Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Capecitabine SUN (capecitabine) – Označení na obalu - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Capecitabine SUN
Kód ATCL01BC06
Látkacapecitabine
VýrobceSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Capecitabine SUN 150 mg potahované tablety capecitabinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje laktózu. Další informace viz příbalová informace.registrován

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

není

 

Perorální podání

 

 

již

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,řípravekŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

6.

 

 

MIMO DOHLED A DOSAHp

DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/831/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

již

 

 

 

ípravek

 

 

 

 

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

capecitabine sun 150 mg potahované tablety

 

 

 

ř

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

není

registrován

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Capecitabine SUN 150 mg potahované tablety capecitabinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5. JINÉ

 

ivý

č

 

 

 

 

není

registrován

 

 

již

 

 

ípravek

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

p

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Capecitabine SUN 500 mg potahované tablety capecitabinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje laktózu. Další informace viz příbalová informace.registrován

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

120 potahovaných tablet

 

 

 

není

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

Perorální podání

 

 

již

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,řípravekŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAHp

DĚTÍ

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/831/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

ípravek

již

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

ř

 

 

 

p

 

 

capecitabine sun 500 mg potahované tablety

 

 

ivý

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

není

registrován

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Capecitabine SUN 500 mg potahované tablety capecitabinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5. JINÉ

 

ivý

č

 

 

 

 

není

registrován

 

 

již

 

 

ípravek

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

p

 

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis