Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – листовка - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоValtropin
ATC кодH01AC01
Веществоsomatropin
ПроизводителBioPartners GmbH

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Valtropin 5 mg/1,5 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

Соматропин (Somatropin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

-

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

 

 

 

 

-

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

 

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

-

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

 

 

фармацевт.

 

 

 

а

В тази листовка:

 

 

 

 

 

б

1.

Какво представлява Valtropin и за какво се използва

 

е

 

 

тр

 

 

2.

Преди да приемете Valtropin

 

о

 

 

 

 

п

 

 

3.

Как да приемате Valtropin

у

 

 

 

 

 

 

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

5.

Как да съхранявате Valtropin

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

 

 

 

 

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Valtropin И ЗА КАКВОаСЕ ИЗПОЛЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

Вашето лекарство се казва Valtropin. Представлява човешки растежен хормон, наречен още

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

н

соматропин. Той има същата структура като растеж ия хормон, който организмът синтезира в

 

 

 

 

е

 

 

хипофизната жлеза (жлеза, намираща се в основата на мозъка). Растежният хормон регулира

 

 

 

е

 

растежа на клетките в дългите кости на

растежа и развитието на клетките. Като стимулирач

краката и гръбначния стълб той води до увеличаванев

на ръста.

 

 

о

 

 

 

 

Valtropin се използва за

т

 

 

 

 

ой

 

 

 

 

 

лечение на деца (на възраст 2 до 11 години) и юноши (на възраст 12 до 18 години), които не израстват до нормалния за ях ръст поради нарушен растеж на костите, причинен от недостиг на растежен хормон (относителен недостиг на растежен хормон), синдром на Търнър или “хронична бъбречна недостатъчност” (състояние, при което бъбреците постепенно загубват способността си да се справят с нормалните си функции като отделяне на отпадни вещества и излишъци от вода от тялото).

лечение на възрастни с тежък недостиг на растежен хормон, които са имали недостиг на растежния хормон още като деца или такива, които нямат достатъчно растежен хормон в зряла възръст по някакви други причини.

Втази листовка обръщението “Вие” е към пациента. Хора, които се грижат за децата си и им прилагат Valtropin трябва да имат предвид, че обръщението “Вие” се отнася за детето.Лк

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ Valtropin

Не приемайте Valtropin

ако сте алергични (свъръхчувствителни) към соматропин или към някоя от останалите съставки на праха или разтворителя за Valtropin, напр. метакрезол (вижте точка 2 "Обърнете специално внимание при употребата на Valtropin - Проява на някои нежелани реакции")

и информирайте Вашия лекар ако имате активен тумор. Туморите трябва да не са активни и противотуморната Ви терапия трябва да бъде завършена преди да започнете лечението си с Valtropin.

за стимулиране на растеж при деца, които вече са спрели да растат

ако сте били подложени на сериозна операция на сърцето или корема

ако се лекувате за повече от една травма след тежка злополука

ако имате внезапно започнали тежки проблеми с дишането

Обърнете специално внимание при употребата на Valtropin

Изследвания преди да започнете лечениеЛекар специалист с опит при лечението на хормонални нарушения трябва да Ви прегледа,

за да прецени дали е безопасно да приемате Valtropin.

Ако сте имали тумор на мозъка, лекар специалист с опит при лечението на хормонални

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

нарушения трябва да прегледа функционирането на хипофизата, за да прецени д ли е

безопасно да приемате Valtropin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

б

Преди лекуване на деца с недостиг на растежен хормон вследствие на бъбречнирнарушения,

лекарят трябва да наблюдава детето една година, преди да започне лечениеос растежен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

хормон.

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Ако възрастни са били лекувани в детството с растежен хормон е необходимо да бъдат

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

отново оцененни за недостиг на растежен хормон преди започва е на следващо лечение с

растежни хормони.

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти със синдрома на Прадер-Вили не трябва да бъдат лекувани с Valtropin, освен ако

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

нямат и недостиг на растежен хормон.

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на или след тежко заболяване

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте имали тумор на мозъка се налагат чести контролни прегледи, за да се следи за евентуално ново нарастване на тумора.

Ако сте имали рак като дете. При пациенти, които са преживяли рак и се лекуват със соматропин, е съобщавано за по-висок риск за развитие на втори тумор (доброкачествен и злокачествен). Мозъчните тумори са били най-честите такива втори тумори,

Ако деца се подлагат на бъбречна трансплантация трябва да се спре лечението с растежен хормон.

Ако детето има синдром на Търнър, неговият лекар трябва редовно да следи за поява на инфекции на ушите като например възпаление на средното ухо, тъй като пациентите със

синдром на Търнър са изложени на повишен риск от заболявания на ушите и нарушения на слуха.еод

р

 

п

реакции

Проява на някои нежеланин

Ако се появят симптоми като например главоболие (тежо и повтарящо се), промени в зрението, гадене и/или повръщане, моля обърнете се за съвет към Вашия лекар.

Ако по пог ешка сте инжектирали Valtropin не подкожно, а в мускул, е възможно кръвната Ви з х р да спадне силно (хипогликемия). Моля, свържете се с Вашия лекар за допълнителен съвет.

Ако детето започне да накуцва по време на лечението с Valtropin, моля обърнете се за съвет към Вашия лекар.

Ако сте дете и се лекувате със соматропин. При Вас има по-голям риск за развитие на възпаление на панкреаса (панкреатит) в сравнение с възрастните, лекувани със соматропин. Въпреки, че се развива рядко, панкреатитът трябва да се има предвид при деца, лекувани със соматропин, при които се появява болка в корема.

Прекалено много растежен хормон може да доведе в по-силно изразено от нормалното нарастване на ушите, носа, устните, езика и скулите (акромегалия), повишена кръвна захар (хипергликемия) и поява на захар в урината (глюкозурия). Винаги използвайте Valtropin така, както Ви е предписано от Вашия лекар.

Ако се появи алергична реакция към разтворителя, разтварянето на флаконите трябва да става с вода за инжекции без консервант (метакрезол) и да се използват като флакони зае

еднократна употреба (вижте точка 5 “Как да съхранявате Valtropin”). Не използвайте приложения разтворител, ако знаете, че сте алергични към консерванта метакрезол.

Проследяване от Вашия лекар по време на лечението

Valtropin може да засегне начина, по който Вашият организъм преработва захарта от храната и напитките. Вашият лекар ще проверява нивата на захарта в кръвта и урината Ви.

Valtropin може да повлияе на нивото на хормоните на щитовидната жлеза в кръвта, така че периодично ще се налага проследяване на функцията на жлезата. Ако щитовидната жлеза не функционира нормално е възможно Valtropin също да не действа така, както трябва.

Прием на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кажете на Вашия лекар, особено ако приемате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

надбъбречни стероидни хормони като кортизон или преднизолон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

инсулин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

перорални естрогени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полови хормони, лекарства за лечение при отговор на стрес или възпаление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кортикостероиди), лекарства за епилепсия (напр. карбамазепин) или циклоспорин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лекарство за подтискане на имунната система).

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на Valtropin или на другите лекарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin не трябва да се прилага по време на бременностеосвен в случай на категорична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимост. Ако забременеете, незабавно уведомете Вашия лекар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако кърмите или възнамерявате да кърмитев, обърнете се за съвет към Вашия лекар преди да

започнете да приемате Valtropin.

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посъветвайте се с Вашия лекар иликфармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin не повлиява или пдвлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информацияе относно някои от съставките на Valtropin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтворителят към Valtropin съдържа метакрезол. Не използвайте този разтворител, ако сте

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алергични към метакрезол (вижте точка 2, “Не приемайте Valtropin”). Ако се прояви алергична

реакция

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ъмаразтворителя, флаконите трябва да се разтварят с вода за инжекции и да се

използватекато флакони за еднократна употреба (вижте

точка 5 “Как да съхранявате Valtropin”).

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КАК ДА ПРИЕМАТЕ Valtropin

Винаги приемайтеValtropin точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Не си инжектирайте сами Valtropin, ако не сте сигурни за дозата.

Дозировка

Вашият лекар ще определи по колко да си инжектирате. Това зависи от заболяването Ви. Моля не променяйте дозата без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

На всеки 6 месеца Вашият лекар ще проверява дали дозата Valtropin е подходяща за Вас.

Най-общо дозата се изчислява както е описано по-долу. Въпреки това индивидуалните дози могат да се различават и Вашият лекар ще промени дозата за Вас в зависимост от специфичните Ви нужди.

Деца

Недостиг на растежен хормон при деца

Инжектирайте по 0,025 – 0,035 милиграма (mg) за всеки килограм телесно тегло един път на ден под кожата (подкожно).

Деца със синдром на Търнър

Инжектирайте по 0,045 – 0,050 милиграма (mg) за всеки килограм телесно тегло един път на

ден под кожата (подкожно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца преди пубертета, страдащи от продължителни бъбречни нарушения

 

т

е

 

 

р

 

 

Инжектирайте по 0,045 – 0,050 милиграма (mg)

за всеки килограм телесно теглооедин път на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

ден под кожата (подкожно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостиг на растежен хормон при възрастни

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инжектирайте 0,15 – 0,30 милиграма (mg) един път на ден под кожата (подкожно). Ако сте по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възрастни или с наднормено тегло може да имате нужда от по-ниска начална доза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако се налага,

Вашият

лекар постепенно

ще увеличава тази доза в

зависимост от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

измереното в кръвта Ви ниво

индивидуалните Ви нужди въз основа на клиничните резултати и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на т. нар. “фактор на растежа” (познат като IGF-1). Обикновенно общата дневната доза не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надвишава 1 mg. Необходимо е редовно изм рване за нивата на IGF-1, които трябва да се

задържат под горната граница на нормалниявза Вашата възраст и пол интервал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият лекар винаги ще Ви предписвайнай-ниската ефективна доза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригиране на дозата

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациенти в старческа възраст може да се наложи намаляване на дозата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозата на соматропин трябва да се намали при задържащи се продължително време отоци

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(едема) или при тежко изразени нетипични усещания (парестезии), за да се избегне развитието

на рядката нежеланаереакция, наречена синдром на карпалния тунел (изтръпване на ръката и

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

болка)

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

р

 

на лекарството известно време, може да се наложи дозата да бъде намалена,

След използванеа

особеноепри мъже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато едновременно се прилагат и други лекарства може да се наложи корекция на дозата на Valtropin или на останалите лекарства (вижте точка 2 “Прием на други лекарства”).

Приложение

Valtropin е предназначен за подкожно приложение след разтваряне.Това означава, че след разтварянето на праха с приложения разтворител, разтворът трябва да се инжектира с къса игла в мастната тъкан непосредствено под кожата.

Ако сами си инжектирате лекарството, ще бъдете инструктирани как трябва да приготвяте и поставяте инжекцията.

Не си инжектирайте сами Valtropin, ако не сте обучени за това.

Подробни инструкции за подкожното приложение са дадени в тази листовка (вижте “Информация как сами да си инжектирате Valtropin" в края на листовката).

Ако сте приели повече от необходимата доза Valtropin

Ако сте приложили по-голямо количество Valtropin от предписаното, моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели прекалено много Valtropin, първоначално кръвната Ви захар може да спадне до доста ниски нива (хипогликемия) и в последствие да се повиши до доста високи нова

(хипергликемия). Ако сте приемали прекалено много Valtropin за по-дълъг период от време,

 

това може да доведе до по-силен от нормалното растеж на ушите, носа, устните, езика и

 

скулите (акромегалия).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте пропуснали да приемете Valtropin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете

опредписаната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

схема и дозировка. Ако имате някакви съмнения, моля обърнете се към Вашия лекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако спрете приема на Valtropin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар преди да преустаноите лечението.

Прекъсването или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранното спиране на лечението с Valtropin може да компрометира успеха на терапията с

 

растежен хормон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както всички лекарства, Valtropin може даопредизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

 

ги получава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежеланите ефекти на лекарствата се класифицират по следния начин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

много чести

 

 

о

 

засягат повече от 1 на 10 потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чести

 

 

н

р

 

 

засягат 1 до 10 на 100 потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нечести

 

 

 

 

 

 

 

засягат 1 до 10 на 1 000 потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редки

 

е

 

 

 

 

 

засягат 1 до 10 на 10 000 потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

много

тредки

 

 

 

 

 

засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с неизвестнар

честота

от наличните данни не може да бъде направена оценка

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След прилагане на Valtropin можете да получите някоя от следните нежелани реакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главоболие при възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетипично усещане като боцкане, изтръпване или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сърбеж (парестезии) при възрастни

 

 

 

 

 

Болки в ставите (артралгия) при възрастни Подуване, причинено от натрупване на течност в тъканите (оток) при възрастни Образуване на белтъци, свързващи други вещества

Чести(синтез на антитела)

Намалена активност на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушена спосбност за намаляване на нивата на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвната захар (глюкозен толеранс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леко повишаване на нивата на кръвната захар (лека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хипергликемия) (1% при деца; 1% - 10% при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възрастни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетипично повишаване на мускулния тонус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(хипертония)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безсъние (инсомния) при възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишено кръвно налягане (хипертония) при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостиг на въздух (диспнея) при възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временно прекъсване на дишането по време на сън

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сънна апнея) при възрастни

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтръпване и мравучкане в пръстите на ръката и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дланта вследствие на притискане на не

ев в областта на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

китката (синдром на карпалния тунелт) при възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болки в ставите (артралгия) при децап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болки в мускулите (миалгия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подуване, причинено от атрупване на течност в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тъканите (оток) при децае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакции на мястото нашинжектиране, слабост (астения)

Нечести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишен растеж нарнова тъкан (рак, неоплазма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липса на червени кръвни клетки (анемия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твърде нискае захар в кръвта (хипогликемия),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниво аефосфати в кръвта над нормалното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(хип рфосфатемия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

нарушение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностноч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

вБързи неконтролируеми движения на очите (нистагъм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

Оток на главата на зрителния нерв (оток на папилите)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

Двойно виждане (диплопия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Замаяност (световъртеж)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

Ускорен сърдечен ритъм (тахикардия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Повръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

 

 

 

 

 

Болка в корема (абдоминална болка), газове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(флатуленция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на мастната тъкан (липодистрофия),

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтъняване на кожата (атрофия на кожата), възпаление

Л

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и белене на кожата (ексфолиативен дерматит),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подуване, подобно на това след ухапване от насекоми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(уртикария), повишен растеж на мъжки тип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окосмяване по женското тяло (хирзутизъм),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задебеляване на кожната тъкан (хипертрофия на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кожата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на мускулната маса (мускулна атрофия),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

болки в костите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтръпване и мравучкане в пръстите на ръката и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дланта вследствие на притискане на нерв в областта на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

китката (синдром на карпалния тунел) при деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неволево изпускане на урина (инконтиненция на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урина), кръв в урината (хематурия), отделяне на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повече урина от обичайното (полиурия, полакиурия),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промени в урината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреция от половите органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголемяване на млечните жлези при мъже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(гинекомастия) при възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакции на мястото на инжектиране като изтъняване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на кожната тъкан, оскъдно изтичане на кръв от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвоносните съдове, задебеляване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабост при деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарна болест (захарен диабет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нервно нарушение извън мозъка и гръбначния мозък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(невропатия), повишено налягане в черепа (повишено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интракраниално налягане)

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишено кръвно налягане в черепа (бенигнена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интракраниална хипертония)

 

т

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетипично усещане на кожата като боцканер

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтръпване и сърбеж (парестезии) при деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

) при деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишено кръвно налягане (хипертонияу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диария

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонения в бъбречнитенфункционални тестове

Много редки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безсъние (инсомния) при деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголемяване на млечните жлези при мъже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(гинекомастия) приз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единичен случай на остра алергична реакция,

С неизвестна честота

 

 

 

 

 

 

 

включващаесърбеж и подуване, подобно на това при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ухапва еот насекоми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тежко намаляване на ефекта на инсулина (инсулинова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р зистентностч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациенти с поява на недостиг на расоежния хормон след израстването, има съобщения за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отоци, мускулни болки, ставни болки и други нарушения в ставите в ранните стадии на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

обикновено са били преходни (краткотрайни).

лечението със соматропин, но тези симптомио

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

реакции стане сериозна, или забележите други,

 

 

Ако някоя от нежеланите лекарственик

 

 

неописани в тази листовка нежеланид

реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ Valtropin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

т

на място, недостъпно за деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранявайтес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте Valtropin след срока на годност отбелязан върху етикета и на картонената

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кутия след „EXP“/„Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

 

месецЛ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия на съхранение на неразпечатаното лекарство

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Неразтвореното лекарство може да се съхранява при стайна температура (под 25°C) еднократно за максимум 4 седмици преди употреба.

Трайност след разтваряне с разтворителя

След разтваряне с приложения разтворител лекарството може да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C ) за максимум 21 дни.

Трайност след разтваряне с вода за инжекции (НЕ чешмяна вода)

След разтваряне с вода за инжекции лекарството трябва да се използва незабавно и да се използва като флакон за еднократна употреба.

Не използвайте Valtropin ако забележите, че разтворителят или приготвеният разтвор е мътен или с променен цвят, или съдържа частици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Valtropin

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

Прах:

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Активната съставка в соматропин. Един флакон прах съдържа 5 mg соматропин

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

(съответстващи на 15 IU). След приготвяне на разтвора с 1,5 ml разтворител в 1 ml се

съдържат 3,33 mg соматропин (съответстващи на 10 IU)

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

Другите съставки са глицин, манитол, натриев дихидрогенфосфат, динатриев фосфат и за

корекция на pH (киселинността) - натриев хидроксид и хлороводороднае

киселина.

 

Разтворител:

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

ре

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварително напълнената спринцовка съдържа вода заинжекции и метакрезол (вижте точка 2 “Важна информация относно някои от съставките на Valtropin”).рз

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

н

 

Как изглежда Valtropin и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

Valtropin се предлага като прах и разтворител за инжекционен разтвор.

 

в

 

 

 

 

 

Една опаковка съдържа:

то

 

 

 

 

 

 

5 mg бял до почти бял прах в стъклен флакон, затворен с гумена запушалка и капачка

1,5 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка, затворена с капачка на върха, за разтваряне, под форма а на бистър разтворкт ой

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

за употреба и производител

Притежател на разрешениетор

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

BioPartners GmbHе

 

 

 

 

Kaiserpassage 11

в

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

D-72764 Reutlingen

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

Германия а

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел: +49е(0) 7121 948 7756

 

 

Факс:Л+49 (0) 7121 346 255

 

 

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

ИНФОРМАЦИЯ КАК САМИ ДА СИ ИНЖЕКТИРАТЕ Valtropin

Моля, преди да използвате Valtropin, прочетете следващите инструкции.

Въведение

Следващите инструкции обясняват как сами да си инжектирате Valtropin. Моля прочетете инструкциите внимателно и ги изпълнете стъпка по стъпка. Вашият лекар или неговият асистент ще Ви обяснят как сами да си инжектирате Valtropin. Не се опитвайте да си поставите инжекцията сами, докато не сте сигурни, че разбирате цялата процедура и изискванията за самоинжектиране.

Общи бележки

Valtropin не бива да се разтваря с приложения разтворител за пациенти с известна алергия към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

метакрезол (вижте точка 2 “Не приемайте Valtropin”). Ако се прояви алергия към приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

разтворител, флаконите трябва да се разтварят с вода за инжекции: моля, напълнете спринцовкаб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

с 1,5 ml вода за инжекции и следвайте същите инструкции като за предварително напълненатар

спринцовка (вижте точка 5 “Как да съхранявате Valtropin”). Да не се използва чешмянао

вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

Пригответе всичко необходимо преди да започнете. Това включва:

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Включени в опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

флаконът с Valtropin прах за инжекционен разтвор

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предварително напълненатa спринцовка с 1,5 ml разтворител за инжекционен

разтвор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ-включени в опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стерилни спринцовка и игли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памучни тампони, напоени със спирт

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суха марля или памучен тампон

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лепенка за кожа

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кутия за изхвърляне на използваните спринцовки и игли.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготвяне на разтвора

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ой

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Преди да приготвите лекарството си измийте ръцете добре с вода и сапун.

2.Извадете картонената ку ия с Valtropin от хладилника и извадете флакона с праха и предварително напълнената спринцовка с разтворителя от кутията. Уверете се, че срокът на годност на лекарството не е изтекъл.

3.Махнете предпазната пластмасова капачка от флакона.

4.Почистете гумената запушалка с памуче със спирт. Не докосвайте гърлото на флакона

след като сте го почистили.

Флаконът, съдържащ Вашето лекарство под формата на на прахк

5. Вземете включената в комплекта предварително напълнена спринцовка с разтворител, за да приготвите лекарството си. Отстранете гумената капачка от върха на спринцовката и там закрепете стабилно игла. Вашият лекар или неговият асистент ще Ви кажат кой размер игли да използвате.

6. Махнете предпазителя без да докосвате иглата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

на флакона.

 

7. Бавно вкарайте иглата направо през центъра на гумената запушалкае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Бавно инжектирайте цялото количествовразтворител (1,5 ml) във флакона с праха, като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насочвате струята към стената на флакона. НЕ Я НЕСОЧВАЙТЕ към белия прах на

дъното на флакона.

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предирда извадите спринцовкта от флакона, изтеглете същия обем въздух (1,5 ml),

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колкото е бил обемът, който сте инжектирали, за да намалите налягането във флакона.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтеглете спринцовката и поставете предпазителя на иглата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Завъртете ЛЕКО флакона до пълното разтваряне на съдържанието му. НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ.

Разтваряне на Вашето лекарство

10.Така полученият разтвор трябва да е бистър, без видими частици.

11.Надпишете флакона с датата, на която сте приготвили разтвора.

Подготовка за инжектиране

12. Отново почистете гумената запушалка на флакона с памуче със спирт. Не докосвайте гърлото на флакона след като сте го почистили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

Флаконът, съдържащ Вашето лекарство под формата на разтвор.

 

п

т

 

 

 

 

у

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от аптеката или

13. Вземете спринцовката за инжектиране и иглата, които са Ви дадениа

 

болницата, за да изтеглите разтвореното лекарство.

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извадете спри цовката от стерилната

 

й опаковка и поставете иглата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

на буталото назад до маркировката,

14. Напълнете спринцовката с въздух чрез изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отговаряща на предписаната Ви лекаря доза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махнете предпазителя без да докосвате иглата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Бавно вкарайте иглата направо през центъра на гумената запушалка на флакона.

17. Леко натиснете буталото, за да изтласкате въздуха от спринцовката във флакона.

18. Без да вадите иглата обърнете флакона с капачката надолу и задръжте флакона така с едната ръка. Дръжте спринцовката така, че иглата във флакона да е насочена нагоре. Уверете се, че върхът на иглата е потопен в разтвора. С другата ръка, бавно издърпайте буталото с постепенно движение, за да изтеглите необходимата доза в спринцовката, като внимавате, върха на иглата да остане потопен в разтвора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

Изтегляне на необходимия обем от Вашето лекарство по

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

скалата на спринцовкатар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

19. Отстранете спринцовката от иглата, като оставите иглата във флакона, без да докосвате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

връхчето на спринцовката. Изтеглете иглата, поставете й предпазителя и я изхвърлете в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

затворен се контейнер. За работата с флакона вижте “Инжектира е на разтвора”,

 

 

стъпка 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

инжекции) и я закрепете стабилно на върха

20. Вземете нова игла (подходяща за подкожнив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на спринцовката.

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спринцовката, съдържаща Вашето лекарство, на която се поставя нова игла.

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

р

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махнетеспредпазителя от иглата и проверете в спринцовката да няма мехурчета въздух.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ако забележите мехурчета изтеглете буталото леко назад, внимателно почукайте с пръст спринцовката като я държите изправена с върха нагоре, докато мехурчетата изчезнат. Натиснете бавно буталото докато достигне до маркировката за точната доза.

23.Поставете предпазителя на на иглата и оставете спринцовката с иглата на равна повърхност.

Инжектиране на разтвора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

24. Уверете се, че разтворът е със стайна температура. Ако спринцовката е студенар ,

 

затоплете я между дланите си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

25. Огледайте разтвора преди да го инжектирате: ако разтворът е с променен цвят или ако се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

виждат някакви твърди частици, той НЕ ТРЯБВА да се инжектира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

26. Изберете мястото за инжектиране съгласно препоръките на Вашия лекар. Много е важно

всеки път когато прилагате лекартвото да сменяте мястото наеинжектиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Почистете мястото на инжектиране с памучен тампон със спирт и изчакайте кожата да

изсъхне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Уверете се, че спринцовката съдържа правилната доза от разтвора на Valtropin. Хванете

спринцовката, сякаш държите молив.

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

&n