Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Označení na obalu - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Acomplia
Kód ATCA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcesanofi-aventis

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička pro 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 a 98 potahovaných tablet balených v blistrech

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

ACOMPLIA 20 mg potahované tablety

 

registrován

 

 

 

 

rimonabantum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 20 mg rimonabantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Také obsahuje monohydrát laktózy.

 

 

 

 

Další informace viz příbalová informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

14 potahovaných tablet

 

není

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

70x1 potahovaných tablet

 

již

 

 

84 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA

ípavekPODÁNÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH

ř A DOHLED DĚTÍP

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

10.

registrován

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVKŮ

 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis

174 avenue de France F-75013 Paris Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/1/06/344/001

 

 

není

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

již

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ř

ípavek

 

 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

č. š.:

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝYDEJ

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

 

 

15.

P

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ACOMPLIA

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 14, 28, 56, 84 a 98 potahované tablety balené v blistrech

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

registrován

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉ

není

Pátek

 

 

již

 

 

 

Sobota

ř

ípavek

 

Neděle

 

 

 

 

P

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 30, 70 x 1 a 90 potahovaných tablet balených v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACIregistrován

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. JINÉnení

 

 

ípavek

již

P

ř

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

Krabička pro 28, 98 a 500 potahovaných tablet balených v HDPE lahvičkách / Štítek na HDPE lahvičku pro 28, 98 a 500 potahovaných tablet

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

registrován

 

ACOMPLIA 20 mg potahované tablety

 

 

 

rimonabantum

 

 

 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 20 mg rimonabantu.

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Také obsahuje monohydrát laktózy.

 

 

 

 

Pro další informace viz příbalová informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

500 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

již

 

 

 

Perorální podání.

 

 

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNípavekĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉř

8.POUŽITELNOSTP

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

EU/1/06/344/007
EU/1/06/344/008
EU/1/06/344/009

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis

174 avenue de France F-75013 Paris Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

není

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

ípavek

již

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

P

registrován

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis