Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – листовка - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоVaniqa
ATC кодD11AX
Веществоeflornithine
ПроизводителAlmirall, S.A.

Листовка: информация за потребителя

Vaniqa 11,5% крем

Ефлорнитин (Eflornithine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Vaniqa и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Vaniqa

3.Как да използвате Vaniqa

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vaniqa

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Vaniqa и за какво се използва

Vaniqa съдържа активното вещество ефлорнитин. Ефлорнитин забавя растежа на космите, като въздейства върху един определен ензим (белтък в организма, участващ в изграждането на косъма).

Vaniqa се използва за намаляване на прекомерното окосмяване (хирзутизъм) по лицето на жени на възраст над 18 години.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Vaniqa

Не използвайте Vaniqa:

Ако сте алергични към ефлорнитин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Vaniqa

съобщете на Вашия лекар, ако имате някакви други медицински проблеми (особено свързани с бъбреците или черния дроб).

ако не сте сигурни дали да използвате този продукт, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Прекомерното окосмяване може да е резултат от някакво друго заболяване. Информирайте Вашия лекар, ако имате синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) или някои определени хормон-продуциращи тумори, или ако приемате лекарства, които могат да предизвикат окосмяване, напр. циклоспорин (след трансплантация на органи), глюкокортикоиди (напр. като лечение за ревматични или алергични заболявания), миноксидил (антихипертензивно лечение), фенобарбитон (против гърчове), фенитоин (против гърчове) или хормонално-заместителна терапия с ефекти, подобни на мъжките хормони.

Деца и юноши

Vaniqa не се препоръчва за употреба от лица на възраст под 18 години.

Други лекарства и Vaniqa

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако трябва да прилагате други лекарствени продукти върху областите на кожата, върху които прилагате крема.

Бременност и кърмене

Не използвайте Vaniqa, ако сте бременна или кърмите. Трябва да използвайте друг метод за справяне с окосмяването по лицето си, ако сте бременна или се опитвате да забременеете.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Vaniqa да има някакъв ефект върху способността Ви да шофирате или работите с машини.

Vaniqa съдържа цетостеарилов и стеарилов алкохол, които могат да причинят местна реакция на кожата (напр. контактен дерматит). Също така Vaniqa съдържа метил парахидрооксибензоат (E218) и пропил парахидрооксибензоат (E216), които могат да предизвикат алергични реакции (възможно от забавен тип).

3.Как да използвате Vaniqa

Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Използвайте два пъти дневно, с поне 8 часа интервал между две приложения.

Ако получите дразнене (смъдене, парене), намалете употребата на Vaniqa до веднъж дневно, докато състоянието премине. Ако то продължава, свържете се с Вашия лекар.

Ако току-що сте се обръснали или сте използвали друг метод за отстраняване на космите, изчакайте поне 5 минути, преди да приложите Vaniqa. Възможно е да имате смъдене или парене ако приложите този крем върху порязана или раздразнена кожа.

Почистете и подсушете областта на кожата, върху която ще прилагате крема.

Нанесете тънък слой от крема и го втрийте добре, докато не останат видими следи в областите на приложение.

Ако е възможно, не мийте намазаните зони от кожата поне 4 часа, след прилагане на крема.

Измийте ръцете си след прилагане на крема.

Изчакайте поне 5 минути, преди да използвате грим или слънцезащитен крем върху намазаните зони.

При използване върху лицето, избягвайте контакт с очите или вътрешността на ноздрите или устата. Ако случайно Vaniqa попадне в очите, устата или носа Ви, изплакнете добре с вода.

Vaniqa не е депилиращ крем и може да се наложи да продължите да прилагате метода си на отстраняване на космите, напр. чрез бръснене или скубене.

Възможно е да минат 8 седмици, докато забележите резултати. Важно е да продължите да използвате крема. Ако не видите никакво подобрение, след като сте го използвали в продължение на 4 месеца, свържете се с Вашия лекар. Ако спрете употребата му е възможно в рамките на 8 седмици да се възстанови първоначалното Ви окосмяване.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Vaniqa

Ако сложите прекалено много от крема върху кожата си, това е малко вероятно да Ви навреди.

Ако Вие или някой друг неволно погълнете Vaniqa, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приложите Vaniqa

Веднага си сложете от крема, но изчакайте поне 8 часа, преди да го използвате отново.

Ако сте спрели употребата на Vaniqa

За да поддържате намалението на окосмяването продължавайте да използвате Vaniqa постоянно, както е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции обикновено се ограничават до кожата и са леки по интензивност. В такива случаи те обикновено отзвучават без да се прекъсва употребата на Vaniqa.

Честотата на изброените по-долу възможни нежелани реакции се дефинира съгласно следната конвенция:

много чести

(засягат повече от 1 на 10 пациента)

чести

(засягат 1 до 10

на 100 пациента)

нечести

(засягат 1 до 10

на 1000 пациента)

редки

(засягат 1 до 10

на 10 000 пациента)

много редки

(засягат по-малко от 1 на 10 000 пациента)

неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациента) o акне

Чести (засягат 1 до 10 на 100 пациента) o суха кожа

o косопад

o възпаление около космения фоликул o сърбеж

o обрив

o зачервяване

o дразнене на кожата и пъпки, причинени от бръснене o дразнене на кожата

o усещане за щипане, мравучкане или парене по кожата

Нечести (засягат 1 до 10 на 1000 пациента) o релефен обрив (папулозен обрив)

o херпес на устата

o зачервяване и дразнене на мястото на прилагане на крема o екзема

o възпалени, сухи, напукани или изтръпнали устни o растящи навътре косми

o по-бледи области върху кожата o кървене на кожата

o гнойни пъпки

o пристъпно зачервена кожа o възпаление на кожата

o разранена кожа

o оток на устата или лицето

o нетипична структура или растеж на косми

Редки (засягат 1 до 10 на 10 000 пациента)

o необичайно разрастване на кожата (кожна неоплазия) o прекомерно окосмяване

o пристъпно зачервяване, зачервяване на лицето и пъпки възможно с гной o други нарушения на кожата

o възпаление на кожата със зачервяване, люспи и сърбеж (себореен дерматит) o червен, надигнат или мехурест обрив

o кожни кисти o опъната кожа

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции,

можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Vaniqa

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутията и в долната част на тубата след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Изхвърлете тубата с неизползваното количество крем 6 месеца след първото отваряне.

Уверете се, че капачката на тубата е плътно затворена след всяко използване.

Да не се съхранява над 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vaniqa

Активното вещество е ефлорнитин.

Всеки грам от крема съдържа 115 mg ефлорнитин (като хидрохлорид монохидрат).

Другите съставки са:

цетостеарилов алкохол, макроголов цетостеарилетер, диметикон, глицерил стеарат; макроголов стеарат, метил парахидрооксибензоат (E218); течен парафин, феноксиетанол, пропил парахидрооксибензоат (E216), пречистена вода и стеарилов алкохол. Понякога се добавят малки количества натриев хидроксид (Е524) за поддържане на нормално ниво на киселинност (ниво на рН).

Как изглежда Vaniqa и какво съдържа опаковката

Vaniqa е крем, който е бял до почти бял на цвят. Предлага се в туби от по 15 g, 30 g и 60 g, но не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona

Испания

Teл.: +34 93 291 30 00

Производител

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

 

Almirall N.V.

Ireland / United Kingdom

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Almirall Limited

 

Tel.: +44 (0) 800 0087399

България / Česká republika / Hrvatska / Danmark

Nederland

/ Eesti / Ελλάδα / España / Κύπρος / Latvija /

Almirall BV

Lietuva / Magyarország / Malta / România /

Tel.: +31 (0) 307991155

Slovenija / Slovenská republika

 

Almirall, S.A.

 

Teл/Tel/Tlf/Tηλ/Sími/Puh: +34 93 291 30 00

 

Deutschland

Österreich

Luxembourg/Luxemburg

Almirall GmbH

Almirall Hermal GmbH

Tel.: +43 01/595 39 60

 

Danmark / Ísland / Norge / Suomi/Finland / Sverige

Polska

Almirall ApS

Almirall Sp. z o.o.

Tel./Puh.: +45 70 25 75 75

Tel.: +48 22 330 02 57

France

Portugal

Almirall SAS

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Tel.: +351 21 415 57 50

Italia

 

Almirall SpA

 

Tel.: +39 02 346181

 

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта