Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоValtropin
ATC кодH01AC01
Веществоsomatropin
ПроизводителBioPartners GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Valtropin 5 mg/1,5 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон прах съдържа 5 mg соматропин (somatropin), съответстващ на 15 IU.

След приготвяне на разтвора с 1,5 ml разтворител в 1 ml се съдържат: соматропин* 3,33 mg (съответстващи на 10 IU)

*получен чрез рекомбинантна ДНК технология от клетки на Saccharomyces cerevisiae.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Бял или почти бял прах. Разтворителят представлява бистър разтвор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

След приготвяне на разтвора с приложения разтворител Valtropin има pH около 7,5 и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмолалитет около 320 mOsm/kg.

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Терапевтични показания

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрична популация

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължително лечение на деца (на възраст 2 до 11 години) и юноши (на възраст 12 до

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 години) със забавен растеж, поради недостатъчна секреция на ендогенния растежен

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хормон.

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение на нисък ръст при деца със синдром на Turner, доказан чрез хромозомен анализ.

 

 

о

 

при деца в предпубертета с хронична бъбречна недостатъчност.

Лечение на забавен растежд

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възрастни пациентинп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместваща т рапия при възрастни с изразен недостиг на растежен хормон, с начало на етиология а детска или зряла възраст.етв

 

 

с

 

р

а

 

Пациентите с тежък недостиг на растежен хормон в зряла възраст се определят като пациенти с

к

 

 

е

 

 

известна хипоталамо-хипофизарна патология и поне един допълнителен известен недостиг на

хипофизаренЛ

хормон без пролактин. Такива пациенти трябва да бъдат подложени на единичен

динамичен тест с цел да се потвърди или изключи недостиг на растежен хормон. При пациенти

с изолиран недостиг на растежен хормон от детска възраст (без данни за хипоталамо-

хипофизарно заболяване или краниално облъчване) се препоръчва провеждането на два динамични теста с изключение на тези от тях, с ниско ниво на инсулиноподобния растежен фактор 1 (IGF-1) (стойност на стандартното отклонение < 2 (SDS)), при които се провежда един тест. Граничната стойност на динамичния тест трябва да е строго определена.

4.2Дозировка и начин на приложениеПрочетете повече…

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта