Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – листовка - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOpatanol
ATC кодS01GX09
Веществоolopatadine hydrochloride
ПроизводителNovartis Europharm Limited

Листовка: информация за потребителя

OPATANOL 1 mg/ml капки за очи, разтвор

Olopatadine (Олопатадин)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че техните признаците на тяхното заболяване са

същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт., Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява OPATANOL и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате OPATANOL

3.Как да използвате OPATANOL

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате OPATANOL

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява OPATANOL и за какво се използва

OPATANOL е предназначен за лечение на признаците и симптомите на сезонни алергични конюнктивити.

Алергични конюнктивити. Някои вещества (алергени) като полените, домашния прах или животинската козина могат да причинят алергични реакции, изразяващи се в сърбеж, зачервяване, а също така и подуване на повърхността на окото.

OPATANOL е лекарство за лечение на алергични състояния на окото. То действа чрез намаляване на интензивността на алергичната реакция.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате OPATANOL

Не използвайте OPATANOL

Ако сте алергични към олопатадин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Не използвайте OPATANOL, ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате OPATANOL.

Отстранете контактните лещи от очите си, преди да използвате OPATANOL.

Деца

Не използвайте OPATANOL при деца под 3 годишна възраст. Не давайте това лекарство на деца под 3 годишна възраст, защото няма данни, които да показват, че то е безопасно и

действа при деца под 3 години.

Други лекарства и OPATANOL

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако използвате други капки за очи или лекарства за очи под формата на мази, изчакайте поне пет минути между поставянето на всяко лекарство. Очните мази трябва да се прилагат последни.

Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не използвайте OPATANOL, ако кърмите, посъветвайте с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на OPATANOL да установите, че зрението Ви е краткотрайно замъглено. Не трябва да шофирате или да работите с машини, докато това не премине.

OPATANOL съдържа бензалкониев хлорид

Бензалкониевият хлорид може да предизвика дразнене в окото и е известно, че може да промени цвета на меките контактни лещи, затова избягвайте контакта с меките контактни лещи. Ако носите контактни лещи, отстранете ги преди приложение и изчакайте поне 15 минути преди да поставите контактните лещи обратно.

3.Как да използвате OPATANOL

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капка в засегнатото око или очи, два пъти дневно – сутрин и вечер.

Използвайте по този начин, освен ако Вашият лекар не ви е предписал нещо различно. Използвайте OPATANOL и за двете очи, само ако така Ви е казал Вашият лекар. Използвайте толкова дълго, колкото е преценил Вашият лекар.

Използвайте OPATANOL само като капки за очи.

Обърнете страницата за повече информация

Сега обърнете>

3. Как да използвате OPATANOL (продължение)

Колко да се използва < вижте страна 1

Пригответе бутилката с OPATANOL и огледало.

Измийте ръцете си.

Вземете бутилката и отвъртете капачката.

След като капачката е свалена, ако защитният пръстен е хлабав, махнете го, преди да използвате лекарството.

Задръжте бутилката с палеца и средния пръст така, че да сочи надолу.

Наклонете глава назад. Разтворете клепача, с почистените вече пръсти, така че да се образува “джоб” между него и окото. Капката трябва да попадне именно на това място

(фиг.1).

Доближете връхчето на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това ви улеснява.

Не докосвайте окото или клепача, заобикалящата окото площ или други повърхности с връхчето. Така има опасност от замърсяване на капките, останали в бутилката.

Внимателно натиснете основата на бутилката, за да изпусне една капка OPATANOL.

Не стискайте силно бутилката, тя е конструирана така, че лек натиск на дъното е напълно достатъчен (фиг.2).

Повторете същите стъпки и с другото око, ако ви е предписано да накапвате в двете очи.

След употреба, веднага поставете капачката на бутилката и я затворете добре.

Ако при поставянето капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте използвали повече от необходимата доза OPATANOL

Изплакнете с топла вода. Не поставяйте повече капки до следващата доза.

Ако сте пропуснали да използвате OPATANOL

Поставете една капка веднага след като се сетите и след това спазвайте вашата обичайна схема на дозировка. Ако обаче е наближило времето за Вашата следваща доза, пропуснете прилагането на пропуснатата доза преди да се върнете към обичайната схема. Не поставяйте двойна доза, за да наваксате.

Ако сте спрели употребата на OPATANOL

Не спирайте употребата на това лекарство преди да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани с OPATANOL

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

Очни нежелани реакции: болка в окото, дразнене в окото, сухота в окото, неестествено усещане в окото, очен дискомфорт

Общи нежелани реакции: главоболие, умора, сухота в носа, лош вкус

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

Очни нежелани реакции: замъглено, намалено или променено зрение, нарушение на роговицата, възпаление на повърхността на окото с или без увреждане на повърхността, възпаление или инфекция на конюнктивата, отделяне на очен секрет, чувствителност към светлина, увеличено сълзоотделяне, сърбеж в окото, зачервяване на окото, промени на клепача, сърбеж, зачервяване, подуване или образуване на корички по клепача.

Общи нежелани реакции: променена или намалена чувствителност, замаяност, хрема, суха кожа, възпаление на кожата.

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Очни нежелани реакции: подуване на окото, подуване на роговицата, промяна в големината на зеницата

Общи нежелани реакции: задух, засилване на алергичните симптоми, подуване на лицето, сънливост, обща отпадналост, гадене, повръщане, инфекция на синусите, зачервяване на кожата и сърбеж

В много редки случаи някои пациенти с тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговица) развиват облаковидни петна по роговицата, поради калциеви натрупвания по време на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате OPATANOL

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след ”Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Изхвърлете бутилката четири седмици след първото отваряне, за да избегнете инфекции, и след това използвайте нова бутилка. Напишете датата на отваряне на означеното за това място върху етикета на всяка една бутилка и картонената кутия.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа OPATANOL

-Активното вещество е олопатадин. Всеки ml от разтвора съдържа 1 mg олопатадин (като хидрохлорид).

-Другите съставки са: бензалкониев хлорид, натриев хлорид, динатриев фосфат додекахидрат (Е339), хлороводородна киселина (Е507) и/или натриев хидроксид (Е524) и пречистена вода.

Как изглежда OPATANOL и какво съдържа опаковката

OPATANOL е прозрачна и безцветна течност (разтвор) и се предлага в опаковка, съдържаща или една, или три пластмасови бутилки от 5 ml с капачки на винт. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Производител

 

 

Производител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon - Couvreur N.V.

 

Alcon Cusi S.A.

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou

Обединено кралство

Белгия

 

Испания

 

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката<ММ /ГГГГ>

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта