Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – листовка - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоVizamyl
ATC кодV09AX04
Веществоflutemetamol (18F)
ПроизводителGE Healthcare Ltd

Листовка: информация за пациента

VIZAMYL 400 MBq/ml инжекционен разтвор

Флутеметамол (Flutemetamol) (18F)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви приложат това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, който ще ръководи процедурата.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна медицина. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява VIZAMYL и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да се използва VIZAMYL

3.Как се използва VIZAMYL

4.Възможни нежелани реакции

5.Как се съхранява VIZAMYL

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява VIZAMYL и за какво се използва

VIZAMYL съдържа активното вещество флутеметамол (18F) и се използва за подпомагане на диагностицирането на болестта на Алцхаймер и други случаи на загуба на паметта.

VIZAMYL се прилага при възрастни с проблеми с паметта, преди да бъдат подложени на определен вид мозъчно сканиране, наречено позитрон-емисионо томографско (ПЕТ) сканиране. Това сканиране, заедно с други функционални изследвания на мозъка, може да помогне на Вашия лекар да определи дали имате т.нар. „β-амилоидни плаки“ в мозъка. β-амилоидните плаки са натрупвания, които понякога присъстват в мозъка на хората с деменция (като болестта на Алцхаймер).

Трябва да обсъдите резултатите от изследването с лекаря, който е поискал сканирането.

VIZAMYL принадлежи към групата лекарства, наречени „радиофармацевтици” и неговата употреба включва излагане на малки количества радиация.

Вашият лекар и лекарят по нуклеарна медицина са преценили, че клиничната полза от тази процедура с радиофармацевтичен продукт е по-голяма от риска от излагане на тези малки количества радиация.

2. Какво трябва да знаете, преди да се използва VIZAMYL

VIZAMYL не трябва да се използва:

-Ако сте алергични към флутеметамол (18F) или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложен VIZAMYL, ако:

-имате проблеми с бъбреците

-имате проблеми с черния дроб

-сте бременна, или имате съмнения, че сте бременна

-кърмите

Деца и юноши

VIZAMYL не е предназначен за използване при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и VIZAMYL

Информирайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, тъй като те могат да повлияят на изображенията, получени при сканирането на мозъка.

Бременност и кърмене

Трябва да информирате лекаря по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложен VIZAMYL, ако е възможно да сте бременна, ако имате закъснение на месечния цикъл или ако кърмите. Ако имате някакви съмнения, непременно се консултирайте с лекаря по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата.

Ако сте бременна Лекарят по нуклеарна медицина ще Ви приложи това лекарство по време на бременността, само

ако очакваната полза надвишава рисковете.

Ако кърмите Трябва да спрете да кърмите за период от 24 часа след инжектирането. Изцеждайте кърмата

през този период и изхвърляйте всяко количество кърма, което сте изцедили. Възобновяването на кърменето трябва да се съгласува с лекаря по нуклеарна медицина, който ръководи Вашата процедура.

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да забременеете, потърсете съвет от лекаря по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложено това лекарство.

Шофиране и работа с машини

VIZAMYL може да предизвика временна замаяност или световъртеж, което може да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини. Не трябва да шофирате, да използвате машини или да извършвате други потенциално опасни дейности, докато тези симптоми не изчезнат напълно.

VIZAMYL съдържа алкохол (етанол) и натрий

VIZAMYL съдържа алкохол (етанол). Всяка доза съдържа до 552 mg алкохол. Това се равнява на около 14 ml бира или 6 ml вино. Това може да е вредно за страдащите от алкохолизъм и трябва да се има предвид при бременни и кърмещи жени, както и при пациенти със заболяване на черния дроб или епилепсия.

Една доза VIZAMYL съдържа максимално 41 mg натрий. Тези количества трябва да се имат предвид при пациенти на диета с ниско съдържание на натрий.

3.Как се използва VIZAMYL

Съществуват строги закони за използването, работата и изхвърлянето на радиофармацевтичните лекарствени продукти.

VIZAMYL ще се използва само в специални контролирани зони. С това лекарство ще се работи и то ще Ви бъде приложено само от професионалисти, които са специално обучени и квалифицирани да го използват безопасно. Те ще Ви предоставят необходимата информация за процедурата.

Доза

Лекарят по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата, ще реши какво количество VIZAMYL да се използва във Вашия случай. Лекарят ще избере най-малкото необходимо количество.

Обичайното препоръчвано количество за възрастни е 185 MBq. Мегабекерел (MBq) е единицата за измерване на радиоактивност.

Прилагане на VIZAMYL и провеждане на процедурата

VIZAMYL се прилага чрез инжекция във вената (интравенозна инжекция), последвана от промиване с разтвор на натриев хлорид, за да се гарантира пълното доставяне на дозата.

Една инжекция е достатъчна за извършване на сканирането, необходимо на Вашия лекар.

Продължителност на процедурата

Сканирането на мозъка обикновено започва 90 минути след прилагането на VIZAMYL. Вашият лекар по нуклеарна медицина ще Ви информира за обичайната продължителност на процедурата.

След прилагането на VIZAMYL

Трябва да избягвате близък контакти с малки деца и бременни жени за 24 часа след поставянето на инжекцията.

Лекарят по нуклеарна медицина ще Ви информира, ако има нужда от специални предпазни мерки след прилагането на това лекарство. Ако имате някакви въпроси, свържете се с Вашия лекар по нуклеарна медицина.

Ако получите повече от необходимата доза VIZAMYL

Предозиране е малко вероятно, тъй като ще получите само единична доза VIZAMYL от лекаря по нуклеарна медицина при контролирани условия.

Въпреки това, в случай на предозиране, ще получите съответното лечение. Лечението се състои в увеличаване на уринирането и изхожданията, за да се подпомогне изхвърлянето на радиоактивното вещество от организма Ви.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции, които могат да настъпят, са:

Тежки нежелани реакции

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някой от изброените по-долу признаци, тъй като може да се нуждаете спешно от медицинско лечение:

-Алергични реакции – признаците може да включват подуване на лицето или очите, бледа сърбяща или опъната кожа или появата на обрив, задух, стягане в гърдите, дразнене на гърлото или повръщане. Подобни нежелани реакции не са чести и засягат до 1 на 100 души.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някой от изброените по-горе признаци.

Другите нежелани реакции включват Чести – може да засегнат до 1 на 10 души

-зачервяване

-повишено кръвно налягане

Нечести – може да засегнат до 1 на 100 души Може да получите следните нечести нежелани реакции:

-главоболие

-замаяност

-безпокойство

-гадене

-дискомфорт в гърдите

-ниска кръвна захар (симптоми: глад, главоболие)

-болка в гърба

-усещане за горещина или студ

-учестено дишане

-болка на мястото на инжектиране

-сърцебиене (палпитации)

-болка в мускулите или костите

-треперене (тремор)

-подпухване и оток на кожата

-треска

-бързо и дълбоко дишане (хипервентилация)

-промяна във вкуса

-световъртеж (вертиго)

-намалено усещане за допир или осезание

-усещане за умора или слабост

-неспособност за получаване или поддържане на ерекция

-лошо храносмилане, стомашна болка или възпаление на устата

-повръщане

-намалено усещане или чувствителност, особено по кожата или лицето

-повишени нива на “лактат дехидрогеназа“ или на “неутрофилите“ в кръвта при кръвни изследвания

-опъване на кожата

Този радиофармацевтичен лекарствен продукт ще достави малки количества йонизираща радиация, което е свързано с много нисък риск от рак и наследствени аномалии (предаване на дефектни гени).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна медицина. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно, чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как се съхранява VIZAMYL

Няма да Ви се налага да съхранявате това лекарство. Това лекарство се съхранява под отговорността на специалист в подходящи помещения. Съхранението на радиофармацевтичните лекарствени продукти ще бъде в съответствие с националните разпоредби за радиоактивните материали.

Посочената по-долу информация е предназначена само за специалиста.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след „Годен до“.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че флаконът е повреден или разтворът съдържа видими частици или е с променен цвят.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа VIZAMYL

-Активното вещество е флутеметамол (18F). Всеки ml разтвор съдържа флутеметамол (18F) 400 MBq към референтната дата и час.

-Другите съставки са натриев хлорид и безводен етанол, полисорбат 80, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат и вода за инжекции.

Как изглежда VIZAMYL и какво съдържа опаковката

-VIZAMYL е бистър, безцветен до бледожълт инжекционен разтвор.

-VIZAMYL се доставя в стъклени флакони с обем 10-ml или 15- ml. Всеки флакон се съхранява в контейнер.

-Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Великобритания

Производители

Аdvanced Accelerator Applications S.r.l

Via Piero Maroncelli 40/42 47014 Meldola (FO)

Италия

Seibersdorf Labor GmbH

Grundstuck. Nr. 482/2 EZ98 KG 2444 Seibersdorf

Австрия

Laboratoires CYCLOPHARMA, Marseille

Technopôle de Château Gombert Rue Louis Leprince Ringuet 13013 Marseille

Франция

Аdvanced Accelerator Applications

Technopole de l’Aube 14 rue Gustave Eiffel

10430 Rosières près Troyes

Франция

Instituto Tecnológico PET, SA.

C/Manuel Bartolome Cossio 10 28040 Madrid

Испания

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L.

Polígono Industrial la Cuesta 3, Parcelas 1 y 2 50100 La Almunia de Doña Godina Zaragoza

Испания

Advanced Accelerator Applications S.r.l. Via Ribes 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/

Lietuva

Luxemburg

GE Healthcare Inc.

GE Healthcare BVBA

Tel.: +370 68 723 753

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7311

 

България

Magyarország

GE Healthcare Bulgaria EOOD

Radizone Diagnost-X Kft.

Теl/Fax.: + 359 2 9712561

Tel: +36 1 787 5720

Česká republika

Malta

M.G.P. spol. s r.o.

Pharma-Cos .Limited

Tel.: +420 577 212 140

Tel: +356 21441 870

Danmark

Nederland

GE Healthcare A/S

GE Healthcare B.V.

Tlf: +45 70 2222 03

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Deutschland

Norge

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

GE Healthcare AS

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Tlf: + 47 23 18 50 50

Eesti

Österreich

GE Healthcare Estonia OÜ

GE Healthcare Handels GmbH

Tel: +372 6260 061

Ελλάδα

Polska

GE Healthcare A.E

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 (2)10 8930600

Tel.: +4822 330 83 00

España

Portugal

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U.

Satis – GE Healthcare

Tel: +34 91 663 25 00

Tel: + 351 214251352

France

România

GE Healthcare SAS

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Tél: +33 1 34 49 54 54

ROMANIA S.R.L.

 

Tel. + 40 37 2074527

Hrvatska

Slovenija

GE Healthcare d.o.o.

Biomedics M.B. trgovina d.o.o

Tel: + 385 1 6170 280

Tel: + 386 2 4716300

Ireland

Slovenská republika

GE Healthcare Limited

MGP, spol s.r.o.

Tel: +44 (0) 1494 544000

Tel: +421 2 5465 4841

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Sími: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 10 39411

Italia

Sverige

GE Healthcare S.r.l.

GE Healthcare AB

Tel: +39 02 26001 111

Tel: + 46 (0)8 559 504 00

Κύπρος

United Kingdom

PhБАisco Ltd

GE Healthcare Limited

Τηλ: + 357 22 715000

Tel: +44 (0) 1494 544000

Latvija

 

GE International Inc.

 

Tel: +371 780 7086

 

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти.

Пълната КХП на VIZAMYL е включена като отделен документ в опаковката на продукта, за да се предостави на медицинските специалисти допълнителна научна и практическа информация относно прилагането и използването на радиофармацевтичния лекарствен продукт.

Моля, прочетете КХП {КХП трябва да е включена в кутията}.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта