Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – листовка - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Наименование на лекарствотоTadalafil Generics
ATC кодG04BE08
Веществоtadalafil
ПроизводителMYLAN S.A.S

Листовка: информация за пациента

Тадалафил Generics 20 mg филмирани таблетки

тадалафил (tadalafil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Тадалафил Generics и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Тадалафил Generics

3.Как да приемате Тадалафил Generics

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Тадалафил Generics

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Тадалафил Generics и за какво се използва

Тадалафил Generics съдържа активното вещество тадалафил.

Тадалафил Generics е за лечение на белодробна артериална хипертония при възрастни.

Той принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестеразата тип 5 (ФДЕ5), които действат като спомагат за разширяване на кръвоносните съдове в белия Ви дроб, подобрявайки кръвотока. Резултатът от това е подобрена способност за физическа активност.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Тадалафил Generics

Не приемайте Тадалафил Generics:

ако сте алергични към тадалафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако вземате някакъв вид нитрати, като например амилнитрит, които се използват при лечение на гръдна болка. Таданафил е показал, че увеличава ефектите на тези лекарства. Ако приемате някаква форма на нитрат или не сте сигурен, кажете на Вашия лекар.

ако някога сте имали загуба на зрение - състояние, описвано като „инсулт на окото” (неартериитна предна исхемична оптична невропатия - НАИОН)

ако сте преживели коронарен инцидент.през последните 3 месеца

ако имате ниско кръвно налягане

ако Вие приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тробмоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че ФДЕ5 инхибиторите, като Тадалафил Generics, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство ако имате:

някакви проблеми със сърцето, други освен белодробната хипертония

проблеми с кръвното си налягане

някакви наследствени заболявания на очите

аномалия на червените кръвни клетки (сърповидно-клетъчна анемия)

рак на костния мозък (множествен миелом)

рак на кръвните клетки (левкемия)

някакви деформация на пениса или нежелана или постоянна ерекция, продължаваща

повече от 4 часа

сериозен чернодробен проблем

сериозен проблем с бъбреците.

Ако внезапно зрението Ви отслабне или загубите зрение, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Деца и юноши

Това лекарство не е предназначено за употреба от деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Тадалафил Generics

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

НЕ приемайте тези таблетки, ако вече приемате нитрати.

Някои лекарства може да бъдат повлияни от Тадалафил Generics или те може да окажат влияние върху това колко добре ще действа Тадалафил Generics. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вече приемате:

босентан (друго лечение за белодробна артериална хипертония)

нитрати (за гръдна болка)

алфа блокер употребява се за лечение на високо кръвно налягане или проблеми с простата).

риоцигуат

рифампицин (за лечение на бактериални инфекции)

кетoконазол таблетки (за лечение на гъбични инфекции)

ритонавир (за лечение на ХИВ-инфекция)

таблетки за еректилна дисфункция (ФДЕ5-инхибитори).

Тадалафил Generics с алкохол

Консумацията на алкохол може временно да понижи кръвното Ви налягане. Ако сте приели или планирате да приемете Тадалафил Generics, избягвайте прекомерната употребата на алкохол (повече от 5 единици алкохол), тъй като това може да увеличи риска от замайване при изправяне.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Не приемайте това лекарство по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост и сте обсъдили това с Вашия лекар.

Не кърмете, докато приемате тези таблетки, тъй като не е известно, дали лекарството преминава в кърмата. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на всяко лекарство по време на бременост или в период на кърмене.

При прилагане на кучета е наблюдавано намалено образуване на сперма в тестисите. Намаляване на количеството на спермата се наблюдава при някои мъже. Тези ефекти е малко вероятно да доведат до загуба на фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Има съобщиния за замаяност. Проверете внимателно как понасяте таблетките преди да шофирате или използвате машини.

Тадалафил Generics съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3.Как да приемате Тадалафил Generics

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Тадалафил Generics се доставя като таблетки от 20 mg. Обичайната доза е две таблетки от 20 mg, приемана един път дневно. Вие трябва да приемате двете таблетки по едно и също време, една след друга. Ако имате леки или умерени проблеми с черния дроб или бъбреците, Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате само една таблетка от 20 mg дневно.

Поглъщайте таблетките цели с вода. Таблетките може да се приемат със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тадалафил Generics

Ако Вие или някой друг сте приели повече таблетки, отколкото трябва, уведомете Вашия лекар или незабавно отидете в болница, като вземете със себе си лекарството или опаковката. Може да получите някои от нежеланите реакции, описани в точка 4.

Ако сте пропуснали да приемете Тадалафил Generics

Приемете дозата веднага щом се сетите, ако това е в рамките на 8 часа от момента, когато е трябвало да приемата своята доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете приема на Тадалафил Generics

Не спирайте приема на таблетките си, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал нещо друго.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези реакции обикновено са леки до умерени по природа.

Ако получите някои от следните нежелани реакции, спрете употребата на лекарството и незабавно потърсете медицинска помощ:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

алергични реакции, включително обриви

болка в областта на гръдния кош – не използвайте нитрати, а незабавно потърсете

медицинска помощ.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

продължителна и възможно болезнена ерекция след прием на това лекарство. Ако имате подобна ерекция, която трае в продължение на повече от 4 часа, трябва незабавно да се свържете с лекаря си.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

-внезапна загуба на зрение.

Други съобщавани нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

главоболие.

зачервяване на лицето, запушване на носа и синусите.

гадене, лошо храносмилане (включително коремна болка или дискомфорт).

мускулни болки, болка в гърба болка в ръцете и краката (включително дискомфорт на крайниците).

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

неясно виждане.

понижено кръвно налягане.

кървене от носа.

повръщане.

повешено или необичайно маточно кръвотечение.

оток на лицето.

връщане на киселина.

мигрена.

неправилен пулс.

прилошаване.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

припадъци.

преходна загуба на памет.

уртикария.

прекомерно потене.

кървене от пениса.

наличие на кръв в семенната течност и/или в урината.

високо кръвно налягане.

учестен пулс.

внезапна сърдечна смърт.

шум в ушите.

ФДЕ5-инхибиторите се използват също за лечение на еректилна дисфункция при мъже. Някои нежелани реакции редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души) са съобщавани:

- Частично, временно или постоянно намаление или загуба на зрението на едното или двете очи и сериозна алергична реакция, която причинява оток на лицето и гърлото. Съобщавано е

внезапно намаляване или загуба на слуха.

Някои нежелани реакции са съобщавани при мъже, които приемат тадалафил за лечение на еректилна дисфункция. Тези събития не са наблюдавани при клинични проучвания на белодробна артериална хипертония и затова са с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

-подуване на клепачите, болка в очите, зачервяване на очите, инфаркт и инсулт.

Повечето, но не всички от тези мъже, при които се съобщава за учестен пулс, неправилен пулс, инфаркт, инсулт и внезапна сърдечна смърт, са имали известни сърдечни проблеми преди да вземат тадалафил. Не е възможно да се определи, дали тези събития са пряко свързани с тадалафил.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Тадалафил Generics

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Тадалафил Generics

Активното вещество е тадалафил. Всяка таблетка съдържа 20 mg тадалафил.

Другите съставки в ядро на таблетката са: повидон, натриев лаурилсулфат, полоксамер 188, безводна лактоза (вижте в точка 2“ Тадалафил Generics съдържа лактоза“), микрокристална целулоза (РН101), кроскармелоза натрий, колоиден безводен силициев диоксид и магнезиев стеарат.Филмово покритие съдържа: лактоза монохидрат (вижте в точка 2“ Тадалафил Generics съдържа лактоза“), хипромелоза (2910/15 mPa·s) (E464), титанов диоксид (Е71) и триацетин.

Как изглежда Тадалафил Generics и какво съдържа опаковката

Това лекарство е бяла, кръгла, двойно изпъкнала със скосени ръбове филмирана таблетка, с вдлъбнато релефно означение "М" от едната страна на таблетката и "TА 20" от другата страна.

Това лекарство е налично в блистери в картонена кутия, съдържаща 28 или 56 таблетки и в перфорирани еднодозови блистери в картонена кутия, съдържаща 28 х 1 или 56 х 1 таблетки.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Франция

Производители

McDermott Laboratories Limited. t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Ирландия

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Унгария

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта