Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revasc (desirudin) – листовка - B01AE01

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRevasc
ATC кодB01AE01
Веществоdesirudin
ПроизводителCanyon Pharmaceuticals Ltd.
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Revasc 15 mg/0,5 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор
Desirudin (Дезирудин)

 

а

к

е

 

Л

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

-

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

-

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или медицинска

 

 

 

 

 

 

сестра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тази листовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Какво представлява Revasc и за какво се използва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Преди да използвате Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Как да използвате Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Съхранение на Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REVASC И ЗА КАКВОнеСЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общоприетото наименование на активното вещество в Revasc е дезирудин.

Дезирудин е

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомбинантен ДНК продукт, получен от дрожд

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чни клетки. Дезирудин принадлежи към група

 

 

 

 

 

 

лекарства, наречени антикоагуланти, които предпазвате

от образуване на кръвни съсиреци в

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвоносните съдове.

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revasc се използва за предпазване от съсирване на кръвта след елективна операция за смяна на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тазобедрената или колянната става, тъй като могат да се образуват вредни кръвни съсиреци в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвоносните съдове на краката. Той често се дава за няколко дни след операции, тъй като е най-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вероятно съсиреците да се образуват, докато почивате в леглото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ REVASC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не трябва да получавате Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ако сте свръхчувствителни (алергични) към естествен или синтетичен хирудин, включително дезирудин или към някоя от останалите съставки на Revasc

-ако имате силно кървене или имате някакво тежко заболяване, свързано с кървене (напр. хемофилия)

-ако имате сериозно бъбречно или чернодробно заболяване

-ако имате инфекция на сърцето

-ако имате неконтролирано високо кръвно налягане

-ако сте бременна.нр

Обърнете специално внимание при употребата на Revasc

Непременно кажете на Вашия лекар, ако е вероятно да имате повишен риск от кървене, какъвто може да бъде случаят, ако имате или сте имали:

- заболявания, свързани с кървене, или имате фамилна анамнеза за заболяване, свързано с кървене

23

-стомашни язви или някакво друго, свързано с кървене, заболяване на червата

-анамнеза за инсулт или кървене в мозъка или окото

-скорошна операция (включително стоматологична хирургия), биопсия или пробиване на кръвоносен съд през последния месец

-кратък недостиг в оросяването на част от мозъка през последните шест месеца

-кървене в червата или белия дроб през последните три месеца.

 

 

 

 

Рискът Ви от кървене може също да е повишен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

- ако наскоро сте раждали, падали или получили удар по тялото или главата

 

 

 

е

 

 

 

 

- ако вече приемате лекарства, особено такива, разреждащи кръвта (вижте по-долу).

 

 

 

 

 

 

тр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

Ако някое от по-горните условия се отнася за Вас, лекарят или медицинската сестра ще проследяват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

кръвта Ви за активността на съсирване и в зависимост от това може, съответно, да променят дозата

 

 

 

 

или схемата на приложение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Възможна е кръстосана чувствителност към други хирудинови продукти. Трябва също да

 

 

 

 

 

 

информирате Вашия лекар, ако някога сте получавали Revasc, хирудин или хирудинов аналог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

Деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

Липсва опит с Revasc при деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, кажете на Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте при мали други лекарства, включително

 

 

 

 

и лекарства, закупени без рецепта.

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се наложи да се промени дозата, да се вземат другиепредпазни мерки или в някои случаи да

 

 

 

 

се спре приемът на едно от лекарствата. Това се отнасянкакто за лекарствата, отпускани с рецепта,

 

 

 

 

 

така и за тези, отпускани без рецепта, особено за:

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

(варфарин, хепарин и дикумарол)

 

 

 

 

 

 

лекарства, използвани за предпазване от кръвосъсирванее

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарства, които повлияват функцията на тромбоцитите (частици в кръвта, участващи в

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвосъсирването), напр. ацетилсалициловао

киселина, вещество, налично в много лекарствени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукти, използвани за облекчаване на болката или за понижаване на температурата, и други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нестероидни противовъзпалителни средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност и кърмене

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не трябва да получавате кRevasc, ако сте бременна. Revasc може да причини сериозно увреждане на

 

 

 

 

Вашето бебе. Затова еуважно да кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забременеете. Ако сте в детеродна възраст, Вашият лекар може да направи тест за бременност, за да

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се увери, че не сте бременна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчва се да не кърмете по време на лечението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тКАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ REVASC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рЩе получавате Revasc като инжекция под кожата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Приложението става чрез подкожна инжекция, за предпочитане на корема. Инжекциите трябва да се

е

 

 

 

 

поставят поне на четири, редуващи се, различни места.

Първата инжекция трябва да се приложи 5 до

Л

 

 

 

15 минути преди операцията, но след въвеждане на регионална блокова анестезия, ако се използва такава. После лечението с дезирудин се продължава два пъти дневно след операцията за 9 до максимум 12 дни или докато пациентът стане напълно подвижен, в зависимост от това, кое настъпи първо. Понастоящем липсва клиничен опит в подкрепа на употребата на Revasc повече от 12 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашите лекар, медицинска сестра или фармацевт.
24
Обичайна дозировка

Винаги приемайте Revasc точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте

 

 

 

Вашия лекар или фармацевт. Обичайната дозировка е 15 mg, инжектирани два пъти на ден за 9 дни

 

 

 

 

до максимум 12 дни. Ще получите първата инжекция в рамките на 5 до 15 минути преди операцията.

 

 

 

Ако имате нужда от лечение за повече от 12 дни, лекарят може да Ви прехвърли на друго подобно

 

 

 

 

а

лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате бъбречно или чернодробно заболяване, лекарят или медицинската сестра ще проследяват

 

 

б

 

е

 

кръвта Ви за активността на съсирването и в зависимост от това може, съответно, да променят доза а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

или схемата на приложение.

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако Ви е поставена по-голяма от необходимата доза

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предозирането с Revasc може да доведе до кървене. Ако това настъпи, Revasc ще бъде спряна

и ще се

 

 

 

 

започне лечение за кървенето.

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте пропуснали доза

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако е пропусната доза от това лекарство, то трябва да Ви бъде дадена колкотоее възможно по-скоро.

 

 

 

 

Ако почти е време за следващата доза, ще прескочите пропуснатата до ари ще се върнете към

 

 

 

 

 

 

 

нормалната схема на дозиране. Дозата не трябва да се удвоява.

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

Както всички лекарства, Revasc може да предизвика нежеланин

реакции, въпреки че не всеки ги

 

 

 

получава. Някои от тези нежелани реакции може да са подобни на ефектите от операцията. Най-

 

 

 

вероятната нежелана реакция е кървене.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

Кажете на лекаря или медицинската сестра, колкото е възможно по-скоро, ако настъпи някоя от

 

 

 

следните нежелани реакции, някои от кои

могат да се объркат с нежеланите реакции от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

операцията:

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Често съобщавани нежелани реа ции (с вероятност да засегнат между 1 на 10 и 1 на 100

 

 

 

пациенти):

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необичайна умора или слабостт(анемия), гадене, сълзене на течност от раните, ниско кръвно

 

 

 

налягане, повишена телеснактемпература, възпаление на вените, понякога придружено от съсирек,

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

втвърдяване на мястото на инжектиране, синини, подуване на долните части на краката, причинено

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от задържане на течн сти, нефатални алергични реакции.

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести нежелани реакции (с вероятност да засегнат между 1 на 100 и 1 на 1 000 пациенти):

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повише ие а чернодробните ензими, замайване, безсъние, объркване, задъхване, повръщане (с или

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без кръв), запек, кръв в урината, затруднение при уриниране, обрив, сърбеж (уртикария), ниски нива

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на калий в кръвта, парещо чувство при уриниране, придружено от по-чести позиви за уриниране,

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бавнотзарастване на раните, кръвотечение от носа, високо кръвно налягане, болка (в т.ч. болка в

 

 

 

ксаката, стомаха и/или гръдния кош).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Редки нежелани реакции (с вероятност да засегнат между 1 на 1 000 и 1 на 10 000 пациенти):

 

При повторно излагане се откриват антихирудинови антитела.

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

Съобщават се отделни случаи на фатално кървене.

 

 

 

 

 

 

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА REVASC

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

 

 

 

Не използвайте Revasc след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и опаковката.

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

Да не се съхранява над 25°C. Съхранявайте флакона и ампулата в картонената кутия.

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След разтваряне се препоръчва незабавна употреба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

Стабилност при употреба, обаче, е доказана за

 

 

 

 

 

 

 

24 часа между 2°C и 8°C (в хладилник).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте Revasc, ако забележите, че инжекционният разтвор съдържа видими частици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъциа .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат

 

 

 

 

 

 

 

за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво съдържа Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активната съставка е дезирудин (15 mg/0,5 ml прах).

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другите съставки в праха са магнезиев хлорид и натриев хидроксид. Съставките в разтворителя са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манитол и вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информация относно някои от съставките на Revasc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този медицински продукт съдържа по-малко оте1 mmol натрий (23 mg) на 0,5 ml, т.е. на практика не

 

 

 

 

 

 

съдържа натрий.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изглежда Revasc и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revasc се състои от флакон, съдържащ бял прах и ампула, съдържаща бистър, безцветен разтворител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за инжекционен разтвор.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове опаковки:

 

 

1кфлакон и 1 ампула в една опаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

у2 флакона и 2 ампули в една опаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

10 флакона и 10 ампули в една опаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прит жат л на разрешението за употреба и производител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежателят на разрешението за употреба е:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

Pharmaceuticals Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canyonс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

7th Floor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

52-54 Gracechurch Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London EC3V 0EH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производителят е:

Canyon Pharmaceuticals GmbH Unter Gereuth 10

D-79353 Bahlingen a.K.

Германия

Дата на последно одобрение на листовката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта