Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Označení na obalu - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Alli (Orlistat GSK)
Kód ATCA08AB01
Látkaorlistat
VýrobceGlaxo Group Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TOBOLEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Toto balení obsahuje:

1 lahvičku obsahující 42 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 60 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 84 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 90 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 120 tvrdých tobolek

1 přenosné pozdro

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/007-011

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé s BMI 28 a vyšší

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci se stravou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu (BMI 28 a vyšší).

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tobolky působí pouze v trávicím traktu tak, že zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Abyste zjistili, zda Vaše BMI je 28 a vyšší, vyhledejte v tabulce svoji tělesnou výšku a zjistěte, zda je pro Vás alli vhodný. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, Vaše BMI je nižší než 28, alli neužívejte.

Tělesná

Tělesná

výška

hmotnost

 

 

1, 50 cm

63 kg

1, 55 cm

67,25 kg

1, 60 cm

71,25 kg

1,65 cm

76,25 kg

1, 70 cm

81 kg

1,75 cm

85,75 kg

1, 80 cm

90,75 kg

1, 85 cm

95,75 kg

1, 90 cm

101 kg

Nadváha zvyšuje riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako je cukrovka a onemocnění srdce. Měl(a) byste navštívit svého lékaře a nechat si udělat vyšetření.

Neužívejte pokud:

-vám je méně než 18 let.

-jste těhotná nebo kojíte.

-užíváte cyklosporin.

-užíváte warfarin nebo jiné léky snižující srážlivost krve.

-jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoliv látku obsaženou v přípravku.

-máte cholestázu (stav, kdy je blokován odtok žluči z jater).

-máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom).

Než začnete alli užívat poraďte se se svým lékařem:

-pokud užíváte amiodaron k léčbě poruch srdečního rytmu.

-pokud užíváte léky na cukrovku.

-pokud užíváte léky na epilepsii.

-pokud máte onemocnění ledvin.

-pokud užíváte léky na štítnou žlázu (levothyroxin).

-pokud užíváte léky k léčbě HIV.

Při užívání alli se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-užíváte léky na vysoký krevní tlak

-užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu Jak užívat:

-Užívejte jednu tobolku vcelku spolu s vodou, třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

-Neužívejte více než tři tobolky denně.

-Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-Neužívejte alli déle než šest měsíců

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

alli 60 mg tvrdé tobolky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 tobolek

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Toto balení obsahuje:

1 lahvičku obsahující 42 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 60 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 84 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 90 tvrdých tobolek

1 lahvičku obsahující 120 tvrdých tobolek

1 přenosné pouzdro

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12.REGISTRAČNI ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/007-011

13. ČÍSLO ŠARŽE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může Vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci s dietou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu.

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tobolky působí pouze v trávicím traktu, zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny ve vyprazdňování stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Jak užívat:

-Užívejte jednu tobolku vcelku spolu s vodou, třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

-Neužívejte více než tři tobolky denně.

-Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-Neužívejte alli déle než šest měsíců

Další informace o alli a programu na snížení hmotnosti si přečtěte na www.alli.cz

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA NA LAHVIČCE, 42, 60, 84, 90 nebo 120 tobolek

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPAVKU

alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

42 tvrdých tobolek

60 tvrdých tobolek

84 tvrdých tobolek

90 tvrdých tobolek

120 tvrdých tobolek

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/007-011

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Dospělí od 18 let, kteří mají nadváhu

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘENOSNÉ POUZDRO (SHUTTLE)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum

Perorální podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

4.ČÍSLO ŠARŽE

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Na přenos 3 tobolek.

6.JINÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Všechny tobolky uchovávané v tomto pouzdře déle než jeden měsíc zlikvidujte.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Toto balení obsahuje:

1 lahvička obsahující 42 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 60 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 84 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 90 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 120 žvýkacích tablet

1 přenosné pozdro

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/012-016

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé s BMI 28 a vyšší

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci se stravou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu (BMI 28 a vyšší).

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tablety působí pouze v trávicím traktu tak, že zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Abyste zjistili, zda Vaše BMI je 28 a vyšší, vyhledejte v tabulce svoji tělesnou výšku a zjistěte, zda je pro Vás alli vhodný. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, Vaše BMI je nižší než 28, alli neužívejte.

Tělesná

Tělesná

výška

hmotnost

 

 

1, 50 cm

63 kg

1, 55 cm

67,25 kg

1, 60 cm

71,25 kg

1,65 cm

76,25 kg

1, 70 cm

81 kg

1,75 cm

85,75 kg

1, 80 cm

90,75 kg

1, 85 cm

95,75 kg

1, 90 cm

101 kg

Nadváha zvyšuje riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako je cukrovka a onemocnění srdce. Měl(a) byste navštívit svého lékaře a nechat si udělat vyšetření.

Neužívejte pokud:

-vám je méně než 18 let.

-jste těhotná nebo kojíte.

-užíváte cyklosporin.

-užíváte warfarin nebo jiné léky snižující srážlivost krve.

-jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoliv látku obsaženou v přípravku.

-máte cholestázu (stav, kdy je blokován odtok žluči z jater).

-máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom).

Než začnete alli užívat poraďte se se svým lékařem:

-pokud užíváte amiodaron k léčbě poruch srdečního rytmu.

-pokud užíváte léky na cukrovku.

-pokud užíváte léky na epilepsii.

-pokud máte onemocnění ledvin.

-pokud užíváte léky na štítnou žlázu (levothyroxin).

-pokud užíváte léky k léčbě HIV.

Při užívání alli se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-užíváte léky na vysoký krevní tlak

-užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu Jak užívat:

-Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

-Užívejte jenom jednu tabletu v stanoveném čase.

-Neužívejte více než tři tablety denně.

-Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-Neužívejte alli déle než šest měsíců.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

alli 27 mg žvýkací tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Toto balení obsahuje:

1 lahvička obsahující 42 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 60 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 84 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 90 žvýkacích tablet

1 lahvička obsahující 120 žvýkacích tablet

1 přenosné pozdro

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNI ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/012-016

13. ČÍSLO ŠARŽE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může Vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci s dietou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu.

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tablety působí pouze v trávicím traktu, zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny ve vyprazdňování stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Jak užívat:

Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

Užívejte jenom jednu tabletu v stanoveném čase.

Neužívejte více než tři tablety denně.

Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

Neužívejte alli déle než šest měsíců

Další informace o alli a programu na snížení hmotnosti si přečtěte na www.alli.cz

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA NA LAHVIČCE, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPAVKU

alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu a sacharosu.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

42 žvýkacích tablet

60 žvýkacích tablet

84 žvýkacích tablet

90 žvýkacích tablet

120 žvýkacích tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/012-016

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Dospělí od 18 let, kteří mají nadváhu

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘENOSNÉ POUZDRO (SHUTTLE)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum

Perorální podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Na přenos 3 tablet.

6. JINÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Všechny tablety uchovávané v tomto pouzdře déle než jeden měsíc zlikvidujte.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis