Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – листовка - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоPanretin
ATC кодL01XX22
Веществоalitretinoin
ПроизводителEisai Ltd

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Panretin 0,1% гел

Alitretinoin (Алитретиноин)

Прочетете внимателно листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.Какво представлява Panretin и за какво се използва

2.Преди да използвате Panretin

3.Как да използвате Panretin

4.Възможни нежелани реакции

5.Съхранение на Panretin

6.Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PANRETIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Panretin принадлежи към група лекарства, сродни на витамин А , известни като ретиноиди.

Panretin се използува при пациенти със сарком на Капоши (СК), свързан със СПИН, и е предназначен за лечение на лезиите на СК:

-които не са се повлияли от Вашето лечение за ХИВ,

-там където кожата или лезиите не са с нарушена цялост,

-там където заобикалящата кожа не е оточна,

-или ако Вашият лекар счита, че друг вид лечение не е подходящо за Вас.

Panretin не лекува СК във вътрешните органи.

2.ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PANRETIN

Не използвайте Panretin

-ако сте алергични към алитретиноин или подобни лекарства, съдържащи ретиноиди

-ако сте алергични към някоя от другите съставки на Panretin

-ако сте бременна

-ако кърмите

-ако лезиите на СК са в близост до друго кожно заболяване

Обърнете специално внимание при употребата на Panretin

-Panretin не е разрешен за употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст.

-Не прилагайте гела върху или в близост до чувствителни части на Вашето тяло като очите, ноздрите, устата, устните, влагалището, върха на пениса, ректума или ануса.

-Не прилагайте гела върху здравата кожа около СК лезията. Panretin може да причини нежелано дразнене или зачервяване на здравата кожа.

-Не използвайте репеленти против насекоми, които съдържат DEET (N,N-диетил-m- толуамид), или други продукти, които съдържат DEET, докато използвате Panretin.

-Избягвайте продължителното излагане на третирания участък на ултравиолетова светлина (УВ) (като лампи за солариуми).

-Минерално масло може да се използува между отделните прилагания на Panretin, за да се предотврати прекомерна сухота или сърбеж. Все пак минералното масло не трябва да се прилага поне два часа преди или след прилагането на Panretin.

-Жени в детеродна възраст трябва да използуват ефективна контрацепция по време на прилагането на Panretin и в рамките на един месец след спиране на лечението.

Употреба на други лекарства

Избягвайте употребата на други продукти върху третираните СК лезии, като репеленти против насекоми, които прилагате върху кожата.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Употреба на Panretin с храни и напитки

Препоръчва се да не приемате с храната повече витамин А от количеството, предписано от Вашия лекар.

Бременност

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Panretin, ако сте бременна или възнамерявате да забременеете. Вашият лекар може да Ви даде повече информация. Трябва да прилагате ефективен контрацептивен метод, докато използвате Panretin и в рамките на един месец след приключване на лечението.

Кърмене

Не кърмете Вашето бебе, докато използувате Panretin. Трябва да се внимава Вашето бебе да не влезе в контакт с участъци на кожата Ви, които са били непосредствено преди това третирани с

Panretin.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Panretin да повлияе на Вашата способност да шофирате или работите с машини.

3.КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PANRETIN

Винаги използвайте Panretin гел, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Когато отваряте за пръв път, използувайте острата част на капачката, за да пробиете предпазното метално фолио.

Как да се прилага Panretin: само за прилагане върху кожата

Прилагайте Panretin два пъти дневно в началото, един път сутрин и един път вечер. След това Вашият лекар ще реши колко често да прилагате гела в зависимост от повлияването на Вашия СК и някои нежелани реакции.

Прилагайте Panretin върху СК лезиите с чист пръст. Поставете обилно покритие от гела върху цялата повърхност на всяка лезия, която искате да третирате. Не е необходимо да втривате гела в лезията. Избягвайте прилагането на гела върху здравата кожа около лезията. Внимателното прилагане на гела върху участъка на СК лезията ще помогне да се намали възможното дразнене или зачервяване. При правилно прилагане ще се вижда малко гел върху повърхността на лезията, когато сте свършили.

-Веднага, след прилагане, избършете с кърпичка за еднократна употреба пръста (пръстите), с който сте приложили гела и здравата кожа, влязла в съприкосновение с гела. Измийте ръцете си със сапун и вода и избършете здравата кожа, влязла в съприкосновение с гела.

-Оставете гела да изсъхне за три до пет минути, преди да покриете третирания участък със свободна дреха. Не покривайте третираните лезии с каквато и да е превръзка или друг материал.

-Препоръчва се мек сапун, когато се къпете или вземате душ.

-Ако мислите, че ефектът на Panretin е твърде силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

-Избягвайте вземането на душ, къпането или плуването поне три часа след приложение.

-Избягвайте да чешете третираните участъци.

-Panretin съдържа алкохол. Да се пази от открит пламък.

Вашият лекар трябва да Ви каже колко дълго ще продължи Вашето лечение.

Не се обезкуражавайте, ако не получите подобрение веднага.

Може да са необходими до 12 седмици, за да се получи подобрение.

Не спирайте лечението при първите признаци на подобрение.

Може да е необходимо да намалите броя на ежедневните апликации или да спрете да използувате Panretin за кратко, ако развиете нежелани кожни реакции. Важно е да се консултирате с Вашия лекар, който ще Ви каже какво да правите.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Panretin

Няма данни за предозиране за Panretin.

Ако сте пропуснали да приложите Panretin

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приложете следващата доза в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства, Panretin може да има нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите реакции е най-вероятно да се появят на мястото на прилагане на Panretin и обикновено започват като зачервяване. При продължително прилагане на Panretin зачервяването и дразненето на кожата могат да се увеличат и може да се развие подуване на мястото на прилагане. Ако нежеланите реакции прекалено много Ви притесняват, с интензивно зачервяване и дразнене, обрив, подуване или болка, трябва да поискате от Вашия лекар съвет за коригиране на Вашата доза. Повечето пациенти могат да продължат да използуват Panretin, като се промени броят на апликациите на ден. Понякога е необходимо да се преустанови лечението, Вашият лекар ще Ви информира за това.

Следните нежелани реакции са наблюдавани върху кожата, където е бил приложен Panretin:

Много чести (могат да се получат при повече от 1 на 10 лекувани пациенти): Обрив, лющене, дразнене, зачервяване Напукване, струпеи, корички, секрет, сълзене Болка, горене, болезненост Сърбеж

Чести (могат да се получат при по-малко от един на 10, но при повече от 1 на 100 лекувани пациенти):

Люспене, белене, суха кожа Подуване, възпаление Смъдене, щипене Кървене

Промяна в цвета на кожата Кожна язва

Нечести (могат да се получат при по-малко от един на 100, но при повече от 1 на 1000 лекувани пациенти):

Инфекция Алергична реакция

Подути лимфни възли Бледа кожа

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.СЪХРАНЕНИЕ НА PANRETIN

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използувайте след изтичането на срока на годност, отбелязан на края на тубата. Да не се съхранява над 25°С.

Съхранявайте тубата в оригиналната опоковка, за да се предпази от светлина.

Дръжте опаковката плътно затворена. Винаги използвайте капачката, за да затворите плътно тубата всеки път след употреба.

След отваряне, използвайте в срок от 90 дни.

Отворът на тубата на Panretin гел е покрит с метално предпазно фолио. Ако това фолио е пробито или не се вижда, когато за пръв път отворите опаковката, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ продукта и го върнете във Вашата аптека.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Panretin

-Активното вещество е алитретиноин. 1 mg от гела съдържа 1 g алитретиноин.

-Другите съставки са етанол, макрогол 400, хидроксипропилцелулоза и бутилхидрокситолуол.

Как изглежда Panretin и какво съдържа опаковката

Panretin е прозрачен, жълт гел. Доставя се в 60 g алуминиева туба за многократна употреба с епоксидно лаково покритие.

Всяка кутия съдържа една туба с гел.

Притежател на разрешението за употреба

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Великобритания

Производител

Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Великобритания

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта