Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – листовка - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоQuintanrix
ATC кодJ07CA10
Веществоdiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
ПроизводителGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Съдържание на статията

Л

 

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

 

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.а

-

Запазете тази листовка, докато Вашето дете приключи пълния курс на ваксинация. Можеб

 

да имате нужда да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

-

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевтр.

-

Това лекарство е предписано на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хорат.

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

1.

Какво представлява Quintanrix и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

2.

Преди на детето Ви да бъде поставен Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Как да използвате Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Съхранение на Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix прах и суспенсия за инжекционна суспенсия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphteria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and Haemophilus type b conjugate

vaccine (adsorbed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (цялоклетъчна), хепатит B (р-ДНК) и

конюгатна срещу хемофилус тип b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активните вещества, които се съдържат в 1 доза (0,5е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ml) Quintanrix са:

 

 

 

 

 

Дифтериен токсоид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не по-малко от 30 Международни Единици

 

Тетаничен токсоид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не по-малко от 60 Международни Единици

 

Инактивирана Bordetella pertussis 2

 

 

 

не по-малко от 4 Международни Единици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 микрограма

 

Хепатит B повърхностен антиген (р-ДНК) 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полизахарид от Haemophilus influenzae тип b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(полирибозилрибитол фосфат)

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 микрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 микрограма

 

конюгиран с тетаничен токсоид като носител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо: 0,26 милиграма Al3+

 

1 адсорбирани върху хидратиранталуминиев фосфат

 

 

 

2 адсорбирани върху алуминиевй

фосфат

 

 

 

 

 

 

Общо: 0,40 милиграма Al3+

 

3 произведен в клетки Saccharomyces cerevisiae чрез рекомбинантна ДНК технология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са: лактоза, тиомерсал (консервант), натриев хлорид и

Другите съставки на ваксината,

 

вода за инжекции.

 

 

к

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешениетоу

за употреба и призводител: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

 

р

о

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАн

 

QUINTANRIX И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix евбяла, леко млекоподобна течност, получена чрез смесване съдържанието на

флакона стдифтерия (D), тетанус (T), цели клетки коклюш (Pw) и хепатит B (HBV) течната

съставкас(DTPw-HBV) със съдържанието на флакона с Haemophilus influenzae тип b (HIB)

прахообразнатаа р

съставка. Двете съставки са в еднодозови стъклени флакони и трябва да се

есе предлага в следните опаковки:

-Опаковка от 1 флакон прах плюс 1 флакон течностсмесятк преди ваксината да бъде приложена на детето ви.Quintanrix

Л

-

 

Опаковка от 100 флакона прах плюс 100 флакона течност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от пет

 

 

заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В и заболявания, е

 

 

 

причинени от Haemophilus influenzae тип b (вид бактерия). Ваксината действа като стимулирар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

.

 

организма да създаде своя собствена защита (антитела) срещу тези инфекциозни заболяваният

 

 

Дифтерия: Засяга главно дихателните пътища и понякога кожата. Най-общо,п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

дихателните пътища се възпаляват (отичат), което води до силно затрудненоу дишане и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

понякога до задушаване. Дифтерийните бактерии отделят и токсин (отрова), който може

 

 

 

да причини нервно увреждане, проблеми със сърцето и дори смърт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетанус: Бактерията, причиняваща тетанус, навлиза в организма през порязвания,

 

 

 

 

 

 

одрасквания или рани на кожата. Рани, които са особено податливи на инфекция са

 

 

 

 

 

 

изгаряния, счупвания, дълбоки рани или рани, замърсени с пръст, прах, конска тор или

 

 

 

 

 

дървени трески. Тетаничните бактерии освобождават токсин (отроваш

), който може да

 

 

 

 

 

 

причини сковаване на мускулите, болезнени мускулни спазмие, гърчове и дори смърт.

 

 

 

 

 

 

Мускулните спазми могат да бъдат толкова силни, че да доведатр

до счупвания на

 

 

 

 

 

 

гръбначния стълб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш (магарешка кашлица): Коклюшът е силно заразнар

болест. Засяга дихателните

 

 

 

 

 

пътища, причинявайки тежки пристъпи на кашлица, която може да наруши нормалното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дишане. Кашлицата е характерна и се нарича “магарешка кашлица”. Може да продължи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 месеца или по-дълго. Коклюшната инфекция може да доведе също до инфекция на

 

 

 

 

 

ушите, бронхит, който може да продължи дълго, пневмония, припадъци, мозъчни

 

 

 

 

 

 

увреждания и дори смърт.

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В може да доведе до възпаление

 

 

 

 

 

 

Хепатит В: инфекцията с вируса на хепатитч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(увеличаване) на черния дроб. Вирусът се открива в телесните течности като кръв,

 

 

 

 

 

 

сперма, вагинален секрет или слюнка (храчки) на заразените хора. Симптомите могат да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не се проявят за 6 седмици до 6 месеца след заразяването. Понякога хората, които са

 

 

 

 

 

 

заразени, не изглеждат и не се чувствато

болни. При други се наблюдават леки

 

 

 

 

 

 

 

грипоподобни симптоми, но някои хора могат да се разболеят много тежко. Те могат да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

урина, бледи изпражнения, жълтеникава кожа и/или

 

 

 

 

 

са крайно уморени, да имат тъмнай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

, които вероятно да налагат постъпване в болница.

 

 

 

 

 

очи (жълтеница) и други симптомио

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повечето възрастни се възстановяват от заболяването напълно, но някои хора, особено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деца, при които може дори да няма симптоми, могат да останат заразени. Те се наричат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носители на вируса на хепатит B. Носителите на вируса на хепатит B могат да заразяват

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

други хора през живота си. Те са подложени на риск от сериозно заболяване на черния

 

 

 

 

 

дроб като цироза и рак на черния дроб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haemophilus influenzaeр

тип b (HIB): инфекцията с Haemophilus influenzae тип b (HIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

н

до мозъчно възпаление (оток). Може да се наблюдават няколко типа

 

 

 

 

 

 

най-често водип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сериозни усложнения като умствено изоставане, церебрална парализа, глухота, епилепсия

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или частична слепота. Haemophilus influenzae тип b (HIB) причинява също така и

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

 

 

възпаление на гърлото. В някои случаи това може да доведе до смърт от задушаване.

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рядко бактерията може да засегне и кръвта, сърцето, белите дробове, костите, ставите и

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

тъканите на окото и устата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваксинацията е най-добрия начин за защита срещу тези заболявания. Ваксината не може да

 

 

 

е

 

 

 

дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В или Haemophilus

 

 

 

 

причиниа

 

 

 

 

influenzae тип b заболявания.

Л

Хепатит B и Haemophilus influenzae тип b съставките на Quintanrix могат да предпазят детето ви само от инфекции, причинявани от вируса на хепатит B или от Haemophilus influenzae тип b. Те

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

б

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето ви е имало здравословни проблеми след предшестващо прилагане на ваксина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви е имало алергична реакция към Quintanrix или към някоя от съставките на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксината. Лекарствените и помощните вещества, които се съдържат в Quintanrix, са

 

 

 

 

 

изброени в началото на тази листовка. Симптомите на алергична реакция могат да

 

 

 

 

 

 

включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика

 

 

ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на другаш

ваксина срещу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

срещу заболявания,

 

 

 

 

дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В илие

 

 

 

причинявани от Haemophilus influenzae тип b.

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система (като повтарящи се

 

 

 

 

 

гърчове, нарушение на съзнанието) в рамките на 7 дни следа

предишно приложение на

 

 

 

ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица).

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над 38°С). При тези случаи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксинацията трябва да се отложи, докато детето не се възстанови. Лека инфекция като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настинка не би трябвало да е проблем, но първо се консултирайте с лекаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви има алергии, за които знаете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в е

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето ви е имало здравословни проблеми след предишно приложение на Quintanrix или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друга ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица), особено:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока температура (повече от 40°С), проявила се в рамките на 48 часа след

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксинацията

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колапс или подобно на шок състояние в рамките на 48 часа след ваксинацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат плач, продължаващ повече от 3 часа, появил се в рамките на 48 часа след

 

 

 

ваксинацията

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Гърчове/припадъци с или без висока температура, появили се в рамките на 3 дни след

 

 

 

ваксинацията

д

к

 

 

в кръвосъсирването или лесно получава кръвонасядания

 

 

 

 

 

детето Ви има нарушенияу

 

 

 

 

 

(синини).

 

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето Ви е предразположено към гърчове, дължащи се на висока температура, или Ви е

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известно, че в семейството е имало такива случаи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето Ви приема някакви други лекарства или наскоро е било ваксинирано с друга

 

 

 

 

 

ваксина. Вашият лекар ще Ви каже какво да направите, когато Quintanrix трябва да се

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложи нзаедно с друга ваксина или лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

за някои от съставките на Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информацияв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този лекарственс

продукт съдържа тиомерсал като консервант и детето Ви може да развие

 

 

 

 

а

 

 

реакция. Уведомете Вашия лекар, ако детето Ви има някакви алергии, за които

 

 

 

алергичнар

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ QUINTANRIX

На Вашето дете ще бъдат направени общо три инжекции с интервал от най-малко един месец

между всяка една от тях. За всяка инжекция е необходимо отделно посещение при лекаря.

 

Първата инжекция може да бъде направена след 6-седмична възраст. Ще бъдете уведомени отб

лекаря или медицинската сестра относно по-нататъшните посещения за следващите дози

р

е

ваксина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

Лекарят или медицинската сестра ще инжектират на детето ви Quintanrix в мускула.

 

 

Лекарят ще ви уведоми, ако са необходими допълнителни дози.

 

 

 

 

 

 

у

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако детето ви пропусне някоя от инжекциите по схемата за ваксинация, посъветвайте се с

 

лекаря и си уговорете друго посещение при него.

 

 

 

 

 

 

 

 

з

а

 

 

 

 

 

 

На детето Ви трябва да бъде направен пълният ваксинационен курс, състоящн

се от три

 

 

 

инжекции. В противен случай, не може да се гарантира пълна защита срещуе

заболяванията, от

които предпазва тази ваксина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваксината не трябва никога да се прилага във вена.

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка ваксина може да има някои нежелани ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на клиничните изпитвания с Quintanrix са наблюдавание

следните нежелани ефекти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести (при повече от 1 на 10 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка, зачервяване и подуване на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена температура (повече от 37,5°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздразнителност

 

 

 

 

 

о

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загуба на апетит

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сънливост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести (при по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индурация (твърда бучка)

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена температурак(повече от 39°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки (при по-малко отт

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 1 000, но повече от 1 на 10 000 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

 

Бронхит

 

д

у

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашлица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колапс (отпуснатост) или периоди на безсъзнание или липса на чувствителност

 

 

Припадъцир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много рядко (при по-малко от 1 на 10 000 дози ваксина) са съобщавани кървене и по-лесно

 

 

 

 

 

 

н

получаване на кръвонасядания от обикновено поради намаляване на броя на кръвните клетки,

 

 

 

 

 

е

 

наречени тромбоцити, при хепатит B съставката на Quintanrix.

 

 

 

 

т в

 

 

Както при всички инжекционни ваксини, съществува изключително нисък риск от развитие на

 

 

 

 

с

 

 

алергични реакции. Това може да са ограничени или широко разпространени обриви, които

 

 

 

р

 

 

 

могат да сърбят или да образуват мехурчета, подуване на очите и лицето, затруднения в

е

к

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дишането и преглъщането, внезапно падане на кръвното налягане и загуба на съзнанието. Тези реакции могат да се развият преди да сте напуснали кабинета на лекаря. Въпреки това, при всички случаи трябва да потърсите незабавно лечение.

а

Л

Уведомете лекаря, ако тези нежелани реакции продължат или се влошат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

Този лекарствен продукт съдържа тиомерсал като консервант и е възможно детето ви да развие

алергична реакция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашияе

лекар или фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

т

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този списък на вероятни нежелани реакции не трябва да Ви тревожи. Възможно е прио

детето

 

Ви да не се проявят никакви нежелани реакции след ваксинация.

 

 

 

 

 

з

а

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

СЪХРАНЕНИЕ НА QUINTANRIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да не се замразява. Замразяването унищожава ваксината.

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте след срока на годност, отбелязан на опаковката.зСрокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представител на притежателя на разрешението за употреба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

ч

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

 

 

 

к

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Димитър Манов бл.10

 

 

 

,

 

 

 

 

 

Tel.: + 36-1-2255300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София 1408

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. + 359 2 953 10 34

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

д

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 2 22 00 11 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gsk.czmail@gsk.com

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline BV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@glaxosmithkline.dkн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nlinfo@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschlandв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKlineт

GmbH & Co. KG

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 49с(0)89 360448701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produkt.info@gsk.comр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firmapost@gsk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

Eesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

GlaxoSmithKline - Eesti OÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

 

 

 

 

 

 

б

Tel: +372 667 6900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estonia@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at.info@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

Allen Φαρµακευτική Α.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 

 

 

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: + 48 (22) 576 9000

 

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smith Kline & French Portuguesa,а

Produtos

 

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacêuticos, Lda.

 

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI.PT@gsk.com

р

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +40 (0)21 3028з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diam@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenijaе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 386 1 280 25 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

Gqq41253@glaxowellcome.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +354-530 3700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Tel: + 421 (0)2 49 10 33 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

recepcia.sk@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

 

 

т

,

 

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltdк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: + 357 22 89 95 01

о

д

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 46 31 67 09 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.produkt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 44 (0)808 100 9997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 371 7312687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lv-epasts@gsk.comн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKlineт

Lietuva UAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +370с

5 264 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.lt@gsk.comр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

на последно одобрение на листовката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Л

Представената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

 

б

а

По време на съхранение могат да се наблюдават бяла утайка и безцветен надутаечен слой за

дифтерия, тетанус, коклюш (цялоклетъчен), хепатит B (DTPw-HBV) съставката. Това не е

е

 

признак за влошаване качеството на ваксината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

DTPw-HBV съставката трябва да се разклати добре, за да се получи хомогенна мътна бялат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

суспенсия, и да се прегледа визуално за чужди частици и/или промени във външния видо .

 

 

 

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

 

 

 

съответствие с местните изисквания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с дифтерия,

 

Разтварянето на ваксината се извършва чрез изтегляне съдържанието на флаконаа

 

тетанус, коклюш (цялоклетъчен), хепатит B (DTPw-HBV) съставката

 

 

н

 

 

 

 

 

 

със спринцовка и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

прибавянето му към флакона с прахообразния Haemophilus influenzae тип b (HIB). Така

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

получената смес се разклаща добре до пълното разтваряне на прахообразното вещество.

 

 

 

Разтворената ваксина представлява хомогенна мътна бяла суспенсия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иглата, използвана за разтварянето, трябва да се махне и изхвърли,екато се замени с втора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игла за прилагане на ваксината. Ваксината трябва да се инжектира веднага след разтварянето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix не трябва да се прилага на лица със свръхчувствителност към активните вещества

 

 

или някое от помощните вещества.

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с неизвестна етиология,

 

 

Quintanrix е противопоказан, ако детето е прекарало енцефалопатияе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

появила се в рамките на 7 дни след предишна имунизация с ваксина, съдържаща коклюшна

 

 

съставка. При тези обстоятелства, имунизационният курс трябва да продължи с ваксини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срещу дифтерия, тетанус, хепатит В и заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b

 

(HIB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

трябва да бъде отложено при лица,

 

 

 

Както при други ваксини, прилагането на Quintanrix

 

 

 

страдащи от остри тежки фебрилни заболявания. Наличието на лека инфекция като настинка

 

 

не е противопоказание за ваксинация.

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако е наблюдавана някоя от следните реакциит

във времето след прилагане на Quintanrix,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решението за приложение на следващий

дози ваксина, съдържащи коклюшна съставка, трябва да

се подложи на внимателна преценка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура ≥ 40,0°С, проявилак

се в рамките на 48 часа след ваксинацията, без да е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установена друга причина, за наличието й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колапс или подобно натшок състояние (хипотоничен-хипореспонсивен епизод) в рамките

 

на 48 часа след ваксинацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат плач, продължаващ ≥ 3 часа, появил се в рамките на 48 часа след

 

 

 

 

ваксинацията.

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гърчове с или безо повишаване на температурата, появили се в рамките на 3 дни след

 

 

 

 

ваксинацията.р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

обстоятелства като широко разпространение на коклюш, когато

 

 

 

Може да съществуватп

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенциалните преимущества са повече от възможните рискове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както при всички инжекционни ваксини, винаги трябва да има готовност за подходящо лечение

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и наблюдение, в случай на рядка анафилактична реакция вследствие приложението на

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix е за дълбоко интрамускулно инжектиране, за предпочитане в антеролатералната част

на бедротоа

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прие

никакви обстоятелства Quintanrix не трябва да се прилага вътресъдово.

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

 

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.а

-

Запазете тази листовка, докато Вашето дете приключи пълния курс на ваксинация. Можеб

 

да имате нужда да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

-

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевтр.

-

Това лекарство е предписано на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хорат.

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

1.

Какво представлява Quintanrix и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

2.

Преди на детето Ви да бъде поставен Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Как да използвате Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Съхранение на Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix прах и суспенсия за инжекционна суспенсия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphteria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and Haemophilus type b conjugate

vaccine (adsorbed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (цялоклетъчна), хепатит B (р-ДНК) и

конюгатна срещу хемофилус тип b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активните вещества, които се съдържат в 1 доза (0,5е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ml) Quintanrix са:

 

 

 

 

 

Дифтериен токсоид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не по-малко от 30 Международни Единици

 

Тетаничен токсоид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не по-малко от 60 Международни Единици

 

Инактивирана Bordetella pertussis 2

 

 

 

не по-малко от 4 Международни Единици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 микрограма

 

Хепатит B повърхностен антиген (р-ДНК) 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полизахарид от Haemophilus influenzae тип b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(полирибозилрибитол фосфат)

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 микрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 микрограма

 

конюгиран с тетаничен токсоид като носител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо: 0,26 милиграма Al3+

 

1 адсорбирани върху хидратиранталуминиев фосфат

 

 

 

2 адсорбирани върху алуминиевй

фосфат

 

 

 

 

 

 

Общо: 0,40 милиграма Al3+

 

3 произведен в клетки Saccharomyces cerevisiae чрез рекомбинантна ДНК технология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са: лактоза, тиомерсал (консервант), натриев хлорид и

Другите съставки на ваксината,

 

вода за инжекции.

 

 

к

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешениетоу

за употреба и призводител: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

 

 

р

о

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАн

 

QUINTANRIX И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix евбяла леко млекоподобна течност, получена чрез смесване на съдържанието на

шишенцетот

с течната съставка дифтерия (D), тетанус (T), цели клетки коклюш (Pw) и хепатит

B (HBV)с (DTPw-HBV) със съдържанието на шишенцето с прахообразен Haemophilus

 

influenzaeр

тип b (HIB). Двете съставки са в стъклени флакони, съдържащи по 2 дози или по 10

дозиаи трябва да се смесят преди ваксината да се приложи на детето ви.

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrixе

се предлага в следните опаковки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2 дози:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

р

 

 

 

Не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифтерия: Засяга главно дихателните пътища и понякога кожата. Най-общо,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дихателните пътища се възпаляват (отичат), което води до силно затруднено дишане и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понякога до задушаване. Дифтерийните бактерии отделят и токсин (отрова), който може

 

 

 

 

 

да причини нервно увреждане, проблеми със сърцето и дори смъртш .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетанус: Бактерията, причиняваща тетанус, навлиза в организмар

през порязвания,

 

 

 

 

 

 

 

 

одрасквания или рани на кожата. Рани, които са особено податливиз

на инфекция са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изгаряния, счупвания, дълбоки рани или рани, замърсениа с пръст, прах, конска тор или

 

 

 

 

 

 

дървени трески. Тетаничните бактерии освобождават токсин (отрова), който може да

 

 

 

 

 

 

причини сковаване на мускулите, болезнени мускулни спазми, гърчове и дори смърт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мускулните спазми могат да бъдат толкова силни, ече да доведат до счупвания на

 

 

 

 

 

 

 

 

гръбначния стълб.

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш (магарешка кашлица): Коклюшът е силно заразна болест. Засяга дихателните

 

 

 

 

 

 

пътища, причинявайки тежки пристъпи на екашлица, която може да наруши нормалното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

“магарешка кашлица”. Може да продължи

 

 

 

 

 

дишане. Кашлицата е характерна и се наричач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 месеца или по-дълго. Коклюшната инфекция може да доведе също до инфекция на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ушите, бронхит, който може да продължи дълго, пневмония, припадъци, мозъчни

 

 

 

 

 

 

 

 

увреждания и дори смърт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хепатит В: инфекцията с вируса на хепатит В може да доведе до възпаление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(увеличаване) на черния дроб. йВирусът се открива в телесните течности като кръв,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

слюнка (храчки) на заразените хора. Симптомите могат да

 

 

 

 

 

сперма, вагинален секрет илио

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не се проявят за 6 седмици до 6 месеца след заразяването. Понякога хората, които са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заразени, не изглеждат и не се чувстват болни. При други се наблюдават леки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грипоподобни симптоми, но някои хора могат да се разболеят много тежко. Те могат да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са крайно уморени, да имат тъмна урина, бледи изпражнения, жълтеникава кожа и/или

 

 

 

 

 

 

очи (жълтеница) и други симптоми, които вероятно да налагат постъпване в болница.

 

 

 

 

 

 

Повечето възрастнио

се възстановяват от заболяването напълно, но някои хора, особено

 

 

 

 

 

 

деца, при коитор може дори да няма симптоми, могат да останат заразени. Те се наричат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носители напвируса на хепатит B. Носителите на вируса на хепатит B могат да заразяват

 

 

 

 

 

 

 

 

в е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

други хора през живота си. Те са подложени на риск от сериозно заболяване на черния

 

 

 

 

 

 

дроб като цироза и рак на черния дроб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haemophilus influenzae тип b (HIB): инфекцията с Haemophilus influenzae тип b (HIB)

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

най-често води до мозъчно възпаление (оток). Може да се наблюдават няколко типа

 

 

 

 

 

к

сериозни усложнения като умствено изоставане, церебрална парализа, глухота, епилепсия

 

е

или частична слепота. Haemophilus influenzae тип b (HIB) причинява също така и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

възпаление на гърлото. В някои случаи това може да доведе до смърт от задушаване. По-

 

 

рядко бактерията може да засегне и кръвта, сърцето, белите дробове, костите, ставите и тъканите на окото и устата.

 

Ваксинацията е най-добрия начин за защита срещу тези заболявания. Ваксината не може да

 

а

 

причини дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В или Haemophilus

 

 

 

 

 

 

 

influenzae тип b заболявания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хепатит B и Haemophilus influenzae тип b съставките на Quintanrix могат да предпазят дететобви

 

само от инфекции, причинявани от вируса на хепатит B или от Haemophilus influenzae тип b.е

Те

 

не могат да предпазят детето Ви от други инфекции, които засягат черния дроб или от

р

 

 

 

инфекции, причинени от различни от Haemophilus influenzae тип b бактерии, или от менингитт

,

 

предизвикан от други микроорганизми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

ПРЕДИ НА ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН QUINTANRIX

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В посочените по-долу случаи Quintanrix не трябва да се прилага на Вашето дете. Трябва

 

да кажете на Вашия лекар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето ви е имало здравословни проблеми след предшестващо прилагане на ваксина.

 

 

 

ако детето Ви е имало алергична реакция към Quintanrix или къмш

някоя от съставките на

 

 

 

 

ваксината. Лекарствените и помощните вещества, които се съдържате

в Quintanrix са

 

 

 

 

 

 

посочени в началото на тази листовка. Симптомите на алергичнар

реакция могат да

 

 

 

 

 

 

 

включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането изподуване на лицето или езика

 

 

 

ако детето Ви е имало алергична реакция след приложениеа

на друга ваксина срещу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатитр

В или срещу заболявания,

 

 

 

 

 

причинени от Haemophilus influenzae тип b.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система (като повтарящи се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гърчове, нарушение на съзнанието) в рамките на 7 дни след предишно приложение на

 

 

 

 

 

 

ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над 38°С). При тези случаи

 

 

 

 

 

 

ваксинацията трябва да се отложи, докато дететое

Ви не се възстанови. Леките инфекции

 

 

 

 

като настинки не би трябвало да представляватч

проблем, но въпреки това уведомете

 

 

 

 

 

лекаря преди ваксинация.

 

 

 

 

о

е

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако детето Ви има алергии, за които знаетев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При посочените по-долу случаи Вашият лекар може да определи подходящите време и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема на ваксиниране на детето Ви. Уведомете Вашия лекар, ако:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето ви е имало здравословни проблеми след предишно приложение на Quintanrix или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друга ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица), главно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока температура (повече от 40°С), проявила се в рамките на 48 часа след

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксинацията

д

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колапс или подобно на шок състояние в рамките на 48 часа след ваксинацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат плач, продължаващ повече от 3 часа, появил се в рамките на 48 часа след

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваксинацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гърчове/припадъци с или без висока температура, появили се в рамките на 3 дни след

 

 

 

 

ваксинацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето Ви има нарушения в кръвосъсирването или лесно получава кръвонасядания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(синини).н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детето Ви е предразположено към гърчове, дължащи се на висока температура, или Ви е

 

 

 

 

известно, че в семейството е имало такива случаи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дететот

Ви приема някакви други лекарства или наскоро е било ваксинирано с друга

 

 

 

 

 

а

ваксинас

. Вашият лекар ще Ви каже какво да направите, когато Quintanrix трябва да се

 

 

 

е

к

рприложи заедно с друга ваксина или лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

Важна информация за някои от съставките на Quintanrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Този лекарствен продукт съдържа тиомерсал като консервант и детето Ви може да развие

е

б

алергична реакция. Уведомете Вашия лекар, ако детето Ви има някакви алергии, за които

знаете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

 

 

3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ QUINTANRIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Вашето дете ще бъдат направени общо три инжекции с интервал от най-малко един месец

 

между всяка една от тях. За всяка инжекция е необходимо отделно посещение приу лекаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Първата инжекция може да бъде направена след 6-седмична възраст. Ще бъдете уведомени от

 

лекаря или медицинската сестра относно по-нататъшните посещения за следващитеа

дози

 

 

 

 

ваксина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

мускула.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарят или медицинската сестра ще инжектират на детето ви Quintanrix в

 

 

 

 

 

 

Лекарят ще ви уведоми, ако са необходими допълнителни дози.

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, посъветвайте се с

 

 

 

Ако детето ви пропусне някоя от инжекциите по схемата за ваксинацияе

 

 

 

лекаря и си уговорете друго посещение при него.

 

 

 

р

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На детето Ви трябва да бъде направен пълният ваксинационен курс, състоящ се от три

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инжекции. В противен случай, не може да се гарантира пълна защита срещу заболяванията, от

 

които предпазва тази ваксина.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваксината не трябва никога да се прилага във вена.

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка ваксина може да има някои нежелани ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на клиничните изпитвания с Quintanrix са наблюдавани следните нежелани ефекти:

 

Много чести (при повече от 1 нат10 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

на мястото на инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болка, зачервяване и подуваней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена температура (повечео

от 37,5°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздразнителност

к

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загуба на апетит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сънливост

 

д

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести (при по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индурация (твърда бучка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена температура (повече от 39°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 10 000 дози ваксина):

 

 

 

 

 

 

Редки (при по-малко от 1 на 1 000, но повече от 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронхит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашлица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

тКолапс (отпуснатост) или периоди на безсъзнание или липса на чувствителност

 

 

 

 

р

Припадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много рядко (при по-малко от 1 на 10 000 дози ваксина) са съобщавани кървене и по-лесно

 

 

получаванек

на кръвонасядания от обикновено поради намаляване на броя на кръвните клетки,

 

наречение

тромбоцити, при хепатит B съставката на Quintanrix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

Както при всички инжекционни ваксини, съществува изключително нисък риск от развитие на алергични реакции. Това може да са ограничени или широко разпространени обриви, които

могат да сърбят или да образуват мехурчета, подуване на очите и лицето, затруднения в

 

 

 

дишането и преглъщането, внезапно падане на кръвното налягане и загуба на съзнанието. Тезиа

реакции могат да се развият преди да сте напуснали кабинета на лекаря. Въпреки това, при

е

б

всички случаи трябва да потърсите незабавно лечение.