. Тези симптоми най- вероятно се причиняват от засилването на имунната система на организма, така че тялото започва да се бори с тези инфекции.

Освен опортюнистични инфекции, след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията, могат да се развият и автоимунни нарушения (състояние, което се развива, когато имунната система атакува здрави тъкани на тялото). Автоимунните нарушения могат да се развият много месеци след започване на лечението. Ако забележите някакви симптоми на инфекция или други симптоми като мускулна слабост, слабост, която започва от ръцете и краката и преминава към тялото, сърцебиене, тремор или повишена активност, моля информирайте незабавно Вашия лекар, за да се потърси подходящо лечение.

Ако при Вас се проявят симптоми на инфекция, докато приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.: Уведомете Вашия лекуващ лекар незабавно. Не приемайте други лекарства за инфекцията без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Може да имате проблеми с костите

При някои хора, които приемат комбинирана терапия за ХИВ се развива заболяване наречено остеонекроза. При това заболяване част от костната тъкан умира, поради намалено кръвоснабдяване на костта. Вероятността за развитие на това заболяване е по-висока при пациентите:

ако са приемали комбинирана терапия за по-продължителен период от време

ако приемат и противовъзпалителни лекарства, наречени кортикостероиди

ако консумират алкохол

ако имунната им система е много слаба

ако са с наднормено тегло.

Признаците на остеонекроза включват:

скованост на ставите

болка (особено в тазобедрената става, коляното или рамото)

затруднено придвижване.

Ако забележите някой от тези симптоми: Уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Ламивудин Teva Pharma B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ламивудин Teva Pharma B.V.

-Активното вещество е ламивудин. Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат. Филмово покритие на таблетката: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол, полисорбат 80, железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, черен (Е172).

Как изглежда Ламивудин Teva Pharma B.V. и какво съдържа опаковката

Светлосива, с формата на диамант, двойно изпъкнала филмирана таблетка - гравирана с “L 150” от едната страна и делителна черта от двете страни.

Ламивудин Teva Pharma B.V. се предлага в алуминиеви блистери, съдържащи 20, 30, 60, 80, 90, 100 и 500 таблетки или в опаковка за таблетки от полиетилен с висока плътност (HDPE), съдържаща 60 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Ламивудин Teva Pharma B.V. 300 mg филмирани таблетки

ламивудин (lamivudine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ламивудин Teva Pharma B.V. и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

3.Как да приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ламивудин Teva Pharma B.V.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Ламивудин Teva Pharma B.V.и за какво се използва

Ламивудин Teva Pharma B.V. се използва за лечение на инфекция причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) при възрастни и деца.

Активната съставка на Ламивудин Teva Pharma B.V е ламивудин. Ламивудин Teva Pharma B.V е вид лекарство, известно още като антиретровирусно. То приндадлежи към група лекарства наречени нуклеозидни аналози, инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ).

Ламивудин Teva Pharma B.V. не излекува напълно ХИВ инфекцията; той намалява количеството на ХИВ вируса във Вашия организъм и го поддържа на ниско ниво. Освен това, той повишава броя на CD4 клетките в кръвта. CD4 клетките са вид бели кръвни клетки, които играят важна роля в поддържането на здрава имунна система, която да се бори с инфекциите.

Не всеки отговаря на лечението с Ламивудин Teva Pharma B.V. по един и същи начин. Вашият лекар ще проследява ефикасността на Вашата терапия.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

Не приемайте Ламивудин Teva Pharma B.V.

-ако сте алергични към ламивудин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Консултирайте се с Вашия лекар, ако смятате, че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

Някои хора, приемащи Ламивудин Teva Pharma B.V. или други комбинирани терапии за лечение на ХИВ са изложени на повишен риск от развитие на сериозни нежелани реакции. Трябва да познавате допълнителните рискове:

ако някога сте имали заболяване на черния дроб, включително хепатит В или С (ако имате хепатит В, не трябва да прекъсвате лечението с Ламивудин Teva Pharma B.V. без указания от Вашия лекар, тъй като хепатитът може да се появи отново).

ако сте със значително наднормено тегло (особено ако сте жена).

ако Вие или Вашето дете имате проблеми с бъбреците, дозата може да бъде променена.

Обърнете се към Вашия лекуващ лекар, ако някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас. Докато приемате лекарството може да се наложи да Ви се правят допълнителни изследвания, включително и кръвни изследвания. За повече информация вижте точка 4.

Наблюдавайте се за поява на важни симптоми

Някои хора, приемащи лекарства за лечение на ХИВ инфекция развиват други състояния, които може да са сериозни. Трябва да познавате важните признаци и симптоми, за които да се наблюдавате, докато приемате Ламивудин Teva Pharma B.V..

Прочетете информацията в “Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ” в точка 4 на тази листовка.

Пазете останалите хора

ХИВ инфекцията се разпространява чрез сексуален контакт с човек, който е заразен или чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Когато приемате това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия.

Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.

Други лекарства и Ламивудин Teva Pharma B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да примате други лекарства, включително билкови лекарства или други лекарства, които сте купили без рецепта.

Не забравяйте да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате някое ново лекарство, докато се лекувате с Ламивудин Teva Pharma B.V.

Изброените по-долу лекарства не трябва да се прилагат едновременно с Ламивудин Teva Pharma B.V.:

други лекарства, съдържащи ламивудин (използват се за лечение на ХИВ инфекция или на хепатит В инфекция)

емтрицитабин (използва се за лечение на ХИВ инфекция)

високи дози от антибиотка ко-тримоксазол

кладрибин (използва се за лечение на косматоклетъчна левкемия).

Уведомете Вашия лекар, ако сте на лечение с някое от посочените по-горе лекарства.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар за ползите и рисковете от приема на Ламивудин Teva Pharma B.V. за Вас и Вашето дете.

Ламивудин Teva Pharma B.V. и подобните на него лекарства може да причинят нежелани реакции при неродените бебета. Ако по време на бременността сте приемали Ламивудин Teva Pharma B.V., Вашият лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, както и други диагностични изследвания, за да следи развитието на детето Ви. При деца, чиито майки са

приемали НИОТ по време на бременността, ползата от защитата срещу ХИВ е по голяма от риска от нежелани реакции.

Кърмене ХИВ-позитивните жени не трябва да кърмят, тъй като ХИВ инфекцията може да се предаде на бебето чрез кърмата.

Малко количество от съставките на Ламивудин Teva Pharma B.V. може също да премине в кърмата.

Ако кърмите или смятате да кърмите: Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Ламивудин Teva Pharma B.V. да повлияе върху способността Ви за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поглъщайте таблетките Ламивудин Teva Pharma B.V. с малко вода. Ламивудин Teva Pharma B.V. може да се приема със или без храна.

Ако не можете да поглъщате таблетките цели, може да ги разтрошите и смесите с малко количество храна или напитка и да приемете цялата доза незабавно.

Поддържайте постоянен контакт с Вашия лекар.

Ламивудин Teva Pharma B.V. помага за поддържане на Вашето заболяване под контрол. Трябва да го приемате всеки ден, за да се предпазите от влошаване на заболяването. Въпреки приема му, може да продължите да получавате други инфекции и заболявания свързани с ХИВ инфекцията.

Поддържайте контакт с Вашия лекар и не спирайте приема на Ламивудин Teva Pharma B.V. без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Колко да приемате

Възрастни, юноши и деца с телесно тегло най-малко 25 kg

Обичайната доза е една таблетка от 300 mg веднъж дневно.

За лечение на деца на възраст от 3 месеца с телесно тегло под 25 kg е налична също и концентрация Ламивудин Teva Pharma B.V. 150 mg таблетки.

За лечение на деца на възраст над 3 месеца или за лицата, които се нуждаят от доза, по-ниска от обичайната, или които не могат да приемат таблетки, е наличен също и перорален разтвор.

Ако Вие или Вашето дете имате проблеми с бъбреците, дозата Ви може да бъде променена.

Уведомете Вашия лекар, ако това се отнася за Вас или Вашето дете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ламивудин Teva Pharma B.V.

Не е вероятно случайният прием на голямо количество Ламивудин Teva Pharma B.V. да предизвика сериозни проблеми. Ако сте приели повече от необходимата доза, за допълнителен съвет уведомете Вашия лекар или фармацевт, или се свържете с най-близкия спешен център.

Ако сте пропуснали да приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете я веднага след като си спомните. След това продължете приема както преди. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време на лечение на ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

При лечението на ХИВ инфекция е трудно да се установи дали определен симптом е нежелана реакция, която се дължи на прием на Ламивудин Teva Pharma B.V., на останалите лекарства, които приемате по същото време или е реакция на самото ХИВ заболяване. Поради това е

много важно да уведомявате Вашия лекар за всички промени в здравословното Ви състояние.

Заедно с изброените по-долу нежелани реакции при прием на Ламивудин Teva Pharma B.V., при прием на комбинирана терапия за лечение на ХИВ може да се развият други състояния.

Важно е да прочетете информацията по-долу в тази точка “Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ”.

Чести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 пациенти:

главоболие

гадене

повръщане

диария

стомашни болки

умора, липса на енергия

треска (повишена температура)

общо неразположение

мускулна болка и дискомфорт

ставна болка

трудно заспиване (безсъние)

кашлица

раздразнен или течащ нос

кожен обрив

косопад (алопеция).

Нечести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 100 пациенти:

Нечести нежелани реакции, които може да се проявят в кръвните изследвания са:

намаляване броя на клетките, участващи в съсирването на кръвта (тромбоцитопения)

нисък брой на червените кръвни клетки (анемия) или нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения)

покачване на нивото на чернодробните ензими.

Редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:

сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето, езика или гърлото, което може да предизвика трудности при преглъщане или дишане

възпаление на панкреаса (панкреатит)

разкъсване на мускулна тъкан

чернодробни нарушения като жълтеница, увеличен или мазен черен дроб, възпаление

(хепатит).

Редки нежелани реакции, които може да се проявят при кръвните изследвания са:

повишаване на нивата на ензим наречен амилаза.

Много редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 000 пациенти:

лактатна ацидоза (повишено количество млечна киселина в кръвта)

мравучкане или изтръпване на ръцете или краката.

Много рядка нежелана реакция, която може да се прояви в кръвните изследвания е:

невъзможност на костния мозък да произвежда нови червени кръвни клетки (аплазия

(чиста) на червените кръвни клетки).

Ако развиете нежелани реакции

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ

Комбинираната терапия, включително Ламивудин Teva Pharma B.V. може да доведе до развитие на други заболявания по време на лечението на ХИВ.

Отново може да се развият стари инфекции

Хората с напреднала ХИВ инфекция (СПИН) имат слаба имунна система и при тях вероятността за развитие на сериозни инфекции (опортюнистични инфекции) е по-голяма. Когато тези хора започнат лечение, те може да установят, че стари скрити инфекции се развиват отново като причиняват признаци и симптоми на възпаление. Тези симптоми най- вероятно се причиняват от засилване на имунната система на организма, така че тялото започва да се бори с тези инфекции.

Освен опортюнистични инфекции, след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията, могат да се развият и автоимунни нарушения (състояние, което се развива, когато имунната система атакува здрави тъкани на тялото). Автоимунните нарушения могат да се развият много месеци след започване на лечението. Ако забележите някакви симптоми на инфекция или други симптоми като мускулна слабост, слабост, която започва от ръцете и краката и преминава към тялото, сърцебиене, тремор или повишена активност, моля информирайте незабавно Вашия лекар, за да се потърси подходящо лечение.

Ако при Вас се проявят симптоми на инфекция, докато приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.: Уведомете Вашия лекуващ лекар незабавно. Не приемайте други лекарства за инфекцията без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Може да имате проблеми с костите

При някои хора, които приемат комбинирана терапия за ХИВ се развива заболяване наречено остеонекроза. При това заболяване част от костната тъкан умира поради намалено кръвоснабдяване на костта. Вероятността за развитие на това заболяване е по-висока при пациентите:

ако са приемали комбинирана терапия за по-продължителен период от време

ако приемат и противовъзпалителни лекарства, наречени кортикостероиди

ако консумират алкохол

ако имунната им система е много слаба

ако са с наднормено тегло.

Признаците на остеонекроза включват:

скованост на ставите

болка (особено в тазобедрената става, коляното или рамото)

затруднено придвижване.

Ако забележите някой от тези симптоми: Уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ламивудин Teva Pharma B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия

Не използвайте Ламивудин Teva Pharma B.V., ако забележите каквато и да е промяна във външния вид на таблетката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ламивудин Teva Pharma B.V.

-Активното вещество е ламивудин. Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат. Филмово покритие на таблетката: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол, полисорбат 80, железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, черен (Е172).

Как изглежда Ламивудин Teva Pharma B.V. и какво съдържа опаковката

Сива, с формата на диамант, двойно изпъкнала филмирана таблетка - гравирана с ‘L 300” от едната страна и гладка от другата.

Ламивудин Teva Pharma B.V. се предлага в алуминиеви блистери съдържащи 20, 30, 60, 80, 90, 100 и 500 таблетки или в опаковка за таблетки от полиетилен с висока плътност (HDPE), съдържаща 30 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllö

Táncsics Mihály út 82

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

 

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта