Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Označení na obalu - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Abasaglar (Abasria)
Kód ATCA10AE04
Látkainsulin glargine
VýrobceEli Lilly Regional Operations GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - Zásobní vložky. Balení po 1,2, 5 a po 10

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek/ml injekční roztok v zásobní vložce

Insulinum glarginum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

1 zásobní vložka s 3 ml

2 zásobní vložky s 3 ml

5 zásobních vložek s 3 ml

10 zásobních vložek s 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Tyto zásobní vložky jsou pro použití pouze v 3ml perech firmy Lilly.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neotevřené zásobní vložky:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používaná zásobní vložka:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/001

 

 

 

1 zásobní vložka

EU/1/14/944/002

2 zásobní vložky

 

 

EU/1/14/944/003

5 zásobních vložek

 

EU/1/14/944/009

10 zásobních vložek

 

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipaku - Zásobní vložky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek/ml injekční roztok v zásobní vložce

Insulinum glarginum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

Multipak: 5 zásobních vložek o obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Tyto zásobní vložky jsou pro použití pouze v 3ml perech firmy Lilly.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neotevřené zásobní vložky:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používaná zásobní vložka:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce a chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (s blue boxem) multipak - Zásobní vložky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek/ml injekční roztok v zásobní vložce

Insulinum glarginum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

Multipak: 10 (2 balení po 5) zásobních vložek o obsahu 3 ml.

5. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Tyto zásobní vložky jsou pro použití pouze v 3ml perech firmy Lilly.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neotevřené zásobní vložky:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používaná zásobní vložka:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA KwikPen. Balení po 1,2 a po 5

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru

Insulinum glarginum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok. KwikPen

1 pero s 3 ml

2 pera s 3 ml

5 per s 3 ml

5. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nově lze nastavit dávku až 80 jednotek

8. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Nepoužívaná pera:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používané pero:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Po použití pera vraťte na pero kryt, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/005

1 pero

EU/1/14/944/006

2 pera

EU/1/14/944/007

5 per

 

EU/1/14/944/010

1 pero

EU/1/14/944/011

2 pera

EU/1/14/944/012

5 per

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipaku - KwikPen

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek /ml injekční roztok v předplněném peru

Insulinum glarginum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok. KwikPen

Multipak: 5 per o obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nově lze nastavit dávku až 80 jednotek

8. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Nepoužívaná pera:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používané pero:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce a chraňte před mrazem.

Po použití pera vraťte na pero kryt, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (s blue boxem) multipak - KwikPen

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ABASAGLAR 100 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru

Insulinum glarginum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje insulinum glarginum 100 jednotek (to odpovídá 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oxid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok. KwikPen

Multipak: 10 (2 balení po 5) per o obsahu 3 ml.

5. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nově lze nastavit dávku až 80 jednotek

8. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 28 dnů po prvním použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Nepoužívaná pera:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Již používané pero:

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Po použití pera vraťte na pero kryt, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyRegional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vídeň,

Rakousko.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/0013

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ABASAGLAR

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo} SN: {číslo} NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK ZÁSOBNÍ VLOŽKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ABASAGLAR 100 j./ml, injekční roztok

Insulinum glarginum

SC podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK - KwikPen

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ABASAGLAR 100 j./ml injekční roztok

KwikPen

Insulinum glarginum

SC podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis