Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olazax (olanzapine) – условия или ограничения - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOlazax
ATC кодN05AH03
Веществоolanzapine
ПроизводителGlenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

A. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН ЗА СВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя отговорен за освобождаване на партидите

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o Fibíchova 143, 566 17

Vysoké Mýto

Чешка Република

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Към момента на издаване на разрешението за търговия, представянето на периодични актуализирани доклади за безопасност не се изисква за този лекарствен продукт. Въпреки това, титулярът на разрешението за търговия предоставя периодични доклади за безопасност за този лекарствен продукт, ако продуктът е включен в списъка на референтните дати на Съюза (EURD списък), предвидени в член 107в (7) от Директива 2001/83/ЕО и се публикуват на Европейския интернет портал за лекарствата.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

Неприложимо

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта