Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Označení na obalu - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Biopoin
Kód ATCB03XA01
Látkaepoetin theta
VýrobceTeva GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (IU) (8,3 mikrogramů) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 2 000 IU (16,7 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

6 předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 0,5 ml roztoku

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/001 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/002 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/029 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (IU) (16,7 mikrogramů) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 4 000 IU (33,3 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

6 předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 0,5 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/003 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/004 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/030 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (IU) (25 mikrogramů) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 6 000 IU (50 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

6 předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 0,5 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/005 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/006 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/031 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (IU) (33,3 mikrogramů) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 8 000 IU (66,7 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

6 předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 0,5 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/007 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/008 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/032 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (IU) (41,7 mikrogramů) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 10 000 IU (83,3 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

6 předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 0,5 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 0,5 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/009 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/010 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/033 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (IU) (83,3 mikrogramů) epoetinum theta v 1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 10 000 IU (83,3 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/011 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/09/565/012 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/013 4 předplněné injekční stříkačky

EU/1/09/565/014 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/015 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/016 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/034 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/035 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/036 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 10 000 IU/1 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (IU) (166,7 mikrogramů) epoetinum theta v 1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 20 000 IU (166,7 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/017 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/09/565/018 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/019 4 předplněné injekční stříkačky

EU/1/09/565/020 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/021 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/022 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/037 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/038 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/039 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 20 000 IU/1 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biopoin 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum theta

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná stříkačka obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (IU) (250 mikrogramů) epoetinum theta v 1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 30 000 IU (250 mikrogramů) epoetinum theta v jednom ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH), voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 4 předplněné injekční stříkačky s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku 6 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou s 1 ml roztoku

6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením s 1 ml roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednomu použití.

Prosím, používejte následujícím způsobem:

Rámeček pro předepsané dávkování

Subkutánní nebo intravenózní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Lze uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 7 dnů během doby použitelnosti. Konec 7denní doby při pokojové teplotě: __/__/____

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/565/023 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/09/565/024 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/025 4 předplněné injekční stříkačky

EU/1/09/565/026 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/027 6 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/09/565/028 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením EU/1/09/565/040 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/041 4 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostní jehlou EU/1/09/565/042 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Biopoin 30 000 IU/1 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6.JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 10 000 IU/1 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 20 000 IU/1 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6. JINÉ

IU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Biopoin 30 000 IU/1 ml injekce

epoetinum theta

s.c. i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6. JINÉ

IU

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis