Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – листовка - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоVivanza
ATC кодG04BE09
Веществоvardenafil
ПроизводителBayer Pharma AG  

Листовка: информация за потребителя

Vivanza 5 mg филмирани таблетки

Варденафил (Vardenafil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vivanza и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

3.Как да приемате Vivanza

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vivanza

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Vivanza и за какво се използва

Vivanza съдържа варденафил, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестераза тип 5. Те се използват за лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже – състояние, което се характеризира със затруднения при получаване или поддържане на ерекция.

Поне един от десет мъже изпитва понякога трудност да получи или поддържа ерекция. Причините за това могат да бъдат физически или психологически или съвкупност от двете. Каквато и да е причината, вследствие на промените в мускулите и кръвоносните съдове в пениса не се задържа достатъчно кръв за получаване и поддържане на ерекция.

Vivanza ще действа само, когато сте сексуално стимулирани. Лекарството намалява действието на естествено вещество във Вашия организъм, което отслабва ерекцията. Vivanza позволява ерекцията да продължи достатъчно дълго, за да извършите удовлетворителен сексуален акт.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

Не приемайте Vivanza

-Ако сте алергични към варденафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергичната реакция включват обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните и затруднения в дишането.

-Ако вземате лекарства, съдържащи нитрати, такива като глицерол тринитрат за гръдна жаба (стенокардия), или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza, Вашето кръвно налягане може значително да се повлияе.

-Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства, използвани за лечение на инфекции с вируса на човешкия имунодефицит (HIV).

-Ако сте над 75 години и вземате кетоконазол или итраконазол, противогъбични лекарства.

-Ако имате тежък сърдечен или чернодробен проблем.

-Ако сте на диализа.

-Ако наскоро сте имали инсулт или сърдечен пристъп.

-Ако имате или сте имали ниско кръвно налягане.

-Ако имате в семейството данни за дегенеративни очни заболявания (като пигментен ретинит).

-Ако някога сте имали състояние, свързано със загуба на зрението поради увреждане на оптичния нерв от недостатъчен приток на кръв, известно като не-артериитна исхемична оптична невропатия (НАИОН).

-Ако приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тробмоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че PDE5 инхибиторите, като Vivanza, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Vivanza.

Обърнете специално внимание при употреба на Vivanza

-Ако имате сърдечно заболяване. Може да е рисковано за вас, ако правите секс.

-Ако страдате от нарушения в сърдечния ритъм (сърдечна аритмия) или вродени сърдечни заболявания, които повлияват Вашата електрокардиограма.

-Ако имате физическо състояние, което е засегнало формата на пениса. Това включва състояния, наречени ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза.

-Ако имате заболяване, което причинява ерекция, която не може да отзвучи (приапизъм). Това включва сърповидно-клетъчна анемия, мултиплен миелом и левкемия.

-Ако имате стомашни язви (т. нар. стомашни или пептични язви).

-Ако имате нарушения в кръвосъсирването (като хемофилия).

-Ако използвате други лекарства за лечение на трудности при ерекция, включително варденафил таблетки, диспергиращи се в устата (вж. точка “Други лекарства и Vivanza”).

-Ако имате внезапно влошаване или загуба на зрение, спрете да вземате Vivanza и се свържете веднага с Вашия лекар.

Деца и юноши

Vivanza не е предназначена за употреба от деца или юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Vivanza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства без рецепта.

Някои лекарства могат да причинят проблеми, особено следните:

-Нитрати, лекарства за стенокардия (гръдна жаба), или лекарства, които освобождават азотен окис като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza, може сериозно да се повлияе Вашето кръвно налягане. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Vivanza.

-Лекарства за лечение на аритмия, като хинидин, прокаинамид, амиодарон или соталол.

-Ритонавир или индинавир, лекарства за HIV. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете

Vivanza.

-Кетоконазол или итраконазол, лекарства срещу гъбички.

-Еритромицин или кларитромицин, макролидни антибиотици.

-Алфа-блокери, вид лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и при уголемяване на простатата (като доброкачествена простатна хиперплазия).

-Риоцигуат.

Не използвайте Vivanza филмирани таблетки в комбинация с никакви други средства за лечение на еректилна дисфункция, включително Vivanza, диспергиращи се в устата таблетки.

Vivanza с хранa, напитки и алкохол

-Вие може да вземате Vivanza с или без храна – за предпочитане е да не бъде след обилно хранене или прием на храна, богата на мазнини, тъй като това може да забави ефекта на лекарството.

-Не пийте сок от грейпфрут, когато приемате Vivanza. Той може да повлияе на обичайния ефект на лекарството.

-Алкохолните напитки могат допълнително да затруднят получаването на ерекция.

Бременност и кърмене

Vivanza не е предназначен за употреба от жени.

Шофиране и работа с машини

Vivanza може да причини световъртеж при някои хора и да засегне тяхното зрение. Ако имате световъртеж или промени в зрението след прием на Vivanza, не шофирайте и не работете с машини.

3.Как да приемате Vivanza

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е 10 mg.

Приемете таблетка Vivanza 25 до 60 минути преди полов акт. Със сексуално стимулиране може да получите ерекция от 25 минути до четири - пет часа след приема на Vivanza.

-Глътнете една таблетка Vivanza с чаша вода

Не приемайте Vivanza филмирани таблетки с други форми на Vivanza.

Не приемайте Vivanza повече от един път дневно.

Уведомете Вашия лекар, ако считате действието на Vivanza за прекалено силно или слабо. Вашият лекар може да Ви предложи да преминете на алтернативна лекарствена форма на варденафил с различна доза, в зависимост от това какъв е ефектът при Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza

Мъжете, които са приели твърде много Vivanza, могат да получат повече нежелани реакции или да получат силна болка в гърба. Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza, уведомете Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето от тях са леки или умерено изразени.

Някои пациенти са получили частично, внезапно, временно или постоянно влошаване или загуба на зрението на едното или двете очи. Спрете приема на Vivanza и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Съобщава се за внезапно намаляване или загуба на слуха.

Вероятността от наличие на нежелана реакция е описана чрез следните категории:

Много чести:

могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители

-Главоболие

Чести:

могат да засегнат до 1 на 10 потребители

-Световъртеж

-Зачервяване

-Запушване на носа или хрема

-Стомашно разстройство

Нечести:

могат да засегнат до 1 на 100 потребители

-Оток на кожата и лигавиците, включително оток на лицето, устните или гърлото

-Нарушения на съня

-Изтръпване и нарушена сетивност за допир

-Сънливост

-Промени в зрението, зачервяване на очите, промяна в цветното виждане, болки и дискомфорт в очите, чувствителност към светлина

-Звънтене в ушите, световъртеж

-Ускорен пулс, сърцебиене

-Задух

-Запушен нос

-Киселини, гастрит, коремна болка, диария, повръщане; гадене, сухота в устата

-Повишени нива на чернодробните ензими в кръвта

-Обрив, зачервяване на кожата

-Болки в гърба и мускулите, повишаване в кръвта на мускулен ензим (креатин фосфокиназа), скованост на мускулите

-Удължена ерекция

-Физическо неразположение

Редки:

могат да засегнат до 1 на 1 000 потребители

-Възпаление на очите (конюнктивит)

-Алергична реакция

-Безпокойство

-Припадък

-Амнезия

-Гърч

-Повишено вътреочно налягане (глаукома), засилено сълзене

-Ефекти върху сърцето (като сърдечен инфаркт, промяна в ритъма на сърцето или стенокардия)

-Високо или ниско кръвно налягане

-Кървене от носа

-Ефект върху резултатите от кръвни тестове за проследяване на чернодробната функция

-Чувствителност на кожата към слънчева светлина

-Болезнени ерекции

-Болки в гърдите

Много редки или с неизвестна честота:

могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 потребители или от наличните данни не може да бъде направена оценка

-Кръв в урината (хематурия)

-Кръвоизлив в пениса (хеморагия в пениса)

-Наличие на кръв в семенната течност (хемоспермия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Vivanza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vivanza

-Активното вещество е варденафил. Всяка таблетка съдържа 5 mg варденафил (като хидрохлорид).

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: кросповидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен.

Филмово покритие: макрогол 400, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, червен (Е172).

Как изглежда Vivanza и какво съдържа опаковката

Vivanza 5 mg филмирани таблетки са оранжеви на цвят, означени с “v”от едната страна и “5” от другата страна. Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 2, 4, 8, 12 или 20 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Vivanza 10 mg филмирани таблетки

Варденафил (Vardenafil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vivanza и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

3.Как да приемате Vivanza

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vivanza

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Vivanza и за какво се използва

Vivanza съдържа варденафил, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестераза тип 5. Те се използват за лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже – състояние, което се характеризира със затруднения при получаване или поддържане на ерекция.

Поне един от десет мъже изпитва понякога трудност да получи или поддържа ерекция. Причините за това могат да бъдат физически или психологически, или съвкупност от двете. Каквато и да е причината, вследствие на промените в мускулите и кръвоносните съдове в пениса не се задържа достатъчно кръв за получаване и поддържане на ерекция.

Vivanza ще действа само, когато сте сексуално стимулирани. Лекарството намалява действието на естествено вещество във Вашия организъм, което отслабва ерекцията. Vivanza позволява ерекцията да продължи достатъчно дълго, за да извършите удовлетворителен сексуален акт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

Не приемайте Vivanza

-Ако сте алергични към варденафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергичната реакция включват обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните и затруднения в дишането.

-Ако вземате лекарства, съдържащи нитрати, такива като глицерол тринитрат за гръдна жаба (стенокардия), или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza, Вашето кръвно налягане може значително да се повлияе.

-Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства използвани за лечение на инфекции с вируса на човешкия имунодефицит (HIV).

-Ако сте над 75 години и вземате кетоконазол или итраконазол, противогъбични лекарства.

-Ако имате тежък сърдечен или чернодробен проблем.

-Ако сте на диализа.

-Ако скоро сте имали инсулт или сърдечен пристъп.

-Ако имате или сте имали ниско кръвно налягане.

-Ако имате в семейството данни за дегенеративни очни заболявания (като пигментен ретинит).

-Ако някога сте имали състояние, свързано със загуба на зрението поради увреждане на оптичния нерв от недостатъчен приток на кръв, известно като не-артериитна исхемична оптична невропатия (НАИОН).

-Ако приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тробмоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че PDE5 инхибиторите, като Vivanza, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Vivanza.

Обърнете специално внимание при употреба на Vivanza

-Ако имате сърдечно заболяване. Може да е рисковано за вас, ако правите секс.

-Ако страдате от нарушения в сърдечния ритъм (сърдечна аритмия) или вродени сърдечни заболявания, които повлияват Вашата електрокардиограма.

-Ако имате физическо състояние, което е засегнало формата на пениса. Това включва състояния наречени ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза.

-Ако имате заболяване, което причинява ерекция, която не може да отзвучи (приапизъм). Това включва сърповидно-клетъчна анемия, мултиплен миелом и левкемия.

-Ако имате стомашни язви (т. нар. стомашни или пептични язви).

-Ако имате нарушения в кръвосъсирването (като хемофилия).

-Ако използвате други лекарства за лечение на трудности при ерекция, включително варденафил таблетки, диспергиращи се в устата (вж. точка “Други лекарства и Vivanza”).

-Ако имате внезапно влошаване или загуба на зрение, спрете да вземате Vivanza и се свържете веднага с Вашия лекар.

Деца и юноши

Vivanza не е предназначена за употреба от деца или юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Vivanza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства без рецепта.

Някои лекарства могат да причинят проблеми, особено следните:

-Нитрати, лекарства за стенокардия (гръдна жаба), или лекарства, които освобождават азотен окис като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza, може сериозно да се повлияе Вашето кръвно налягане. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Vivanza.

-Лекарства за лечение на аритмия, като хинидин, прокаинамид, амиодарон или соталол

-Ритонавир или индинавир, лекарства за HIV. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете

Vivanza.

-Кетоконазол или итраконазол, лекарства срещу гъбички.

-Еритромицин или кларитромицин, макролидни антибиотици.

-Алфа-блокери, вид лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и при уголемяване на простатата (като доброкачествена простатна хиперплазия).

-Риоцигуат.

Не използвайте Vivanza филмирани таблетки в комбинация с никакви други средства за лечение на еректилна дисфункция, включително Vivanza диспергиращи се в устата таблетки.

Vivanza с храна, напитки и алкохол

-Вие може да вземате Vivanza с или без храна – за предпочитане е да не бъде след обилно хранене или прием на храна, богата на мазнини, тъй като това може да забави ефекта на лекарството

-Не пийте сок от грейпфрут, когато приемате Vivanza. Той може да повлияе на обичайния ефект на лекарството

-Алкохолните напитки могат допълнително да затруднят получаването на ерекция.

Бременност и кърмене

Vivanza не е предназначен за употреба от жени.

Шофиране и работа с машини

Vivanza може да причини световъртеж при някои хора и да засегне тяхното зрение. Ако имате световъртеж или промени в зрението след прием на Vivanza, не шофирайте и не работете с машини.

3. Как да приемате Vivanza

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е 10 mg.

Приемете таблетка Vivanza 25 до 60 минути преди полов акт. Със сексуално стимулиране може да получите ерекция от 25 минути до четири - пет часа след приема на Vivanza.

-Глътнете една таблетка Vivanza с чаша вода

Не приемайте Vivanza филмирани таблетки с други форми на Vivanza.

Не приемайте Vivanza повече от един път дневно.

Уведомете Вашия лекар, ако считате действието на Vivanza за прекалено силно или слабо. Вашият лекар може да Ви предложи да преминете на алтернативна лекарствена форма на варденафил с различна доза, в зависимост от това какъв е ефектът при Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza

Мъжете, които са приели твърде много Vivanza, могат да получат повече нежелани реакции или да получат силна болка в гърба. Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza , уведомете Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето от тях са леки или умерено изразени.

Някои пациенти са получили частично, внезапно, временно или постоянно влошаване или загуба на зрението на едното или двете очи. Спрете приема на Vivanza и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Съобщава се за внезапно намаляване или загуба на слуха.

Вероятността от наличие на нежелана реакция е описана чрез следните категории:

Много чести:

могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители

-Главоболие

Чести:

могат да засегнат до 1 на 10 потребители

-Световъртеж

-Зачервяване

-Запушване на носа или хрема

-Стомашно разстройство

Нечести:

могат да засегнат до 1 на 100 потребители

-Оток на кожата и лигавиците, включително оток на лицето, устните или гърлото

-Нарушения на съня

-Изтръпване и нарушена сетивност за допир

-Сънливост

-Промени в зрението, зачервяване на очите, промяна в цветното виждане, болки и дискомфорт в очите, чувствителност към светлина

-Звънтене в ушите, световъртеж

-Ускорен пулс, сърцебиене

-Задух

-Запушен нос

-Киселини, гастрит, коремна болка, диария, повръщане; (гадене), сухота в устата

-Повишени нива на чернодробните ензими в кръвта

-Обрив, зачервяване на кожата

-Болки в гърба и мускулите, повишаване в кръвта на мускулен ензим (креатинфосфокиназа), скованост на мускулите

-Удължена ерекция

-Физическо неразположение

Редки:

Може да засегнат до 1 на 1 000 потребители

-Възпаление на очите (конюнктивит)

-Алергична реакция

-Безпокойство

-Припадък

-Амнезия

-Гърч

-Повишено вътреочно налягане (глаукома), засилено сълзене

-Ефекти върху сърцето (като сърдечен инфаркт, промяна в ритъма на сърцето или стенокардия)

-Високо или ниско кръвно налягане

-Кървене от носа

-Ефект върху резултатите от кръвни тестове за проследяване на чернодробната функция

-Чувствителност на кожата към слънчева светлина

-Болезнени ерекции

-Болки в гърдите

Много редки или с неизвестна честота:

могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 потребители или от наличните данни не може да бъде направена оценка

-Кръв в урината (хематурия)

-Кръвоизлив в пениса (хеморагия в пениса)

-Наличие на кръв в семенната течност (хемоспермия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Vivanza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vivanza

-Активното вещество е варденафил. Всяка таблетка съдържа 10 mg варденафил (като хидрохлорид).

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: кросповидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен.

Филмово покритие: макрогол 400, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, червен (Е172).

Как изглежда Vivanza и какво съдържа опаковката

Vivanza 10 mg филмирани таблетки са оранжеви на цвят, означени с “v” от едната страна и “10” от другата страна. Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 2, 4, 8, 12 или 20 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Vivanza 20 mg филмирани таблетки

Варденафил (Vardenafil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vivanza и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

3.Как да приемате Vivanza

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vivanza

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Vivanza и за какво се използва

Vivanza съдържа варденафил, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестераза тип 5. Те се използват за лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже – състояние, което се характеризира със затруднения при получаване или поддържане на ерекция.

Поне един от десет мъже изпитва понякога трудност да получи или поддържа ерекция. Причините за това могат да бъдат физически или психологически, или съвкупност от двете. Каквато и да е причината, вследствие на промените в мускулите и кръвоносните съдове в пениса не се задържа достатъчно кръв за получаване и поддържане на ерекция.

Vivanza ще действа само, когато сте сексуално стимулирани. Лекарството намалява действието на естествено вещество във Вашия организъм, което отслабва ерекцията. Vivanza позволява ерекцията да продължи достатъчно дълго, за да извършите удовлетворителен сексуален акт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

Не приемайте Vivanza

-Ако сте алергични към варденафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергичната реакция включват обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните и затруднения в дишането.

-Ако вземате лекарства, съдържащи нитрати, такива като глицерол тринитрат за гръдна жаба (стенокардия), или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza, Вашето кръвно налягане може значително да се повлияе

-Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства използвани за лечение на инфекции с вируса на човешкия имунодефицит (HIV).

-Ако сте над 75 години и вземате кетоконазол или итраконазол, противогъбични лекарства.

-Ако имате тежък сърдечен или чернодробен проблем.

-Ако сте на диализа.

-Ако скоро сте имали инсулт или сърдечен пристъп.

-Ако имате или сте имали ниско кръвно налягане.

-Ако имате в семейството данни за дегенеративни очни заболявания (като пигментен ретинит).

-Ако някога сте имали състояние, свързано със загуба на зрението поради увреждане на оптичния нерв от недостатъчен приток на кръв, известно като не-артериитна исхемична оптична невропатия (НАИОН).

-Ако приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тробмоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че PDE5 инхибиторите, като Vivanza, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Vivanza.

Обърнете специално внимание при употреба на Vivanza

-Ако имате сърдечно заболяване. Може да е рисковано за вас, ако правите секс.

-Ако страдате от нарушения в сърдечния ритъм (сърдечна аритмия) или вродени сърдечни заболявания, които повлияват Вашата електрокардиограма.

-Ако имате физическо състояние, което е засегнало формата на пениса. Това включва състояния наречени ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза.

-Ако имате заболяване, което причинява ерекция, която не може да отзвучи (приапизъм). Това включва сърповидно-клетъчна анемия, мултиплен миелом и левкемия.

-Ако имате стомашни язви (т. нар. стомашни или пептични язви).

-Ако имате нарушения в кръвосъсирването (като хемофилия).

-Ако използвате други лекарства за лечение на трудности при ерекция, включително варденафил таблетки, диспергиращи се в устата (вж. точка “Други лекарства и Vivanza”).

-Ако имате внезапно влошаване или загуба на зрение, спрете да вземате Vivanza и се свържете веднага с Вашия лекар.

Деца и юноши

Vivanza не е предназначена за употреба от деца или юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Vivanza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства без рецепта.

Някои лекарства могат да причинят проблеми, особено следните:

-Нитрати, лекарства за стенокардия (гръдна жаба), или лекарства, които освобождават азотен окис като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza може сериозно да се повлияе Вашето кръвно налягане. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Vivanza.

-Лекарства за лечение на аритмия, като хинидин, прокаинамид, амиодарон или соталол.

-Ритонавир или индинавир, лекарства за HIV. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете

Vivanza.

-Кетоконазол или итраконазол, лекарства срещу гъбички.

-Еритромицин или кларитромицин, макролидни антибиотици.

-Алфа-блокери, вид лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и при уголемяване на простатата (като доброкачествена простатна хиперплазия).

-Риоцигуат.

Не използвайте Vivanza филмирани таблетки в комбинация с никакви други средства за лечение на еректилна дисфункция, включително Vivanza диспергиращи се в устата таблетки.

Vivanza с храна, напитки и алкохол

-Вие може да вземате Vivanza с или без храна – за предпочитане е да не бъде след обилно хранене или прием на храна, богата на мазнини, тъй като това може да забави ефекта на лекарството.

-Не пийте сок от грейпфрут, когато приемате Vivanza. Той може да повлияе на обичайния ефект на лекарството.

-Алкохолните напитки могат допълнително да затруднят получаването на ерекция.

Бременност и кърмене

Vivanza не е предназначен за употреба от жени.

Шофиране и работа с машини

Vivanza може да причини световъртеж при някои хора и да засегне тяхното зрение. Ако имате световъртеж или промени в зрението след прием на Vivanza, не шофирайте и не работете с машини.

3. Как да приемате Vivanza

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е 10 mg.

Приемете таблетка Vivanza 25 до 60 минути преди полов акт. Със сексуално стимулиране може да получите ерекция от 25 минути до четири - пет часа след приема на Vivanza.

-Глътнете една таблетка Vivanza с чаша вода

Не приемайте Vivanza филмирани таблетки с други форми на Vivanza.

Не приемайте Vivanza повече от един път дневно.

Уведомете Вашия лекар, ако считате действието на Vivanza за прекалено силно или слабо. Вашият лекар може да Ви предложи да преминете на алтернативна лекарствена форма на варденафил с различна доза, в зависимост от това какъв е ефектът при Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza

Мъжете, които са приели твърде много Vivanza, могат да получат повече нежелани реакции или да получат силна болка в гърба. Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza, уведомете Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето от тях са леки или умерено изразени.

Някои пациенти са получили частично, внезапно, временно или постоянно влошаване или загуба на зрението на едното или двете очи. Спрете приема на Vivanza и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Съобщава се за внезапно намаляване или загуба на слуха.

Вероятността от наличие на нежелана реакция е описана чрез следните категории:

Много чести:

могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители

-Главоболие

Чести:

могат да засегнат до 1 на 10 потребители

-Световъртеж

-Зачервяване

-Запушване на носа или хрема

-Стомашно разстройство

Нечести:

могат да засегнат до 1 на 100 потребители

-Оток на кожата и лигавиците, включително оток на лицето, устните или гърлото

-Нарушения на съня

-Изтръпване и нарушена сетивност за допир

-Сънливост

-Промени в зрението, зачервяване на очите, промяна в цветното виждане, болки и дискомфорт в очите, чувствителност към светлина

-Звънтене в ушите, световъртеж

-Ускорен пулс, сърцебиене

-Задух

-Запушен нос

-Киселини, гастрит, коремна болка, диария, повръщане; (гадене), сухота в устата

-Повишени нива на чернодробните ензими в кръвта

-Обрив, зачервяване на кожата

-Болки в гърба и мускулите, повишаване в кръвта на мускулен ензим (креатинфосфокиназа), скованост на мускулите

-Удължена ерекция

-Физическо неразположение

Редки:

могат да засегнат до 1 на 1 000 потребители

-Възпаление на очите (конюнктивит)

-Алергична реакция

-Безпокойство

-Припадък

-Амнезия

-Гърч

-Повишено вътреочно налягане (глаукома), засилено сълзене

-Ефекти върху сърцето (като сърдечен инфаркт, промяна в ритъма на сърцето или стенокардия)

-Високо или ниско кръвно налягане

-Кървене от носа

-Ефект върху резултатите от кръвни тестове за проследяване на чернодробната функция

-Чувствителност на кожата към слънчева светлина

-Болезнени ерекции

-Болки в гърдите

Много редки или с неизвестна честота:

могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 потребители или от наличните данни не може да бъде направена оценка

-Кръв в урината (хематурия)

-Кръвоизлив в пениса (хеморагия в пениса)

-Наличие на кръв в семенната течност (хемоспермия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Vivanza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vivanza

-Активното вещество е варденафил. Всяка таблетка съдържа 20 mg варденафил (като хидрохлорид).

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: кросповидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен.

Филмово покритие: макрогол 400, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, червен (Е172).

Как изглежда Vivanza и какво съдържа опаковката

Vivanza 20 mg филмирани таблетки са оранжеви на цвят, означени с “v”от едната страна и “20” от другата страна. Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 2, 4, 8, 12 или 20 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Vivanza 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата

Варденафил (Vardenafil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vivanza и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

3.Как да приемате Vivanza

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vivanza

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Vivanza и за какво се използва

Vivanza съдържа варденафил, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестераза тип 5. Те се използват за лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже – състояние, което се характеризира със затруднения при получаване или поддържане на ерекция.

Поне един от десет мъже изпитва понякога трудност да получи или поддържа ерекция. Причините за това могат да бъдат физически или психологически или съвкупност от двете. Каквато и да е причината, вследствие на промените в мускулите и кръвоносните съдове в пениса не се задържа достатъчно кръв за получаване и поддържане на ерекция.

Vivanza ще действа само, когато сте сексуално стимулирани. Лекарството намалява действието на естествено вещество във Вашия организъм, което отслабва ерекцията. Vivanza позволява ерекцията да продължи достатъчно дълго, за да извършите удовлетворителен сексуален акт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vivanza

Не приемайте Vivanza

-Ако сте алергични към варденафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергичната реакция включват обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните, и задух.

-Ако вземате лекарства, съдържащи нитрати, такива като глицерол тринитрат за гръдна жаба (стенокардия), или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza Вашето кръвно налягане може значително да се повлияе.

-Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства използвани за лечение на инфекция с вируса на човешкия имунодефицит (HIV).

-Ако сте над 75 години и вземате кетоконазол или итраконазол, противогъбични лекарства.

-Ако имате тежък сърдечен или чернодробен проблем

-Ако сте на бъбречна диализа

-Ако скоро сте имали мозъчен удар или сърдечен инфаркт

-Ако имате или сте имали ниско кръвно налягане

-Ако имате в семейството данни за дегенеративни очни заболявания (като пигментен ретинит)

-Ако някога сте имали състояние, свързано със загуба на зрението поради увреждане на оптичния нерв от недостатъчен приток на кръв, известно като не-артериитна исхемична оптична невропатия (НАИОН).

-Ако приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тробмоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че PDE5 инхибиторите, като Vivanza, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Vivanza.

Обърнете специално внимание при употреба на Vivanza

Ако имате сърдечно заболяване. Може да е рисковано за Вас, ако правите секс

Ако страдате от нарушения в сърдечния ритъм (сърдечна аритмия) или вродени сърдечни заболявания, които повлияват Вашата електрокардиограма

Ако имате анатомична деформация на пениса. Това включва състояния наречени ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза

Ако имате заболяване, което причинява ерекция, която не може да отзвучи (приапизъм). Това включва сърповидно-клетъчна анемия, мултиплен миелом и левкемия

Ако имате стомашни язви (т. нар. стомашни или пептични язви)

Ако имате нарушения в кръвосъсирването (като хемофилия)

Ако използвате други лекарства за лечение на трудности при ерекция, напр. всички инхибитори на PDE5, включително филмирани таблетки Vivanza (вж. точка “Други лекарства и Vivanza ”).

Ако имате внезапно влошаване или загуба на зрение, спрете да вземате Vivanza и се свържете веднага с Вашия лекар.

Деца и юноши

Vivanza не е предназначена за употреба от деца или юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Vivanza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства без рецепта.

Някои лекарства могат да причинят проблеми, особено следните:

-Нитрати, лекарства за стенокардия (гръдна жаба) или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит. Като вземате тези лекарства с Vivanza Вашето кръвно налягане може значително да се повлияе. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Vivanza.

-Лекарства за лечение на аритмия, като хинидин, прокаинамид, амиодарон или соталол.

-Ритонавир или индинавир, лекарства за ХИВ. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Vivanza.

-Кетоконазол или итраконазол, лекарства срещу гъбички.

-Еритромицин или кларитромицин, макролидни антибиотици

-Алфа-блокери – вид лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и при уголемяване на простатата (като доброкачествена простатна хиперплазия).

-Риоцигуат.

Не използвайте Vivanza таблетки, диспергиращи се в устата, в комбинация с никакви други средства за лечение на еректилна дисфункция, включително Vivanza филмирани таблетки.

Vivanza с храна, напитки и алкохол

-Вие може да вземате Vivanza таблетки, диспергиращи се в устата, със или без храна, но не приемайте това лекарство с течности.

-Не пийте сок от грейпфрут, когато приемате Vivanza. Той може да повлияе на обичайния ефект на лекарството

-Алкохолните напитки могат допълнително да затруднят получаването на ерекция.

Бременност и кърмене

Vivanza не е предназначен за употреба от жени.

Шофиране и работа с машини

Vivanza може да причини замайване при някои хора и да засегне тяхното зрение. Ако имате световъртеж или промени в зрението след прием на Vivanza, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Vivanza 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата:

­Aспартамът представлява източник на фенилаланин. Може да е вреден за хора с фенилкетонурия.

­Сорбитол: ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Vivanza таблетки диспергиращи се в устата

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е 10 mg.

Приемете таблетка Vivanza около 25 до 60 минути преди полов акт. Със сексуално стимулиране може да получите ерекция от 25 минути до четири - пет часа след приема на Vivanza.

­Извадете диспергиращата се в устата таблетка от блистера непосредствено преди да я приемете. Със сухи ръце натиснете внимателно, за да извадите една таблетка в ръката си. Не чупете таблетката.

­Поставете цялата диспергираща се в устата таблетка върху езика си, където тя ще се разтопи за няколко секунди. След това я преглътнете със слюнка. Таблетката, диспергираща се в устата, не трябва да се приема с течности.

Не приемайте Vivanza таблетки, диспергиращи се в устата, заедно с някаква друга форма на

Vivanza.

Не приемайте Vivanza повече от един път дневно.

Уведомете Вашия лекар, ако считате действието на Vivanza за прекалено силно или слабо. Вашият лекар може да Ви предложи различна форма на Vivanza с различна доза, в зависимост от това какъв ефект има при Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vivanza

Мъжете, които са приели твърде много Vivanza, могат да получат повече нежелани реакции или да получат силна болка в гърба. Ако сте приели повече от необходимата дозаVivanza, уведомете Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето от тях са леки или умерено изразени.

Някои пациенти са получили частично, внезапно, временно или постоянно влошаване или загуба на зрението на едното или двете очи. Спрете приема на Vivanza и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Съобщава се за внезапно намаляване или загуба на слуха.

Вероятността от получаване на нежелана реакция е описана чрез следните категории:

Много чести:

могат да засегнат повече от на 10 потребители

-Главоболие

Чести:

могат да засегнат до 1 на 10 потребители

-Световъртеж

-Зачервяване

-Запушване на носа или хрема

-Стомашно разстройство

Нечести:

могат да засегнат до 1 на 100 потребители

-Оток на кожата и лигавиците, включително оток на лицето, устните или гърлото.

-Нарушения на съня

-Изтръпване и нарушена сетивност за допир

-Сънливост

-Промени в зрението, зачервяване на очите, промяна в цветното виждане, болки и дискомфорт в очите, чувствителност към светлина

-Звънтене в ушите, световъртеж

-Ускорен пулс, сърцебиене

-Задух

-Запушен нос

-Киселини, гастрит, коремна болка, диария, повръщане; (гадене), сухота в устата

-Повишени нива на чернодробните ензими в кръвта

-Обрив, зачервяване на кожата

-Болки в гърба или мускулите, повишаване в кръвта на мускулен ензим (креатин фосфокиназа), скованост на мускулите

-Удължена ерекция

-Физическо неразположение

Редки:

могат да засегнат до 1 на 1 000 потребители

-Възпаление на очите (конюнктивит)

-Алергична реакция

-Безпокойство

-Припадък

-Амнезия

-Гърч

-Повишено вътреочно налягане (глаукома), засилено сълзене

-Ефекти върху сърцето (като сърдечен инфаркт, промяна в ритъма на сърцето или стенокардия)

-Високо или ниско кръвно налягане

-Кървене от носа

-Ефект върху резултатите от кръвни тестове за проследяване на чернодробната функция

-Чувствителност на кожата към слънчева светлина

-Болезнена ерекция

-Болки в гърдите

Много редки или с неизвестна честота:

могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 потребители или от наличните данни не може да бъде направена оценка

-Кръв в урината (хематурия)

-Кръвоизлив в пениса (хеморагия в пениса)

-Наличие на кръв в семенната течност (хемоспермия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Vivanza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат Vivanza таблетки, диспергиращи се в устата

-Активното вещество е варденафил. Всяка диспергираща се в устата таблетка, съдържа 10 mg варденафил (като хидрохлорид).

-Другите съставки са: магнезиев стеарат, аспартам (E951), аромат на джоджен, манитол (E421), сорбитол (Е420), кросповидон и силициев диоксид, колоиден хидратиран.

Как изглежда Vivanza 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата, и какво съдържа опаковката

Vivanza 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата, са кръгли и бели. Те се предлагат в опаковки от 4 x 1 диспергиращи се в устата таблетки в перфорирани еднодозови блистери от алуминий/алуминий.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: +359-(0)2 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 266 101 111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40-21-529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer, spol. s r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 2-59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 845 563

Tel: +44 (0)1635 563000

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта