Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zimulti (rimonabant) – листовка - A08AX01

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоZimulti
ATC кодA08AX01
Веществоrimonabant
Производителsanofi-aventis

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. т р е б а

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевто .

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другип хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите катоу Вашите.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашияа лекар или фармацевт.з

-Моля уведомете Вашите близки или другите свързани с Вас лицан за информацията в тази листовка.е

ешр

1.

Какво представлява ZIMULTI и за какво се използва

з

2.

Преди да приемете ZIMULTI

 

 

 

р

а

3.

Как да приемате ZIMULTI

 

 

е

 

4.

Възможни нежелани реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Как да съхранявате ZIMULTI

 

е

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZIMULTI И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Активното вещество на ZIMULTI е римонабантч. То действа като блокира специфични ензими в

мозъка и мастната тъкан наречени CB1 рецепторие

. ZIMULTI е показана за лечение при

 

о

 

 

 

 

 

 

пациенти със затлъстяване или наднормено втегло с допълнителни рискови фактори като диабет

или повишени нива на мастните вещества в кръвта наречени липиди (дислипидемия; главно

холестерол и триглицериди) като добавкат

към диетата и физическите упражнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

к

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

ако в момента страдате отк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

депресия

 

 

 

ако в момента провеждатеу

 

лечение за депресия

 

ако сте алергични (свъръхчувствителнид

) към римонабант или към някоя от останалите

 

 

съставки на ZIMULTI,о

 

 

 

 

 

 

 

 

ако кърмите.

н

п

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако в миналото сте страдали от депресия или сте имали мисли за самоубийство

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате нарушена чернодробна функция

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате тежко нарушена бъбречна функция

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако имате диабет (вижте точка 4)

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

лекувате за епилепсия

 

 

ако в момента се

 

 

акок

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сте на възраст под 18 години. Няма налична информация за употребата на ZIMULTI

 

 

при хора на възраст под 18 години.

 

 

 

Л

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сериозни психични събития, включващи депресия или промени в настроението са съобщавани

 

 

 

 

 

 

 

 

а

при пациенти, приемащи ZIMULTI (вж. точка ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

 

 

 

 

 

 

е

б

 

Ако по време на лечението с ZIMULTI при Вас се появят симптоми на депресия трябва да се

свържете с Вашия лекар и да спрете лечението.

 

 

 

т

р

 

 

 

Оплаквания и симптоми свързани с депресия могат да са:

 

п

о

 

 

 

Тъга, потиснато настроение; загуба на интерес към дейности, които преди това са

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

представлявали удоволствие; тревожност; раздразнителност; забавена, потисната активност;

намалена концентрация; безпокойство; проблеми със съня (безсъние); мисли или разговори за

смърт или самоубийство.

а

 

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от изброените симптоми се появи или влоши след

започване на лечението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на други лекарства

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

на някои лекарства (така

Активността на ZIMULTI се увеличава при едновременната употребае

наречените CYP3A4 инхибитори) като:

 

 

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итраконазол (противогъбично лекарство)

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кетоконозал (противогъбично лекарство)

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

ритонавир (лекарство за лечение на HIV инфекции)

р

 

 

 

 

 

телитромицин (антибиотик)

 

 

е

 

 

 

 

 

 

кларитромицин (антибиотик)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нефазодон (антидепресант)

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горепосочените или други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта като жълт кантарион, рифампицин (антибиотик), лекарства за загуба на тегло, лекарства за подобрение на

кръвните липиди (мазнини), противодиабетни лекарства и лекарства за лечение на епилепсия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

депресия.

(напр. фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) илие

Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

ZIMULTI не трябва да се приема по време нав бременност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Свържете се с Вашия лекар веднага щом забременеете, мислите, че може да сте бременна или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

планирате да забременеете докато приемате ZIMULTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

о

 

 

 

 

 

Не приемайте това лекарство, докато кърмите. Информирайте Вашия лекар ако кърмите или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

планирате да кърмите Вашето бебе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

 

При препоръчваната доза ZIMULTIк

не се очаква да намали Вашата способност да шофирате

или да работите с машини.

д

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна информация относно някои от съставките на ZIMULTI

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMULTI таблетки включват лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари,

информирайте Вашия лекар преди да приемате това лекарство.

 

 

 

 

т в

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMULTI

 

 

 

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕе

 

 

 

 

 

 

р

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винаги приемайте ZIMULTI точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

 

к а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е една таблетка 20 mg, приемана

веднъж дневно сутрин преди закуска. Поглъщайте таблетката цяла.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вие трябва да започнете и да продължите ниско калорична диета и програма за физическа

активност, за да постигнете най-добър резултат. Вашият лекар трябва да Ви препоръча вида на

диетатаЛ

и степента на необходимите физически упражнения, които подхождат на Вашето

състояние и общо здравословно състояние.

Прием на ZIMULTI с храни и напитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

ZIMULTI трябва да бъде приеман веднъж дневно сутрин преди закуска.

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте приели повече от необходимата доза ZIMULTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Ако приемете повече от необходимата доза ZIMULTI информирайте Вашия лекар или

 

 

фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

р

 

 

 

Ако сте пропуснали да приемете ZIMULTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

п

 

 

 

 

 

Вземето го веднага щом си спомните, но не приемайте двойна доза за компенсиране на

 

пропуснатата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както всички лекарства, ZIMULTI може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много чести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 10, които са се появявали при

 

пациенти на ZIMULTI включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадене и инфекция на горните дихателни пътища.

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-малко от 1 на 10, и които са се

Чести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 100, ное

появявали при пациенти на ZIMULTI включват:

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздразнен стомах, повръщане, проблеми със съня, нервност, депресия, раздразнителност,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замаяност, диария, безпокойство, сърбеж, прекомерно изпотяване, мускулни крампи или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спазми, умора, синини, болки в сухожилията и възпаление (тендонит), загуба на памет, болки в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гърба (ишиас), променена чувствителност (понижена чувствителност или усещане за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необичайно парене или боцкане) на ръцете и стъпалата, горещи вълни, падане, грип и

 

 

изкълчване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 1 на 100, но по-повече от 1 на 1 000 и които

Нечести нежелани реакции, засягащи по-малкоо

са се появявали при пациенти на ZIMULTI включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

, симптоми на паника, хълцане, гняв,

 

 

Сънливост (летаргия), тремор нощно изпотяваней

 

 

безпокойство (дисфория), емоционалнио

нарушения, мисли за самоубийство, агресивност или

 

 

 

 

 

 

 

 

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агресивно поведение, хипогликемия (ниска кръвна захар).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки нежелани реакции, засягащи по-малко от 1 на 1 000, които са се появили при пациенти на

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMULTI включват: халюцинации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на постмаркетинговия опит са съобщени следните нежелани реакции (с неизвестна

честота):

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвулсии, нарушено внимание, налудности (погрешни вярвания), параноя, обрив, главоболие

и стомашна болка.

н

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

 

 

к

а

р

с

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ZIMULTI

Съхранявайте на място недостъпно за на деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте ZIMULTI след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка след

«ГОДЕН ДО».Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

т

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

Този лекарствен продукт не изисква специални услоивя на съхранение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

н

з

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво съдържа ZIMULTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активното вещество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е римонабант. Една филмирана таблетка съдържа 20 mg римонабант.

Другите съставки са:

 

 

 

 

р

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро на таблетката: царевично нишесте, лактоза монохидрат, повидон К 30 (Е1201),

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кроскармелоза натрий (Е468), натриев лаурилсулфат (Е487), микрокристална целулоза (Е460),

магнезиев стеарат

 

р

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетна обвивка: лактозмонохидрат, хипромелоза 15 mPa.s. (E464), титанов диоксид (Е171),

макрогол 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

е

е

Гланц на таблетката: Карнаубски восък (E903)

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изглежда ZIMULTI и какво съдържа опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

ZIMULTI 20 mg е с форма на сълза, бяла филмирана таблетка с вдлъбнато релефно означение

„20” от едната страна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMULTI се предлага в блистерни опаковки от 14, 28, 30, 56, 84, 90 и 98 таблетки, в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

перфорирани еднодозови блистерни опаковки, съдържащи 70 х 1 таблетки и в бели

пластмасови бутилки, съдържащи 28, 98 ио

500 таблетки.

Не всички видовe опаковки

 

 

 

 

к о

 

пуснати в продажба..

могат да бъдатй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба и производител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежател на разрешението за употреба

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

о

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174, avenue de France

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffel – BP 27166

 

 

 

 

 

 

 

 

F-37071 Tours Cedex 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

а

с

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventisр

S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Statale 17, Km 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67019 Scoppitoк

(AQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италияе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

 

р

е

 

sanofi-aventis Belgium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Belgium

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

у

п

о

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis zrt., Magyarország

 

 

 

 

 

 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +36 1 505 0050

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

н

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Malta Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +420 233 086 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +356 21493022

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

е

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Denmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Netherlands B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 45 16 70 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 (0)182 557 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

р

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Norge AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 (0)180 2 222010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 67 10 71 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreichе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Estonia OÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +372 627 34 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +43 1 80 185 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis AEBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

sanofi-aventis Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ.: +30 210 900 16 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

о

 

 

Tel.: +48 22 541 46 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis, S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

Tel: +351 21 35 89 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis France

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis România S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél: 0 800 222 555

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel depuis l’étranger : +33

1 57 63 23 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

п

р

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Ireland Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +386 1 560 48 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

в

е

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistor hf.

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +421 2 57 103 777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sími: +354 535 7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

а

р

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

393 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +39 02к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Τηλ: +357 22 871600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +46 (0)8 634 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

р

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Latvia SIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

Tel: +371 67 33 24 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +44 (0) 1483 505 515

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB sanofi-aventis Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 2755224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на последно одобрение на листовката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu/

а

з

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта