Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Benlysta (belimumab) – Označení na obalu - L04AA26

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Benlysta
Kód ATCL04AA26
Látkabelimumab
VýrobceGlaxo Group Ltd.

Obsahy článků

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTON

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Belimumabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 120 mg (80 mg/ml po rekonstituci).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát kyseliny citronové (E330), natrium-citrát (E331), sacharóza, polysorbát 80

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 1 lahvička

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

K jednorázovému použití.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS , Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/700/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTON

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Belimumabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 400 mg (80 mg/ml po rekonstituci).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát kyseliny citronové (E330), natrium-citrát (E331), sacharóza, polysorbát 80

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 1 lahvička

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

K jednorázovému použití.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS , Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/700/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

120 MG ŠTÍTEK NA LAHVIČKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belimumabum

i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

120 mg

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

400 MG ŠTÍTEK NA LAHVIČKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Belimumabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis