Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maviret (glecaprevir / pibrentasvir) - J05AX

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоMaviret
ATC кодJ05AX
Веществоglecaprevir / pibrentasvir
ПроизводителAbbVie Limited

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Maviret 100 mg/40 mg филмирани таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg глекапревир (glecaprevir) и 40 mg пибрентасвир

(pibrentasvir).

Помощно вещество с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 7,48 mg лактоза (като лактоза монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1Прочетете повече…

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта