Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – листовка - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоPalonosetron Hospira
ATC кодA04AA05
Веществоpalonosetron hydrochloride
ПроизводителHospira UK Limited

Листовка: информация за потребителя

Палоносетрон Hospira 250 микрограма инжекционен разтвор

Палоносетрон (Palonosetron)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Палоносетрон Hospira и за какво се използва.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Палоносетрон Hospira.

3.Как да използвате Палоносетрон Hospira.

4.Възможни нежелани реакции.

5.Как да съхранявате Палоносетрон Hospira.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1.Какво представлява Палоносетрон Hospira и за какво се използва

Палоносетрон Hospira принадлежи към група лекарства, познати като серотонин (5HT3) антагонисти.

Те имат способността да блокират действието на химичното вещество серотонин, който може да причини гадене и повръщане.

Палоносетрон Hospira се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с химиотерапия при ракови заболявания при възрастни, юноши и деца над едномесечна възраст.

2.Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Палоносетрон Hospira

Не трябва да Ви се прилага Палоносетрон Hospira:

-ако сте алергични към палоносетрон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да да Ви бъде даден Палоносетрон Hospira

-ако имате остра чревна обструкция или често страдате от запек.

-ако използвате Палоносетрон Hospira едновременно с други лекарствени продукти, които могат да доведат до нарушение на сърдечния ритъм като амиодарон, никардипин, хинидин, моксифлоксацин, еритромицин, халоперидол, хлорпромазин, кветиапин, тиоридазин, домперидон.

-ако имате Вие лично или семейството Ви анамнеза за изменения на сърдечния ритъм (удължение на QT).

-ако имате други сърдечни проблеми.

-ако имате дисбаланс на някои минерали в кръвта, като напр. калий и магнезий, които не са лекувани.

Не се препоръчва да приемате Палоносетрон Hospira в дните след химиотерапия, освен ако не получавате друг цикъл химиотерапия.

Други лекарства и Палоносетрон Hospira

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително:

SSRI (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, в това число флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам.

SNRI (инхибитори на обратното захващане на серотонин/норадреналин), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, в това число венлафаксин, дулоксетин.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да Ви бъде дадено на това лекарство.

Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, Вашият лекар ще Ви приложи Палоносетрон Hospira само ако е крайно наложително.

Не е известно дали Палоносетрон Hospira причинява някакви вредни ефекти, когато се прилага по време на бременност.

Не е известно дали Палоносетрон Hospira се отделя чрез кърмата.

Шофиране и работа с машини

Палоносетрон Hospira може да причини замайване или умора. Ако сте засегнати, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.

Важна информация относно някоя от съставките на Палоносетрон Hospira

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. практически не съдържа натрий.

3.Как се прилага Палоносетрон Hospira

Обикновено лекар или медицинска сестра ще инжектират Палоносетрон Hospira около 30 минути преди започване на химиотерапия.

Възрастни

Препоръчителната доза Палоносетрон Hospira е 250 микрограма, инжектирана бързо във вена.

Деца и юноши (на възраст от 1 месец до 17 години)

Лекарят ще определи дозата в зависимост от телесното тегло, максималната доза обаче е 1500 микрограма.

Палоносетрон Hospira ще бъде приложен чрез бавна инфузия във вена.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възрастни

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

главоболие

замаяност

запек

диария

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

високо и ниско кръвно налягане

нарушена сърдечна честота или липса на кръвоснабдяване към сърцето

промяна на цвета на вената и/или уголемяване на вените

неестествено високи или ниски нива на калий в кръвта

високи нива на кръвната захар или захар в урината

ниски нива на калций в кръвта

високи нива на пигмента билирубин в кръвта

високи нива на някои чернодробни ензими

повдигнато настроение или чувство на тревожност

сънливост или проблеми със съня

намаление или загуба на апетита

слабост, умора, висока температура или грипоподобни симптоми

изтръпване, усещане за парене, бодежи или изтръпване на кожата

кожни обриви със сърбеж

нарушено зрение или раздразване на очите

болест на пътуването

шум в ушите

хълцане, събиране на газове, сухота в устата или нарушено храносмилане

болка в коремната област (стомаха)

затруднено уриниране

болка в ставите

аномалии на електрокардиограмата (удължен QT-интервал)

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Алергични реакции към Палоносетрон Hospira. Признаците може да включват подуване на устните, лицето, езика или гърлото, затруднено дишане или колапс, може да забележите също обрив със сърбеж и подутини (копривна треска), парене или болка на мястото на инжекцията.

Деца и възрастни

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

главоболие

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

замаяност

конвулсивни движения на тялото

нарушена сърдечна честота

кашлица или задух

кървене от носа

кожни обриви със сърбеж или копривна треска

висока температура

болка на мястото на инфузията

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Палоносетрон Hospira

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона и картонената опаковка след съкращението „EXP” и „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Само за еднократна употреба, всяко неизползвано количество разтвор трябва да се изхвърли.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Палоносетрон Hospira

-Активното вещество е палоносетрон (под формата на хидрохлорид).

Всеки ml от разтвора съдържа 50 микрограма палоносетрон. Всеки флакон от 5 ml разтвор съдържа 250 микрограма палоносетрон.

-Другите съставки са манитол, двунатриев едетат, натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат и вода за инжекции, натриев хидроксид и солна киселина (за корекция на рН).

Как изглежда Палоносетрон Hospira и какво съдържа опаковката

Палоносетрон Hospira инжекционен разтвор е бистър, безцветен разтвор и се доставя в опаковка с един флакон от стъкло тип I с хлоробутилова гумена запушалка и алуминиева капачка, който съдържа 5 ml разтвор. Всеки флакон съдържа една доза.

Предлага се в опаковки от 1 флакон, съдържащ 5 милилитра разтвор.

Притежател на разрешението за употреба

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Обединено Кралство

Производители

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Обединено Кралство

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Нидерландия

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE / LU / NL

 

CY

 

 

Pfizer S.A. / N.V.

 

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

 

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

 

Tel: 24656165

 

 

 

 

LV

 

 

BG / EL / MT / PL / RO / UK

 

 

 

Hospira UK Limited

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

 

Tel: + 44 (0) 1628 515500

 

Tel.: + 371 670 35 775

 

 

CZ

 

 

 

 

 

LT

 

Pfizer, spol. s r.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

 

 

Tel: +420-283-004-111

 

Tel. + 370 52 51 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

HU

 

Pfizer ApS

 

Pfizer Kft.

 

 

Tlf: + 45 44 20 11 00

 

Tel: + 36 1 488 37 00

 

 

 

 

NO

 

 

DE

 

 

Pfizer Pharma PFE GmbH

 

Pfizer AS

 

 

Tel: + 49 (0)800 8535555

 

Tlf: +47 67 52 61 00

 

 

 

 

AT

 

 

EE

 

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

 

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

 

 

Tel: +372 666 7500

 

 

 

 

 

PT

 

 

ES

 

 

Pfizer GEP, S.L.

 

Hospira Portugal Lda

 

 

Tel: +34 91 490 99 00

 

Tel: + 351 214857434

 

 

 

 

SI

 

 

FR

 

 

Pfizer PFE France

 

Pfizer Luxembourg SARL

 

 

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

 

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

 

 

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

 

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

 

HR

 

SK

 

 

 

 

 

Pfizer Croatia d.o.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

 

Tel: +385 1 3908 777

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

 

IE

 

 

 

 

 

FI

 

Hospira Ireland Sales Limited

 

Pfizer PFE Finland Oy

 

 

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

 

 

+44 (0) 1304 616161

 

 

 

 

IS

 

 

 

 

 

SE

 

Icepharma hf.

 

Pfizer AB

 

 

Sími: +354 540 8000

 

Tel: +46 (0)8 550 520 00

 

 

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта