Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Označení na obalu - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Adenuric
Kód ATCM04AA03
Látkafebuxostat
VýrobceMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADENURIC 80 mg potahované tablety

Febuxostatum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také laktózu (ve formě monohydrátu).

Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Lucembursko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/447/001 28 potahovaných tablet

EU/1/08/447/002 84 potahovaných tablet

EU/1/08/447/005 14 potahovaných tablet

EU/1/08/447/006 42 potahovaných tablet

EU/1/08/447/007 56 potahovaných tablet

EU/1/08/447/008 98 potahovaných tablet

EU/1/08/447/013 14 potahovaných tablet

EU/1/08/447/014 28 potahovaných tablet

EU/1/08/447/015 42 potahovaných tablet

EU/1/08/447/016 56 potahovaných tablet

EU/1/08/447/017 84 potahovaných tablet

EU/1/08/447/018 98 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ADENURIC 80 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/ACLAR/AL NEBO PVC/PE/PVDC/AL BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADENURIC 80 mg tablety

Febuxostatum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

3.POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

Po Út St Čt Pá So Ne

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADENURIC 120 mg potahované tablety

Febuxostatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 120 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také laktózu (ve formě monohydrátu).

Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/447/003 28 potahovaných tablet

EU/1/08/447/004 84 potahovaných tablet

EU/1/08/447/009 14 potahovaných tablet

EU/1/08/447/010 42 potahovaných tablet

EU/1/08/447/011 56 potahovaných tablet

EU/1/08/447/012 98 potahovaných tablet

EU/1/08/447/019 14 potahovaných tablet

EU/1/08/447/020 28 potahovaných tablet

EU/1/08/447/021 42 potahovaných tablet

EU/1/08/447/022 56 potahovaných tablet

EU/1/08/447/023 84 potahovaných tablet

EU/1/08/447/024 98 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ADENURIC 120 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/ACLAR/AL NEBO PVC/PE/PVDC/AL BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADENURIC 120 mg tablety

Febuxostatum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Po Út St Čt Pá So Ne

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis