Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – листовка - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоPalonosetron Accord
ATC кодA04AA05
Веществоpalonosetron
ПроизводителAccord Healthcare Ltd

Листовка: информация за пациента

Палоносетрон Accord 250 микрограма инжекционен разтвор

палоносетрон (palonosetron)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Палоносетрон Accord и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Палоносетрон Accord

3.Как се прилага Палоносетрон Accord

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Палоносетрон Accord

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Палоносетрон Accord и за какво се използва

Палоносетрон Accord принадлежи към група лекарства, познати като серотонин (5HT3) антагонисти.

Те имат способността да блокират действието на химичното вещество серотонин, който може да причини гадене и повръщане.

Палоносетрон Accord се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с химиотерапия при ракови заболявания при възрастни, юноши и деца над едномесечна възраст.

2.Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Палоносетрон Accord

Не използвайте Палоносетрон Accord:

-Ако сте алергични към палоносетрон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Палоносетрон

Accord

-Ако имате остра чревна обструкция или често страдате от запек.

-Ако използвате Палоносетрон Accord едновременно с други лекарствени продукти, които могат да доведат до нарушение на сърдечния ритъм като амиодарон, никардипин, хинидин, моксифлоксацин, еритромицин, халоперидол, хлорпромазин, кветиапин, тиоридазин, домперидон.

-Ако имате Вие лично или семейството Ви анамнеза за изменения на сърдечния ритъм (удължение на QT).

-Ако имате други сърдечни проблеми.

-Ако имате дисбаланс на някои минерали в кръвта, като напр. калий и магнезий, който не е лекуван.

Не се препоръчва да приемате Палоносетрон Accord в дните след химиотерапия, освен ако не получавате друг цикъл химиотерапия.

Други лекарства и Палоносетрон Accord

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително:

SSRI (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, в това число флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам.

SNRI (инхибитори на обратното захващане на серотонин/норадреналин), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, в това число венлафаксин, дулоксетин.

Бременност и кърмене

Бременност

Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, Вашият лекар ще Ви приложи Палоносетрон Accord само ако е крайно наложително.

Не е известно дали Палоносетрон Accord причинява някакви вредни ефекти, когато се прилага по време на бременност.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на каквото и да е лекарство, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Кърмене

Не е известно дали Палоносетрон Accord се отделя чрез кърмата.

Ако кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на Палоносетрон

Accord.

Шофиране и работа с машини

Палоносетрон Accord може да причини замайване или умора. Ако сте засегнати, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.

Важна информация относно някои от съставките на Палоносетрон Accord

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. практически не съдържа натрий.

3.Как се прилага Палоносетрон Accord

Обикновено лекар или медицинска сестра ще инжектират Палоносетрон Accord около 30 минути преди започване на химиотерапия.

Възрастни

Препоръчителната доза Палоносетрон Accord е 250 микрограма, инжектирана бързо във вена.

Деца и юноши (на възраст от 1 месец до 17 години)

Лекарят ще определи дозата в зависимост от телесното тегло, максималната доза обаче е 1500 микрограма.

Палоносетрон Accord ще бъде приложен чрез бавна инфузия във вена.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възрастни

Чести

Те могат да засегнат до 1 на 10 души

-главоболие

-замаяност

-запек и диария.

Нечести

Те могат да засегнат до 1 на 100 души

-високо или ниско кръвно налягане

-нарушена сърдечна честота или липса на кръвоснабдяване към сърцето

-промяна на цвета на вената и/или уголемяване на вените

-неестествено високи или ниски нива на калий в кръвта

-високи нива на кръвната захар или захар в урината

-ниски нива на калций в кръвта

-високи нива на пигмента билирубин в кръвта

-високи нива на някои чернодробни ензими

-повдигнато настроение или чувство на тревожност

-сънливост или проблеми със съня

-намаление или загуба на апетита

-слабост, умора, висока температура или грипоподобни симптоми

-изтръпване, усещане за парене, бодежи или изтръпване на кожата

-кожни обриви със сърбеж

-нарушено зрение или раздразнение на очите

-болест на пътуването

-шум в ушите

-хълцане, събиране на газове, сухота в устата или нарушено храносмилане

-болка в коремната област (стомаха)

-затруднено уриниране

-болка в ставите

-отклонения в електрокардиограмата (удължен QT-интервал)

Много редки

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 души

Алергични реакции към Палоносетрон Accord

Признаците може да включват подуване на устните, лицето, езика или гърлото, затруднено дишане или колапс, може да забележите също обрив със сърбеж и подутини (копривна треска), парене или болка на мястото на инжекцията.

Деца и юноши

Чести

Те могат да засегнат до 1 на 10 души

-главоболие

Нечести

Те могат да засегнат до 1 на 100 души

-замаяност

-конвулсивни движения на тялото

-нарушена сърдечна честота

-кашлица и задух

-кървене от носа

-кожни обриви със сърбеж или копривна треска

-висока температура

-болка на мястото на инфузията

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакциидиректно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Палоносетрон Accord

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и флакона след съкращението „EXP” и „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Само за еднократна употреба, всяко неизползвано количество разтвор трябва да се изхвърли.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Палоносетрон Accord

-Активното вещество е палоносетрон (под формата на хидрохлорид).

Всеки ml от разтвора съдържа 50 микрограма палоносетрон. Един флакон от 5 ml разтвор съдържа 250 микрограма палоносетрон.

-Другите съставки са манитол, двунатриев едетат (вижте точка 2 за съдържанието на натрий), натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат, натриев хидроксид (вижте точка 2 за съдържанието на натрий), солна киселина, концентрирана и вода за инжекции.

Как изглежда Палоносетрон Accord и какво съдържа опаковката

Палоносетрон Accord инжекционен разтвор е бистър, безцветен разтвор, който се доставя в стъклен флакон от 6 ml, затворен със запушалка от хлоробутилова гума и запечатан с отчупваща се алуминиева обкатка. Всеки флакон съдържа една доза.

Опаковка от един флакон

Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF

Обединено кралство

Производители

Accord Healthcare Limited Ground Floor, Sage House 319, Pinner Road, Harrow Middlesex HA1 4HF

Обединено кралство

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest H-1047

Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта