Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – листовка - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоUptravi
ATC кодB01AC27
Веществоselexipag
ПроизводителActelion Registration Ltd

Листовка: информация за пациента

Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки

Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетки Uptravi 1 400 микрограма филмирани таблетки

Uptravi 1 600 микрограма филмирани таблетки

Селексипаг (Selexipag)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Товаще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка (вижте точка 4).

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Uptravi и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Uptravi

3.Как да приемате Uptravi

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Uptravi

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Uptravi и за какво се използва

Uptravi е лекарство, което съдържа активното вещество селексипаг. То действа върху кръвоносните съдове по начин, подобенна естественото вещество простациклин, като ги кара

да се отпускат и разширяват.

Uptravi се използва за дългосрочно лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) при

възрастни пациенти, при които не се постига достатъчен контрол с други видове лекарства за БАХ, познати като антагонисти на ендотелиновите рецептори и инхибитори на

фосфодиестераза тип 5. Uptravi може да се използва самостоятелно, ако пациентът не е кандидат за тези лекарства.

БАХ представлява високо кръвно налягане в кръвоносните съдове, които носят кръв от сърцето към белите дробове (белодробните артерии). При хора с БАХ тези артерии се стесняват, така че

сърцето трябва да работи по-усилено, за да изпомпа кръвта през тях. Това може данакара хората да се чувстват уморени, замаяни, да имат задух или други симптоми.

Като наподобява действието на простациклин, Uptravi разширява белодробните артерии и

намалява втвърдяването им. Това улеснява сърцето в изпомпването на кръвта през белодробните артерии. То облекчава симптомите на БАХ и подобрява хода на заболяването.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Uptravi

Не приемайте Uptravi

-ако сте алергични към селексипаг или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако имате сърдечен проблем, например:

-лошо кръвснабдяване на сърдечния мускул (тежка исхемична болест на сърцето

или нестабилна стенокардия); симптомите могат да включват болка в гърдите

-инфаркт на миокарда в рамките на последните 6 месеца

-слабо сърце (декомпенсирана сърдечна недостатъчност), което не е под стриктно медицинско наблюдение

-тежко нарушен сърдечен ритъм

-дефект на сърдечните клапи (вроден или придобит), койтопречи на сърцето да работи добре (без връзка с белодробна хипертония)

-ако сте имали инсултпрез последните 3 месеца или каквото и да било друго събитие, което е намалило кръвоснабдяването на мозъка (напр. преходна исхемична атака)

-ако приемате гемфиброзил (лекарство за намаляване на нивото на мастите [липидите] в кръвта)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, който Ви лекува за БАХ, или с медицинската сестра, преди да приемете Uptravi, ако

-приемате лекарства за високо кръвно налягане

-имате ниско кръвно налягане, свързано със симптоми като замаяност

-наскоро сте имали значителна загуба на кръв или загуба на течности, като тежка диария или повръщане

-имате проблеми с щитовидната жлеза

-имате тежки проблеми с бъбреците или провеждате хемодиализа

-имате или сте имали тежки проблеми с черниядроб

-ако приемате клопидогрел, деферасирокс или терифлуномид

Ако забележите някой от тези симптоми или ако състоянието Ви се промени,уведомете

веднага Вашия лекар.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца на възраст под 18 години, защото Uptravi не е проучен при деца.

Пациенти в старческа възраст

Има ограничен опит с Uptravi при пациенти на възраст над 75 години. Uptravi трябва да се използва с повишено внимание в тази възрастова група.

Други лекарства и Uptravi

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможнода приемате

други лекарства.

Приемът на други лекарства може да повлияе върху начина, по който действа Uptravi.

Говорете с Вашия лекар, който Ви лекува за БАХ,или с медицинската сестра, ако приемате някое от следните лекарства:

-Гемфиброзил (лекарство за намаляване на нивото на мазнините [липидите] в кръвта)

-Клопидогрел (лекарство за спиране на образуването на съсиреци при коронарно- артериално заболяване)

-Деферасирокс (лекарство за отстраняване на желязо от кръвта)

-Терифлуномид (лекарство за лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза)

-Карбамазепин (лекарство за лечение на някои форми на епилепсия, нервологична болка или за подпомагане на лечението на сериозни нарушения на настроението, когато някои други лекарства не действат)

-Фенитоин (лекарство за лечение на епилепсия)

-Валпроева киселина (лекарство за лечение на епилепсия)

-Пробенецид (лекарство за лечение на подагра)

-Флуконазол, рифампицин или рифапентин (антибиотици, използвани за лечение на инфекции)

Бременност и кърмене

Uptravi не се препоръчва по време на бременност и кърмене. Ако сте жена, която може да има деца, трябва да използвате ефективен метод на контрацепция, докато приемате Uptravi. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Uptravi може да причини нежелани реакции като главоболие и ниско кръвно налягане (вж. точка 4), които могат да повлияят върху способността Ви да шофирате; симптомите на заболяването също могат да повлияят върху способността Ви да шофирате.

3.Как да приемате Uptravi

Uptravi трябва да бъде предписван само от лекар с опит в лечението на БАХ. Винаги приемайте

Uptravi точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни внещо или имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако имате лошо зрение или някаква форма на слепота, потърсете помощ от друго лице при приема на Uptravi по време на периода на титриране.

Установяване на точната доза за Вас

В началото на лечението ще приемате най-ниската доза. Това е една таблетка от

200 микрограма сутрин и още една таблетка от 200 микрограма вечер. Лечението трябва да се започне вечер. Вашият лекар ще Ви инструктира да повишавате постепенно дозата. Това се

нарича титриране. То позволява на организма Ви да свикне с новото лекарство. Целта на титрирането е да се достигне най-подходящата доза. Това ще бъде най-високата доза, която

можете да понасяте, като може да достигне максималната доза от 1 600микрограма сутрин и вечер.

Първата опаковка таблетки, която ще получите, ще съдържа бледожълтите таблетки от 200 микрограма.

Вашият лекар ще Ви каже да повишавате дозата си на стъпки, обикновено всяка седмица, но интервалът между повишенията може да е и по-дълъг.

При всяка стъпка ще добавяте по една таблетка от 200 микрограма към сутрешната си доза и още една таблетка от 200микрограма към вечерната си доза. Първият прием на повишената

доза трябва да бъде вечер. Схемата по-долу показва броя на таблетките, които да приемате

всяка сутрин и всяка вечер за първите 4 стъпки.

Ако Вашият лекар Ви инструктира да продължите да повишавате дозата си и преминете към

стъпка 5, това може да се направи чрез приемане на една зелена таблетка от 800микрограма и една бледожълта таблетка от 200 микрограма сутрин и една таблетка от 800 микрограма и една

таблетка от 200микрограма вечер.

Ако Вашият лекар Ви каже да продължите да повишавате дозата си, ще добавяте по една

таблетка от 200микрограма към сутрешната си доза и една таблетка от 200микрограма към вечерната си доза при всяка нова стъпка. Първият прием на повишената доза трябва да бъде

вечер. Максималната доза на Uptravi е 1 600микрограма сутрин и 1 600 микрограма вечер. Въпреки това, не всеки пациент ще достигне тази доза, тъй като различните пациенти имат нужда от различни дози.

Схемата по-долу показва броя на таблетките, които се взематвсяка сутрин и вечер, на всяка стъпка, като се започне от стъпка 5.

Опаковката за титриране съдържа и наръчник за титриране, който дава информация за процеса на титриране и Ви позволява да записвате броя на таблетките, които приемате всеки ден.

Не забравяйте да записвате броя на таблетките, които приемате всеки ден, в своя дневник за титриране. Стъпките на титриране обикновено продължават около 1седмица. Ако Вашият

лекар Ви инструктира да продължите всяка стъпка на титриране по-дълго от 1 седмица, има допълнителни страници в дневника, за да можете да го запишете.Не забравяйте да говорите

редовно с Вашия лекар, който Ви лекува за БАХ, или с медицинската сестра, по време на

титрирането.

Намаляване до по-ниска доза поради нежелани реакции

По време на титрирането може да получите нежелани реакции като главоболие, диария, повдигане (гадене), повръщане, болка в челюстите, болка в мускулите, болка в крака, болка в

ставите или зачервяване на лицето (вж. точка4). Ако тези нежелани реакции са трудно поносими за Вас, говорете с Вашия лекар за това как да ги контролирате или лекувате. Има лекарства, които могат да помогнат за облекчаване на нежеланите реакции. Например обезболяващи средства, като парацетамол, могат да помогнат за лекуване на болка и главоболие.

Ако нежеланите реакции не могат да се лекуват или не се подобряват постепенно при дозата, която приемате, Вашият лекар може да коригира дозата Ви, като намали броя на бледожълтите таблетки от 200микрограма, които приемате, с една сутрин и една вечер. Схемата по-долу

показва намаляване до по-ниска доза. Направете го само ако сте получили инструкции за това от Вашия лекар.

Ако нежеланите реакции могат да се контролират чрез намаляване на дозата, Вашият лекар

може да реши, че трябва да останете на тази доза.Моля, вижте "Поддържаща доза" по-долу за повече информация.

Поддържаща доза

Най-високата доза, която можете да понесете по време на титрирането, щестане Вашата поддържаща доза. Вашата поддържаща доза е дозата, която трябва да продължите да приемате

редовно.

Вашият лекар ще Ви предпише таблетки с подходящо количество на активното вещество за

поддържащата доза. Това Ви дава възможност да приемате по една таблетка сутрин и една

вечер, вместо да приемате много таблетки всеки път.

За пълно описание на таблетките Uptravi, включително цветовете и маркировките им, моля, вижте точка 6 на тази листовка.

С времето Вашият лекар може да коригира поддържащата Ви доза според необходимостта.

Ако, в който и да било момент, след като продължително сте приемали една и съща доза, получите нежелани реакции, които не можете да понасяте или такива, които влияят върху нормалните Ви ежедневни дейности, свържете се с Вашиялекар, тъй като може да е

необходимо дозата Ви да се намали. Тогава лекарят може да Ви предпише таблетки с по-малко количество на активното вещество. Моля, не забравяйте да изхвърлите неизползваните

таблетки (вижте точка5).

Приемайте Uptravi един път сутрин и един път вечер, през около 12 часа.

Приемайте таблетките с храна, тъй като така може да понасяте лекарството по-добре. Поглъщайте таблетките цели с чаша вода. Не разделяйте, не разтрошавайте и не дъвчете

таблетките.

Ако сте приели повече от необходимата доза Uptravi

Ако сте приели повече таблетки, отколкото Ви е било казано, посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Uptravi

Ако сте пропуснали да приемете Uptravi, приемете доза веднага, след като си спомните, след това продължете да приемате таблетките по обичайното време. Ако почти е време за следващата Ви доза (в рамките на 6 часа преди обичайното време за прием), трябва да прескочите пропуснатата доза и да продължите да приемате лекарството си в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Uptravi

Внезапното спиране на лечението Ви с Uptravi би могло да доведе до влошаване на симптомите. Не спирайте да приемате Uptravi, освен ако Вашият лекар не Ви каже.Вашият лекар може да Ви каже да намалите дозата постепенно, преди да спрете напълно.

Ако, по каквато и да било причина, спрете да приематеUptravi за повече от 3 последователни дни (ако пропуснете 3 сутрешни и 3 вечерни дози, или 6последователни дози, или повече),

свържете се веднага с Вашия лекар, тъй като може да се наложи дозата Ви да се коригира

за избягване на нежелани реакции. Вашият лекар може да реши давъзобнови лечението Ви с по-ниска доза, повишавайки я постепенно до предишната Ви поддържаща доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Uptravi може да предизвика нежелани реакции. Можеда получите нежелани реакции не само по време на периода на титриране, когато дозата Ви се повишава, но и по-късно, след като приемате продължително една и съща доза.

Ако получите някоя от следните нежелани реакции: главоболие, диария, повдигане (гадене), повръщане, болка в челюстите, болка в мускулите, болка в крака, болка в ставите или зачервяване на лицето, които не можете да понасяте или не могат да се

лекуват, трябва да се свържете с Вашия лекар, тъй като дозата, която приемате може да е твърде висока за Вас и може да е необходимода се намали.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

-Главоболие

-Зачервяване (почервеняване на лицето)

-Гадене (повдигане) и повръщане

-Диария

-Болка в челюстите, болка в мускулите, болка в ставите, болка в крака

-Назофарингит (запушен нос)

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 човека)

-Анемия (ниски нива на червените кръвни клетки)

-Хипертиреоидизъм (свръхактивност на щитовидната жлеза)

-Намален апетит

-Загуба на тегло

-Хипотония (ниско кръвно налягане)

-Болка в стомаха

-Болка

-Промени в резултатите от някои кръвни изследвания, включителноза определяне на броя на кръвните клетки или щитовидната функция

-Обриви, включително уртикария, може да причини усещане за парене или боцкане и зачервяване на кожата

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

-Повишена сърдечна честота

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Uptravi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Uptravi след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Няма специални изисквания за изхвърляне.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Uptravi

-Активното вещество е селексипаг

Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки съдържат 200 микрограма селексипаг. Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки съдържат 400 микрограма селексипаг. Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки съдържат 600 микрограма селексипаг. Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки съдържат 800 микрограма селексипаг.

Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки съдържат 1 000 микрограма селексипаг. Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетки съдържат 1 200 микрограма селексипаг. Uptravi 1 400 микрограма филмирани таблетки съдържат 1 400 микрограма селексипаг. Uptravi 1 600 микрограма филмирани таблетки съдържат 1 600 микрограма селексипаг.

-Другите съставкиса

В ядрото на таблетката:

Манитол (E421), царевично нишесте, ниско заместена хидроксипропил целулоза, хидроксипропил целулоза, магнезиев стеарат

Във филмовото покритие:

Хипромелоза, пропиленгликол, титанов диоксид(Е171), карнаубски восък и железни оксиди (вж. по-долу).

Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки съдържат жълт железен оксид (Е172). Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки съдържат червен железен оксид (Е172). Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки съдържат червен железен оксид и черен

железен оксид (Е172).

Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки съдържат жълт железен оксид и черен железен оксид (Е172).

Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки съдържат червен железен оксид и жълт железен оксид (Е172).

Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетки съдържат черен железен оксид и червен железен оксид (Е172).

Uptravi 1 400 микрограма филмирани таблетки съдържат жълт железен оксид (Е172).

Uptravi 1 600 микрограма филмирани таблетки съдържат черен железен оксид, червен железен оксид и жълт железен оксид (Е172).

Как изглежда Uptravi и какво съдържа опаковката

Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, бледожълти, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “2” от едната страна.

Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, червени, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “4” от едната страна.

Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, бледолилави, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “6” от едната страна.

Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, зелени, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “8” от едната страна.

Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, оранжеви, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “10” от едната страна.

Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, тъмнолилави, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “12” от едната страна.

Uptravi 1 400 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, тъмножълти, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “14” от едната страна.

Uptravi 1 600 микрограма филмирани таблетки: Кръгли, кафяви, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “16” от едната страна.

Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки се предлагат в блистерни опаковки от по 10 или 60 таблетки и 60 или 140 таблетки (опаковки за титриране).

Uptravi 400 микрограма, 600 микрограма, 800 микрограма, 1 000 микрограма, 1 200 микрограма,

1 400 микрограма и 1 600 микрограма филмирани таблетки се предлагат в блистерни опаковки от по 60 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL

Обединено кралство

Tel: +44 20 8987 3320

Производител

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

UAB ALGOL PHARMA

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Tel: +370 37 40 86 81

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквахим AД

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Teл.: +359 2 807 50 00

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Tel: +420 221 968 006

Tel: +36-1-413-3270

Danmark

Malta

Actelion Danmark,

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +44 208 987 3333

Sverige

 

Tlf: +45 3694 45 95

 

Deutschland

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +49 761 45 64 0

Tel: +31 (0)348 435950

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +372 605 6014

Filial Norge

 

Tlf: +47 22480370

Ελλάδα

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +43 1 505 4527

España

Polska

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 93 366 43 99

Tel: +48 (22) 262 31 00

France

Portugal

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tél: +33 1 58 62 32 32

Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Geneva Romfarm International SRL

Tel: + 385 (0) 1 2303 446

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Slovenija

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Medis d.o.o.

Tel: +44 208 987 3333

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Sími: +46 (0)8 544 982 50

Tel: +420 221 968 006

Italia

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +39 0542 64 87 40

Filial Finland

 

Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος

Sverige

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +46 8 544 982 50

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +371 6761 9365

Tel: +44 208 987 3333

Дата на последно преразглеждане на листовката месец

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

НАРЪЧНИК ЗА ТИТРИРАНЕ - ОПАКОВКА ЗА ТИТРИРАНЕ

Стр. 1

Uptraviфилмирани таблетки селексипаг

Наръчник за титриране

Започване на лечение с Uptravi

Моля,прочетете придружаващата листовка,преди да започнете лечение.

Стр. 2

 

Стр. 3

 

Съдържание

 

 

 

Как трябва да приемате Uptravi? ..........................

Кога преминавате на поддържащата си доза

...14

Как трябва да повишавате дозата си? ..................

Ако сте пропуснали да приемете Uptravi...........

Какви са стъпките? ................................................

Ако сте спрели приема на Uptravi.......................

Кога трябва да намалите дозата? ........................

Дневник за титриране...........................................

Намаляване на дозата …………………....12

 

 

 

 

 

 

Стр. 4

 

Стр. 5

 

Как трябва да приемате Uptravi?

Uptraviе лекарство,което се приема всяка сутрин и вечер за лечение на белодробнаартериална хипертония, наричана ощеБАХ.

Началната доза Uptraviе 200 микрограма веднъж

сутрин и веднъж вечер.

Първиятприем на Uptraviтрябва да бъде вечер. Трябва да приемате всяка доза с чаша вода,за предпочитане по времена хранене.

Има 2 фази на лечение с Uptravi:

Титриране

През първите няколко седмици ще работите с Вашия лекар,за да установите дозата Uptravi, която е подходяща за Вас. Вашият лекар може да Ви каже да повишите стъпаловидноначалната доза до по-високи дози Uptravi. Вашият лекар може да намали дозата Ви до по-ниска.Това се нарича титриране. Това позволява на организмаВи да свикне постепеннос лекарството.

Поддържаща фаза

След като Вашият лекар открие дозата,която е подходяща за Вас, това ще бъде до зата,която ще приемате редовно.Тя се нарича поддържаща доза.

 

Стр. 6

Стр. 7

 

Как трябва да повишавате дозата си?

Всеки пациентс БАХ е различен. Не всеки ще

 

 

стигне до една и съща поддържаща доза.

 

Ще започнете с дозата от 200 микрограма сутрин и

Някои пациенти може да приематпо

 

вечер и следобсъждане с Вашия лекар или

200 микрограма сутрин и вечер като поддържаща

 

медицинска сестра ще преминете на следващата

доза,докато други ще достигнатнай-високата доза

 

доза.

от 1 600 микрограма сутрин и вечер.

 

Първиятприем на повишената доза трябва да бъде

Някои могатда достигнат до поддържаща доза

 

вечер.Всяка стъпка обикновенопродължава около

някъде по средата.Важното е да достигнете дозата,

 

1 седмица.Може да са нужни няколкоседмици,за

която е най-подходяща за лечението Ви.

 

да се открие дозата,която е подходяща за Вас.

 

 

Целта е да се достигне дозата, която е най-

 

 

подходяща за лечението Ви.

 

 

Тази доза ще бъде поддържащата Ви доза.

 

 

Стр. 8

Стр. 9

 

 

 

Стр. 10

Стр. 11

↓Кога трябва да намалите дозата?

Ако не можете да понасяте нежеланите реакции,

 

дори следкато Вашиятлекар или медицинска

Както при всички лекарства,може да получите

сестра се е опитали да ги лекуват, може да Ви

нежелани реакциипри приема на Uptravi, когато

препоръчатда преминете на по-ниска доза.

преминавате на по-високи дози.

Ако Вашият лекар или медицинска сестра Ви

Говорете с Вашия лекар или медицинска

сестра, ако имате нежелани реакции. Има

кажат да намалите до по-ниска доза, трябва да

лекарства, които могат да помогнат за

приемете с една таблетка от 200микрограма по-

облекчаването им.

малко сутрин и с една по-малко вечер.

Най-честите нежелани реакции(могатда засегнат

Трябва да намалявате дозата си с една стъпка само

повече от 1 на 10 души,)които можете да

след като сте говорили с Вашия лекар, който Ви

получите,докато приемате Uptravi,са:

лекува за БАХ, или с медицинската сестра. Този

• Главоболие •Диария •Гадене •Повръщане

процес на намаляване на дозата ще Ви помогне да

• Болка в челюстите • Болка в мускулите •Болка в

установите дозата,която е подходяща за Вас,

крака • Болка в ставите • Зачервяване на лицето

наричанаоще поддържаща доза.

За пълен списък на нежеланите реакции вижте

 

листовката за допълнителна информация.

 

Стр. 12

Стр. 13

 

 

Стр. 14

Стр. 15

Кога преминавате на поддържащата си доза

Напримерако най-високата понасяна доза по време

 

на титрирането е била 1 200 микрограма веднъж

Най-високата доза,която можете да понесете по

сутрин и веднъж вечер:

 

време на титрирането,ще стане Вашата

 

поддържаща доза. Вашата поддържаща доза е

 

дозата,която трябва да продължите да приемате

 

редовно.Вашиятлекар или медицинскасестра

 

може да предпише този видтаблетки, при които

С времето Вашият лекар или медицинска сестра

количеството на активното вещество в една

таблетка е равно на поддържащата Ви доза.

може да коригира поддържащата Ви доза, ако е

Това Ви дава възможност да приемате само по

необходимо.

една таблетка сутрин и една вечер, вместо да

 

приемате много таблетки за всяка доза.

 

 

 

Стр. 16

Стр. 17

Ако сте пропуснали да приемете Uptravi

Ако сте спрели приема на Uptravi

Ако сте пропуснали доза, приемете я веднага,след

Не спирайте да приемате Uptravi,освен ако Вашият

като си спомните,следтова продължете да

лекар или медицинскасестране Ви каже.Ако,по

приемате таблетките по обичайното време. Ако

каквато и да било причина, спрете да приемате

обичайното време за приеманена следващата доза

Uptravi за повече от 3последователни дни (ако сте

е в рамките на 6часа,трябва да не вземате

пропуснали 6последователнидози), свържете се

пропуснатата доза и да продължите да приемате

веднага с Вашия лекар, който Ви лекува за

лекарството сипо обичайното време.

БАХ, или с медицинската сестра, тъй като може

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

да се наложи дозата Ви да се коригира за

пропуснатата таблетка.

избягване на нежелани реакции.

 

Вашият лекар или медицинска сестра можеда Ви

 

каже да започнете лечениетоотначало при по -

 

ниска доза, повишавайки я постепеннодо

 

предишната Ви поддържаща доза.

 

Стр. 18

Стр. 19

 

Дневник за титриране

Не забравяйте да говорите редовно с Вашия

 

 

лекар, който Ви лекува за БАХ,или с

 

Моля, прочетете внимателно инструкциите в

медицинската сестра.

 

листовката.

Записвайте си инструкциите на Вашия лекар ,

 

 

 

Следващите страници отдневника Ви помагатда

който Ви лекува за БАХ,или на медицинската

 

следите броя таблетки,които трябва да приемате

сестра:

 

сутрин и вечер по време на титрирането.

 

 

Използвайте ги,за да записвате броя таблетки,

 

 

които приемате сутрин и вечер.

 

 

Обикновено всяка стъпкапродължаваоколо

Служебен телефон и имейлна лекарския кабинет:

 

1 седмица,освен ако Вашиятлекар или

 

 

медицинска сестра не Ви инструктирадруго. Ако

 

 

при Вас стъпките на титриране продължават

Телефон на фармацевта:

 

повече от 1седмица, имадопълнителни страници в

 

 

дневника за проследяване.

Бележки:

 

 

 

Използвайте страници 20до 27, за да

 

 

проследите първите седмициотлечението,

 

 

когато използвате само таблетките от

 

 

200 микрограма (стъпки 1-4).

 

 

Ако са Ви предписани таблетки от200 и от

 

 

800 микрограма, използвайте страници30

 

 

до 37 (стъпки 5-8).

 

 

Стр. 20

Стр. 21

 

 

 

Стр. 22

Стр. 23

 

 

Стр. 24

Стр. 25

 

 

Стр. 26

Стр. 27

 

 

 

Стр. 28

Стр. 29

 

Използвайте следващите страници отдневника, ако

Не забравяйте да говорите редовно с Вашия

 

Вашият лекар или медицинска сестра предпише

лекар, който Ви лекува за БАХ,или с

 

таблетки от 800 микрограма в допълнениекъм

медицинската сестра.

 

таблетките от 200 микрограма.

Записвайте си инструкциите на Вашия лекар ,

 

 

 

На страниците на дневника отбележете,че сте

който Ви лекува за БАХ,или на медицинската

 

приели по еднатаблетка от 800 микрограма всеки

сестра:

 

ден сутрин и вечер с предписания Ви брой

 

 

таблетки от 200 микрограма.

Служебен телефон и имейлна лекарския кабинет:

 

 

 

 

Телефон на фармацевта:

 

 

Бележки:

 

 

 

 

Стр. 30

Стр. 31

 

 

 

Стр. 32

Стр. 33

 

 

Стр. 34

Стр. 35

 

 

Стр. 36

Стр. 37

 

 

Стр. 38

Стр. 39

Бележки

 

 

 

Стр. 40

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта