Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – листовка - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоQuinsair
ATC кодJ01MA12
Веществоlevofloxacin
ПроизводителHorizon Pharma Europe BV

Листовка: информация за пациента

Quinsair 240 mg разтвор за небулизатор

левофлоксацин (levofloxacin)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Quinsair и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Quinsair

3.Как да използвате Quinsair

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Quinsair

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Quinsair и за какво се използва

Quinsair съдържа антибиотично средство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група антибиотици, наречени флуорохинолони.

Quinsair се използва за лечение на белодробни инфекции, причинени от бактерията Pseudomonas aeruginosa при възрастни с кистозна фиброза. Ако инфекцията не се лекува правилно, тя продължава да уврежда белите дробове, като по този начин създава допълнителни проблеми с дишането.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Quinsair

Не използвайте Quinsair:

-ако сте алергични към левофлоксацин, към други хинолонови антибиотици, като например моксифлаксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

-ако някога сте имали проблем със сухожилията (възпаление на сухожилие или скъсано сухожилие) по време на лечение с друг хинолонов антибиотик

-ако страдате от епилепсия

-ако сте бременна или кърмите

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Quinsair, ако имате или ако някога сте имали някое от следните:

-Проблеми с бъбреците

-Тежка алергична реакция. Симптомите са посочени в точка 4.

-Тежки кожни реакции

Ако се лекувате с Quinsair, може да получите тежка кожна реакция, като образуване на мехури и лезии. Уведомете Вашия лекар, ако забележите кожни реакции след използване на Quinsair.

-Проблеми с черния дроб. Симптомите са посочени в точка 4.

-Аномалии в сърдечния ритъм

Quinsair може да предизвика промени в сърдечния ритъм, особено ако вземате лекарства за лечение на сърдечни проблеми или ниски нива на калий или магнезий в кръвта. При жени, които вземат такива лекарства, може да има по-голяма вероятност да бъдат засегнати. Ако получите палпитации или неравномерно сърцебиене, докато използвате Quinsair, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар за това.

-Гърчове и конвулсии

Хинолоновите антибиотици, в това число и Quinsair, могат да причинят гърчове или конвулсии (пристъпи). Ако това се случи, спрете употребата на Quinsair и веднага се свържете с Вашия лекар.

-Депресия или психични проблеми.

-Увреждане на нерви

Quinsair може да причини периферна невропатия (увреждане на нерви). Ако получите болка, парене, изтръпване, вкочаняване или слабост в крайниците, спрете употребата на Quinsair и незабавно уведомете Вашия лекар за това.

-Заболяване, което причинява мускулна слабост и умора, наречено миастения гравис.

-Възпаление на сухожилие, причиняващо болка, сковаване и/или подуване на ставите (тендонит)

-Затруднено дишане, което може да варира от леко до тежко (бронхоспазъм).

-Изкашляне на кръв или оцветена с кръв храчка от дихателните пътища.

-Дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа

Хинолоновите антибиотици, какъвто е и Quinsair, могат да направят пациентите с дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (рядко наследствено заболяване) податливи на свързани с кръвта усложнения, които водят до внезапно повишаване на телесната температура, пожълтяване на кожата и лигавиците, тъмно оцветяване на урината, бледост, умора, тежко, учестено дишане и слаб, ускорен пулс. Обърнете се към Вашия лекар, ако имате някакви въпроси за това.

-Диабет

Хинолоновите антибиотици, в това число и Quinsair, може да повиши или понижи нивата на кръвната Ви захар твърде много. Ако имате диабет, трябва внимателно да следите нивата на кръвната си захар.

-Диария

Може да развиете диария по време на или след лечението с Quinsair. Ако стане тежка или упорита, или ако забележите кръв в изпражненията, трябва веднага да спрете употребата на Quinsair и да се посъветвате с Вашия лекар. Не приемайте лекарства за лечение на диарията, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.

-Устойчивост към антибиотици

Стечение на времето бактериите може да станат устойчиви на лечение с антибиотик. Това означава, че Quinsair не трябва да се използва за предотвратяване на белодробни

инфекции. Той трябва да се използва само за лечение на белодробни инфекции, причинени от бактерията Pseudomonas aeruginosa. Обърнете се към Вашия лекар, ако имате опасения или въпроси за това.

-Суперинфекции

Понякога при продължително лечение с антибиотици може да се развие още една инфекция, причинена от друга бактерия, която не се повлиява от приемания понастоящем антибиотик (суперинфекция). Обърнете се към Вашия лекар, ако имате опасения или въпроси за това и за употребата на Quinsair.

-Проблеми със зрението

Ако докато използвате Quinsair забележите някакви промени в зрението си или други проблеми, свързани с очите, незабавно се консултирайте с очен специалист.

-Фоточувствителност

Quinsair може да повиши чувствителността на кожата Ви към слънчевата светлина. Трябва да избягвате продължително излагане на слънчева светлина и не трябва да използвате солариум или лампи с ултравиолетови лъчи, докато използвате Quinsair и до 48 часа след спиране на лечението.

-Фалшиви резултати от изследвания

Докато сте на лечение с Quinsair, определени изследвания (напр. за потвърждаване на туберкулоза или за проверка за силни обезболяващи средства) може да дадат фалшиви резултати.

Деца и юноши

Quinsair не трябва да се дава на деца и юноши под 18-годишна възраст, тъй като няма достатъчно информация за употребата му при тази възрастова група.

Други лекарства и Quinsair

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Тези лекарства могат да окажат влияние върху ефектите на Quinsair.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

-Антагонисти на витамин K като варфарин (използван за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци). Едновременното приемане на Quinsair с тези лекарства може да доведе до увеличено кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да Ви прави редовни кръвни изследвания, за да проверява доколко добре се съсирва кръвта Ви.

-Теофилин (използван за лечение на проблеми с дишането) или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като фенбуфен, ацетилсалицилова киселина (вещество, което се среща в много лекарства, използвани за облекчаване на болка и понижаване на температурата, както и за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци) или ибупруфен. Едновременното приемане на Quinsair с тези лекарства може да увеличи риска от пристъп (гърч).

-Лекарства като пробенецид (използван за лечение на подагра) или циметидин (използван за лечение на стомашни язви). Едновременното приемане на Quinsair с тези лекарства може да повлияе на отделянето на лекарството от бъбреците, което е от особено

значение, ако страдате от проблеми с бъбреците.

-Циклоспорин (използван след органни трансплантации) или лекарства, които влияят на сърдечния ритъм (като антиаритмици, трициклични антидепресанти, макролидни антибиотици или антипсихотици). Quinsair може да попречи на ефектите на тези лекарства. Вашият лекар ще Ви обясни по-подробно.

Бременност и кърмене

Не трябва да използвате Quinsair докато сте бременна или кърмите. Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите, ако смятате, че може да сте бременна или планирате да забременеете.

Шофиране и работа с машини

Quinsair може причини усещане на замайване, умора или слабост или може да причини проблеми със зрението. Ако това Ви се случи, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

3.Как да използвате Quinsair

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Какво количество трябва да използвам?

Инхалирайте съдържанието на една ампула (240 mg) два пъти дневно с помощта на небулизаторната система Zirela. Инхалирането на лекарството с небулизатора отнема около 5 минути.

Кога трябва да го използвам?

Инхалирането на Quinsair по едно и също време всеки ден ще Ви помогне да запомните кога да приемате лекарството си. Инхалирайте лекарството си както следва:

-1 ампула сутрин с помощта на небулизатора Zirela

-1 ампула вечер с помощта на небулизатора Zirela

Най-добре е между отделните дози да има интервал от 12 часа.

Колко дълго трябва да го използвам?

Използвайте Quinsair всеки ден в продължение на 28 дни, а след това направете 28-дневна почивка, през която не трябва да инхалирате Quinsair. След това започнете още един курс на лечение.

Важно е през 28-дневния период на лечение да продължавате да използвате лекарството два пъти дневно и да продължавате да спазвате цикли от 28 дни на лечение, последвани от 28 дни без лечение, дотогава, докато Вашият лекар Ви каже.

Повтаряйте цикъла

НА Quinsair

Използвайте го два пъти дневно за 28 дни.

БЕЗ Quinsair

Не го използвайте в продължение на 28 дни

Какво допълнително лекарство може да Ви предпише Вашият лекар, ако докато използвате Quinsair изпитвате проблеми с дишането?

Ако изпитвате проблеми с дишането след използване на Quinsair, Вашият лекар може да Ви предпише инхалатор, съдържащ бронходилататорно лекарство (напр. салбутамол). Инхалирайте това лекарство не по-рано от 15 минути, или до 4 часа преди следващата си доза

Quinsair.

Какво да правя, ако използвам няколко инхалатора и други терапии за кистозна фиброза?

Ако използвате няколко различни инхалаторни лечения и други терапии за кистозна фиброза, препоръчва се да използвате лекарствата в следния порядък:

1-во

Бронходилататори

2-ро

Дорназа алфа

3-то

Техники за прочистване на дихателните пътища

4-то

Quinsair

5-то

Инхалаторни стероиди

Как да го използвате

Quinsair трябва да се приема чрез инхалация, като се използва небулизаторна чашка Zirela (с аерозолна глава Zirela). Тя трябва да е свързана с контролен апарат eBase или с контролен уред eFlow rapid.

Важна информация, която трябва да знаете, преди да започнете

-Всяка ампула е само за еднократна употреба. След отваряне на ампулата,

съдържанието трябва да се употреби веднага.

-Не използвайте Quinsair, ако забележите, че запечатаното фолиево саше или ампулите са отваряни.

-Не използвайте Quinsair, ако забележите, че разтворът е мътен или в него има видими частици.

-Не смесвайте Quinsair с други лекарства в небулизаторната чашка Zirela.

-Не поставяйте каквито и да е лекарствени продукти, различни от Quinsair, в небулизаторната чашка Zirela.

-Не се опитвайте да инхалирате Quinsair с друг вид небулизаторна чашка.

-Преди да започнете терапията, проверете дали небулизаторната система Zirela работи правилно.

-Не поглъщайте течността в ампулата.

Прочетете внимателно инструкциите за употреба на производителя, предоставени Ви с небулизаторната чашка Zirela.

Как да приготвя небулизаторната система за инхалиране на лекарството?

Пазете инструкциите за употреба на Zirela на сигурно място, тъй като те дават подробна информация за сглобяването на уреда.

1)Поставете небулизаторната чашка Zirela върху равна и стабилна повърхност.

2)Изстискайте цялото съдържание на една ампула в резервоара за лекарство на небулизаторната чашка Zirela (Фигура 1). Уверете се, че сте изпразнили цялото съдържание на ампулата, като я почукате леко по стената на резервоара, ако е необходимо.

Резервоар за лекарството

Фигура 1

3)Затворете резервоара за лекарство, като напаснете щифтчетата на капачката за лекарство върху жлебовете на резервоара (а). Натиснете надолу и завъртете докрай капачката в посока на часовниковата стрелка (b, Фигура 2).

Щифтче

Жлеб

Фигура 2

Как да използвам небулизаторната система Zirela?

1)Когато започвате терапия, седнете и се отпуснете, като държите тялото изправено.

2)Дръжте чашката хоризонтално, натиснете за няколко секунди копчето за включване/изключване (on/off) на контролния апарат. Ще чуете един звуков сигнал и индикаторната лампа за статуса ще светне в зелено.

3)Няколко секунди по-късно аерозолната камера на небулизаторната чашка Zirela ще започне да се изпълва с аерозолна мъгла. Ако камерата не започне да се изпълва с аерозолна мъгла, вижте инструкциите на производителя за употреба на Zirela за помощ.

4)Като държите чашката хоризонтално, поставете мундщука в устата си и затворете плътно устни около него (Фигура 3).

Фигура 3

5)Дишайте нормално (вдишвайте и издишвайте) през мундщука. Опитайте се да не дишате през носа. Продължавайте да вдишвате и издишвате през мундщука, докато терапията завърши. Инхалирането на лекарството с небулизатора отнема около 5 минути.

6)Когато бъде доставено цялото количество от лекарството, ще чуете два звукови сигнала, което означава, че терапията е приключила.

7)Когато приключи, отворете капачката за лекарството, за да се уверите, че е използвано цялото количество от лекарството. В края на терапията на дъното на резервоара може да са се задържали няколко капки от лекарството. Това не е проблем. Ако обаче са останали повече от няколко капки, затворете капачката и започнете отново терапията.

8)Когато терапията приключи, изключете апарата и разглобете небулизаторната чашка Zirela за почистване и дезинфекция. Инструкциите за употреба на производителя ще Ви дадат подробна информация относно почистването и дезинфекцията.

Какво да направя, ако ми се наложи да спра терапията, преди да е завършила?

Ако по някаква причина Ви се наложи да спрете терапията преди да е завършила, натиснете и задръжте за една секунда копчето за включване/изключване (on/off) на контролния апарат. След това апаратът ще се изключи напълно и когато вече сте готов(а) да възобновите терапията, натиснете и задръжте отново за една секунда копчето за включване/изключване (on/off). Терапията ще започне отново. Трябва да вдишвате и издишвате през мундщука както преди.

Как и кога да сменя небулизаторната чашка Zirela?

Една небулизаторна чашка трябва да се използва за един 28-дневен курс на лечение. Моля, вижте инструкциите за употреба на производителя за информация относно почистването и съхраняването на уреда.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Quinsair

Ако сте използвали повече от необходимата доза Quinsair, информирайте за това Вашия лекар възможно най-скоро. Ако съдържанието на ампулата бъде погълнато, не се тревожете, но информирайте за това Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да използвате Quinsair

Ако забравите да приемете доза, приемете я веднага щом си спомните, при условие, че до инхалирането на следващата доза има интервал от 8 часа. Ако обаче вече е наближило времето за следващата доза, не вземайте пропуснатата доза.

Не инхалирайте съдържанието на повече от една ампула, за да компенсирате за пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Quinsair

Не спирайте да използвате Quinsair, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар, тъй като белодробната Ви инфекция може да се влоши.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни

Потърсете незабавно спешно лечение, ако след инхалиране на Quinsair забележите тежка алергична реакция. Симптомите включват:

-Общ сърбеж и чувство на горещина – особено в областта на скалпа, устата, гърлото, дланите и долната част на ходилата

-Тежко хриптене или шумно или затруднено дишане

-Тежък обрив/копривна треска

-Отичане на устните, лицето, гърлото или езика

-Блед или сивкав цвят на кожата

-силно сърцебиене

-Прилошаване и припадане

Спрете употребата на Quinsair и веднага информирайте Вашия лекар:

-ако получите болка, сковаване и/или отичане на ставите

-ако развиете проблеми с черния дроб. Симптомите включват:

-Загуба на апетит

-Пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)

-Тъмно оцветяване на урината

-Сърбеж

-Болезненост (болка) около стомаха (корема)

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

-Кашлица

-Необичаен вкус

-Болезненост, слабост и слаба поносимост към физическо натоварване

-Загуба на апетит и телесно тегло

-Недостиг на въздух

-Промени в количеството и гъстотата на секрецията/храчките

-Изкашляне на кръв

-Понижено количество на въздуха, който може да се издиша за една секунда (понижен резултат от изследване на FEV1)

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

-Гъбична инфекция в областта на влагалището

-Безсъние или трудно заспиване

-Главоболие

-Замайване

-Звънене или шум в ушите (тинитус)

-Промяна в гласа

-Гадене и повръщане

-Коремна болка

-Диария

-Запек

-Обрив

-Ставна или мускулна болка

-Повишена температура

-Отклонения в резултатите от кръвни изследвания (повишени нива на определени чернодробни ензими или билирубин в кръвта

-Аномалии в дихателните звуци

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

-Гъбична инфекция в устата

-Нисък брой на червените кръвни клетки (анемия) или на клетките в кръвта, които помагат за съсирването й (тромбоцити)

-Нисък или висок брой на бели кръвни клетки

-Чувство на тревожност, нервност или възбуда и/или депресия

-Понижено обоняние

-Чувство на сънливост

-Промени в зрението

-Загуба на слух

-Ускорено сърцебиене

-Затруднено дишане

-Позиви за повръщане

-Нарушено храносмилане

-Изпускане на газове

-Обрив/копривна треска и сърбеж

-Болка в гръдната стена

-Бъбречна недостатъчност

-Промени в сърдечния ритъм

Следните нежелани реакции също са били съобщавани при приемане на таблетки или интравенозна инфуция със съдържание на левофлоксацин, така че съществува вероятност да се появят след употреба на Quinsair:

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

-Чувство на обърканост или нервност

-Треперене

-Усещане за замайване, световъртеж, падане (вертиго)

-Прекомерно потене

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

-Халюцинации и/или параноя

-нервна възбуда

-Необичайни сънища или кошмари

-Конвулсии (пристъпи)

-Усещане на изтръпване (боцкане и мравучкане) и/или вкочаняване

-Палпитации

-Ниско кръвно налягане

-Мускулна слабост

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

-Нисък брой на всички видове клетки в кръвта

-Диабетна кома

-Тежки психични проблеми (които в много редки случаи може да доведат до самонараняване)

-Болка, парене, изтръпване и/или вкочаняване в крайниците (невропатия)

-Неволеви мускулни движения, тикове или спазми

-Прилошаване

-Тежко пулсиращо главоболие със загуба на зрение

-Временна загуба на зрение

-Ускорено или анормално сърцебиене

-Възпаление на белите дробове

-Тежки кожни реакции като болезнени мехури или лезии най-вероятно в областта на устата, носа или влагалището

-Повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина или ултравиолетова светлина (солариум или други видове ултравиолетови лампи)

-Възпаление на кръвоносните съдове

-Възпаление на устата или устните

-Бързо увреждане на мускулите

-Възпаление на сухожилие или скъсано сухожилие

-Болка, включително болка в гърба, гръдния кош и крайниците

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Quinsair

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху ампулата, сашето от алуминиево фолио и кутията след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Всяка ампула е само за еднократна употреба. След отваряне на ампулата, съдържанието трябва да се употреби веднага. Всички неизползвани количества от продукта трябва да се изхвърлят. Поставете всички неизползвани, неотворени ампули обратно в сашето, за да ги предпазите от светлина.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Quinsair

-Активното вещество е левофлоксацин. Една ампула съдържа левофлоксацин хемихидрат, еквивалентен на 240 mg левофлоксацин.

-Другите съставки са магнезиев хлорид дексахидрат и вода за инжекции.

Как изглежда Quinsair и какво съдържа опаковката

Quinsair е бистър, бледожълт разтвор за небулизатор.

Лекарството се доставя в малки 3 ml пластмасови ампули. По четири ампули са запечатани в едно саше от алуминиево фолио и всяка кутия съдържа 14 сашета.

Всяка 28-дневна опаковка Quinsair съдържа по една кутия с 56 (14 сашета по 4) ампули и една кутия, съдържаща небулизаторна чашка Zirela с инструкции за употреба на производителя.

Обозначението на ампулата е само на английски език. Информацията върху ампулата е следната:

Върху предната част на тялото на ампулата

Quinsair 240 mg

Разтвор за небулизатор

 

Левофлоксацин

 

Инхалаторно приложение

2,4 ml

В набраздения участък от двете страни на тялото на ампулата

Партиден № Годен до:

Притежател на разрешението за употреба

Horizon Pharma Europe B.V. Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Нидерландия

Производител

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта