Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – листовка - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоSomavert
ATC кодH01AX01
Веществоpegvisomant
ПроизводителPfizer Limited

Листовка: информация за потребителя

SOMAVERT 10 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 15 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 20 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 25 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 30 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

Пегвисомант (Pegvisomant)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява SOMAVERT и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате SOMAVERT

3.Как да използвате SOMAVERT

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате SOMAVERT

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява SOMAVERT и за какво се използва

SOMAVERT се използва за лечение на акромегалия – хормонално разстройство, произтичащо от повишената секреция на растежен хормон (РХ) и ИРФ-І (инсулиноподобни растежни фактори), което се характеризира с прекомерен растеж на костите, подуване на меките тъкани, заболяване на сърцето и свързани с това нарушения.

Активното вещество в SOMAVERT, пегвисомант, е известно като рецепторен антагонист на растежния хормон. Тези вещества намаляват действието на РХ и нивата на ИРФ-І, циркулиращи в кръвта.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате SOMAVERT

Не използвайте SOMAVERT:

Ако сте алергични към пегвисомант или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате SOMAVERT.

-Ако, докато употребявате SOMAVERT, усетите нарушение на зрението или главоболие, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар.

-Вашият лекар или медицинска сестра ще следи нивата на ИРФ-І (инсулиноподобни растежни фактори), циркулиращи в кръвта и, ако е необходимо, ще адаптира дозата на

SOMAVERT.

-Вашият лекар трябва също да следи аденома Ви (доброкачествен тумор).

-Вашият лекар или медицинска сестра ще следи нивото на чернодробните ензими в кръвта на всеки 4-6 седмици за първите шест месеца от лечението със SOMAVERT. Приложението на SOMAVERT трябва да се прекъсне при наличието на признаци за чернодробно заболяване.

-Ако имате диабет, може да се наложи Вашият лекар да коригира количеството инсулин или други лекарства, които приемате.

-Жените трябва да използват надеждна контрацепция, тъй като плодовитостта може да се повиши. Вижте също раздела относно бременност по-долу.

Други лекарства и SOMAVERT

Трябва да информирате Вашия лекар, ако преди това сте приемали други лекарства за лечение на акромегалия или лекарства за лечение на диабет.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате или наскоро сте използвали други лекарства.

Като част от лечението е възможно да получавате други лекарства. Важно е да продължите да приемате всички лекарства, както и SOMAVERT, освен ако Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра не Ви е казал друго.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ефектите на SOMAVERT при бременни жени не са известни и по тази причина употребата на това лекарство при бременни жени не се препоръчва. Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали пегвисомант преминава в кърмата. Не трябва да кърмите, докато приемате SOMAVERT, освен ако Вашият лекар не го е обсъдил с Вас.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани изпитвания за ефектите върху шофирането и работата с машини.

SOMAVERT съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mg натрий на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

3.Как да използвате SOMAVERT

Винаги инжектирайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще приложи начална доза от 80 mg пегвисомант подкожно (точно под кожата). След това обичайната дневна доза на пегвисомант е 10 mg, която се прилага като подкожна инжекция (точно под кожата).

На всеки четири до шест седмици, въз основа на така наречените серумни нива на ИРХ-І, Вашият лекар ще прави съответни корекции на дозата чрез увеличения по 5 mg пегвисомант/ден за поддържане на оптимален терапевтичен отговор.

Начин на прилагане и път на въвеждане

SOMAVERT се инжектира под кожата. Инжекцията може да бъде направена от Вас самия или от друго лице, например Вашият лекар или негов помощник. Трябва да се следват подробните

указания за начина на инжектиране, дадени в края на тази листовка. Трябва да продължите да инжектирате това лекарство толкова дълго, колкото е определил Вашият лекар.

Преди употреба това лекарство трябва да бъде разтворено. Инжекцията не трябва да се смесва в една и съща спринцовка или флакон с което и да е друго лекарство.

На мястото на инжектиране може да се натрупа мастна тъкан от кожата. За да се избегне това, всеки път избирайте различно място за Вашата инжекция, както е описано в Стъпка 2 от точка „Указания за приготвяне и поставяне на инжекцията Somavert” на тази листовка. Това дава на Вашата кожа и на подкожната Ви област време да се възстанови от една инжекция преди да получи друга на същото място.

Ако имате впечатление, че ефектът на това лекарство е прекалено силен или прекалено слаб, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте инжектирали повече от необходимата доза SOMAVERT

Ако случайно инжектирате по-голямо количество SOMAVERT от назначеното от Вашия лекар, малко вероятно е това да доведе до сериозни последствия, но въпреки това трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате SOMAVERT

Ако забравите да си приложите инжекция, трябва да инжектирате следващата доза веднага щом се сетите и след това да продължите инжекциите със SOMAVERT по начина, предписан от Вашия лекар. Не си инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснати единични дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При някои пациенти, приемащи SOMAVERT, са докладвани леки до сериозни алергични (анафилактични) реакции. Симптомите на сериозна алергична реакция може да включват едно или повече от следните: подуване на лицето, езика, устните или гърлото; хриптене или затруднено дишане (спазъм на ларинкса); кожен обрив по цялото тяло, копривна треска (уртикария) или сърбеж; или замаяност. Ако се появи някой от тези симптоми, веднага се свържете с Вашия лекар.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

Главоболие

Диария

Болка в ставите

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души:

Задух

Повишени нива на вещества, които измерват функцията на черния дроб. Те могат да се наблюдават в резултатите от кръвни тестове

Кръв в урината

Повишено кръвно налягане

Запек, гадене, повръщане, подуване, нарушено храносмилане, газове

Замаяност, сънливост, неконтролирано треперене, намалена чувствителност при допир

Образуване на синини или кървене на мястото на инжектиране, болезненост или подуване на мястото на инжектиране, натрупване на масти под повърхността на кожата на мястото на инжектиране, подуване на крайниците, слабост, треска

Изпотяване, сърбеж, обрив, склонност към образуване на синини

Мускулна болка, артрит

Повишен холестерол в кръвта, наддаване на тегло, повишена кръвна захар, понижена кръвна захар

Грипоподобно заболяване, умора

Патологични сънища

Болка в очите

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души:

Алергична реакция след приложение (треска, обрив, пруритус, а в тежки случаи, затруднено дишане, бързо подуване на кожата, изискващи спешни медицински грижи) Може да се появи незабавно или няколко дни след приложение

Белтък в урината, повишено отделяне на урина, проблеми с бъбреците

Липса на интерес, чувство на обърканост, повишено сексуално желание, пристъп на паника, загуба на памет, проблеми със съня

Понижени тромбоцити в кръвта, повишени или намалени бели клетки в кръвта, склонност към кървене

Необичайно усещане, нарушено оздравяване

Преумора на очите, проблеми с вътрешното ухо

Подуване на лицето, суха кожа, нощно изпотяване, зачервяване на кожата (еритем), надигнат сърбящ обрив по кожата (уртикария)

Повишени мастни вещества в кръвта, повишен апетит

Сухота в устата, повишено слюноотделяне, проблеми със зъбите, хемороиди

Промяна на вкуса, мигрена

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

Гняв

Тежък задух (ларингоспазъм)

Бързо подуване на кожата и подлежащите тъкани и лигавиците (ангиоедем)

Около 17% от пациентите развиват антитела срещу растежния хормон по време на лечението. Антителата не изглежда да пречат на действието на това лекарство.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате SOMAVERT

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона и картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºС – 8ºС). Да не се замразява. Съхранявайте флакона(ите) и предварително напълнената(ите) спринцовка(и) в картонената опаковка, за да се предпазят от светлина.

След приготвяне на разтвора SOMAVERT той трябва да бъде използван веднага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът е мътен или съдържа частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа SOMAVERT

-Активното вещество е пегвисомант.

-SOMAVERT 10 mg: Един флакон с прах съдържа 10 mg пегвисомант. След разтваряне с

1ml разтворител, 1 ml от разтвора съдържа 10 mg пегвисомант.

-SOMAVERT 15 mg: Един флакон с прах съдържа 15 mg пегвисомант. След разтваряне с

1ml разтворител, 1 ml от разтвора съдържа 15 mg пегвисомант.

-SOMAVERT 20 mg: Един флакон с прах съдържа 20 mg пегвисомант. След разтваряне с

1ml разтворител, 1 ml от разтвора съдържа 20 mg пегвисомант.

-SOMAVERT 25 mg: Един флакон с прах съдържа 25 mg пегвисомант. След разтваряне с

1ml разтворител, 1 ml от разтвора съдържа 25 mg пегвисомант.

-SOMAVERT 30 mg: Един флакон с прах съдържа 30 mg пегвисомант. След разтваряне с

1ml разтворител, 1 ml от разтвора съдържа 30 mg пегвисомант.

-Другите съставки са глицин, манитол (Е421), динатриев фосфат безводен и натриев дихидрогенфосфат монохидрат.

-Разтворителят е вода за инжекции.

Как изглежда SOMAVERT и какво съдържа опаковката

SOMAVERT се предлага като прах и разтворител за инжекции (10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg или 30 mg пегвисомант във флакон и 1 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка). Опаковки по 1 и/или по 30. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба Прахът е бял, а разтворителят е бистър и безцветен.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Великобритания

Производител:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12

2870 Puurs

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxemburg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: + 421 2 3355 5500

+44 (0)1304 616161

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: +39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 55052000

Κύπρος

United Kingdom

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Somavert прах във флакон с разтворител в предварително напълнена спринцовка

пегвисомант за инжекция Само за подкожни инжекции еднодозов флакон

Somavert се доставя във флакон като компресиран бял прах. Трябва да смесите Somavert с течност (разредител), преди да можете да го използвате.

Течността се доставя в предварително напълнена спринцовка, обозначена с „ Разтворител за

Somavert“.

Не използвайте никаква друга течност за смесване със Somavert.

Важно е да не се опитвате да поставите инжекция на себе си или на друго лице, освен ако Вашият медицински специалист не Ви е обучил за това.

Съхранявайте цялата опаковка в хладилник при 2°C до 8°C и далеч от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

1.Необходими неща

Единична опаковка Somavert, съдържаща:

Флакон с прах Somavert.

Предварително напълнена спринцовка с разтворител.

Обезопасена игла.

Ще са Ви необходими също:

Памучен тампон.

Тампон, напоен със спирт.

Подходящ контейнер за остри предмети.

Необходими неща

запушалка на флакона (с отстранена

капачка на флакона)

Флакон

капачка на флакона

срок на годност

отвор в запушалката

предпазно капаче на

цилиндър

спринцовката

 

предпазител на иглата

бутало

място за хващане

 

Обезопасена

капачка на иглата

игла

пръстен на

Спринцовка

спринцовката

 

2.Подготвяне

Преди да започнете:

Смесвайте Somavert с разтворителя, само когато сте готови да инжектирате дозата си.

Извадете единична опаковка Somavert от хладилника и я оставете да достигне стайна температура на безопасно място.

Измийте ръцете си със сапун и вода и ги подсушете старателно.

Отворете опаковката на спринцовката и обезопасената игла, за да е по-лесно да извадите всяка от тях, докато се подготвяте за инжекцията.

Не използвайте спринцовката или флакона, ако:

o са повредени или неизправни; o срокът на годност е изтекъл;

oе била замразена, дори ако след това е размразена (само за спринцовката).

3.Избиране на област за инжектиране

Избиране на област за инжектиране

Ръце и долна част

на гърба:

Задна горна област на ръцете (отнася се само за медицински специалист или полагащо грижи лице)

Корем:

Да бъде на поне 5 cm от пъпа

Бедра

Избирайте различно място в рамките на областта за всяка инжекция.

Избягвайте области, в които има кости, или области, които са насинени, зачервени, болезнени или твърди, или области с белези или кожни заболявания.

Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт, съгласно указанията на Вашия медицински специалист.

Оставете мястото за инжектиране да изсъхне.

4.Отстраняване на капачката на флакона

Отстраняване на капачката на флакона

Отстранете капачката на флакона.

Изхвърлете капачката; тя не е необходима повече.

Внимание: Не позволявайте запушалката на флакона да се докосва до други предмети.

5.Отстраняване на капачката на спринцовката

Отстраняване на капач-

ката на спринцовката

Отчупване

Отчупете капачката на спринцовката. Възможно е да е необходимо по-голямо усилие за отчупването, отколкото може да очаквате.

Изхвърлете капачката на спринцовката – тя не е необходима повече.

Дръжте спринцовката изправена, за да се избегне изтичане.

Внимание: Не позволявайте краят на спринцовката да докосва каквито и да е предмети, когато капачката на спринцовката е отстранена.

6.Поставяне на обезопасената игла

Поставяне на

обезопасената игла

Завийте здраво обезопасената игла на спринцовката докрай.

7.Отстраняване на капачката на иглата

Отстраняване на

капачката на иглата

Отстранете предпазителя на иглата от капачката на иглата.

Внимателно издърпайте капачката на иглата право нагоре.

Изхвърлете капачката на иглата – тя не е необходима повече. Внимание: Не позволявайте иглата да се докосва до каквото и да е.

8.Въвеждане на иглата

Въвеждане на иглата

Пробийте с иглата центъра на запушалката на флакона, както е показано.

Поддържайте спринцовката, докато иглата е в запушалката на флакона, за да се предотврати огъване на иглата.

9.Добавяне на течността

Добавяне на течността

Наклонете флакона и спринцовката под ъгъл, както е показано.

Натиснете бавно буталото надолу, докато цялата течност влезе във флакона.

Внимание: Не впръсквайте течността директно върху праха, тъй като така се образува пяна. Образуването на пяна прави лекарството неизползваемо.

Не изваждайте иглата все още.

10.Смесване на съдържанието на флакона с въртеливи движения

Въртеливи движения

Поддържайте спринцовката и флакона с една ръка, както е показано.

Внимателно завъртете течността, като плъзгате флакона в кръг по равна повърхност.

Продължете да извършвате въртеливи движения до пълното разтваряне на праха. Забележка: Това може да отнеме до 5 минути.

11.Проверка на лекарството

Проверка на

лекарството

Докато иглата е във флакона, огледайте внимателно лекарството. То трябва да е бистро и да не съдържа видими частици.

Да не се използва, ако:

o лекарството е мътно или непрозрачно;

o лекарството има каквото и да е оцветяване;

o съдържа каквито и да е видими частици или има слой от пяна във флакона.

12.Промяна на позицията на иглата

Промяна на

позицията на иглата

Обърнете флакона, така че да може да се вижда отворът в запушалката, както е показано.

Издърпайте надолу иглата, така че върхът й да е в най-долната част на течността. Това ще Ви помогне да изтеглите възможно най-много от течността.

Проверете дали буталото не се е изместило – ако се е изместило, натиснете го отново докрай в спринцовката. По този начин се гарантира, че целият въздух е отстранен от спринцовката, преди да изтеглите дозата.

13.Изтегляне на дозата

Изтегляне на дозата

Бавно издърпайте буталото, за да изтеглите възможно най-много лекарство от флакона.

Забележка: Ако забележите въздух в спринцовката, почукайте цилиндъра, за да изплуват мехурчетата отгоре, след което бавно ги избутайте във флакона.

Извадете иглата от флакона.

14.Въвеждане на иглата

Въвеждане на иглата

Хванете леко между пръстите си кожата на мястото на инжектиране.

Въведете изцяло иглата в кожата.

15.Инжектиране на лекарството

Инжектиране

на лекарството

Натиснете бавно буталото надолу, докато цилиндърът се изпразни. Забележка: Уверете се, че поддържате иглата изцяло въведена.

Отпуснете хванатата кожа и изтеглете иглата право нагоре.

16.Обезопасяване на иглата

Обезопасяване

на иглата

Щракван

Поставете предпазителя на иглата.

Внимателно натиснете, като използвате твърда повърхност, за да заключите предпазителя на място.

Забележка: Ще се чуе щракване при заключване на предпазителя на иглата.

17.Изхвърляне

Изхвърляне

Спринцовката и иглата НИКОГА не трябва да се използват повторно. Изхвърлете иглата и спринцовката съгласно указанията на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт и в съответствие с местното законодателство относно здравето и безопасността.

18.След инжектиране

След инжектиране

Ако е необходимо, използвайте чист памучен тампон и натиснете леко върху мястото на инжектиране.

Не разтривайте областта.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво трябва да направя, ако нещо се е докоснало случайно до запушалката на флакона?

Почистете запушалката на флакона с нов тампон, напоен със спирт, и оставете да изсъхне напълно. Ако не можете да почистите запушалката, не използвайте флакона.

Какво трябва да направя със спринцовката, ако е била изпусната?

Не я използвайте, дори ако изглежда неповредена. Изхвърлете я по същия начин както използваните спринцовки. Ще Ви е необходима друга спринцовка.

Колко пъти мога безопасно да пробия с иглата запушалката на флакона?

Само веднъж. Изваждането и повторното пробиване значително увеличават риска от повреждане на иглата и ще доведат до притъпяването й. Това може да предизвика дискомфорт и да повиши риска от увреждане на кожата и инфекция. Също така съществува риск от загуба на част от лекарството.

Мога ли да разклатя флакона, ако прахът не се е разтворил?

Не, никога на разклащайте флакона. Това може да доведе до разрушаване на лекарството и образуване на пяна. Може да са необходими няколко минути за пълното разтваряне на праха, затова продължете да смесвате съдържанието на флакона с леки въртеливи движения, докато течността се избистри напълно.

Как да разбера дали има пяна във флакона?

Пяната изглежда като натрупване на малки мехурчета, плаващи на повърхността на течността. Не инжектирайте SOMAVERT, ако има пяна.

Малко на брой въздушни мехурчета са

 

Слой от пяна не е допустим

допустими

 

 

 

 

Как да предотвратя образуването на пяна в лекарството?

Натискайте буталото много бавно, така че течността бавно да изтича във флакона. Не впръсквайте течността директно върху праха, тъй като по този начин се образува пяна. С тази техника ще се намали и времето за смесване с въртеливи движения и ще се позволи изтеглянето на повече лекарство.

Виждам въздух в спринцовката. Това нормално ли е?

Малкият брой въздушни мехурчета в течността са нормални и безопасни за инжектиране. Въпреки това, е възможно случайно да се изтегли въздух в спринцовката, който трябва да бъде отстранен преди инжектиране. Мехурчетата или въздушните джобове в горния слой на течността трябва да бъдат избутани обратно във флакона.

Защо не мога да изтегля цялото лекарство от флакона?

Поради формата на флакона малко количество от лекарството ще остане във флакона. Това е нормално. За да се гарантира, че остава съвсем малко количество от лекарството, уверете се, че върхът на иглата се намира възможно най-ниско във флакона, докато изтегляте дозата.

Какво да направя, ако имам някакви съмнения относно лекарството?

Всички въпроси трябва да се отправят към лекар, медицинска сестра или фармацевт, запознати със SOMAVERT.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта