Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Označení na obalu - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Adempas
Kód ATCC02KX05
Látkariociguat
VýrobceBayer AG

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adempas 0,5 mg potahované tablety Adempas 1 mg potahované tablety Adempas 1,5 mg potahované tablety Adempas 2 mg potahované tablety Adempas 2,5 mg potahované tablety riociguatum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje riociguatum 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg nebo 2,5 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

42 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

294 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer AG

51368 Leverkusen

Německo

Bayer (logo)

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Adempas 0,5 mg – balení obsahující 42 potahovaných tablet- EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – balení obsahující 84 potahovaných tablet- EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – balení obsahující 90 potahovaných tablet- EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – balení obsahující 294 potahovaných tablet- EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – balení obsahující 42 potahovaných tablet- EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – balení obsahující 84 potahovaných tablet- EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – balení obsahující 90 potahovaných tablet- EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – balení obsahující 294 potahovaných tablet- EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – balení obsahující 42 potahovaných tablet- EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – balení obsahující 84 potahovaných tablet- EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – balení obsahující 90 potahovaných tablet- EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – balení obsahující 294 potahovaných tablet- EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – balení obsahující 42 potahovaných tablet- EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – balení obsahující 84 potahovaných tablet- EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – balení obsahující 90 potahovaných tablet- EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – balení obsahující 294 potahovaných tablet- EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – balení obsahující 42 potahovaných tablet- EU/1/13/907/013

Adempas 2,5 mg – balení obsahující 84 potahovaných tablet- EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – balení obsahující 90 potahovaných tablet- EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – balení obsahující 294 potahovaných tablet- EU/1/13/907/020

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg nebo 2,5 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR – BALENÍ OBSAHUJÍCÍ 42, 84, 90, 294 POTAHOVANÝCH TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adempas 0,5 mg tablety Adempas 1 mg tablety Adempas 1,5 mg tablety Adempas 2 mg tablety Adempas 2,5 mg tablety riociguatum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer (logo)

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

PO ÚT ST

ČT PÁ SO NE

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis