Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yargesa (miglustat) – листовка - A16AX06

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоYargesa
ATC кодA16AX06
Веществоmiglustat
ПроизводителJensonR Limited

Листовка: информация за потребителя

Yargesa 100 mg твърди капсули

Миглустат (Miglustat)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Yargesa и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Yargesa

3.Как да приемате Yargesa

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Yargesa

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Yargesa и за какво се използва

Yargesa съдържа активното вещество миглустат, което принадлежи към група лекарства, които влияят върху метаболизма. Използва се за лечение на болестта на Гоше тип 1 в лека до умерена форма при възрастни.

При болестта на Гоше тип 1, веществото, наречено глюкозилцерамид, не се изхвърля от организма Ви. То се натрупва в някои клетки на имунната система на организма. Това може да доведе до увеличаване на черния дроб и далака, промени в кръвта и болести на костите.

Обичайното лечение на болестта на Гоше тип 1 е ензим-заместваща терапия. Yargesa се използва само когато пациентът се смята за неподходящ за лечение с ензим-заместваща терапия.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Yargesa

Не приемайте Yargesa

ако сте алергични към миглустат или някоя друга от съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Yargesa

ако страдате от бъбречно заболяване

ако страдате от чернодробно заболяване

Вашият лекар ще ви подложи на следните изследвания, преди и по време на лечението с

Yargesa:

преглед за проверка на нервите на ръцете и на краката Ви

определяне на нивото на витамин B12

проследяване на броя на тромбоцитите

Причината за тези изследвания е, че някои пациенти получават липса на чувствителност и изтръпване в ръцете и краката или намаляване на телесното тегло, докато приемат Yargesa. Прегледите ще помогнат на лекаря да реши дали тези явления се дължат на Вашето заболяване или други съществуващи състояния, или на нежелани реакции, причинени от Yargesa (вижте точка 4 за повече подробности).

Ако имате диария, Вашият лекар може да препоръча да промените хранителния си режим, като намалите приема на лактоза и въглехидрати, като захароза (захар), или да не приемате Yargesa заедно с храна, или временно да намалите дозата, която приемате. В някои случаи лекарят може да предпише лекарства против диария като лоперамид. Ако диарията Ви не се подобрява от тези мерки или ако имате някакво друго коремно оплакване, консултирайте се с Вашия лекар. В този случай Вашият лекар може да реши да направи допълнителни изследвания.

Пациентите от мъжки пол трябва да използват надежден контрацептивен метод по време на лечението с Yargesa и три месеца след приключване на лечението.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши (под 18 години) с болестта на Гоше тип 1, защото не е известно дали действа при тази болест.

Други лекарства и Yargesa

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, съдържащи имиглуцераза, които понякога се приемат заедно с Yargesa. Те могат да намалят количеството на Yargesa в организма Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не трябва да приемате Yargesa, ако сте бременна или смятате да забременеете. Вашият лекар може да Ви даде по-подробна информация. Трябва да използвате надежден контрацептивен метод, докато приемате Yargesa. Не кърмете, докато приемате Yargesa.

Пациентите от мъжки пол трябва да използват надеждни методи за контрол на раждаемостта по време на лечението им с Yargesa и 3 месеца след края на лечението.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

От Yargesa може да получите замайване. Не шофирайте и не използвайте каквато и да е техника или машини, ако се чувствате замаяни.

3.Как да приемате Yargesa

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

При възрастни с болест на Гоше тип 1 обичайната доза е една капсула (100 mg) три пъти дневно (сутрин, след обяд и вечер). Това означава най-много три капсули (300 mg) на ден.

Ако имате проблем с бъбреците, може да получите по-ниска начална доза. Вашият лекар може да намали дозата Ви, например до една капсула (100 mg) веднъж или два пъти дневно, ако страдате от диария, когато приемате Yargesa (вижте точка 4). Вашият лекар ще определи колко да продължи лечението Ви.

За да извадите капсулата:

1.Отделете по перфорацията

2.Отлепете хартията при стрелките

3.Натиснете капсулата през фолиото

Yargesa може да се приема със или без храна. Капсулата трябва да се глътне цяла с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Yargesa

Ако приемете повече капсули, отколкото Ви е предписано, консултирайте се незабавно с Вашия лекар. Миглустат е използван в клинични изпитания при дози, десет пъти по-големи от препоръчителната доза: това причинява намаление на количеството на белите кръвни клетки и други нежелани реакции, подобни на описаните в точка 4.

Ако сте пропуснали да приемете Yargesa

Вземете следващата капсула в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Yargesa

Не спирайте приема на Yargesa, без да сте говорили с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-сериозните нежелани реакции:

Някои пациенти са получили мравучкане или изтръпване на ръцете и краката (често наблюдавано). Това може да са признаци на периферна невропатия, дължаща се на нежеланите реакции на Yargesa, или могат да се дължат на съществуващи състояния. Вашият лекар ще направи някои изследвания преди и по време на лечението с Yargesa, за да прецени това (вижте точка 2).

Ако получите някои от тези реакции, потърсете съвет от Вашия лекар възможно най- бързо.

Ако получите лек тремор, най-често треперене на ръцете, потърсете съвет от Вашия лекар

възможно най-бързо. Треморът често изчезва, без да се налага да спирате лечението. В някои случаи ще се наложи Вашият лекар да намали дозата или да прекъсне лечението с Yargesa, за да спре треморът.

Много чести нежелани реакции — могат да засегнат повече от 1 на 10 души Най-честите нежелани реакции са диария, флатуленция (газове), коремна (стомашна) болка, загуба на тегло и намален апетит.

Ако отслабнете, когато започнете лечението с Yargesa, не се тревожете. Обикновено хората спират да отслабват в хода на лечението.

Чести нежелани реакции — могат да засегнат до 1 на 10 души Честите нежелани реакции при лечението включват главоболие, замайване, парестезия

(мравучкане или изтръпване), нарушена координация, хипестезия (намален усет за допир), диспепсия (киселини), гадене (повдигане), констипация и повръщане, подуване или дискомфорт на корема (стомаха) и тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите в кръвта). Неврологичните симптоми и тромбоцитопенията може да се дължат на основното заболяване.

Други възможни нежелани реакции са мускулни спазми или слабост, умора, втрисане и прилошаване, депресия, проблеми със съня, нарушена памет и намалено либидо.

Повечето пациенти получават една или повече от тези нежелани реакции, обикновено в началото на лечението или периодично по време на лечението. В повечето случаи те са леки и изчезват доста бързо. Ако някои от тези нежелани реакции създават проблеми, консултирайте се с Вашия лекар. Той или тя може да намали дозата на Yargesa или да препоръча други лекарства, които да помогнат за контрола на нежеланите реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посоченав ПриложениеV. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Yargesa

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не приемате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Yargesa

-Активното вещество е миглустат. Всяка твърда капсула съдържа 100 mg миглустат.

-Другите съставки са: натриев нишестен гликолат (тип А), повидон (К-29/32), магнезиев стеарат, желатин, пречистена вода, титанов диоксид (Е171), печатно мастило (глазура от шеллак, черен железен оксид, (Е172), пропиленгликол и концентриран амонячен разтвор)

Как изглежда Yargesa и какво съдържа опаковката

Yargesa е бяла твърда капсула, състояща се от непрозрачно бяло капаче и тяло с обозначение “708”, напечатано с черно върху тялото.

Капсулите са опаковани в РVС и полихлортрифлуороетиленов (PCTFE) блистер, запечатан с алуминиево фолио.

Опаковка от 84 капсули.

Притежател на разрешението за употреба

JensonR+ Limited

Fishleigh Court, Fishleigh Road, Barnstaple, Devon EX31 3UD

Обединено кралство

Производител

Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH (NextPharma) Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта