Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Označení na obalu - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Advagraf
Kód ATCL04AD02
Látkatacrolimus
VýrobceAstellas Pharma Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 0,5 mg (ve formě monohydrátu).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

5.ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Užívejte jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte vysoušedlo.

8.POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/387/001 30 tobolek

EU/1/07/387/002 50 tobolek

EU/1/07/387/009 100 tobolek

EU/1/07/387/014 30×1 tobolka

EU/1/07/387/015 50×1 tobolka

EU/1/07/387/016 100×1 tobolka

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Advagraf 0,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Tacrolimusum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.JINÉ

Užívejte jednou denně.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový sáček 30, 50, 100 tobolek)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

Perorální podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

6.JINÉ

Užívejte jednou denně.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 1 mg (ve formě monohydrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

60x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Užívejte jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte vysoušedlo.

8. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/387/003 30 tobolek

EU/1/07/387/004 50 tobolek

EU/1/07/387/005 60 tobolek

EU/1/07/387/006 100 tobolek

EU/1/07/387/017 30×1 tobolka

EU/1/07/387/018 50×1 tobolka

EU/1/07/387/019 60×1 tobolka

EU/1/07/387/020 100×1 tobolka

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Advagraf 1 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Tacrolimusum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. JINÉ

Užívejte jednou denně.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový sáček 30, 50, 60, 100 tobolek)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

Perorální podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

6. JINÉ

Užívejte jednou denně.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 3 mg (ve formě monohydrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Užívejte jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte vysoušedlo.

8. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/387/011 30 tobolek

EU/1/07/387/012 50 tobolek

EU/1/07/387/013 100 tobolek

EU/1/07/387/021 30×1 tobolka

EU/1/07/387/022 50×1 tobolka

EU/1/07/387/023 100×1 tobolka

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Advagraf 3 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Tacrolimusum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. JINÉ

Užívejte jednou denně.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový sáček 30, 50, 100 tobolek)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

Perorální podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

6. JINÉ

Užívejte jednou denně.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 5 mg (ve formě monohydrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Užívejte jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte vysoušedlo.

8. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/387/007 30 tobolek

EU/1/07/387/008 50 tobolek

EU/1/07/387/010 100 tobolek

EU/1/07/387/024 30×1 tobolka

EU/1/07/387/025 50×1 tobolka

EU/1/07/387/026 100×1 tobolka

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Advagraf 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Tacrolimusum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. JINÉ

Užívejte jednou denně.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÉM SÁČKU

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový sáček 30, 50, 100 tobolek)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tacrolimusum

Perorální podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

6. JINÉ

Užívejte jednou denně.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis