Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vargatef (nintedanib) – листовка - L01XE3

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоVargatef
ATC кодL01XE3
Веществоnintedanib
ПроизводителBoehringer Ingelheim International GmbH

Листовка: информация за пациента

Vargatef 100 mg меки капсули

Нинтеданиб (Nintedanib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vargatef и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете преди да приемете Vargatef

3.Как да приемате Vargatef

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vargatef

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Vargatef и за какво се използва

Капсулите Vargatef съдържат активното вещество нинтеданиб. Нинтеданиб блокира активността на група протеини, включени в изграждането на нови кръвоносни съдове, които доставят на раковите клетки храна и кислород. Чрез блокиране на активността на тези протеини, нинтеданиб може да помогне за спиране на растежа и разпространението на рака.

Това лекарство се използва в комбинация с друго лекарство за рак (доцетаксел) за лечение на рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД). Предназначен е за възрастни пациенти, при които НДКРБД е от определен тип („аденокарцином“) и които вече са получили едно лечение с друго лекарство за лечение на този рак, но чийто тумор е започнал отново да расте.

2.Какво трябва да знаете преди да приемете Vargatef

Не приемайте Vargatef

-ако сте алергични към нинтеданиб, към фъстъци или соя, или към някоя от останалите съставки натова лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство,

-ако имате или сте имали чернодробни проблеми, ако имате или сте имали проблеми с кървене, особено наскорошно кървене в белия дроб;

-ако приемате лекарства за разреждане на кръвта (като варфарин, фенпрокумон, хепарин или ацетилсалицилова киселина) за предотвратяване на кръвосъсирването. Лечението с Vargatef може да доведе до по-висок риск от кървене.

-ако наскоро сте претърпели операция или планирате операция. Нинтеданиб може да повлияе на начина на зарастване на раните Ви. По тази причина лечението с Vargatef обикновено ще бъде прекъснато, ако Ви предстои операция. Вашият лекар ще реши кога да поднови лечението Ви с това лекарство

-ако имате рак, които се е разпространил в мозъка

На базата на тази информация Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, например да провери функцията на черния Ви дроб и да определи колко бързо се съсирва кръвта Ви. Вашият лекар ще обсъди с Вас резултатите от тези изследвания и ще реши дали можете да получавате

Vargatef.

Незабавно информирайте Вашия лекар, докато приемате това лекарство,

-ако получите диария. Важно е да се започне лечение на диарията още при първите признаци (вижте точка 4)

-ако развиете висока температура, понеже това може да бъде симптом на фебрилна неутропения или сепсис (вижте точка 4)

-ако усетите силна болка в областта на стомаха, повишена температура, втрисане, гадене, повръщане или втвърдяване или раздуване на корема, понеже това могат да бъдат симптоми на пробив на стената на червата Ви („стомашно-чревна перфорация“)

-ако усетите болка, оток, зачервяване, затопляне на крайник, понеже е възможно това да са симптоми на кръвен съсирек в някоя от вените Ви

-ако имате някакъв голям кръвоизлив

-ако усетите стягане или болка в гърдите, обикновено в лявата страна на тялото, болки в шията, челюстта, рамото или ръката, ускорен пулс, задух, гадене, повръщане, тъй като това може да са симптоми на сърдечен удар

-ако някоя от нежеланите реакции (вижте точка 4) стане тежка

Деца и юноши

Това лекарство не е проучвано при деца или юноши и по тази причина не трябва да се приема от деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Vargatef

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително лекарства от растителен произход и лекарства, отпускани без рецепта.

Това лекарство може да взаимодейства с някои други лекарства. Следните лекарства могат да повишат нивата на нинтеданиб (активното вещество на Vargatef) в кръвта и така могат да повишат риска за нежелани реакции (вижте точка 4):

-Кетоконазол (използва се за лечение на гъбични инфекции)

-Еритромицин (използва се за лечение на бактериални инфекции)

Следните лекарства могат да понижат нивата на нинтеданиб в кръвта и така да понижат ефективността на Vargatef:

-Рифампицин (антибиотик, използван за лечение на туберкулоза)

-Карбамазепин, фенитоин (използвани за лечение на гърчове)

-Жълт кантарион (лекарство от растителен произход за лечение на депресия)

Бременност

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не приемайте това лекарство по време на бременност, понеже то може да навреди на плода и да причини вродени дефекти. Пациентките, които могат да забременеят трябва да използват

ефективни методи за контрол на раждаемостта, включително бариерен като втора форма на контрацепция, докато приемат Vargatef и в продължение на поне 3 месеца след спиране на лечението. Трябва да обсъдите с Вашия лекар най-подходящите за Вас методи за контрацепция. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забременеете по време на лечението с Vargatef.

Кърмене

Не е известно дали лекарството преминава в кърмата и дали може да навреди на кърмачето. Поради това жените не трябва да кърмят по време на лечението с Vargatef.

Фертилитет

Няма проучвания за ефекта на това лекарство върху фертилитета при хора.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте машини, ако се чувствате зле.

Vargatef съдържа соя

Капсулите съдържат соев лецитин. Не използвайте това лекарство, ако сте алергични към фъстъци или соя.

3.Как да приемате Vargatef

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте Vargatef в същия ден, в който Ви се прилага химиотерапията с доцетаксел.

Поглъщайте капсулите цели с вода и не ги дъвчете или разтрошавайте. Препоръчва се капсулите да се приемат с храна, т.е. по време на или непосредствено преди или след хранене.

Препоръчителната доза е четири капсули на ден (това са общо 400 mg нинтеданиб на ден). Не приемайте повече от тази доза.

Дневната доза трябва да се раздели на две дози по две капсули с интервал приблизително 12 часа, например две капсули сутринта и две капсули вечерта. Тези две дози трябва да се

приемат приблизително по едно и също време всеки ден. Приемането на лекарството по този начин осигурява поддържане на постоянно количество нинтеданиб в организма.

Намаление на дозата

Ако не понасяте препоръчителната доза от 400 mg на ден поради нежелани реакции (вижте точка 4), Вашият лекар може да намали дневната доза Vargatef. Не намалявайте дозата и не прекъсвайте лечението по собствена преценка без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар .

Вашият лекар може да намали препоръчваната Ви доза на 300 mg на ден (две капсули от 150 mg). В този случай Вашият лекар ще Ви предпише меки капсули Vargatef 150 mg за лечението Ви.

Ако е необходимо, Вашият лекар може допълнително да намали Вашата дневна доза до 200 mg на ден (две капсули от 100 mg). Ако това се случи, Вашият лекар ще ви предпише капсула с подходящото количество на активното вещество.

И в двата случая трябва да приемате по една капсула с подходящото количество на активното вещество два пъти на ден, с интервал приблизително 12 часа, с храна , по приблизително едно и също време всеки ден (например една капсула сутринта и една капсула вечерта).

Ако Вашият лекар е преустановил химиотерапията Ви с доцетаксел, Вие трябва да продължите да приемате Vargatef два пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vargatef

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Vargatef

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза Vargatef според графика за следващия планов прием и в дозата, както Ви е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Vargatef

Не спирайте приема на Vargatef без да сте се консултирали първо с Вашия лекар . Важно е да приемате това лекарство всеки ден, толкова време, колкото е предписал Вашият лекар. Ако не го приемате, както Ви е предписано от Вашия лекар, е възможно това лекарство срещу раковото Ви заболяване да не действа както трябва.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Трябва особено да внимавате ако получите следните нежелани реакции по време на лечението с

Vargatef:

Диария (много честа, може да засегне повече от 1 на 10 пациенти):

Диарията може да доведе до загуба на течности и важни соли (електролити, като натрий или калий) от организма Ви. При първите признаци на диария пийте много течности и незабавно се свържете с Вашия лекар. Започнете възможно най-скоро подходящо противодиарийно лечение, напр. с лоперамид, след като сте се свързали с Вашия лекар.

Фебрилна неутропения и сепсис (честа, може да засегне от 1 до 10 на 100 пациенти):

Лечението с Vargatef може да доведе до намален брой бели кръвни клетки (неутропения), които са важни за реакцията на организма срещу бактериални или гъбични инфекции. Като следствие от неутропенията могат да се развият повишена температура (фебрилна неутропения) и отравяне на кръвта (сепсис). Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате висока температура. По време на лечението с Vargatef Вашият лекар редовно ще проследява кръвната Ви картина и ще Ви изследва за признаци на инфекция, като възпаление, повишена температура или умора.

Следните нежелани реакции са били наблюдавани при лечение с това лекарство:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

Диария - моля, вижте по-горе

Болки, изтръпване и/или мравучкане по пръстите на ръцете и краката (периферна невропатия)

Гадене

Повръщане

Болка в стомаха (корема)

Кървене

Спадане на броя на белите кръвни клетки (неутропения)

Възпаление на лигавиците на храносмилателната система, включително афти и язви в устата (мукозит, включително стоматит)

Обрив

Намален апетит

Нарушения на електролитния баланс

Повишаване на стойностите на чернодробните ензими (аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза; алкална фосфатаза) в кръвта, установено чрез кръвни изследвания

Чести нежелани реакции (могат да засегнат 1 до 10 пациенти на 100)

Отравяне на кръвта (сепсис) – моля, вижте по-горе

Спадане на броя на белите кръвни клетки, придружено от висока температура (фебрилна неутропения)

Кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоемболия)

Високо кръвно налягане (хипертония)

  лекарства с рецепта. Вещество: "Nintedanib"

 • Ofev - nintedanib

Загуба на течности (дехидратация)

Абсцес

Нисък брой на тромбоцитите (тромбоцитопения)

Жълтеница (хипербилирубинемия)

Повишени стойности на чернодробни ензими (гама-глутамилтрансфераза) в кръвта, установено чрез кръвни изследвания

Нечести нежелани реакции (нечести, могат да засегнат 1 до 10 пациенти на 1000)

Пробив в стената на червата (стомашно-чревни перфорации)

Възпаление на панкреаса (панкреатит)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Vargatef

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, обвивката и блистерите. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че блистерът, в който са поставени капсулите е отворен или някоя капсула е счупена.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vargatef

-Активното вещество на Vargatef е нинтеданиб. Всяка мека капсула съдържа 100 mg нинтеданиб (под формата на езилат).

-Помощните вещества са:

Капсулно съдържимо: Средноверижни триглицериди, твърди мазнини, лецитин (соя) (E322)

Състав на капсулата: Желатин, глицерол (85 %), титанов диоксид (Е171), железен оксид, червен (E172),

железен оксид, жълт (Е172)

Печатно мастило:Шеллак, железен оксид, черен (Е172), пропиленгликол (E1520)

Как изглежда Vargatef и какво съдържа опаковката

Меките капсули (капсули) Vargatef 100 mg са с цвят на праскова, непрозрачни, продълговати капсули с отпечатано с черен цвят от едната страна символа на фирма Boehringer Ingelheim и числото “100”.

Предлагат се три вида опаковки Vargatef 100 mg меки капсули:

Една кутия, съдържаща 60 капсули (6 алуминиеви блистера по 10 капсули).

Една кутия, съдържаща 120 капсули (12 алуминиеви блистера по 10 капсули).

Групова опаковка, съдържаща 120 капсули (2 кутии по 60 капсули всяка, опаковани заедно във фолио).

Не всички видове опаковки Vargatef 100 mg меки капсули могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

Производител

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Sími: +354 535 7000

organizačná zložka

 

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Tel: +39 02 5355 1

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Sverige

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim AB

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

United Kingdom

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Ltd.

Latvijas filiāle

Tel: +44 1344 424 600

Tel: +371 67 240 011

 

Дата на последно преразглеждане на листовката <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

Vargatef 150 mg меки капсули

Нинтеданиб (Nintedanib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vargatef и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете преди да приемете Vargatef

3.Как да приемате Vargatef

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vargatef

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Vargatef и за какво се използва

Капсулите Vargatef съдържат активното вещество нинтеданиб. Нинтеданиб блокира активността на група протеини, които са включени в изграждането и растежа на кръвоносни съдове. Чрез блокиране на активността на тези протеини, нинтеданиб може да потисне растежа и разпространението на раковите клетки.

Това лекарство се използва в комбинация с друго лекарство за рак (доцетаксел) за лечение на рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД). Предназначен е за възрастни пациенти, при които НДКРБДе от определен тип („аденокарцином“) и които вече са получили едно лечение с друго лекарство за лечение на този рак, но чийто тумор е започнал отново да расте.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Vargatef

Не приемайте Vargatef

-ако сте алергични към нинтеданиб, към фъстъци или соя, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство

-ако имате или сте имали чернодробни проблеми, ако имате или сте имали проблеми с кървене, особено наскорошно кървене в белия дроб

-ако приемате лекарства за разреждане на кръвта (като варфарин, фенпрокумон, хепарин или ацетилсалицилова киселина) предотвратяване на кръвосъсирването. Лечението с Vargatef може да доведе до по-висок риск от кървене

-ако наскоро сте претърпели операция или планирате операция. Нинтеданиб може да повлияе на начина на зарастване на раните Ви. По тази причина лечението с Vargatef обикновено ще бъде прекъснато, ако Ви предстои операция. Вашият лекар ще реши кога да поднови лечението Ви с това лекарство

-ако имате рак, които се е разпространил в мозъка

На базата на тази информация Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, например да провери функцията на черния Ви дроб и да определи колко бързо се съсирва кръвта Ви. Вашият лекар ще обсъди с Вас резултатите от тези изследвания и ще реши дали можете да получавате

Vargatef.

Незабавно информирайте Вашия лекар, докато приемате това лекарство,

-ако получите диария. Важно е да се започне лечение на диарията още при първите признаци (вижте точка 4)

-ако развиете висока температура, понеже това може да бъде симптом на фебрилна неутропения или сепсис (вижте точка 4)

-ако усетите силна болка в областта на стомаха, повишена температура, втрисане, гадене, повръщане или втвърдяване или раздуване на корема, понеже това могат да бъдат симптоми на пробив на стената на червата Ви („стомашно-чревна перфорация“)

-ако усетите болка, оток, зачервяване, затопляне на крайник, понеже е възможно това да са симптоми на кръвен съсирек в някоя от вените Ви

-ако имате някакъв голям кръвоизлив

-ако усетите стягане или болка в гърдите, обикновено в лявата страна на тялото, болки в шията, челюстта, рамото или ръката, ускорен пулс, задух, гадене, повръщане, тъй като това може да са симптоми на сърдечен удар

-ако някоя от нежеланите реакции (вижте точка 4) стане тежка

Деца и юноши

Това лекарство не е проучвано при деца или юноши и по тази причина не трябва да се приема от деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Vargatef

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително лекарства от растителен произход и лекарства, отпускани без рецепта.

Това лекарство може да взаимодейства с някои други лекарства. Следните лекарства могат да повишат нивата на нинтеданиб (активното вещество на Vargatef) в кръвта и така могат да повишат риска за нежелани реакции (вижте точка 4):

-Кетоконазол (използва се за лечение на гъбични инфекции)

-Еритромицин (използва се за лечение на бактериални инфекции)

Следните лекарства могат да понижат нивата на нинтеданиб в кръвта и така да понижат ефективността на Vargatef:

-Рифампицин (антибиотик, използван за лечение на туберкулоза)

-Карбамазепин, фенитоин (използвани за лечение на гърчове)

-Жълт кантарион (лекарство от растителен произход за лечение на депресия)

Бременност

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не приемайте това лекарство по време на бременност, понеже то може да навреди на плода и да причини вродени дефекти. Пациентките, които могат да забременеят трябва да използват ефективни методи за контрол на раждаемостта, включително бариерен като втора форма на

контрацепция, докато приемат Vargatef и в продължение на поне 3 месеца след спиране на лечението. Трябва да обсъдите с Вашия лекар най-подходящите за Вас методи за контрацепция. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забременеете по време на лечението с Vargatef.

Кърмене

Не е известно дали лекарството преминава в кърмата и дали може да навреди на кърмачето. Поради това жените не трябва да кърмят по време на лечението с Vargatef.

Фертилитет

Няма проучвания за ефекта на това лекарство върху фертилитета при хора.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте машини, ако се чувствате зле.

Vargatef съдържа соя

Капсулите съдържат соев лецитин. Не използвайте това лекарство, ако сте алергични към фъстъци или соя.

3. Как да приемате Vargatef

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте Vargatef в същия ден, в който Ви се прилага химиотерапията с доцетаксел.

Поглъщайте капсулите цели с вода и не ги дъвчете или разтрошавайте. Препоръчва се капсулата да се приема с храна, т.е. по време на или непосредствено преди или след хранене.

Препоръчителната доза е две капсули на ден (това са общо 300 mg нинтеданиб на ден). Не приемайте повече от тази доза.

Дневната доза трябва да се раздели на две дози по една капсула с интервал приблизително 12 часа, например една капсула сутринта и една капсула вечерта. Двете дози трябва да се приемат приблизително по едно и също време всеки ден. Приемането на лекарството по този начин осигурява поддържане на постоянно количество нинтеданиб в организма.

Намаление на дозата

Ако не понасяте препоръчителната доза от 300 mg на ден поради нежелани реакции (вижте точка 4), Вашият лекар може да намали препоръчваната Ви дневна доза Vargatef до 200 mg на ден (две капсули от 100 mg). В този случай Вашият лекар ще Ви предпише меки капсули

Vargatef 100 mg за лечението Ви.

Трябва да приемате по една капсула с подходящото количество на активното вещество два пъти дневно, с интервал от приблизително 12 часа, с храна (например сутрин и вечер) по приблизително едно и също време на деня.

Не намалявайте дозата и не прекъсвайте лечението по собствена преценка без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар .

Ако Вашият лекар е преустановил химиотерапията Ви с доцетаксел, Вие трябва да продължите да приемате Vargatef два пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vargatef

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Vargatef

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза Vargatef според графика за следващия планов прием и в дозата, както Ви е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Vargatef

Не спирайте приема на Vargatef без да сте се консултирали първо с Вашия лекар . Важно е да приемате това лекарство всеки ден, толкова време, колкото е предписал Вашият лекар. Ако не го приемате, както Ви е предписано от Вашия лекар, е възможно това лекарство срещу раковото Ви заболяване да не действа както трябва.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Трябва особено да внимавате ако получите следните нежелани реакции по време на лечението с

Vargatef:

Диария (много честа, може да засегне повече от 1 на 10 пациенти):

Диарията може да доведе до загуба на течности и важни соли (електролити, като натрий или калий) от организма Ви. При първите признаци на диария пийте много течности и незабавно се свържете с Вашия лекар. Започнете възможно най-скоро подходящо противодиарийно лечение, напр. с лоперамид, след като сте се свързали с Вашия лекар.

Фебрилна неутропения и сепсис (честа, може да засегне от 1 до 10 на 100 пациенти):

Лечението с Vargatef може да доведе до намален брой бели кръвни клетки (неутропения), които са важни за реакцията на организма срещу бактериални или гъбични инфекции. Като следствие от неутропенията могат да се развият повишена температура (фебрилна неутропения) и отравяне на кръвта (сепсис). Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате висока температура. По време на лечението с Vargatef Вашият лекар редовно ще проследява кръвната Ви картина и ще Ви изследва за признаци на инфекция, като възпаление, повишена температура или умора.

Следните нежелани реакции са били наблюдавани при лечение с това лекарство:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

Диария - моля, вижте по-горе

Болки, изтръпване и/или мравучкане по пръстите на ръцете и краката (периферна невропатия)

Гадене

Повръщане

Болка в стомаха (корема)

Кървене

Спадане на броя на белите кръвни клетки (неутропения)

Възпаление на лигавиците на храносмилателната система, включително афти и язви в устата (мукозит, включително стоматит)

Обрив

Намален апетит

Нарушения на електролитния баланс

Повишаване на стойностите на чернодробните ензими (аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза; алкална фосфатаза) в кръвта, установено чрез кръвни изследвания

Чести нежелани реакции (могат да засегнат 1 до 10 пациенти на 100)

Отравяне на кръвта (сепсис) – моля, вижте по-горе

Спадане на броя на белите кръвни клетки, придружено от висока температура (фебрилна неутропения)

Кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоемболия)

Високо кръвно налягане (хипертония)

Загуба на течности (дехидратация)

Абсцес

Нисък брой на тромбоцитите (тромбоцитопения)

Жълтеница (хипербилирубинемия)

Повишени стойности на чернодробни ензими (гама-глутамилтрансфераза) в кръвта, установено чрез кръвни изследвания

Нечести нежелани реакции (нечести, могат да засегнат 1 до 10 пациенти на 1000)

Пробив в стената на червата (стомашно-чревни перфорации)

Възпаление на панкреаса (панкреатит)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Vargatef

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистерите. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че блистерът, в който са поставени капсулите е отворен или някоя капсула е счупена.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vargatef

-Активното вещество на Vargatef е нинтеданиб. Всяка мека капсула съдържа 150 mg нинтеданиб (под формата на езилат) .

-Помощните вещества са:

Капсулно съдържимо:

Средноверижни триглицериди, твърди мазнини, лецитин (соя)

 

(E322)

Състав на капсулата:

Желатин, глицерол (85 %), титанов диоксид (Е171), железен

 

оксид, червен (E172), железен оксид, жълт (Е172)

Печатно мастило:

Шеллак, железен оксид, черен (Е172), пропиленгликол (E1520)

Как изглежда Vargatef и какво съдържа опаковката

Меките капсули (капсули) Vargatef 150 mg са кафяви, непрозрачни, продълговати капсули с отпечатано с черен цвят от едната страна символа на фирма Boehringer Ingelheim и числото

„150“.

Една кутия съдържа 60 капсули (6 алуминиеви блистера по 10 капсули).

Притежател на разрешението за употреба

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

Производител

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Sími: +354 535 7000

organizačná zložka

 

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Tel: +39 02 5355 1

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Sverige

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim AB

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

United Kingdom

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Ltd.

Latvijas filiāle

Tel: +44 1344 424 600

Tel: +371 67 240 011

 

Дата на последно преразглеждане на листовката <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за нинтеданиб (онкологични показания), научните заключения на CHMP са, както следва:

Като част от Ofev PSUSA/00010319/201510, като нова нежелана лекарствена реакция се добавя „панкреатит“. Като се има предвид, че нинтеданиб е разрешен за лечение на идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), но и за лечение на недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC), че за лечение на NSCLC се използва по-висока доза нинтеданиб в сравнение с тази за ИБФ и че постмаркетинговата експозиция е 10 пъти по-ниска за NSCLC, отколкото за ИБФ, данните от онкологичните показания за нинтеданиб са преразгледани. Въздействието на данните при пациенти с ИБФ върху онкологичните показания също е оценено. „Панкреатит“ се съобщава рядко в програмата за разработване на онкологични лекарства. Съобщени са 4 случая (3 от клинични изпитвания и 1 от програма с милосърдна цел) в базата данни за безопасност на ПРУ и в допълнение са получени 5 случая от текущи проучвания.

Като се има предвид връзката на панкреатит с лечението с нинтеданиб при пациенти с ИБФ, това че панкреатитът е потенциално сериозно клинично състояние, че при Vargatef се използва по-висока доза на нинтеданиб, заедно с потенциалната сериозност на панкреатита, ако не бъде достатъчно рано диагностициран, за да има възможност за бързо започване на лечение, няма правдоподобно медицинско обяснение защо „панкреатит“, като възможна нежелана реакция, би бил ограничен само до показанието ИБФ. Въз основа на наличните данни, PRAC счита, че към точка 4.8 от КХП трябва да се добави „панкреатит“.

Следователно, с оглед на представените данни в прегледания ПАДБ, PRAC счита, че промени в продуктовата информация на лекарствени продукти, съдържащи нинтеданиб (онкологични показания), са оправдани.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за нинтеданиб (онкологични показания) CHMP счита, че съотношението полза/риск за лекарствения продукт, съдържащ нинтеданиб (онкологични показания), е непроменено с предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението за употреба.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Помощ
 • Get it on Google Play
 • За сайта
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  лекарства с рецепта