Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – листовка - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоSancuso
ATC кодA04AA02
Веществоgranisetron
ПроизводителKyowa Kirin Limited

Листовка: информация за пациента

SANCUSO 3,1 mg/24 часа трансдермален пластир

Гранисетрон (Granisetron)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява SANCUSO и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате SANCUSO

3.Как да използвате SANCUSO

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате SANCUSO

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява SANCUSO и за какво се използва

Активното вещество в SANCUSO е гранисетрон, който се отнася към група лекарства, наречени лекарства против повръщане и против гадене.

SANCUSO е трансдермален (кожен) пластир, използван за предотвратяване на гадене (повдигане) и повръщане при възрастни, които получават химиотерапевтично лечение (лекарства за лечение на рак), в продължение на 3 до 5 дни, и които имат затруднение с преглъщането на таблетки (например поради болезненост, пресъхване или възпаление на устата или гърлото).

Трябва да говорите с лекар, ако не се чувствате добре или се чувствате по-зле след първия ден от химиотерапията.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате SANCUSO

Не използвайте SANCUSO:

-Ако сте алергични към гранисетрон или някое от помощните вещества на това лекарство (изброени в точка 6)

-Ако сте алергични към някакви други лекарства против повръщане, чиито имена завършват на “-сетрон”, например ондансетрон.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да използвате това лекарство, ако някое от следните условия се отнася за Вас:

-ако Ви е известно, че имате някакви сърдечни заболявания

-ако имате болка в стомаха или стомахът Ви е подут

-ако имате някакви проблеми с бъбреците или черния дроб.

Това лекарството може да не действа толкова добре и/или може да засегне кожата Ви, ако е изложена на директна слънчева светлина или на светлината от кварцови лампи или солариуми. Важно е да направите следното:

-докато носите трансдермалния пластир, го дръжте покрит от дреха, ако ще бъдете изложени на слънчева светлина или в близост до кварцова лампа, включително солариум

-пазете кожата, върху която е било приложено това лекарство, да е покрита за още 10 дни, след като трансдермалният пластир е свален, за да се предпази от излагане на директна слънчева светлина.

Не е известно как някои дейности като плуването, тежките физически натоварвания или използването на сауна или джакузи, могат да повлияят това лекарство. Избягвайте тези дейности, докато носите трансдермалния пластир. Можете да продължите да се къпете и миете нормално, докато носите трансдермалния пластир.

Трябва да се избягва прилагането на външна топлина, например от грейки/термофори или електрически възглавнички, върху повърхността на трансдермалния пластир.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши под 18 години.

Други лекарства и SANCUSO

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. SANCUSO може да повлияе начина на действие на някои лекарства. Също така някои други лекарства могат да повлияят начина, по който действа SANCUSO. Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, особено ако приемате следните лекарства:

-Парацетамол, използван за лечение на болка.

-Фенобарбитал, използван за лечение на епилепсия.

-Кетоконазол, използван за лечение на гъбични инфекции.

-SSRI (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, включващи флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам.

-SNRI (инхибитори на обратното захващане на серотонина и норадреналина), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, включващи венлафаксин, дулоксетин.

Бременност и кърмене

Не използвайте това лекарство, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар изрично не го е препоръчал.

Спрете да кърмите, докато носите пластира.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

SANCUSO не повлиява или повлиява пренебрежимо Вашата способност за шофиране и работа с машини

3.Как да използвате SANCUSO

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Препоръчителната доза е един единствен трансдермален пластир. Лекарството в трансдермалния пластир преминава постепенно през кожата в тялото Ви и затова пластирът се прилага от 1 до 2 дни (24 до 48 часа) преди началото на химиотерапевтичното лечение.

Това лекарство е предназначено за трансдермално приложение. Това лекарство отдава активното вещество бавно и с постоянна скорост през кожата до кръвообращението Ви за времето, през което носите трансдермалния пластир.

Неща, които трябва да се помнят, когато се използва трансдермалният пластир

-Не оставяйте и не съхранявайте трансдермалния пластир извън запечатаното саше.

-Не режете трансдермалния пластир на по-малки части.

-Използвайте само по един трансдермален пластир.

-Когато свалите трансдермалния пластир, проверете кожата си и уведомете Вашия лекар, ако забележите сериозна кожна реакция (ако кожата Ви е много зачервена, сърбяща или забележите някакви мехури).

-Трансдермалният пластир може да се повлияе от директната слънчева светлина или от излагане на кварцови лампи. Докато носите трансдермалния пластир, трябва да го държите покрит, например с дреха, ако съществува риск от излагане на слънчева светлина или кварцови лампи. Дръжте покрито мястото на приложението за още 10 дни след свалянето на трансдермалния пластир.

-Контактът с вода по време на къпане няма да промени начина, по който действа SANCUSO. Трансдермалният пластир обаче може частично да се отлепи. Опитайте се да избягвате носенето на трансдермалния пластир във вода за дълги периоди от време.

-Липсва информация за ефекта върху трансдермалния пластир на дейности като големи физически натоварвания или ползването на сауна или джакузи. Затова трябва да избягвате тези дейности, докато носите този трансдермален пластир.

-Трябва да избягвате поставяне на външни източници на топлина (например грейки/термофори или електрически възглавнички) върху мястото с трансдермалния пластир.

Кога се прилага и сваля трансдермалният пластир Не изваждайте трансдермалния пластир от сашето, докато не сте готови да го използвате.

Приложете трансдермален пластир поне 1 ден (24 часа) преди планираното начало на химиотерапевтичното лечение. Трансдермалният пластир може да се приложи най-рано 2 дни (48 часа) преди химиотерапията. Носете трансдермалния пластир постоянно по време на Вашата химиотерапия. Трансдермалният пластир може да се носи за максимум 7 дни в зависимост от Вашето химиотерапевтично лечение. Свалете трансдермалния пластир поне 1 ден (24 часа) след завършване на Вашата химиотерапия.

Къде да приложите трансдермалния пластир Поставете трансдермалния пластир върху чиста, суха, здрава част от кожата от външната

страна на мишницата Ви. Ако мишниците Ви не са подходящи за прилагане на трансдермалния пластир, Вашият лекар може да Ви каже да го поставите на корема си. Зоната, която изберете, не трябва да бъде мазна, наскоро бръсната и не трябва да има никакви кожни проблеми като нараняване (порязване или одраскване) или възпаление (зачервяване или обрив). Не поставяйте SANCUSO върху зони, които са били третирани с кремове, масла, лосиони, прахове или друг вид продукти за кожа, които могат да попречат на доброто залепване на трансдермалния пластир върху кожата Ви.

Как да прилагате трансдермалния пластир

1.Извадете едно саше от кутията и го отворете, като използвате определеното място за отваряне. Всяко саше съдържа един трансдермален пластир, залепен върху твърдо пластмасово покритие.

2.Извадете трансдермалния пластир от сашето.

3.Лепящата страна на трансдермалния пластир е покрита с твърдо пластмасово покритие от две части. Огънете трансдермалния пластир през средата и отстранете едната половина на твърдото пластмасово покритие. Внимавайте трансдермалният пластир да не залепне сам за себе си и избягвайте да докосвате лепящата страна на трансдермалния пластир.

4.Докато придържате другата половина на твърдото пластмасово покритие, приложете трансдермалния пластир върху кожата от външната страна на Вашата мишница.

5.Отстранете втората половина от твърдото пластмасово покритие и притиснете здраво на място целия трансдермален пластир с пръсти и го пригладете. Притискайте здраво, за да е сигурно, че е осъществен добър контакт с кожата, особено около ръбовете.

6.Измийте си ръцете след прилагането на трансдермалния пластир.

7.Оставете трансдермалния пластир на мястото му през цялото време, докато приемате химиотерапията.

8.Не използвайте повторно трансдермалния пластир след свалянето му. Вижте по- долу указанията за сваляне и изхвърляне на трансдермалния пластир (вижте точка 5).

След сваляне на трансдермалния пластир

1.Използваният трансдермален пластир все още съдържа известно количество гранисетрон и трябва да се изхвърли незабавно, както е описано в точка 5.

2.След свалянето на трансдермалния пластир може да се окаже, че част от лепкавата материя е останала върху кожата Ви. Внимателно измийте мястото със сапун и вода, за да я отстраните. Спиртът или други течни разтворители като лакочистител могат да причинят възпаление на кожата и не трябва да се използват.

3.Измийте си ръцете.

4.Може да откриете леко зачервяване на кожата, там където е отстранен трансдермалният пластир. Това зачервяване трябва да отшуми с времето. Ако не отшуми, уведомете Вашия лекар.

Ако трансдермалният пластир се отлепи Ако трансдермалният пластир започне да се отлепя, той може да се залепи на същото място на

кожата. Ако е необходимо, използвайте хирургичен бинт или медицинска лепенка, за да задържите трансдермалния пластир на мястото му. Ако трансдермалният пластир се загуби или се повреди, обърнете се към Вашия лекар.

Ако използвали повече от необходимата доза SANCUSO

Ако сте използвали повече от необходимата доза SANCUSO, просто свалете допълнителния(ите) пластир(и) и се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате SANCUSO

Важно е да използвате този лекарствен продукт точно както Ви е казано от Вашия лекар, за да предотвратите гаденето и повръщането след химиотерапията. Ако сте пропуснали да приложите Вашия трансдермален пластир в подходящия момент, приложете го веднага щом си спомните, и уведомете Вашия лекар възможно най-бързо преди започване на химиотерапевтичното лечение.

Ако сте спрели употребата на SANCUSO

Важно е да използвате това лекарство през цялото време на Вашата химиотерапия (до 7 дни), за да се предотврати гадене или повръщане след химиотерапията Ви. Говорете с Вашия лекар, ако искате да свалите пластира преди края на курса на химиотерапевтичното Ви лечение (до 7 дни).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако се лекувате с химиотерапия, която може да Ви причини умерено или тежко гадене е възможно да продължите да повръщате, независимо от лечението с лекарство против повръщане, включително и това лекарство.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако получите запек или стомахът Ви заболи или се подуе. Запекът е честа нежелана реакция и може да засегне до 1 на 10 души.

Свалете трансдермалния пластир и уведомете Вашия лекар, ако забележите сериозна нежелана реакция (ако кожата Ви е силно зачервена, сърбяща или забележите някакви мехури). Кожните реакции на мястото на приложение като възпаление, сърбеж или зачервяване не са чести и могат да засегнат до 1 на 100 души.

Други възможни нежелани реакции:

Нечести нежелани реакции са:

-главоболие, „световъртеж” дори когато стоите неподвижно (вертиго)

-понижен апетит, загуба на тегло

-зачервяване

-повдигане, гадене, сухота в устата

-болка в ставите

-подуване поради задържане на течности (едем)

-промени в чернодробните функционални показатели (ако Ви се правят кръвни изследвания, уведомете лекаря или медицинската сестра, че получавате SANCUSO).

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души) са:

-неестествени движения на мускулите (като треперене, скованост на мускулите и контракции на мускулите).

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

-Алергични реакции на кожата. Признаците могат да включват червени, надигнати, сърбящи подутини.

Други възможни нежелани реакции, свързани с продукти, съдържащи гранисетрон (с неизвестна честота):

-Алергични реакции, включително уртикария (сърбеж, зачервяване, надигнат кожен обрив) и анафилаксия (сериозна алергична реакция, която може да включва внезапна поява на хрипове, затруднено дишане, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж)

-Безсъние/нарушен сън

-Прекомерна сънливост

-Удължен QT-интервал в ЕКГ (промени в сърдечната честота (ЕКГ), показващ нарушение на сърдечния ритъм)

-Запек

-Диария

-Липса на енергия/слабост/загуба на сила

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия/Вашата лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате SANCUSO

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето след „Годен до:“ и „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Използваните трансдермални пластири все още съдържат активни съставки, които могат да са вредни за други. Прегънете трансдермалния пластир наполовина с лепящата страна навътре и го изхвърлете на безопасно място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа SANCUSO

-Активното вещество е гранисетрон. Всеки трансдермален пластир от 52 cm2 съдържа

-34,3 mg гранисетрон и освобождава 3,1 mg гранисетрон за 24 часа.

-Другите съставки са:

-Адхезив за трансдермалния пластир: акрилат-винилацетат съполимер

-Покриващ слой: полиестер

-Твърдо пластмасово покритие: силиконизиран полиестер

Как изглежда SANCUSO и какво съдържа опаковката

SANCUSO е тънък, прозрачен трансдермален пластир с правоъгълна форма и заоблени ъгли, залепен върху твърдо пластмасово покритие. Трансдермалният пластир е опакован в саше. Всяка картонена опаковка съдържа по един трансдермален пластир.

Притежател на разрешението за употреба

Kyowa Kirin Ltd

Galabank Business

Park Galashiels TD1 1QH

Обединено кралство Тел.: +44 (0)1896 664000 Факс: +44 (0)1896 664001

Производител

Pharbil Waltrop GmbH (филиал на NextPharma) Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Kyowa Kirin Ltd

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

България

Kyowa Kirin Ltd

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Danmark

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB Tlf: + 46 8 50 90 74 10

Deutschland

Kyowa Kirin GmbH

Eesti

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Ελλάδα

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ Τηλ. + 30 2102711020

España

Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L.U.

Tel: +34 91 534 37 10

France

Kyowa Kirin Pharma SAS

Tél: +33 (0)1 55 39 14 30

Hrvatska

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Ireland

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Ísland

Kyowa Kirin Ltd

Sími: +44 (0)1896 664000

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 66400

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Magyarország

Kyowa Kirin Ltd

Tel.: +44 (0)1896 664000

Malta

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Nederland

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Norge

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB Tlf: + 46 8 50 90 74 10

Österreich

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Polska

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 (012) 653 15 71

Portugal

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

România

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l.,

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: + 358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: +357 22 283565

Tel: + 46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта