Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – листовка - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоYttriga
ATC кодV09
Веществоyttrium [90Y] chloride
ПроизводителEckert

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Yttriga радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

Итриев (90Y) хлорид (Yttrium (90Y) Chloride)

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.Какво представлява Yttriga и за какво се използва

2.Преди да използвате Yttriga

3.Как да използвате Yttriga

4.Възможни нежелани реакции

5.Съхранение на Yttriga

6.Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YTTRIGA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Yttriga е радиоактивно лекарство, което се използва в комбинация с друго лекарство, което е насочено към определени клетки в организма.

При достигане на целта Yttriga освобождава много малки дози радиация в тези определени места.

За допълнителна информация относно лечението с радиоизотопно маркирания лекарствен продукт и евентуални нежелани реакции от него, моля направете справка с листовката за пациента за конкретния лекарствения продукт, който ще бъде включен в комбинацията.

2.ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ YTTRIGA

Не използвайте Yttriga:

-ако сте алергични (свръхчувствителни) към итриев (90Y) хлорид или към някоя от другите съставки на Yttriga.

-ако сте бременна или ако има вероятност да сте бременна (вижте по-долу).

Обърнете специално внимание при употребата на Yttriga

-Yttriga е радиоактивно лекарство и се използва само в комбинация с друг лекарствен продукт. Не е предназначен за пряка употреба при пациенти.

-Тъй като съществуват строги закони, касаещи употребата, работата и изхвърлянето на радиофармацевтиците, Yttriga винаги ще бъде използва в болнични или подобни условия. С него трябва да работят и да го прилагат само лица, които са обучени и квалифицирани за безопасна работа с радиоактивен материал.

Трябва да се обръща особено внимание при прилагането на радиоактивни лекарствени продукти при деца и юноши (на възраст 2 до 16 години ).

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не са известни взаимодействия на итриевия (90Y) хлорид с други лекарства, тъй като не са провеждани клинични проучвания.

Бременност

Yttriga е противопоказан по време на бременност.

Моля информирате Вашия лекар ако има някаква вероятност да сте бременна. Ако имате пропуснат менструален цикъл, трябва да приемете, че сте бременна, докато не бъде направен тест за бременност и той не е отрицателен.

Вашият лекар ще обмисли използването на алтернативни техники, които не включват йонизиращо лъчение.

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на и след лечението.

Kърмене

Вашият лекар ще Ви каже да спрете кърменето.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3.КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ YTTRIGA

Вашият лекар няма да приложи Yttriga директно.

Дозировка

Вашият лекар ще реши какво количество Yttriga ще получите за лечението.

Начин на приложение

Yttriga е предназначен за радиоизотопно маркиране на лекарствени продукти за лечение на определени заболявания, които впоследствие се въвеждат по утвърден път. Рискът от възможно предозиране е малък. Ако това се случи, обаче, ще получите съответно лечение от Вашия лекар.

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Yttriga може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За повече информация вижте листовката на конкретния лекарствен продукт, който ще бъде подложен на радиоизотопно маркиране.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете <Вашия> <Вашата> <лекар> <или> <,> <фармацевт> <или> <медицинска сестра>. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.СЪХРАНЕНИЕ НА YTTRIGA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Yttriga след датата и часа на изтичане на срока на годност, посочени върху етикета след „Годен до/EXP”.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява в съответствие с местните регулаторни разпоредби за радиоактивни вешества.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Yttriga

-Активното вещество е итриев (90Y) хлорид.

-1 ml стерилен разтвор съдържа 0,1-300 GBq итрий (90Y) към референтните дата и час (съответстващи на 0,005-15 микрограма итрий [90Y]) (като итриев [90Y] хлорид).

-Другата съставка е хлороводородна киселина (0,04 M).

Как изглежда Yttriga и какво съдържа опаковката

Флакон от безцветно стъкло тип I от 3 ml с V-образно дъно или флакон от безцветно стъкло тип I от 10 ml с плоско дъно, със силиконова запушалка, с алуминиева обкатка.

Радиофармацевтичен прекурсор, разтвор Безцветен бистър стерилен разтвор

Притежател на разрешението за употреба

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Германия

Тел: +49- 30-941084-280 Факс: +49- 30-941084-470 e-mail: radiopharma@ezag.de

производител

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Branch Braunschweig

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

България

Magyarország

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Česká republika

Malta

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Danmark

Nederland

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Deutschland

Norge

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Eesti

Österreich

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Ελλάδα

Polska

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

España

Portugal

NUCLIBER, S.A.

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

C/ Hierro, 33

Robert-Rössle-Straße 10

E-28045 Madrid

D-13125 Berlin

Tel: + 34 915 062 940

+49-30-941084-280

info@nucliber.com

radiopharma@ezag.de

France

România

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Ireland

Slovenija

Imaging Equipment Limited

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

The Barn, Manor Farm, Church Lane

Robert-Rössle-Straße 10

Chilcompton, Somerset BA3 4 HP

D-13125 Berlin

+44-1761-417402

+49-30-941084-280

SalesAdmin@imagingequipment.co.uk

radiopharma@ezag.de

Ísland

Slovenská republika

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Italia

Suomi/Finland

Campoverde srl

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Via Quintiliano, 30

Robert-Rössle-Straße 10

I-20138 Milano

D-13125 Berlin

Tel: +39-02-58039045

+49-30-941084-280

vendite@campoverde-group.com

radiopharma@ezag.de

Κύπρος

Sverige

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Latvija

United Kingdom

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Imaging Equipment Limited

Robert-Rössle-Straße 10

The Barn, Manor Farm, Church Lane

D-13125 Berlin

Chilcompton, Somerset BA3 4 HP

+49-30-941084-280

Tel:+44-1761-417402

radiopharma@ezag.de

SalesAdmin@imagingequipment.co.uk

Lietuva

 

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

 

Robert-Rössle-Straße 10

 

D-13125 Berlin

 

+49-30-941084-280

 

radiopharma@ezag.de

 

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта