Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – листовка - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоYellox
ATC кодS01BC11
Веществоbromfenac sodium sesquihydrate
ПроизводителPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Листовка: информация за потребителя

Yellox 0,9 mg/ml капки за очи, разтвор

Бромфенак (Bromfenac)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Yellox и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Yellox

3.Как да използвате Yellox

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Yellox

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Yellox и за какво се използва

Yellox съдържа бромфенак и принадлежи към група лекарства, наричани нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Той действа като блокира определени вещества, които участват в предизвикване на възпалението.

Yellox се използва за намаляване на очното възпаление след хирургично лечение на катаракта при възрастни.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Yellox

Не използвайте Yellox

-ако сте алергични към бромфенак или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако сте имали астма, кожна алергия или силно възпаление на носа при употреба на други НСПВС. Примери за НСПВС са: ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, кетопрофен, диклофенак.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство

-ако използвате локални стероиди (напр. кортизон), понеже това може да доведе до нежелани реакции.

-ако имате проблеми, свързани с кървене (напр. хемофилия) или сте имали подобни в миналото, или ако приемате други лекарства, които могат да удължат времето на кървене (напр. варфарин, клопидогрел, ацетилсалицилова киселина).

-ако имате проблеми с очите (напр. синдром на сухото око, проблеми с роговицата).

-ако имате диабет.

-ако имате ревматоиден артрит.

-ако сте претърпели очни операции неколкократно за кратък период от време.

Носенето на контактни лещи не се препоръчва след операция на катаракта. По тази причина, не носете контактни лещи, докато използвате Yellox.

Деца и юноши

Yellox не трябва да се използва при деца и юноши.

Други лекарства и Yellox

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Yellox не трябва да се използва през последните три месеца на бременността. Вашият лекар може да Ви предпише това лекарство по време на бременност, ако очакваната полза за майката надвишава възможния риск за бебето. Yellox може да се предписва на кърмещи жени и няма значително влияние върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Възможно е зрението Ви да бъде замъглено за кратко време след употреба на тези капки. Ако усетите замъглено зрение след накапването, не шофирайте и не използвайте машини, докато зрението Ви не се проясни.

Yellox съдържа натриев сулфит и бензалкониев хлорид

-Натриевия сулфит може да причини алергични реакции или пристъпи на астма, които понякога може да са тежки и животозастрашаващи.

-Бензалкониевият хлорид е консервант, който може да причини дразнене на окото или проблеми по повърхността на окото. Не използвайте Yellox докато носите контактни лещи, понеже се знае, че бeнзалкониевият хлорид променя техния цвят.

3.Как да използвате Yellox

Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Доза

Препоръчителната доза е една капка Yellox в засегнатото око (очи) два пъти на ден (сутрин и вечер). Не използвайте повече от една капка в засегнатото око (очи) 2 пъти дневно. Започнете да използвате капките на следващия ден след операцията на катаракта.

Начин на приложение Yellox е за очно приложение.

-Измийте ръцете си преди да използвате капките.

-Заемете удобно и стабилно положение.

-Отвийте капачката на бутилката.

-Дръжте бутилката между палеца и другите пръсти, насочена надолу.

-Наклонете главата си назад.

-Дръпнете долния клепач надолу с чист пръст.

-Приближете бутилката към окото.

-Не допирайте капкомера до окото или клепача, околните области или други повърхности.

-Леко стиснете бутилката, за да капне една капка Yellox.

-Веднага след употреба затворете плътно капачката на бутилката.

-Дръжте бутилката плътно затворена, когато не се използва.

Ако използвате някакви други капки за очи, изчакайте поне пет минути между прилагането на Yellox и другите капки.

Продължителност на лечението Продължете да прилагате капките през първите 2 седмици след операцията. Не използвайте Yellox за повече от 2 седмици.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Yellox

Изплакнете окото с топла вода. Не поставяйте повече капки, докато не дойде време за следващата планирана доза. Ако случайно Yellox бъде погълнат, трябва да изпиете чаша вода или друга течност, за да разредите лекарството.

Ако сте пропуснали да използвате Yellox

Приложете еднократна доза, веднага щом се сетите за това. Ако обаче вече е наближило времето за следващата доза, не прилагайте пропуснатата доза. Продължете със следващата редовна доза по схемата. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Yellox

Не спирайте употребата на Yellox без да сте се консултирали с Вашия лекар.

В редки случаи при прекратяване на приложението на Yellox е възможно да настъпи обостряне на възпалителния отговор, например под формата на подуване на ретината, поради операцията на катаракта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако усетите намаление или замъгляване на зрението в седмицата след края на лечението, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Ако докато използвате капките забележите някоя от следните нежелани реакции, незабавно уведомете лекаря си:

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 10 на 100 души):

Усещане за чуждо тяло в окото, зачервяване и възпаление на окото, увреждане и възпаление на повърхността на окото, секреция от окото, сърбеж, дразнене или болка в окото, оток или кървене на клепача, нарушено зрение поради възпаление, "мътнини" или движещи се точки пред очите или намаление на зрението, които могат да са показателни за кървене или за увреда на дъното на окото (ретината), неприятно чувство в очите, чувствителност към светлина, намалено или замъглено зрение, оток на лицето, кашлица, кървене от носа или хрема.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Увреда на повърхността на окото, зачервяване на окото, астма.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Yellox

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Изхвърлете бутилката 4 седмици след отварянето й за първи път, за да избегнете инфекция, дори ако в нея е останал разтвор.

Запишете датата на отваряне на съответното място върху етикета на картонената опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Yellox

-Активното вещество е: бромфенак. Един милилитър от разтвора съдържа 0,9 mg бромфенак (като натриев сесквихидрат). Една капка съдържа приблизително 33 микрограма бромфенак.

-Другите съставки са: борна киселина, боракс, безводен натриев сулфит (E221), бензалкониев хлорид (вижте точка 2), тилоксапол, повидон (К30), динатриев едетат, вода за инжекции, натриев хидроксид (за поддържане на нормална киселинност).

Как изглежда Yellox и какво съдържа опаковката

Yellox е бистра жълта течност (разтвор) в опаковка, съдържаща една пластмасова бутилка от 5 ml с винтова капачка.

Притежател на разрешението за употреба

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Чешка Република czech.info@valeant.com

Производител

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 0049 (0) 30 33093 0

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τ λ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu .

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта