Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – листовка - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоWilzin
ATC кодA16AX05
Веществоzinc
ПроизводителOrphan Europe S.A.R.L.

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Wilzin 25 mg твърди капсули Wilzin 50 mg твърди капсули

цинк (zinc)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.Какво представлява Wilzin и за какво се използва

2.Преди да приемете Wilzin

3.Как да приемате Wilzin

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Wilzin

6.Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА WILZIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Wilzin принадлежи към група лекарства, наречени "Различни продукти за храносмилателния тракт и метаболизма”.

Wilzin е показан за лечение на болестта на Wilson, която е рядък наследствен дефект на екскрецията на медта. Медта в храната, която не може да се отстранява в достатъчна степен, първо се натрупва в черния дроб, а след това в останалите органи като очите и мозъка. Това може да доведе до увреждане на черния дроб и неврологични заболявания.

Wilzin блокира резорбцията на медта от червата, като така предотвратява преминаването и в кръвта и последващото и натрупване в организма. Нерезорбираната мед след това се отстранява с изпражненията.

Болестта на Wilson ще съществува през целия живот на пациента и затова необходимостта от това лечение е до края на живота.

2.ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ WILZIN

Не приемайте Wilzin

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към цинк или към някоя от останалите съставки на Wilzin.

Обърнете специално внимание при лечението с Wilzin

Wilzin обикновено не се препоръчва за начална терапия при пациенти с признаци и симптоми на болестта на Wilson, поради бавното начало на действието му.

Ако понастоящем се лекувате с друго противомедно лекарство, например пенициламин, Вашият лекар може да добави Wilzin преди спиране на началното лечение.

Както при останалите противомедни продукти като пенициламин, Вашите симптоми могат да се влошат след започване на лечението. В този случай трябва да уведомите Вашия лекар.

За да се проследяват състоянието и лечението Ви, Вашият лекар редовно ще проверява кръвта и урината Ви. Това се прави, за да е сигурно, че получавате адекватно лечение. Проследяването може да открие доказателства за неадекватно лечение (излишък от мед) или свръх лечение (дефицит на мед) като и двете състояния могат да са вредни, особено за растящи деца и бременни жени.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако започнете да изпитвате необичайна мускулна слабост или неестествено чувство в крайниците, тъй като те могат да означават прекомерно лечение.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемате каквито и да било други лекарства, които могат да понижат ефикасността на Wilzin като желязо, калциеви добавки, тетрациклини (антибиотици) или фосфор. Обратно, ефикасността на някои лекарства като желязо, тетрациклини флуорхинолони (антибиотици) може да се намали от Wilzin.

Прием на Wilzin с храни и напитки

Wilzin трябва да се приема на гладно, отделно от храненията. Фибрите в храната и особено някои млечни продукти забавят абсорбцията на цинковите соли. Някои пациенти получават дразнене на стомаха от сутрешната доза. Обсъдете въпроса с лекаря, който лекува Вашата болест на Wilson, ако това Ви засяга.

Тази нежелана реакция може да бъде намалена чрез отлагане на първата доза за деня за по-късно сутринта (между закуската и обедното хранене). Тя може също да се сведе до минимум чрез приемане на първата доза от Wilzin с малко количество, съдържаща белтък храна като месо (но не и мляко).

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако планирате да забременеете. Изключително важно е да продължите противомедната терапия по време на бременността.

Ако забременеете по време на терапията с Wilzin, Вашият лекар ще реши кой вид лечение и каква доза са най-добри във Вашия случай.

Кърмене

Кърменето трябва да се избягва, ако сте на терапия с Wilzin. Моля, посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Не са извършвани никакви проучвания на способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от помощните вещества на Wilzin

Wilzin 50 mg твърди капсули съдържа сънсет жълто FCF (E110), което може да причини алергични реакции.

3.КАК ДА ПРИЕМАТЕ WILZIN

Винаги приемайте Wilzin точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. За различните схеми на прилагане Wilzin се предлага като твърди капсули от 25 mg или 50 mg.

За възрастни:

Обичайната доза е 1 твърда капсула от Wilzin 50 mg (или 2 твърди капсули от Wilzin 25 mg) три пъти на ден с максимална доза от 1 твърда капсула от Wilzin 50 mg (или 2 твърди капсули от Wilzin 25 mg) пет пъти на ден.

За деца и юноши:

Обичайната доза е:

-от 1 до 6 години: 1 твърда капсула от Wilzin 25 mg два пъти на ден

-от 6 до 16 години, ако телесното тегло е под 57 kg: 1 твърда капсула от Wilzin 25 mg три

пъти на ден

- над 16 години, или ако телесното тегло е над 57 kg: 2 твърди капсули от Wilzin 25 mg или 1 твърда капсула от Wilzin 50 mg три пъти на ден.

Винаги приемайте Wilzin на гладно поне един час преди или 2-3 часа след хранене.

Ако сутрешната доза не се понася добре (вж. точка 4), е възможно тя да се отложи за по-късно сутринта, между закуската и обяда. Възможно е също Wilzin да се приема с малко белтък като месо.

Ако Ви е бил предписан Wilzin с друго противомедно лекарство като пенициламин, спазвайте интервал от поне 1 час между двете лекарства.

За да прилагате Wilzin на деца, които не могат да поглъщат капсули, отворете капсулата и смесете праха с малко вода (възможно е да добави захар или сироп за вкус).

Ако сте приели повече от необходимата доза Wilzin

Ако сте приели повече от предписания Ви Wilzin, може да получите гадене, повръщане и замаяност. В този случа трябва да помолите Вашия лекар за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Wilzin

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Wilzin може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тези нежелани реакции могат да настъпят с определени честоти, които се определят както следва:

• много чести:

засягат повече от 1 на 10 потребители

• чести:

засягат от 1 до 10

на 100 потребители

нечести:

засягат от 1 до 10

на 1 000 потребители

редки:

засягат от 1 до 10

на 10 000 потребители

много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители

с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.

Чести:

След прием на Wilzin може да настъпи стомашно дразнене, особено в началото на лечението.

Съобщават се промени в кръвните изследвания, включително повишение на някои чернодробни и панкреатични ензими.

Нечести:

Може да настъпи понижение на червените и белите кръвни клетки.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ WILZIN

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Не използвайте Wilzin след срока на годност, посочен върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Wilzin

Активното вещество е цинк. Всяка твърда капсула съдържа 25 mg цинк (съответстващ на 83,92 mg цинков ацетат дихидрат) или 50 mg цинк (съответстващ на 167,84 mg цинков ацетат дихидрат). Другите съставки са царевична скорбяла и магнезиев стеарат. Покритието на капсулата съдържа желатин, титанов диоксид (E171) и или брилянт синьо FCF (E133) за Wilzin 25 mg или сънсет жълто FCF (E110) за Wilzin 50 mg. Печатното мастилото съдържа черен железен оксид (E172) и шеллак.

Как изглежда Wilzin и какво съдържа опаковката

Wilzin 25 mg е морско синьо твърда капсула с надпис “93-376”. Wilzin 50 mg е матова оранжева твърда капсула с надпис “93-377”.

Предлага се в опаковки от 250 твърди капсули в полиетиленова бутилка, затворена с полипропиленова и полиетиленова запушалка. Бутилката съдържа също памучен пълнител.

Притежател на разрешението за употреба:

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Франция

Производител

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Франция

Или

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

IΓαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Дата на последно одобрение на листовката:

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu/. Там са посочени и линкове към други уеб сайтове, където може да намерите информация за редки заболявания и лечения.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта